Гайда Тарас Юрійович

Опубліковано: 19 березня 2013

taras-yuryovich-gayda

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гайда, Тарас Юрійович Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.04 / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.
 2. Гайда, Тарас Юрійович Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гайда, Т. Ю. Бенчмаркінг та бізнес-аналітика: порівняльний аналіз використання на підприємствах / Т. Ю. Гайда // Інноваційна економіка.– 2012.– № 7.– С. 289-293.
 2. Гайда, Т. Інформаційні основи впровадження бізнес-розвідки на підприємствах / Тарас Гайда // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 77-83.
 3. Гайда, Т. Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств / Тарас Гайда // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 121-131.
 4. Гайда, Ю. І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Юрій Іванович Гайда, Мар'яна Богданівна Свинтух, Тарас Юрійович Гайда // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-38.
 5. Гайда, Т. Ю. Метод дерева решений в системе информационного обеспечения ВЭД предприятий пищевой промышленности [Электронный ресурс] / Т. Ю. Гайда // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва : Литера, 2014. – № 4 (63). – С. 186-189.
 6. Гайда, Т. Ю. Проблеми вимірювання ефективності систем інформаційного забезпечення підприємств [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гайда // Ефективна економіка. – 2014. – №9. 
 7. Haida, T. Structural Model of Food Enterprise’s Foreign Economic Activities as the Basis of Its Information Support [Electronic resource] / T. Haida // Eastern European Scientific Journal. – Düsseldorf :AurisVerlag, 2014. – P. 61-64.
 8. Гайда, Т. Джерела економічних даних для інформаційно-аналітичних систем підприємства [Електронний ресурс] / Тарас Гайда // Галицький економічний вісник. – Тернопіль :ТНТУ, 2014. – №3, т. 46 – С.61-68.
 9. Гайда,Т. Ю. Вплив діяльності міжнародних компаній українського походження на економіку України [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гайда, М. Є. Лазорко // Ефективна економіка.
 10. Haida, T. Y. Competitor of economic cybernetics and information science department / Taras Y. Haida // Ternopil national economic university; Lvovskaya str, 11.
 11. Haida, T. Economic data sources for enterprise’s information and analytical support systems [Electronic resource] / Taras Haida // Галицький економічний вісник – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Том 46. – № 3. – С. 61-68.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.