Гвоздецький Іван Орестович

Опубліковано: 04 липня 2011

Іван Орестович Гвоздецький

Кафедра економічної теорії

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гвоздецький, І. Феномен "нової економіки" у контексті економічного зростання / Іван Гвоздецький // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 105-112.
 2. Гвоздецький, І. Структурні елементи ринку землі та особливості їх функціонування / І. Гвоздецький // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С.107-108.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 3. Гвоздецький, І. О. Виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж. М. Кейнса [Текст] / І. О. Гвоздецький // Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – Т. 2. – С. 49-63.
 4. Гвоздецький, І. О. Нове (новітнє) кейнсіанство [Текст] / І. О. Гвоздецький // Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – Т. 2. – С. 418-424.
 5. Гвоздецький, І. О. Посткейнсіанство : витоки, методологія та зміст [Текст] / І. О. Гвоздецький // Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – Т. 2. – С. 201-207.
 6. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 

Гуменюк Олена Олексіївна

Опубліковано: 14 листопада 2011

gumenuk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: заступник декана

 1. Шмига, Олена Олексіївна Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Олена Олексіївна Шмига. - Тернопіль : ТДЕУ, 2005. - 284 с.
 2. Шмига, Олена Олексіївна Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.О.Шмига ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2005. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Гуменюк, О. Оцінка ефективності функціонування інфраструктури ринку продукції АПК / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 23-28.
 2. Стельмащук, А. Методичні основи аналізу кон'юнктури ринку в умовах становлення його інфраструктури / А. М. Стельмащук, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 70-75.
 3. Гуменюк, О. Взаємозв’язок між звітами в системі фінансової звітності [Електронний ресурс] / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5 (19). – С. 116-119.
 4. Гуменюк, О. Удосконалення бухгалтерської фінансової звітності відповідно до потреб економічного аналізу [Електронний ресурс] / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4 (18). – С. 113-115.
 5. Гуменюк, О. О. Шляхи підвищення ефективності агропродовольчого ринку / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 57-62.
 6. Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення функціонування агропромислового ринку / О. О. Гуменюк //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 56-61.
 7. Гуменюк, О. О. Розвиток інфраструктури ринку України / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 201-206.
 8. Пуцентейло, П. Р. Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством / П. Р. Пуцентейло, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – C. 196-205.
 9. Гуменюк, О. О. Особливості проведення аналізу фінансового стану підприємства / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 147-152.
 10. Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення ринку продукції АПК / О. О. Гуменюк // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 5-8.
 11. Гуменюк, О. О. Роль ринкової інфраструктури у підвищенні конкуренто-спроможності сільськогосподарської продукції           / О. О. Гуменюк // Економіка АПК. – 2005. – № 7. – С. 128-133.
 12. Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК  / О. О. Гуменюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного аграрно-технічного  університету. – 2005. – Вип. 13. – С. 308-312.
 13. Гуменюк, О. О. Поняття і роль аграрного ринку / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2006. – № 2. – С. 130-135.
 14. Гуменюк, О. О. Функціонування аналітичного забезпечення діяльності підприємства [Електронний ресурс] // Сталий розвиток економіки. – 2015 – № 3 (28). – С. 212-216.
 15. Пуцентейло, П. Детермінанти аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. Економіка і управління. – К., 2015. – Вип. 34. – С. 402-414.
 16.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Гуменюк, О. О. Формування ефективної системи економічної безпеки підприємства [Текст] / О. О. Гуменюк // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 304-314.
 

Гуменюк Оксана Геннадіївна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

gumenyuk

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуменюк, Оксана Геннадіївна Формування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіону [Текст]: дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Оксана Геннадіївна Гуменюк.– Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, - Чернівці: 2009.– 183 с.
 2. Гуменюк, Оксана Геннадіївна Формування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіону [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Оксана Геннадіївна Гуменюк.– Ужгород: УНУ, 2009.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, О. Конкурентний потенціал України: динаміка структурних і якісних змін / Оксана Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2006. – № 3. – С. 60-67.
 2. Гуменюк, О. Актуальні проблеми конкурентної політики та її реалізація в Україні / Оксана Гуменюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 55-63.
 3. Гуменюк, О. Суть підприємницької діяльності та об'єктивна необхідність її розвитку / Оксана Гуменюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С.18-21.
 4. Гуменюк, О. Г. Загальні засади формування та реалізації стратегії інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2010. – № 5 (19). – С. 212-216.
 5. Гуменюк, О. Г. Щодо методологічних трактувань дефініції «конкуренція» [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту КНТЕУ. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2010. – № 3. – С. 337-343.
 6. Гуменюк, О. Г. Ринок фінансових послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2011. – № 3 (6). – С. 271-274.
 7. Гуменюк, О. Г. Поняттійно-категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2011. – № 1. – С. 44-49.
 8. Гуменюк, О. Г. Особливості регіонального розвитку конкурентного середовища [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк.
 9. Гуменюк, О. Екологізація виробництва / Оксана Гуменюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 2. – С. 71-73.
 10. Гуменюк, О. Г. Методичні основи оцінки конкурентного потенціалу фірми / О. Г. Гуменюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – № 207 – С. 231-236.
 11. Гуменюк, О. Г. Оцінка загального стану розвитку конкурентного середовища в Україні / О. Г. Гуменюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – № 211 – С. 84-93.
 12. Гуменюк, О. Г. Удосконалення регуляторного впливу держави на процес генерації конкурентного середовища / О. Г. Гуменюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2006.  – С. 89-95.
 13. Гуменюк, О. Г. Конкурентні переваги та недоліки транспортної галузі регіону / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту  КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці, 2007. – № 3. – С. 185-194.
 14. Гуменюк, О. Г. Тарифне регулювання пасажирських перевезень: конкурентний аспект / О. Г. Гуменюк // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2009. – № 1 (11). – С. 289-293.
 15. Гуменюк, О. Г.  Організаційно-економічні інструменти виходу українських банків на світовий фінансовий ринок / О. Г. Гуменюк // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 266, т. І.  – С. 37-48.
 16. Гуменюк, О. Г. Розвиток можливості застосування адміністративних інструментів коригування митної вартості як складової зовнішньоекономічних угод [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту  КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці, 2012. – № 2. – С. 67-73.
 17. Гуменюк, О. Г. Шляхи оптимізації процесів виходу вітчизняних банків  на світовий фінансовий ринок [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту  КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці, 2013. – № 1. – С. 259-265.
 

Гуменний Петро Володимирович

Опубліковано: 27 вересня 2017

1459342551 humennyiКафедра спеціалізованих комп'ютерних cистем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гуменний, П. В. Принципи організації пам'яті на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний// Вісник національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. –2010. – № 688. – С. 90-95.
 2. Гуменний, П. В. Одноканальний аналогово-цифровий перетворювач у теоретико-числовому базисі Галуа, як компонента процесорів вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2011. – Т. 16, №3, – С. 174-182.
 3. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації асоціативної пам’яті колективного користування на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2015. – № 4 (227). – С. 153-159.
 4. Гуменний, П. В. Метод побудови паралельного аналого-цифрового перетворювача у теоретико-числовому базисі Галуа з найменшим числом імпульсних компараторів / П. В. Гуменний// Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2013. – № 4. – С. 152-157.
 5. Гуменний, П. В. Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук// Вісник національного університету "Львівська політехніка", Комп'ютерні системи та мережі. – 2012. – № 745. – С. 69-77.
 6. Гуменний, П. В. Теоретические основы, методы и процессоры преобразования информации в кодах поля Галуа на базе вертикально-информационной технологии / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 3. – С. 17-26.
 7. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації компонентів цифрового інтерфейсу на основі рекурентних кодових шкал у теоретико-числовому базисі Галуа / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Б. Б. Круліковський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2014. – № 6 (219). – С. 153-159.
 8. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади та принципи побудови арифметико-логічного пристрою на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2012. – № 2. – С. 190-197.
 9. Гуменний, П. В. Theoretical bases, methods, and processors, for transforming information in Galois fields codes on the basis of the vertical-information technolodgy / П. В. Гуменний, О. М. Заставний, Я. М. Николайчук // Cybernetics and system analysis : міжнар. наук. журнал. – Видавництво Springer США, 2014. – Вип. 50, № 3. – С. 338-347.
 10. Гуменний, П. В. Мethod of shared data acces in distributed computer network / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Н. І. Алішов, В. М. Гладюк // Mathematics and computer science : журн. Кавказького ун-ту. – Азербайджан, 2013. – Вип. 1. – С. 17-23.
 11. Гуменний, П. В. Дослідження архітектури комп’ютерів: принципи побудови процесорів на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – Вип. 5. – С. 69-73.
 

Гайда Юрій Іванович

Опубліковано: 28 жовтня 2011

gayda

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гайда, Юрій Іванович. Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України [Текст] : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Гайда Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2012. - 493 с.
 2. Гайда, Юрій Іванович. Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Гайда Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2012. - 40 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гайда, Ю. Комунальні лісогосподарські підприємства в Тернопільській області: сучасний стан і перспективи розвитку / Ю. Гайда, Т. Кухарський, М. Книш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 54-58.
 2. Деякі підсумки розвитку клонованого лісового насінництва хвойних порід у Передкарпатті [Електронний ресурс] / Р.М. Яцик, В.І. Ступар, Ю.І. Гайда [та ін.] // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 114. – С. 240-248.
 3. Гайда, Ю. Динаміка росту потомств адафотипів дуба в еколого- популяційних культурах [Електронний ресурс] / Ю. Гайда // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 115. – С. 28-33.
 4. Мінливість фертильності клонів і генетична різноманітність та на клонових насінних плантаціях в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда, В. М. Гудима, Д. М. Лешко [та ін.] // Наукові праці Лісівничої академії наук україни : зб. наук. Праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2010. – С. 77-82.
 5. Результати розвитку плюсової селекції і клонового лісового насінництва в Передкарпатті та Закарпатті [Електронний ресурс] // Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, В.С. Феннич [та ін.] // Наукові праці Лісівничої академії наук україни : зб. наук. Праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2009. – С. 41-43.
 6. Гайда, Ю. Щодо доцільності створення й культивування генетично модифікованих дерев [Електронний ресурс] / Ю. Гайда, Р. Яцик // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 116. – С. 183-189.
 7. Гайда, Ю. І. Проблеми оцінювання економічної ефективності збереження лісових генетичних ресурсів / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.8 – С. 31-39.
 8. Генетична мінливість показників росту півсібсів quercus robur l. у випробних культурах західного поділля / Ю. І. Гайда, С. А. Лось, Л. І. Терещенко [та ін.] // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.2. – С. 23-32.
 9. Генетична мінливість форми стовбура півсібсів Quercus robur L. у 23-річних випробних культурах західного Поділля [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, С. А. Лось [та ін.] // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2011. – № 164, ч. 1. – С. 157-167.
 10. Гудима, В. М. Насінна продуктивність рамет на клоновій насінній плантації ялини європейської (Picea Abies (L.) Karsten) в Передкарпатті [Електронний ресурс] / В. М. Гудима, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 48-56.
 11. Гайда, Ю. І. Екологічна стабільність та пластичність показників росту Quercus robur L. і Pinus sibirika DU TOUR. у географічних культурах [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, М. М. Сіщук, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 101-109.
 12. Штогрин, А. С. Генетико-селекційний аналіз клонової насінної плантації псевдотсуги тисолистної в Передкарпатті [Електронний ресурс] / А. С. Штогрин, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 123. – С. 46-54.
 13. Сіщук, Н. М. Генетико-селекційний аналіз клонової насінної плантації модрини європейської в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Н. М.Сіщук, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 55-62.
 14. Гайда, Ю. І. Збереження генофонду дуба звичайного і скельного в генетичних резерватах західного регіону України [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Лісівництво та декоративне садівництво. – 2014. – № 198(2). – С. 22-31.
 15. Гайда, Ю. І. Географічні культури як інструмент вивчення реакції лісових деревних видів на зміни клімату [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 8-15.
 16. Гайда, Ю. І. Методика комплексного оцінювання генетичних резерватів лісових деревних порід [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 8-15.
 17. Гайда, Ю. І. Національні стратегії збереження та сталого використання лісових генетичних ресурсів у європейських країнах: досягнення та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 9-17.
 18. Гайда, Ю. І. Лісівничо-екологічні особливості формування мережі об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. І. Парпан // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 9-17.
 19. Гайда, Ю. І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Юрій Іванович Гайда, Мар'яна Богданівна Свинтух, Тарас Юрійович Гайда // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-38.
 20. Берницька, Д. Оцінка інноваційного потенціалу: регіональний аспект / Д. Берницька, Ю. Гайда, О. Собко // Галицький економічний вісник. – 2007. - № 3(14). – С. 20-27.
 21. Патлай, И. Н. Результаты исследований государственной сети географических культур дуба черешчатого на Украине / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Урожай, 1988. – Вып. 77. – С. 39-44.
 22. Гайда, Ю. И. Изучение зимней облиственности дуба черешчатого в географических культурах / Ю. И. Гайда // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Урожай, 1990. – Вып. 81. – С. 56-70.
 23. Патлай, И. Н. Испытание климатических и почвенных экотипов дуба черешчатого в Приазовской степи / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Урожай, 1990. – Вып.81. – С. 66-70.
 24. Патлай, І. М. Відбір і попередня оцінка кандидатів в сорти головних лісоутворюючих порід на Україні / І. М. Патлай, П. Т. Журова, Ю. І. Гайда // Лісівництво і агролісомеліорація. – К. : Урожай, 1992. – Вип. 85. – С. 7-11.
 25. Гайда, Ю. І. Сезонний ритм вегетации Quercus robur L. різного географічного походження / Ю. І. Гайда // Український ботанічний журнал. – 1992. – Т. 49, № 5 – С. 22-29.
 26. Парпан, В. І. Псевдоядро у рівнинних букових лісах і його вплив на якість і вартість деревини [Електронний ресурс] / В. І. Парпан, Ю. І. Гайда, Р. М. Вітер [та ін.] // Лісовий і мисливський журнал. – № 6. – 2001. – С. 12-13.
 27. Патлай, І. М. Селекція і генетика лісових деревних порід в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Патлай, Г. Т. Криницький, Ю. І. Гайда [та ін.] // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : в 4 т. – Київ : Логос, 2001. – Т. 4. – С. 394-410.
 28. Гайда, Ю. Збереження лісових генетичних ресурсів в Тернопільській області [Електронний ресурс] / Ю. Гайда, Р. Яцик, І. Швадчак [та ін.] // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття : зб. наук. праць природ. заповідника “Медобори.” – Гримайлів, 2003. – С. 229-238.
 29. Яцик, Р. Розповсюдження і проблеми збереження деревостанів цінних малопоширених лісових видів на Заході України [Електронний ресурс] / Р. Яцик, Ю. Гайда, В. Ступар [та ін.] // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття : зб. наук. праць природ. заповідника “Медобори”. – Гримайлів, 2003. – С. 425-432.
 30. Яцик, Р. Генетичні лісові породоресурси Карпат і прилеглих територій [Електронний ресурс] / Р. Яцик, В. Ступар, Ю. Гайда, В. Феннич // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. праць. – К. : Аграрна наука, 2004. – Т. 2. – С. 390-395.
 31. Гайда, Ю. І. Ліси Тернопільщини / Ю. І. Гайда, І. Р. Гуменюк, Т. В. Кухарський, В. В. Трентовський // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК ”Збруч”, 2005. – Т. 2. – С. 374-376.
 32. Яцик, Р. М. Актуальні проблеми збереження лісового генетичного різноманіття у карпатському регіоні України / Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда, В. І. Парпан [та ін.] // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2007. – Т. 2. – С. 431-436.
 33. Яцик, Р. Збереження лісового-генетичного різноманіття і його використання з селекційно-насінницькою метою / Р. Яцик, Ю. Гайда, В. Парпан [та ін.] // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сер. Біологія. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – Вип. УІІ-УІІІ. – С. 10-15.
 34. Гайда, Ю. І. Зміни клімату: що чекає на ліси? [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. В. Трентовський // Лісовий і мисливський журнал. – К., 2007. – № 6. – С. 8-9.
 35. Патлай, І. М. Сортовипробування лісових порід в Україні / І. М. Патлай, П. Т. Журова, Ю. І. Гайда [та ін.] // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 1999. – Вип. 96. – С. 3-9.
 36. Яцик, Р. Стан генетичних ресурсів малопоширених лісових видів у карпатському регіоні і на прилеглих територіях / Р. Яцик, В. Ступар, Ю. Гайда, В. Феннич // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 165-171.
 37. Федорович, Р. В. Організаційно-методичні підходи та умови аналізу ефективності інвестиційного проекту / Р. В. Федорович, Л. А. Ляхович, Ю. І. Гайда // Галицький економічний вісник : наук. журнал ТДТУ ім. І. Пулюя. – 2005. – № 2 (6). – 139-143.
 38. Гайда, Ю. І. Економічні аспекти збереження та використання лісових генетичних ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. І. Парпан // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвід. наук.-техн. зб. Національного лісотехнічного ун-ту України. – Львів, 2006. – Вип. 30. – С. 200-210.
 39. Яцик, Р. Збереження лісового фіторізноманіття in situ та ex situ в українських Карпатах [Електронний ресурс] / Р. Яцик, Ю. Гайда, В. Ступар [та ін.] // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – № 15-17. – С. 147-158.
 40. Яцик, Р. М. Сучасна парадигма лісової селекції [Електронний ресурс] / Р. М. Яцик, В. І. Парпан, Ю. І. Гайда // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – № 122. – С. 80-90.
 41. Патлай, И. Н. Географические культуры дуба черешчатого вто­рого поколения / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесной журнал. – 1992. – № 3. – С. 109-112.
 42. Патлай, И. Н. Географическая изменчи­вость биохимических по­казателей дуба черешча­того / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесоведение. – 1993. – № 1. – С. 42-51.
 43. Патлай, И. Н. Селекция и сортоиспытание дуба на Украине / И. Н. Патлай, С. А. Лось, Ю. И. Гайда, Р. М. Яцик // Дуб – порода ІІІ-го тысячелетия : сб. научн. тр. Института леса НАН Беларуси. – Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 1998. – Вып. 48. – С. 177-183.
 44. Кудра, В. С. Влияние ложного ядра на качество буковой древесины [Електронний ресурс] / В. С. Кудра, Р. М. Витер, Ю. И. Гайда // Лесное хозяйство. – 2003. – № 5. – С. 23-24.
 45. Яцик, Р. М. Сучасний стан генетико-селекційно-насінницьких ресурсів дубів звичайного і скельного в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда, Ю. Д. Кацуляк [та ін.] // Науковий вісник НЛТУУ. – 2008. – № 19.4. – С. 45-55.
 46. Гайда, Ю. І. Основні етапи реалізації процесу збереження та використання лісових генетичних ресурсів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, О. О. Марчук, В. І. Парпан // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип.18.10. – С. 33-41.
 47. Гайда, Ю. І. Оптимізація величини об’єктів цінного генофонду лісових деревних порід in situ [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. – 2009. – № 19.9. – С. 36-45.
 48. Гайда, Ю. І. Структурно-просторова організація об’єктів цінного генофонду лісових деревних порід in situ [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. – 2010. – № 20.3 – С. 28-35.
 49. Сіщук, Н. М. Мінливість фертильності клонів і їх вплив на генетичну різноманітність насіння на клоновій насінній плантації модрини європейської в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Н. М. Сіщук, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.7. – С. 23-31.
 50. Гайда, Ю. І. Мінливість фенотипових ознак дуба звичайного у географічних культурах на Закарпатті [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. С. Феннич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21.4 – С. 22-33.
 51. Гайда, Ю.І. Генетико-селекційні дослідження ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) на північному мегасхилі Українських Карпат [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, В. М. Гудима, Р. М. Яцик, // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2012. – Вип. 121. – С. 73-81.
 52. Гайда, Ю. І. Плюсові дерева дуба звичайного та скельного як об'єкти збереження генетичних ресурсів in situ [Електронний ресурс] / Ю.І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. – 2014. – № 24.11 – С. 20-26.
 53. Гайда, Ю. І. Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Галицький економічний вісник : наук. журнал ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2014. – № 4 (47). – С. 76-83.
 54. Гудима, В. Д. Природне відновлення ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) у лісах північного мегасхилу Українських Карпат [Електронний ресурс] / В. Д. Гудима, Ю. І. Гайда, В. М. Гудима, Р. М. Яцик // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2014. – Вип. 125. – С. 3-10.
 55. Гайда, Ю. І. Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Ефективна економіка. – 2015. – № 1.
 56. Гайда, Ю. І. Cталий розвиток: концепції кількісної і якісної оцінки [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Агросвіт. – 2015. – № 2. – С. 3-9.
 57. Гайда, Ю. Аналіз ринку готельно-туристичних послуг з позиції сезонних коливань попиту [Електронний ресурс] / Ю. Гайда, Ю. Новак // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 9–16.
 58. Генетичні ресурси лісів в Україні [Електронний ресурс] / C. А. Лось, В. Г. Григорьєва, Ю. І. Гайда [та ін.] // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. збірник. – 2015. – Т. 1. – С. 373-386.
 59. Патлай. И. М. Постоянная лесосеменная база основных лесообразующих и интродуциро­ванных пород Украины на селекционно-генетической основе / И. М. Патлай, П. И. Молотков, Ю. И. Гайда [и др.] // Лесоводство и лесоразведение. Обзорная информация. – М. : ВНИИЦлесресурс, 1994. – Вып.1. – 32 с.
 60. Гайда, Ю. І. Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом / Юрій Іванович Гайда, Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 18-27.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 2. Генетико-селекційні та насінницькі об'єкти в лісах Буковини [Електронний ресурс] : монографія / Р. Яцик, В. Воробчук, В. Парпан [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 325 с.
 3. Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Гайда, І. Попадинець, Р. Яцик [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 311 с.
 4. State of forest genetic resources in Ukraine [Електронний ресурс] / S. A. Los, L. I. Tereshchenko, Yu. І. Gayda [et al.]. - Kharkiv : PLANETA-PRINT, 2014. - 138 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст]= Mikrookonomie: навч. посіб. /У. Броль, Ю. Гайда, О. Помазанська [et al.].– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 92 с.
 2. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Гайда, Ю. І. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. Кембриджська школа неокласики [Текст] / Ю. І. Гайда // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 334-343.
 4. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 

Горлачук Микола Анатолійович

Опубліковано: 15 листопада 2011

gorlachuk-m

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горлачук, Микола Анатолійович Організаційно-економічні основи формування ринку свинини [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Микола Анатолійович Горлачук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 203 с.
 2. Горлачук, Микола Анатолійович Організаційно-економічні основи формування ринку свинини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Микола Анатолійович Горлачук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Горлачук, М. Циклічні коливання на ринку свинини як фактор його формування і розвитку / Микола Горлачук, Олексій Горлачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 209-212.
 2. Горлачук, М. Удосконалення механізму ціноутворення і регулювання продовольчого ринку в умовах економічної циклічності / Микола Горлачук, Олексій Горлачук, Сергій Пластун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 48-52.
 3. Горлачук, М. Прогнозування економічних параметрів ринку свинини на основі циклічної динаміки / Микола Горлачук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 77-79.
 4. Горлачук, М. Сучасний стан і тенденції розвитку численості поголів’я свиней в Тернопільській області / Микола Горлачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 127-132.
 5. Горлачук, М. Розвиток і фінансування ринку свинини в європейському союзі / Микола Горлачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – № 12. – С. 214-220.
 6. Баглей, Р. Аналіз споживання м"яса і м"ясопродуктів у західному регіоні України / Ростислав Баглей, Микола Горлачук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 94-95.
 7. Дусановський, С. Організаційно-економічні аспекти розвитку продовольчого ринку регіону в контексті вступу України до СОТ / Степан Дусановський, Микола Горлачук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 2. – С. 109-116.
 8. Горлачук, М. Явище середньострокового циклічного коливання пропозиції та ціни на ринку м’яса свинини України / М. Горлачук, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 7. – С. 28-30.
 9. Горлачук, М. Оцінка маркетингу і ціноутворення на аграрному ринку / Микола Горлачук, Олексій Горлачук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 37-41.
 10. Горлачук, М. Організаційно-економічні передумови формування і розвитку ринку свинини в Україні / Микола Горлачук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 124-126.
 11. Горлачук, М. Удосконалення ціннового механізму як засобу підвищення ефективності аграрного виробництва / Микола Горлачук, Олексій Горлачук // Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Чернівці, 17-18 листоп. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.] ; відп. за вип. В. К. Євдокименко. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 51-53.
 12. Горлачук, М. Формування інноваційної моделі розвитку України / Микола Горлачук, Богдан Блащак // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 34-36.
 13. Дусановський, С. Продовольчий ринок регіону: сучасний стан і перспективи розвитку / С. Дусановський, М. Горлачук // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 5-12.
 14. Дусановський, С. Л. Земельні ресурси та їх використання в ринкових умовах / С. Л. Дусановський, М. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 274-279.
 15. Горлачук, М. А. Методологічний інструментарій оцінки функціонування аграрного ринку / М. А. Горлачук, О. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 325-330.
 16. Горлачук, М. Організаційно-економічні аспекти розвитку ринку свинини в Україні /Микола Горлачук //Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] /редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 170-171.
 17. Горлачук, М. А. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію: внутрішньорегіональний аспект [Електронний ресурс] / М. А. Горлачук, О. А. Горлачук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14, ч. 2. – С. – 28-31.
 18. Горлачук, Н. А. Формирование протекционистской системы функционирования аграрного рынка и его ценового регулирования [Электронный ресурс] / Н. А. Горлачук, А. А. Горлачук // Современные фундаментальные и прикладные исследования :междун. научн. издан. – 2013. – № 1 (8), т. 2. – С. 36-40.
 19. Горлачук, О. А. Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію [Електронний ресурс] / Олексій Анатолійович Горлачук, Микола Анатолійович Горлачук, Андрій Іванович Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центрТернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 20. – С. 23-29.
 20. Горлачук, Микола Актуальні проблеми розвитку ринку яловичини та економічної ефективності скотарства / Микола Горлачук, Володимир Ляховець // Прикладна економіка - від теорії до практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20 жовт. 2016 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 93-95.
 21. Горлачук, М. А. Актуальні тенденції комплексного розвитку і регулювання аграрного ринку [Електронний ресурс] / М. А. Горлачук // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2 (19). – С. 273-278.
 22. Горлачук, М. А. Аграрний ринок в умовах глобалізації: циклічність розвитку, коекзистивність та продовольча безпека [Електронний ресурс] / М. А. Горлачук // Університетські наукові записки. - 2013. - № 2. - С. 219-222.
 23. Горлачук, М. А. Циклічність функціонування аграрного ринку та його регулювання [Електронний ресурс] / М. А. Горлачук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2013. - Вип. 4. - С. 108-117.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дусановський, С. Л. Економічні аспекти функціонування і ровитку продовольчого ринку регіону [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, М. А. Горлачук, С. Д. Пластун. – Тернопіль : Горлиця, 2007. – 234 с.
 2. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.