Гладій Ірина Йосипівна

Опубліковано: 28 жовтня 2011

gladiy

Кафедра міжнародного економічного партнерства

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри міжнародного економічного партнерства

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гладій, Ірина Йосипівна Міжнародна реорганізація світової економіки : теоретичні моделі міжнародних регіонів Європи [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Йосипівна Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 542 с.
 2. Гладій, Ірина Йосипівна Міжнародна реорганізація світової економіки : теоретичні моделі міжнародних регіонів Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Йосипівна Гладій. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 40 с.

СТАТТІ:

 1. Гродський, С. Дивергенція регіонів України і розвиток транскордонного співробітництва / Сергій Гродський, Ірина Гладій // Наука молода : зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – № 4. – С. 52-56.
 2. Гладій, І. Фрагментація європейського ринку цінних паперів як наслідок посилення кредитних ризиків / І. Гладій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 5. – С. 65-70.
 3. Гладій, І. Міжнародна торгівля послугами і регіональні торговельні угоди: динаміка потоків і проблеми регіляторних механізмів / Ірина Гладій, Григорій Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – Вип. 5-1. – С. 75-85.
 4. Гладій, І. Специфіка міжнародних економічних криз у ХХ - ХХІ ст. і фрагментація світової економіки / Ірина Гладій, Григорій Гладій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 5. – С. 26-33.
 5. Гладій, І. Мегарегіоналізація економічного простору та міжнародна мобільність капіталу / І. Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 5-1. – С. 63-70.
 6. Гладій, І. Трансформація механізмів світогосподарської взаємодії та архітектоніка міжнародних регіонів / І. Гладій // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 5-2. – С. 19-29.
 7. Гладій, І. Міжнародна регіональна економіка як наука / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 220-236.
 8. Гладій, І. Особливості та динаміка розвитку регіональних торгових угод на початку ХХІ століття / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2005. – № 4. – С. 397-414.
 9. Гладій, І. Транснаціональна регіоналізація глобалізованого економічного простору: системно-синергетичний підхід / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2004. – № 1. – С.79-95.
 10. Гладій, І. "Новий регіоналізм" і державний механізм управління ринком / І. Гладій // Економіка України. – 2004. – № 6. – С.45-50.
 11. Савельєв, Є. Європейська економіка від Атлантики до Уралу: (ХІІІ економічний міжнародний форум у Криниці Гурській: інформація, роздуми, ідеї) / Є. Савельєв, І. Гладій, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С.473-485.
 12. Гладій, І. Особливості європейської регіоналізації в сфері науково-дослідницьких і дослідно-конструктивних робіт (НДДКР) / І. Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – Вип. 5/1. – С.46-51.
 13. Гладій, І. Сучасний регіоналізм та інтеграція країн Східної Європи / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 3. – С.335-350.
 14. Гладій, І. Новий рівень розвитку суперечностей глобалізованого ринку / І. Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 8-1. – С.186-192.
 15. Гладій, І. Концепція «воріт у глобальний світ» та інтеграція країн Східної Європи / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 3. – С. 335-349.
 16. Гладій, І. Оцінка перспектив зовнішньоторгового співробітництва України в контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / І. Й. Гладій // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. Економіка і право. – 2007. - № 1. – С. 26-32.
 17. Гладій, І. Регіоналізація економічного простору і економічне зростання України / Ірина Гладій, Михайло Майборода // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - Вип. 2. – С. 40-52.
 18. Гладій, І. Концепція «Воріт у глобальний світ» та інтеграція країн Східної Європи / Ірина Гладій // Журнал європейської економіки. – Тернопіль, 2003. – Т. 2. – № 3. – С.335-348.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гладій, І. Й. Програма і методичні вказівки [Текст] : Для проходження виробничої практики студ. ІV курсу ІМБМ спец. 7.050.103 Міжнародна економіка / І. Й. Гладій, В. О. Мартинюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 23 с .
 2. Гладій, І. Й. Програма переддипломної практики [Електронний ресурс] / І. Й. Гладій, В. О. Мартинюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 28 с.
 3. Гладій, І. Й. Регіоналізація світового ринку: євроінтеграційний аспект [Текст] : монографія / І. Й. Гладій. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 544 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гладій І.Й., Зварич І. Я. Міжнародні виробничі мережі в Європі. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 292 с.