Гандзола Наталя Дем’янівна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Наталя Дем’янівна ГалапупКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галапуп, Н. Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів / Наталія Галапуп, Валентина Топоровська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 118-122.
 2. Сегін, А. Інформаційні моделі руху матеріальних і нематеріальних потоків у банківській діяльності / Андрій Сегін, Наталія Галапуп // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 59-62.
 3. Галапуп, Н. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: особливості функціонування та шляхи вдосконалення / Н. Галапуп, А. Бобанич // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 58-68.
 4. Гандзола, Н. Особливості діяльності Європейського центрального банку в сучасних умовах турбулентності фінансових ринків / Наталія Гандзола, Михайло Бобко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 22-26.
 5. Галапуп, Н. Вплив фінансової кризи на діяльність банківських установ України / Наталія Галапуп, Галина Головач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 360-363.
 6. Галапуп, Н. Д. Теоретичні основи процесу аналізу ризиків / Н. Д. Галапуп // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 114-116.
 7. Гандзола, Н. Кредитний ризик банку: особливості мінімізації на рівні позичальника [Текст] / Наталія Гандзола // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 40-41.
 8. Галапуп, Н. До питання оцінки кредитного ризику [Електронний ресурс] / Н. Галапуп.
 9. Галапуп, Н. Тимчасова адміністрація: особливості впровадження та реалії функціонування в банківських установах України [Електронний ресурс] / Н. Галапуп, Т. Сівчук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 35-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Гандзола, Н. Д. Розвиток нових кредитних продуктів як необхідна умова підвищення дієвості кредитного впливу на реальний сектор економіки. – С. 144–157.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст] : підручник / за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 696 с.
 2. Галапуп, Н. Д. Операції банків з формування власного капіталу [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 75-92.
 3. Галапуп, Н. Д. Операції банків із залучення коштів [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 93-110.
 4. Галапуп, Н. Д. Операції банків із запозичення коштів [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 111-134.
 5. Галапуп, Н. Д. Операції банків з векселями [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 367-388.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.