Глух Володимир Михайлович

Опубліковано: 12 грудня 2011

gluh

Кафедра аудиту, ревізії і контролінгу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

  1. Глух, В. М. Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення організації фінансового контролю в Україні / В. Глух, Г. Борецька // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 318-321.
  2. Глух, В. М. Судово-бухгалтерська експертиза і ревізія: науково-методичний порівняльний аспект / В. М. Глух, С. Л. Пелех, Г. В. Жубіль // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 137-140.
  3. Глух, В. М. Судово-бухгалтерська експертиза, ревізія, аудит: взаємозв'язок і принципова відмінність між ними / В. М. Глух, Б. В. Кізка //Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2001.– Вип. 9.– С. 52-55.
  4. Глух, В. М. Аналіз економічного змісту бухгалтерських проведень як методична процедура судово-бухгалтерської експертизи / В. М. Глух // Наукові записки : – зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 179-181.
  5. Глух, В. М. Національні нормативи аудиту України: проблеми та перспективи їх застосування в теорії і практиці / В. М. Глух // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 17-19.
  6. Глух, В. М. Судово-бухгалтерська експертиза: шляхи і напрямки удосконалення нормативно-правової та методичної сутності / В. М. Глух // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 19-23.