Гуцал Ігор Степанович

Опубліковано: 08 вересня 2011

gutsal

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцал, Ігор Степанович Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Гуцал Ігор Степанович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 425 с.
 2. Гуцал, Ігор Степанович Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Гуцал Ігор Степанович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 31 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуцал, І. "Базель ІІ" та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / Ігор Гуцал, Василь Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 11-16.
 2. Гуцал, І. Економічна оцінка оптимальної величини капіталу банків / Ігор Гуцал, Аліна Давлетова // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 60-64.
 3. Гуцал, І. Методичні аспекти управління кредитним портфелем / І. Гуцал, М. Сенюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 121-124.
 4. Гуцал, І. Оцінка кредитоспроможності суб'єктів господарювання з врахуванням кредитного ризику / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 101-106.
 5. Гуцал, І. Правові основи формування кредитної політики комерційних банків / І. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 13-17.
 6. Гуцал, І. Регулювання ризиковості кредитування малого бізнесу: мікроекономічний аспект / І. Гуцал, М. Фастовець // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 114-120.
 7. Гуцал, І. Розмежування функцій у процесі кредитування - шляхи підвищення його ефективності / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 72-73.
 8. Гуцал, І. Стан та перспективи мікрокредитування в Україні / І. Гуцал, Р. Синоверський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 111-115.
 9. Гуцал, І. С. Глобалізація та шляхи розвитку вітчизняної банківської системи / І. С. Гуцал // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 90-96.
 10. Гуцал, І. С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І. С. Гуцал, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 78-87.
 11. Гуцал, І. Регіональні аспекти у формування кредитної політики комерційними банками України / І. Гучал // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 214-219.
 12. Гуцал, І. Кредитна політика держави, її цілі та механізм реалізації / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 113-117.
 13. Гуцал, І. Регіональне позиціювання малих та середніх банків на вітчизняному кредитному ринку / Ігор Гуцал, О. Сеньковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 104-107.
 14. Гуцал, І. Ризик-менеджмент в системі управління банком / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 148-151.
 15. Гуцал, І. Аналітична оцінка кругообороту обігових коштів та параметри участі кредиту в їх формуванні / І. Гуцал // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 226-231.
 16. Гуцал, І. Участь банків у забезпеченні регіональної інноваційно-інвестиційної стратегії /Ігор Гуцал //Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 108-112.
 17. Гуцал, І. Мотиваційні підходи до формування кредитного портфеля комбанками України / Ігор Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 80-83.
 18. Гуцал, І. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 329-333.
 19. Гуцал, І. Параметри ефективності банківського кредитування суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / І. Гуцал // Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка. – 2000. – № 6.
 20. Гуцал, І. Проблеми формування підходів до визначення сутності ризику як економічної категорії [Електронний ресурс] / І. Гуцал, А. Тимків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 2007.
 21. Гуцал, І. Кредитний портфель та ліквідність комерційних банків / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 70–74.
 22. Гуцал, І. Основні аспекти депозитарної політики комерційних банків у перехідний до ринку період / І. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 57-59.
 23. Гуцал, І. Принципи та умови реалізації кредитного механізму в економічній системі України / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер.: «Економіка». – 2001. – №8. – С. 88-93.
 24. Гуцал, І. С. Роль інвестиційних ризиків у банківській діяльності в сучасних економічних умовах / І. С. Гуцал, О. В. Григораш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 233-236.
 25. Гуцал, І. С. Банківська система України: стан і перспективи [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал, Я. І.Чайковський // Банківська справа. – 1998. – № 2. – С. 40–43.
 26. Гуцал, І. С. Банківська система України сьогодні: основні проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський // Фінанси України. – 1997. – № 8. – С. 42–47.
 27. Гуцал, И. С. Функциональный аспект моделирования состояния оборотних средств промышленности / И. С. Гуцал, В. В. Шокун, С. В. Бондаренко // Автоматизация технологий планирования в союзной республике. – К. : ГЛАВНИИВЦ, 1988.
 28. Гуцал, І. С. Деякі оцінки ефективності реальних інвестиційних програм / І. С. Гуцал, Б. Г. Сенів // Збірник наукових праць. – Тернопіль, 1997.
 29. Гуцал, І. С. До питання кредитних ризиків та методів управління ними / І. С. Гуцал, В. О. Ткачук  // Збірник наукових праць Тернопільської академії народного господарства. – 1997. – Вип. 1.
 30. Гуцал, І. С. Робота банків з проблемними кредитами / І. С. Гуцал // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – 1999. – № 2.
 31. Гуцал, І. С. Основні аспекти депозитної політики комерційних банків в перехідний до ринку період / І. С. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9.
 32. Гуцал, І. С. Робота банків з проблемними кредитами / І. С. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 14.
 33. Гуцал, І. С. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування / І. С. Гуцал // Банківська справа. – 2002. – № 3.
 34. Гуцал, І. С. Процентні ставки за кредитами / І. С. Гуцал // Фінанси України. – 2002. – № 11.
 35. Гуцал, І. С. Аналітична оцінка дієвості кредитного механізму в економіці України / І. С. Гуцал // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12.
 36. Гуцал, І. С. Аспекти організаційного забезпечення процесу кредитування суб'єктів підприємництва / І. С. Гуцал // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 7.
 37. Гуцал, І. С. Прогнозування кредитних ресурсів комерційними банками - основа формування кредитного портфеля / І. С. Гуцал // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8.
 38. Гуцал, І. С. Глобалізація і роль малих банків у регіональному розвитку / І. С. Гуцал // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні. – Львів, 2004. – С. 72-75.
 39. Гуцал, І. С. «Базель II» та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / І. Гуцал, В. Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 5-2. – С. 11-16.
 40. Гуцал, І. С. Проблеми та перспективи інвестиційного кредитування в Україні / І. С. Гуцал // Ефективність інвестиційного процесу в Україні: стан, проблеми та перспективи. – Тернопіль, 2005.
 41. Гуцал, І. С. Економічний капітал в системі управління банківськими ризиками / І. С. Гуцал, О. В. Вовк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5. – С. 13-17.
 42. Гуцал, І. С. Кредитування інвестиційних проектів створення логістичних центрів [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал // Ефективна економіка. – 2011. – № 11.
 43. Гуцал, І. С. Управлінські засади кредитного забезпечення вітчизняного малого та середнього бізнесу / І. С. Гуцал, А. В. Петриків, Л. Семотюк // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 80-87.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуцал, І. С. Участь банків у забезпеченні регіональної інноваційно-інвестиційної стратегії [Текст] / І. С. Гуцал // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 231-238.
 2. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 196 с.
 5. Гуцал, І. С. Роль банків як фінансових посередників та вдосконалення їх взаємовідносин зі суб'ктами господарювання [Текст] / І. С. Гуцал, Я. М. Фаріон // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 218-235.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 7. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Гуцал, І. С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України [Текст] / І. С. Гуцал. – Львів : Бібльос, 2001. – 244 с.
 2. Гуцал, І. С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період [Текст] / І. С. Гуцал. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 311 с.
 3. Гуцал, І. Основи методології наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Гуцал, Н. З. Бицька. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 103 с.
 4. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 5. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 6. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.
 

Галасюк Олена Володимирівна

Опубліковано: 26 січня 2017

galasyuk

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Галасюк, О. Страховий маркетинг теоретико-концептуальні засади [Електронний ресурс] / Олена Галасюк // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 30-37.
 2. Галасюк, О. В. Особливості процессу продажу страхових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2, ч. І. – С. 204-205.
 3. Галасюк, О. Аналіз фінансової звітності страхових компаній / Олена Галасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 400-403.
 4. Галасюк, О. В. Страхування - складова частина фінансової діяльності держави / О. В. Галасюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 282-284.
 5. Галасюк, О. В. Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 219-224.
 6. Галасюк, О. Маркетингова стратегія страхової компанії у здійсненні страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів [Електронний ресурс] / Олена Галасюк.
 7. Галасюк, О. В. Особливості Інноваційної моделі страхового продукту [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Інноваційна економіка.– С. 206-209.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 

Гордополова Наталія Василівна

Опубліковано: 21 лютого 2012

gordopolova-natalya-vasilvna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гордополова, Н. В. Совершенствование учета в государственной комиссионой торговле непровольственными товарами в условиях использования ЭВМ [Текст] : Дисс...канд.экон.наук / Н. В. Гордополова ; 08.00.12-бухгалтерский учет и анализ хоз.деятельности. — К., 1985. — 148с.
 2. Гордополова, Н. В. Совершенствование учета в государственной комиссионой торговле непровольственными товарами в условиях использования ЭВМ [Текст] : автореферат дисс...канд.экон.наук / Н. В. Гордополова; 08.00.12-бухгалтерский учет и анализ хоз.деятельности. — К., 1985. — 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Гордополов, В. Застосування факторного аналізу при оцінці фінансових результатів діяльності підприємства / Володимир Гордополов, Наталія Гордополова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 95-98.
 2. Гордополова, Н. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління трансакційними витратами [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 62-64.
 3. Гордополова, Н. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі / Наталія Гордополова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 78-80.
 4. Гордополова, Н. В. Теорія і практика організації обліку фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Ефективна економіка : електрон. видання. – 2011. –  № 12 -62.
 5. Волинець, В. І. Автоматизований облік і аналіз забезпечення наступних витрат і доходів майбутніх періодів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов  // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2011. – Вип. 36. – С. 58-62.
 6. Волинець, В. І. Автоматизований аналіз фінансового стану підприємств в системі «1С: Бухгалтерія» [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордоподова, І. В. Мельничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 33, ч. ІІІ. – С. 96-101.
 7. Волинець, В. І. Новий сценарій фінансового аналізу діяльності підприємств для аналітичної інформаційної системи "Audit Express" [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 36, ч. ІІ, т. 2. – С. 28-35.
 8. Волинець, В. І. Автоматизований облік забезпечення наступних витрат і платежів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27, ч. ІІІ. – С. 80-84.
 9. Волинець, В. І. Автоматизований облік запасів підприємств громадського харчування [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Спецвип. 29, ч. 1. – С. 17-22.
 10. Головай, Н. М. Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць Харківського національного економічного університету. – Харків : ХНАДУ, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 93-99.
 11. Гордополова, Н. В. Нормативно-правові акти, що мають значення при аналізі прибутковості підприємства / Н. В. Гордополова // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 438-441.
 12. Гордополова, Н. В. Функція фінансових посередників на ринку цінних паперів / Н. В. Гордополова, В. В. Новодворська // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 85-88.
 13. Гордополова, Н. В. Шляхи реформування пенсійної системи та надання соціальної допомоги в Україні / Н. В. Гордополова, Л. Панчук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 267-273.
 14. Гордополова, Н. В. Проблеми обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку / Н. В. Гордополова // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2-3 (15-16). – С. 53-54.
 15. Гордополова, Н. В. Облік надання послуг в інформаційній системі автоматизованого обліку 1С: бухгалтерія / Н. В. Гордополова, В. І. Волинець, Л. В. Волинець // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 116-121.
 16. Гордополова, Н. В. Аспекти побудови фінансового та управлінського обліку витрат / Н. В. Гордополова, А. М. Маслоїд // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 113-116.
 17. Гордополова, Н. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо покращення фінансових результатів / Н. В. Гордополова, І. М. Месюра // Прогресивні наукові технології в науці та освіті : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2007. – С. 208-211.
 18. Гордополова, Н. В. Інформаційне забезпечення управління витратами / Н. В. Гордополова, С. В. Москалюк // Прогресивні наукові технології в науці та освіті : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2007. – С. 216-220.
 19. Гордополов, Н. В. Информационные системы и технологии учета затрат и калькуляции себестоимости продукции / Н. В. Гордополова, В.  Ю. Гордополов // Российская Федерация. Стратегия развития в ХХІ веке: институты, инфраструктура, инновации и инвестиции : сб. ст. по итогам междун. филос.-экон. чтений «Экономика знаний». –Архангельск, 2008. – С. 83-85.
 20. Гордополова, Н. В. Внедрение инновационных технологий в процесс подготовки высококвалифицированных кадров / Н. В. Гордополова,  В. Ю. Гордополов // Международная «Лига развития науки и образований» (Россия - Италия). Актуальные вопросы образования и науки. – 2010. – № 3-4. – С. 86-90.
 21. Гордополова, Н. В. Проблеми непрямого оподаткування в Україні / Н. В. Гордополова, Т. М. Мараховська  // Економіка і підприємництво, стан та перспективи. – К. : КДТЕУ, 1999. – С. 33-38.
 22. Гордополова, Н. В. Особливості підготовки молоді до підприємницької діяльності / Н. В. Гордополова, Н. А. Яковишина // Сучасні інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2000. – С. 141-142.
 23. Гордополова, Н. В. Щодо питання оцінки та обліку основних засобів / Н. В. Гордополова, Т. М. Мараховська  // Економіка і підприємництво: стан та перспективи. – К. : КДТЕУ, 2000. – С. 409-413.
 24. Гордополова, Н. В. Амортизація та її роль в інвестиційному процесі / Н. В. Гордополова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2002. – Ч. 2. – С. 270-275.
 25. Гордополова, Н. В. Фінансовий та податковий облік витрат, пов’язаних з утриманням і поліпшенням основних засобів / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай, В. Ю. Гордополов // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 2, т. 2 (50). – С. 73-75.
 26. Гордополова, Н. В. Облік і аудит ефективності використання нематеріальних активів / Н. В. Гордополова //  Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – № 4 (26). – С. 86-91.
 27. Гордополова, Н. В. Проблеми розвитку сфери товарного обігу в регіоні / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2003. – Вип. ІУ. – С. 129-137.
 28. Гордополова, Н. В. Проблеми спрощеного оподаткування підприємств малого бізнесу в Україні / Н. В. Гордополова, Н. О. Ромашевська, В. І. Волинець // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2005. – № 7. – С. 28-33.
 29. Гордополова, Н. В. Проблеми розвитку туризму в Україні / Н. В. Гордополова, О. Т. Бровко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. 3. – С. 26-29.
 30. Гордополова, Н. В. До проблеми підвищення ефективності управління оборотними активами /  Н. В. Гордополова, О. Т. Бровко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – 2005. – № 58, т. 2. – С. 83-85.
 31. Гордополова, Н. В. Методика аудиту звіту про рух грошових коштів / Н. В. Гордополова, В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. ІІ. – С. 111-116.
 32. Гордополова, Н. В. Структурно-логічна схема розкриття змісту облікової політики / Н. В. Гордополова, І. М. Сисоєва // Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства : зб. наук. праць. – Донецьк : ДІРСП, 2011. – Вип. 5. – С. 104-108.
 33. Гордополова, Н. В.  Бюджетування в умовах комп’ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 3 (69). – С. 48-54.
 34. Гордополова, Н. В. Облік витрат за центрами відповідальності в системі бюджетування торговельних підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова,  В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. І. – С. 82-86.
 35. Гордополова, Н. В. Перспективи розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай, В. Ю. Гордополов //  Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 20/1. – С. 96-99.
 36. Гордополова, Н. В. Виявлення порушень у процесі аудиту фінансової звітності підприємства /  Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов, О. О. Грабенко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. –  № 2 (47). – С. 70-75.
 37. Гордополова, Н. В. Напрями вдосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов, І. В. Старосуд // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 2. - С. 160-163.
 38. Волинець, В. І. Новий автоматизований звіт для аналізу дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 143-146.
 39. Головай, Н. М. Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 1. - С. 2-36.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2012 . – 201 с. 
 2. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудити : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова . -2-ге вид., переробл., і доповн. - Тернопіль : Крок , 2013. - 145с.
 3. Волинець , В. І. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті : практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова , - Тернопіль : Крок, 2013. - 260с.
 4. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. -Тернопіль : Крок , 2013- 189с.
 5. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2011. - 201с.
 

Гончар Людмила Іванівна

Опубліковано: 28 січня 2013

gonchar-lyudmila-vanvna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь : кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 278 с.
 2. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Дудко, О. Математична модель системи підтримки прийняття рішень для автоматизації організаційного управління інститутом / Остап Дудко, Людмила Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 129-153.
 2. Гончар, Л. Забезпечення інформаційної підтримки управління підприємством / Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – випуск 4. – С.20-25.
 3. Кушнір, О. К. Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту [Електронний ресурс] / О. К. Кушнір, М. П. Дивак, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2011. – № 83.– С. 92-106.
 4. Гончар, Л. І. Підтримка прийняття рішень в організаційному управлінні інститутом / Л. І. Гончар, О. І. Дудко // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у III тисячолітті : зб. наук. праць. – Рівне : РЕГІ, 2000. – С. 399-403.
 5. Gonchar, L. Computer Support of Bisiness-Processes and Multi-Perspective Management as Basic of Business Operation / L. Gonchar, T. Lendyuk // Proceeding  of Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing System : Technology and Applications  IDAACS. – Lviv, Ukraine, 2003. – P. 508-517.
 6. Shevchuk,  R. Method of Converting Speech Codec Format between GSM 06.20 and G.729 / R. Shevchuk, P. Byкovyy, L. Gonchar // Proceedings of the 4 IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications  IDAACS. – Dortmund, Germany, 2007. – P. 686-689.
 7. Pukas, А. Mathematical Models of the Closed Business Situation / A. Pukas, L. Gonchar // International Workshop on Inductive Modelling IWIM. – Prague, 2007. – P. 35-38.
 8. Pasichnyk, N. Parametric Identifiication Methods of the Model of Website’s Attendance / N. Pasichnyk, L. Honchar // TCSET”14 “Modern problems of radio engineering, telecommunication and computer science”.  – Lviv, Ukraine, 2014. – P. 93-94.
 9. Саченко, А. INTRANET – мережа ІКІТ / А. Саченко, Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – № 4. – С. 122-124.
 10. Гончар, Л. Комп'ютеризована система підтримки прийняття рішень в організаційному управлінні / Л. Гончар // Вісник ХДПУ. – Х. : ХДПУ, 2000. – № 9. – С. 19-22.
 11. Гончар, Л. Використання математичних моделей підтримки прийняття рішень для організаційного управління інститутом / Л. Гончар, О. Дудко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – К. : КНЕУ, 2001. – № 65. – С. 197-204.
 12. Гончар, Л. Використання сучасних методів і технологій в процесі бізнесової діяльності суб′єктів господарювання / Л. Гончар, Т. Лендюк // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : зб. наук. праць. – Черкаси : Брама – ІСЕУЕП, 2003. – С. 15-24.
 13. Гончар, Л. Засоби комп′ютеризованої підтримки управлінських рішень / Л. Гончар // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 2. – С. 552-560.
 14. Ситник, В. Ф. Методи дейтамайнінгу та їх характеристики / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 71. – С. 171-188.
 15. Ситник, В. Ф. Моделювання ключових показників (індикаторів) діяльності підприємства / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Б. О. Тішков // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 74. – С. 78-87.
 16. Гончар, Л. Застосування Data Mining в бізнесовій діяльності / Л. Гончар, Д. Чирка // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 16. – С. 163-171 .
 17. Ситник, В. Ф. Цільове лінійне програмування : концепція та приклади / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – № 75. – С. 26-40.
 18. Ситник, В. Ф. Організаційні та інструментальні засади  багатовимірного індикативного аналізу із побудовою гіперкубу даних / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Д. М. Чирка // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2007. – № 7. – С. 194-198.
 19. Гончар, Л. Математичні моделі закритих бізнесових ситуацій / Л. Гончар  // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2008. – № 9. – С. 105-109.
 20. Гончар, Л. Використання технології OLAP в системах підтримки прийняття рішень / Л. Гончар, Т. Гончар // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – С. 130-134.
 21. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.
 22. Honchar L. Evaluation of losses of Kam’yanets’ – Podil’skiy as a result of the harmful emissions by motor transport / Lyudmyla Honchar, Mykhailo Shpintal, Oksana Kushnir // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 322. – Bibliography: 5 titles.
 

Грубінко Андрій Васильович

Опубліковано: 22 січня 2013

grubnko

Кафедра теорії та історії держави і права 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2006. — 216 арк.
 2. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Андрій Васильович Грубінко . – Полтава : 2007 . – 20 с.
 3. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : дис... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Інститут історії України Національної академії наук України, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України. — Київ, 2018. — 549 арк.
 4. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : автореф. дис ... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Андрій Васильович Грубінко . – Ужгород : 2018 . – 40 с.

Публікаці

СТАТТІ:

 1. Грубінко А. В. Російський фактор у міждержавних взаєминах України та Великої Британіїна межі ХХ і ХХІ століть [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2007. – Вип. 13. – С. 60-68.
 2. Грубінко А. В. Позиція Великої Британії з питань майбутнього Західноєвропейського Союзу (90-ті роки ХХ ст.) / А. В. Грубінко // Університет. – 2009. – №5 (31). – С. 47-56.
 3. Грубінко А. В. Велика Британія біля витоків європейської політики безпеки і оборони: роль, пріоритети, суперечності / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2009. – Вип. 87. – ч.ІІ. – С. 18-28.
 4. Грубінко А. В. Звичаєве право в системі правової освіти: повернення до витоків українського права / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІ Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і персп.” (Тернопіль, 24 квітня 2009р.). – 2009. – С. 14-19.
 5. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії у партійно-політичному вимірі: консервативні традиції з ліберальним відтінком [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. –2010. – Вип. 5. – ч. 1. – С. 159-165.
 6. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії та Україна у вимірах сучасності : засадничі підходи та пріоритети співпраці [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Наукові виклади. – 2006 . – № 5. – С. 10-17.
 7. Грубінко А. В. Лісабонський договір та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 33-35.
 8. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника /А. В. Грубінко [Електронний ресурс] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер.Філософія, політологія. – 2010. – № 94-96. – С. 51-54.
 9. Грубінко А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 10. Грубінко А. В. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2011 – № 6. – С. 58 - 62.
 11. Грубінко А. В. Лісабонський договір і юридичне закріплення прав людини в ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідейкруглого столу До дня захисту прав людини “Проблеми реалізації і захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні” (Тернопіль, 8 грудня 2011 р.). – 2011. – С. 29-32.
 12. Грубінко А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку Спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 12-13 квітня 2011 р.). –2011. – С. 356-360.
 13. Грубінко А. В. Формування спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Маастрихтського договору: позиція Великої Британії [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6. – С. 25-36.
 14. Грубінко А. В. Концептуальний вимір сутності Європейського Союзу: проблема оптимальної моделі інтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІV Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в України: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 20 квітня 2012 р.). – 2012. – С. 20-24.
 15. Грубінко А. В. Форми і засоби індивідуальної роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – 2012. – Вип. 2. – С. 12-18.
 16. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Все для юриста. – 2009. – № 11(89). – С. 123-127.
 17. Грубінко, Андрій Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника / Андрій Грубінко // Юридичний журнал.– 2009.– № 11.– С. 123-127.
 18. Грубінко, А. В. Визначення аптимальної моделі розвитку Європейського Союзу: теоретико-концептуальний вимір інтеграції / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 28-35.
 19. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17), ч. 1. – С. 12-16.
 20. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у європейській політичній  інтеграції: між атлантизмом та європеїзмом [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Європейські історичні студії. – 2015. – № 1. – С. 6-17.
 21. Грубінко, А. В. Взаємодія держав “Великої трійки” в системі зовнішньої політики та політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 6-9.
 22. Грубінко, А. В. Вплив Великої Британії на розвиток СПБО ЄС у контексті євроатлантичного співробітництва (1990-2015) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 36, ч. 3. – С. 92-99.
 23. Грубінко, А. В. Криза системи європейської безпеки в умовах російсько-українського конфлікту: стратегічні підходи та інтереси Великої Британії [Електронний ресурс] // А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 232-250.
 24. Грубінко, А. В. Атлантизм як принцип і фактор зовнішньої політики Великої Британії у сфері європейської політичної інтеграції: теоретико-концептуальний аналіз / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 168-171.
 25. Грубинко, А. В. Влияние американского фактора на участие Великобритании во внешней политике и политике безопасности ЕС: история и современность [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Гуманитарные научные исследования. – 2015. – № 2.
 26. Грубинко, А. В. Роль Великобритании в формировании внешней политики ЕС в контексте ведущих теорий евроинтеграции [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Вестник МГИМО-Университета. – 2015. – №1 (40). – С. 18-28.
 27. Grybinko, A. The historical periods of participating Great Britain in Common Security and Defens Policy of EU / A. Grybinko // British Journal of Science, Education and Culture. – London: London University Press, 2015. – №. 1 (7) (January-June), vol.III. – P. 651-657.
 28. Грубинко, А. В. Последствия войны в Ираке 2003 года для участия Великобритании в европейской военно-политической интеграции / А.В. Грубинко // International Scientific and Practical Congress “Scientific Achievements 2015“, 20 February 2015 inVienna (Austia). – Prague: Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, 2015. – Vol. 2. – P. 193-197.
 29. Grybinko, A. International Interests of Great Britain in the Conditions of Modern Crisis of the European Security System / A. Grubinko // Historia i Polityka . – Torun: Nicolas Copernicus University. – 2015. – No 14 (21). – P. 67-83.
 30. Грубінко, А. В. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС в контексті сучасних теорій євроінтеграції: структурно-функціональний аналіз [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Науковий вісник Ужгородського національного університету.– Сер. Право. – 2012. – Вип. 19,т 4. – С. 202 -206.
 31. Грубінко, А. В. Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід [Електроннийресурс] / А.В. Грубінко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 221-228.
 32. Грубінко, А. В. Система євро-атлантичної безпеки в умовахсучасного загострення військово-політичного протистояння на Сході Європи [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 33. Грубінко, А. В. Концептуальні підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 47-52.
 34. Грубінко, А. В. Вплив Британо-французського військово-політичного співробітництва на формування і розвиток спільної політики безпеки і оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2010. – Вип. 16. – С. 139-149.
 35. Грубінко, А. В. Європейська політика Великої Британії в контексті проблем та перспектив розвитку СЗППБ ЄС (2010-2014 рр.) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 175-181.
 36. Грубінко, А. Періоди і фактори розвитку політики Великої Британії щодо спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС ( 1990-2014 рр.) [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівнеського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне: О. Зень, 2014. – Вип. 25. – С. 261-264.
 37. Грубінко, А. В. Проблеми і перспективи запровадження суду присяжних у системі судочинства України: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко, Н. М. Ярчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 1. – С. 11-15.
 38. Грубінко, А. Європейська політика Великої Британії після приходу до влади коаліції консерваторів і ліберальних демократів [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Історична панорама : зб. наук. статей ЧНУ. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 15. – С. 175-181.
 39. Грубінко, А. В. Компетентнісний підхід при підготовці фахівця правника [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 94-96. – С. 51-54.
 40. Грубінко, А. В. Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза в европейской стратегии Великобритании: проблема лидерства [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Сборник материалов VI Международной научно-практ. конф. “Современные аспекты общественно-политического развития России и стран мира” (Краснодар, РФ, 25 января 2013 г.). – Краснодар: Пресс-Имидж, 2013. – С. 37-40.
 41. Грубінко, А. В. Дихотомія США-ЄС у зовнішній політиці Великої Британії та її вплив на участь країни у військово-політичному вимірі євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // II “Американские студии”: Сборник докладов междунар. науч. конф. (22 ноября 2013 г., Симферополь) / Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского; От. ред. Д.В. Дорофеев. – Симферополь, 2013. – С. 50-66.
 42. Грубінко, А. В. Імперативи стратегії Великої Британії щодо розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХV Всеукр. наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 19 квітня 2013 р.). – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 12-17.
 43. Грубинко, А. В. Оцінювання навчальних досягнень студента в кредитно-трансферній системі (на прикладі історико-правових дисциплін) [Електронний ресурс] / А. В. Грубинко // Матеріали ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення”, м. Тернопіль, 11 квітня 2014 року. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – С. 24-29.
 44. Грубінко, А. В. Провідні наукові концепції і підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2011 р.). – Тернопіль: 2011. – С. 41-45.
 45. Грубінко, А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) / А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – К.: Ін-т Історії України НАНУ, 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 46. Грубінко, А. В. Юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки у Лісабонському договорі ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2010 р.). – Тернопіль: 2010. – С. 18-24.
 47. Грубінко, А. В. Правове закріплення розвитку СЗППБ в контексті інтересів країн-членів ЄС (на прикладі Великої Британії) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Український та зарубіжний досвід реформування національної правової системи в контексті інтеграційних процесів” (Львів, 7-8 вересня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 45-47.
 48. Грубінко, А. В. Президент у механізмі здійснення державної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 49. Грубінко, А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грубінко, А. Українсько-британські відносини 1991-2004 [Текст]: монографія / А. Грубінко.– Тернопіль: ДНПУ ім. В. Гнатюка, 2005.– 336 с.
 2. Грубінко, А. В. Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990 - 2016 рр.) [Текст] = Great Britan in the European foreign and security policy system (1990 - 2016) : монографія / А. В. Грубінко. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 640 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : слов.-довід. ; навч.-метод. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 124 с.
 2. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 392 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 108 с.
 

Горин Володимир Петрович

Опубліковано: 29 серпня 2011

GorynКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Володимир Петрович Горин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 279 с.
 2. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Петрович Горин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Горин, В. Концептуальні засади фінансового забезпечення соціальних гарантій / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2009 – № 3. – С. 97-106.
 2. Горин, В. Ретроспектива оподаткування акцизним збором в Україні / В. Горин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005.– № 19. – С. 141-145.
 3. Горин, В. Сутність соціальної безпеки: фінансові та організаційно-правові аспекти / В. Горин // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 52-57.
 4. Горин, В. П. Бюджетне фінансування освіти в світлі критеріїв соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 15. - С. 248-255.
 5. Горин, В. П. Вдосконалення методики і практики планування соціальних гарантій як передумова забезпечення соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 159-170.
 6. Горин, В. Роль інститутів фінансового ринку у формуванні суспільного добробуту [Електронний ресурс] / В. Горин // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3(32). – С. 140-148.
 7. Горин, В. П. Роль бюджету держави в умовах перехідної економіки України [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5(8). – С. 259-265.
 8. Горин, В. П. Зарубіжний досвід державного фінансового забезпечення виробництва культурних благ: висновки для України / В. П. Горин // Світ фінансів. – 2009. – Вип. 2 (19). – С. 155-160.
 9. Горин, В. Проблеми сучасного акцизного оподаткування: фіскальні та соціальні наслідки / Володимир Горин // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – № 2. – С. 133-136.
 10. Горин, В. П. Практика застосування соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в контексті подолання бідності в Україні: реалії та проблеми [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2005. ­­– Ч. 2. – С. 29-36.
 11. Горин, В. Зарубіжний досвід регулювання доходів державного бюджету в умовах економічної нестабільності / В. Горин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 186-199.
 12. Горин, В. Фінансові аспекти системи державних закупівель / Володимир Горин // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 65-73.
 13. Горин, В. П. До питання про сутність і токсономію публічних послуг / В. П. Горин // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 72-77.
 14. Горин, Володимир Фінансовий механізм регулювання державного боргу / Володимир Горин // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 46-48.
 15. Горин, В. П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів / В. П. Горин // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - № 4. – С. 13-19.
 16. Горин, В. П. Суспільно-політичні детермінанти бюджетної політики у сфері видатків [Електронний ресурс] / В. П. Горин.
 17. Горин, В. Фінансові аспекти реформування охорони здоров’я у зарубіжних державах: висновки для України / В. Горин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 195-204.
 18. Горин, Володимир Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету / Володимир Горин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 58-68.
 19. Горин, В. П. Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Галицький економічний вісник. – 2013. – Вип. 2. – С. 118-126.
 20. Горин, В. П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров’я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 216-221.
 21. Горин, В. П. Проблеми ефективності бюджетного стимулювання житлового будівництва [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2. – С. 26-34.
 22. Горин, В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – C. 69–80.
 23. Горин, В. П. Бюджетне стимулювання кіноіндустрії в Україні: необхідність, реалії та перспективи / В. П. Горин // Перші наукові читання пам'яті С. І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - С. 65-69.
 24. Толуб'як, В. С. Закордонні орієнтири реформування вітчизняної пенсійної системи / В. С. Толуб'як, В. П. Горин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. - 2016. - Вип. 18. - ч. 2. - С. 165-170.
 25. Горин, В. П. Проблеми впровадження в Україні інноваційних методів фінансування вищої освіти / В. П. Горин // Економіка.Фінанси.Право. - 2016. - №12/1. - С. 16-19.
 26. Горин, В. П. Дискусійні підходи до оцінювання ефективності податкового адміністрування / В. П. Горин, Ю. Д. Аракчеєва // Другі наукові читання пам'яті С .І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - С. 19-25.
 27. Горин, В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 152-165.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / О.П. Кириленко, І.І. Білоус, Б. С. Малиняк [та ін.] ; за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 432 с. – Із змісту : Горин В. П. Бюджетне забезпечення житлових потреб громадян як передумова підвищення якості життя населення / В. П. Горин. – С. 227-238.
 2. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 3. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 4. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 2. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – 349 с. – Із змісту : Горин В. П. – . Фінансове регулювання соціальної безпеки - С. 307-317.
 5. Science and education : organizational and economic aspects [Електронний ресурс] : collective monograph. – Nurnberg : SWG IMEX GmbH, 2015. – 128 p. – Із змісту : Горин В. П. – Тенденції формування та проблеми диверстфікації фінансових ресурсів галузі освіти С. 5-15.
 6. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 7. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 8. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Горин, В. П. Становлення розвиток державного кредиту [Текст] / В. П. Горин // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 35-43.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 4. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
 5. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 6. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 7. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 8. Горин, В. П. Призначення і роль бюджету держави у суспільстві [Текст] / В. П. Горин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 19-26.
 9. Фінанси зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Н. М. Ткачук, Г. І. Козак; за ред. Ю. М. Воробйов, В. Б. Тропіна, О. М. Сохацька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 420 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінанси" [Текст]: /П. В. Горин, Н. М. Ткачук – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 98 с.
 2. Кравчук, Н. Я. Фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Т. Б. Ясеновська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 432 с.
 3. Горин, В. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області за підсумками 3 кварталів 2017 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 25 с.
 4. Аналітична записка про ефективність використання коштів обласного бюджету Тернопільської області на підтримку і розвиток театрального та філармонійного мистецтва [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас, В. Чубатий. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 57 с.
 5. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 6. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.