Голоднюк Олена Сергіївна

Опубліковано: 23 лютого 2015

Кафедра менеджменту та публічного управління

1369662192 6256486Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Голоднюк, Олена Сергіївна Маркетингові інновації в управлінні конкурентними перевагами підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олена Сергіївна Голоднюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 490 с.
  2. Голоднюк, Олена Сергіївна Маркетингові інновації в управлінні конкурентними перевагами підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Сергіївна Голоднюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

  1. Голоднюк, Олена Ефективність франчайзингу в управлінні конкурентними перевагами підприємств-виробників мінеральних вод / Олена Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 1 : січ.-берез. – С. 122-129.
  2. Голоднюк, О. С. Можливості побудови конкурентних переваг підприємств – виробників мінеральних вод методами маркетингу [Електронний ресурс] / О. С. Голоднюк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – 2014. – Вип. 1(61). – С.56-62.
  3. Голоднюк, О. С. Формування інноваційної складової маркетингових технологій підприємств-виробників мінеральних вод [Електронний ресурс] / О. С. Голоднюк // Науковий журнал БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2014. –№ 3. – С.407-412.
  4. Голоднюк, О. С. Конкурентні переваги підприємства як результат впровадження інновацій [Електронний ресурс] / О. С. Голоднюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності. – 2012. – Вип. 1, т. 1. – С.197-201.
  5. Тарнавська, Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Наталія Тарнавська, Олена Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 79-92.