Гончаренко Аліса Іванівна

Опубліковано: 17 лютого 2012

goncharenko-a.-vikladach

Кафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Гончаренко, А. Аналіз функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Вінницькій області / Аліса Гончаренко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– Вип.14.– С. 207-210.
 2. Гончаренко, А. І. Роль держави у забезпеченні розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл  / А. І. Гончаренко // Інноваційна економіка.– 2012.– № 6.– С. 320-322.
 3. Гончаренко, А. Методи прогнозування ймовірності банкрутства / Аліса Гончаренко // Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] /редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 173-177.
 4. Гончаренко, А. І. Спортивне спонсорство як альтернативне джерело фінансового забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл / А. І. Гончаренко // Сталий розвиток економіки. -2012. – № 3. - С. 314-317.
 5. Добіжа, Н. В. Актуальні питання впровадження інновацій на підприємстві / Н. В. Добіжа, А. І. Гончаренко // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 35-37.
 6. Погріщук, Б. В. Стратегічний підхід до організації галузевого розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, А. І. Гончаренко // Агросвіт. – 2013. – № 19. – С. 13-16.
 7. Гончаренко, А. І. Функціонування підприємств переробної промисловості на засадах інноваційної парадигми стратегічного управління / Аліса Іванівна Гончаренко [Електронний ресурс] // Збірник наукових праць ВНАУ. Сер. Економічні науки. – 2013. – № 4 (81). – С. 64-71.
 8. Гончаренко, А. І. Організаційно-економічний механізм розробки та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії [Електронний ресурс] / Аліса Іванівна Гончаренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячн. інформ.-аналіт. журн. – 2014. – № 2/1. – С. 26-29.
 9. Гончаренко, А. І. Розвиток дитячо-юнацького спорту: фінансова складова / А. І. Гончаренко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Т. 2. – С. 410-419.
 10. Гончаренко, А. І. Інноваційні пріоритети розвитку плодопереробного підкомплексу України / А. І. Гончаренко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 20 – С. 129-133.
 11. Гончаренко, А. І. Стратегічні передумови формування продовольчого ринку України / А. І. Гончаренко // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. праць : в 2 т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 225-228.