Гладчак Наталя Володимирівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

gladchak

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Посада: викладач

Публікації

Статті:

  1. Гладчак, Н. В. Стратегічний облік та аналіз конкурентних переваг підприємства [Електроний ресурс] / Н. Гладчак.
  2. Гладчак, Н. В. Сутність трудового потенціалу : теоретичні основи формування дефініцій [Електроний ресурс] / Н. Гладчак // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. ─ 2011. ─ Спец. вип. 33, ч. І. ─ С. 79-83.
  3. Гладчак, Н. Основні напрямки удосконалення організаційної складової бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. Гладчак, С. Жукевич // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 52-58.
  4. Гладчак, Н. В. Роль аналізу у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Н. В. Гладчак, С. М. Жукевич // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 2.
  5. Гладчак, Н. В. Деякі з методичних підходів до визначення ефективності використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Гладчак // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.79-83.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Фаріон, І. Д. Організація обліку, контролю й аналізу [Текст]: навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Н. В. Гладчак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 556 с.