Гуцайлюк Лідія Орестівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

gutsaykuck

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцайлюк, Лідія Орестівна Облік і аудит фінансових результатів промислового підприємства (на прикладі хлібопекарних виробництв західного регіону України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит / Лідія Орестівна Гуцайлюк. – Тернопіль : ЛКА, 1998. – 14 с.

Публікації

Статті:

 1. Гуцайлюк, Л. Організація бухгалтерського обліку в органах Пенсійного фонду України / Лідія Гуцайлюк, Галина Бойко // Економічний аналіз : зб наук. праць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 383-385.
 2. Хорунжак, Н. Проблеми та особливості формування автоматизованих інформаційних систем бюджетних установ / Н. Хорунжак, Л. Гуцайлюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 102-105.
 3. Гуцайлюк, Л. Роль і місце аудиту в бюджетних установах / Л. Гуцайлюк // Аудитор України. – 2003. – № 9. – С. 26.
 4. Гуцайлюк, Л. Основні етапи процесу аудиту фінансових результатів / Л. Гуцайлюк // Наукові записки. – 2002. – № 1. – С. 33-34.
 5. Гуцайлюк, Л. Облік фінансування бюджетних установ [Електронний ресурс] Л. Гуцайлюк // Галицький економічній вісник. – Тернопіль, 2010. – № 3. – С. 191-196.
 6. Гуцайлюк, Л. До питання обліку дебіторської заборгованості у бюджетних установах [Електронний ресурс] Лідія Гуцайлюк , Надія Хорунжак // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 152-155.
 7. Бенько, І. До питання створення фонду універсальних послуг [Електронний ресурс] Ірина Бенько, Лідія Гуцай люк // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 84-89.
 8. Гуцайлюк, Л. О. Ідентифікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах / Л. О. Гуцайлюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 283-288.
 9. Гуцайлюк, Л. Аналіз нормативно-правового забезпечення облікового процесу бюджетних установ / Лідія Гуцайлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 62-63.
 10. Гуцайлюк, Л. Аналіз бюджетного процесу в сучасних умовах ринкової економіки / Лідія Гуцайлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 42-44.
 11. Гуцайлюк, Л. Формування бюджетної системи України в умовах ринкового середовища / Л. Гуцайлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – вип. 9. – С. 59-61.
 12. Гуцайлюк, Л. Ризики в системі обліку кредиторської заборгованості бюджетних установ [Електронний ресурс] / Лідія Гуцайлюк // Галицький економічний вісник. 2011. №4(33). С.186-191.
 13. Гуцайлюк, Л. О. Облік необоротних активів у бюджетних установах та шляхи його вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. О. Гуцайлюк // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. –С.105-108.
 14. Хорунжак, Н. Проблеми оподаткування в Україні / Надія Хорунжак, Лідія Гуцайлюк, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 100-104.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гуцайлюк, Л. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри [Текст] : Навчальний посібник / Л. Гуцайлюк, В. Сопко, Ю. Іванечко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 160 с.
 2. Лучко, М. Р. Облік в бюджетних установах за національними стандартами [Текст] / М. Р. Лучко, Л. О. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 142 с.