Гаргула Денис Васильович

Опубліковано: 11 листопада 2011

gargula-d.v

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: старший викладач

Публікації

Статті:

 1. Гаргула, Д. Окремі аспекти економічних і структурних реформ у народному господарстві Словацької республіки / Д. Гаргула // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-2.– С. 101-107.
 2. Гаргула, Д. Наступ "нової економіки" у глобалізованому світі: наслідки для України / Д. Гаргула, Р. Степанян // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 8-2.– С. 51-54.
 3. Окрепкий, Р. Методичні аспекти виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії веб-сайту / Ростислав Окрепкий, Денис Гаргула // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 145-149.
 4. Окрепкий, Р. Методика виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії web-сайту [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула.
 5. Окрепкий, Р. Б.Механізм просування інтернет-бренду на електронному ринку / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 208-212.
 6. Гаргула, Д. В. Тенденції розвитку маркетингу в ХХІ столітті /Д. В. Гаргула, Р. Б. Окрепкий //Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 213-217.
 7. Гаргула, Д. Визначення факторів впливу на інноваційну діяльність підприємств хлібопекарської галузі України [Електронний ресурс] / Д. Гаргула // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 43-49.
 8. Гаргула, Д. Використання досвіду ФРН щодо стимулювання створення нових робочих місць в Україні [Електронний ресурс] / Д. Гаргула // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 6. – С. 28-29.
 9. Гаргула, Д. Вступ Словацької республіки в Європейський Союз: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Д. Гаргула // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001.
 10. Гаргула, Д. Особливості впливу окремих факторів макросередовища на діяльність підприємств хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / Д. Гаргула, Р. Окрепкий // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 37-44.
 11. Окрепкий, Р. Б. Кон'юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 197-203.
 12. Гаргула, Д. Поліпшення сервісу клієнтів для підвищення конкурентоспроможності в сфері роздрібної торгівлі /Денис Гаргула //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 226-228.