Гетьман Ольга Миколаївна

Опубліковано: 19 жовтня 2011

Ольга Миколаївна Гетьман

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гетьман, Ольга Миколаївна Інвестиційні стратегії комерційних банків України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Ольга Миколаївна Гетьман.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 136 с.
 2. Гетьман, Ольга Миколаївна Інвестиційні стратегії комерційних банків України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ольга Миколаївна Гетьман. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гетьман, О. Джерела інвестиційного потенціалу комерційних банків України / О. Гетьман // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 74-79.
 2. Гетьман, О. Економічна характеристика ризиків у процесі банківського інвестування на фондовому ринку / О. Гетьман // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С. 40-42.
 3. Гетьман, О. Інвестиційна політика комерційного банку як основа стратегічного планування інвестиційних операцій комерційного банку / О. Гетьман // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– 2003.– № 14.– С 87-94.
 4. Гетьман, О. Проблеми розвитку діяльності інвестиційних банків України / Ольга Гетьман // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 141-143.
 5. Гетьман, О. Стратегічний менеджмент як основа успішного функціонування банку на фінансовому ринку / Ольга Гетьман // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 63-65.
 6. Гетьман, О. М.Комерційні банки як суб'єкти інноваційної діяльності / О. М. Гетьман // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 190-195.
 7. Буяк, Л. Вексельне кредитування у низькоефективній економіці [Електронний ресурс] / Л. Буяк, О. Гетьман // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 40-47.
 8. Сас, Б. Теоретичні основи проектного фінансування [Електронний ресурс] / Б. Сас, О. Гетьман // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 17. – С. 229-236.
 9. Васильчишин, О. Лізинг як пріоритетний напрямок економічного зростання України / Олександра Васильчишин, Ольга Гетьман // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 355-359.