Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна

Опубліковано: 10 листопада 2011

havrylyuk-jensen

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан Україно-Нідерландського факультету економіки та менеджменту

Публікації

Статті:

 1. Гаврилюк-Єнсен, Л. Актуальні проблеми становлення та розвитку українського єврооблігаційного корпоративного ринку / Людмила Гаврилюк-Єнсен, Наталія Стрельбіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2.– С. 27-34.
 2. Спільник, І. Складові фаховості у консультаційній діяльності / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 30-33.
 3. Спільник, І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1.– С. 28-33.
 4. Сохацька, О. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі / О. Сохацька, Л. Гаврилюк-Єнсен // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 217-224.
 5. Гаврилюк-Єнсен, Л. Аналіз факторів формування мікроструктури фондового ринку / Людмила Гаврилюк-Єнсен // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. Зберегти – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 56-59.
 6. Гаврилюк-Єнсен, Л. Аналіз сучасних тенденцій світових ринків капіталу / Л. Гаврилюк-Єнсен // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 237-239.
 7. Гаврилюк-Єнсен, Л. Сучасні консалтингові інструменти як ефективний ресурс в управлінні змінами / Людмила Гаврилюк-Єнсен, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 37-40.
 8. Гаврилюк-Єнсен, Людмила Можна виграти і не вміючи грати : [про найцікавіші спогади канд. екон. наук, декана українсько-нідерландського факультету ТНЕУ] / Людмила Гаврилюк-Єнсен // Тернопіль вечірній. – 2010. – 17листоп. (№ 51). – С. 9.
 9. Гаврилюк, Л. Нові тенденції розвитку зарубіжного фінансового ринку [Електронний ресурс] / Людмила Гаврилюк, Ірина Спільник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 49-53.
 10. Гаврилюк-Єнсен, Л. Проблеми розвитку фондового ринку у перехідній економіці / Людмила Гаврилюк-Єнсен // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 127-131.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гаврилюк-Єнсен, Л. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності: консп. лекц. / Л. В. Гаврилюк-Єнсен, Н. Є. Стрельбіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 55 с.
 2. Аналіз ділових ситуацій [Текст] : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 352 с.
 3. Гаврилюк-Єнсен, Л. В. Ситуаційна вправа "Мрія, що стала реальністю" [Текст] / Л. В. Гаврилюк-Єнсен // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 280-296.
 4. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.