Горин Володимир Петрович

Опубліковано: 29 серпня 2011

GorynКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Володимир Петрович Горин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 279 с.
 2. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Петрович Горин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Горин, В. Концептуальні засади фінансового забезпечення соціальних гарантій / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2009 – № 3. – С. 97-106.
 2. Горин, В. Ретроспектива оподаткування акцизним збором в Україні / В. Горин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005.– № 19. – С. 141-145.
 3. Горин, В. Сутність соціальної безпеки: фінансові та організаційно-правові аспекти / В. Горин // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 52-57.
 4. Горин, В. П. Бюджетне фінансування освіти в світлі критеріїв соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 15. - С. 248-255.
 5. Горин, В. П. Вдосконалення методики і практики планування соціальних гарантій як передумова забезпечення соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 159-170.
 6. Горин, В. Роль інститутів фінансового ринку у формуванні суспільного добробуту [Електронний ресурс] / В. Горин // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3(32). – С. 140-148.
 7. Горин, В. П. Роль бюджету держави в умовах перехідної економіки України [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5(8). – С. 259-265.
 8. Горин, В. П. Зарубіжний досвід державного фінансового забезпечення виробництва культурних благ: висновки для України / В. П. Горин // Світ фінансів. – 2009. – Вип. 2 (19). – С. 155-160.
 9. Горин, В. Проблеми сучасного акцизного оподаткування: фіскальні та соціальні наслідки / Володимир Горин // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – № 2. – С. 133-136.
 10. Горин, В. П. Практика застосування соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в контексті подолання бідності в Україні: реалії та проблеми [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2005. ­­– Ч. 2. – С. 29-36.
 11. Горин, В. Зарубіжний досвід регулювання доходів державного бюджету в умовах економічної нестабільності / В. Горин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 186-199.
 12. Горин, В. Фінансові аспекти системи державних закупівель / Володимир Горин // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 65-73.
 13. Горин, В. П. До питання про сутність і токсономію публічних послуг / В. П. Горин // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 72-77.
 14. Горин, Володимир Фінансовий механізм регулювання державного боргу / Володимир Горин // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 46-48.
 15. Горин, В. П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів / В. П. Горин // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - № 4. – С. 13-19.
 16. Горин, В. П. Суспільно-політичні детермінанти бюджетної політики у сфері видатків [Електронний ресурс] / В. П. Горин.
 17. Горин, В. Фінансові аспекти реформування охорони здоров’я у зарубіжних державах: висновки для України / В. Горин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 195-204.
 18. Горин, Володимир Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету / Володимир Горин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 58-68.
 19. Горин, В. П. Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Галицький економічний вісник. – 2013. – Вип. 2. – С. 118-126.
 20. Горин, В. П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров’я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 216-221.
 21. Горин, В. П. Проблеми ефективності бюджетного стимулювання житлового будівництва [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2. – С. 26-34.
 22. Горин, В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – C. 69–80.
 23. Горин, В. П. Бюджетне стимулювання кіноіндустрії в Україні: необхідність, реалії та перспективи / В. П. Горин // Перші наукові читання пам'яті С. І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - С. 65-69.
 24. Толуб'як, В. С. Закордонні орієнтири реформування вітчизняної пенсійної системи / В. С. Толуб'як, В. П. Горин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. - 2016. - Вип. 18. - ч. 2. - С. 165-170.
 25. Горин, В. П. Проблеми впровадження в Україні інноваційних методів фінансування вищої освіти / В. П. Горин // Економіка.Фінанси.Право. - 2016. - №12/1. - С. 16-19.
 26. Горин, В. П. Дискусійні підходи до оцінювання ефективності податкового адміністрування / В. П. Горин, Ю. Д. Аракчеєва // Другі наукові читання пам'яті С .І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - С. 19-25.
 27. Горин, В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 152-165.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / О.П. Кириленко, І.І. Білоус, Б. С. Малиняк [та ін.] ; за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 432 с. – Із змісту : Горин В. П. Бюджетне забезпечення житлових потреб громадян як передумова підвищення якості життя населення / В. П. Горин. – С. 227-238.
 2. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 3. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 4. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 2. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – 349 с. – Із змісту : Горин В. П. – . Фінансове регулювання соціальної безпеки - С. 307-317.
 5. Science and education : organizational and economic aspects [Електронний ресурс] : collective monograph. – Nurnberg : SWG IMEX GmbH, 2015. – 128 p. – Із змісту : Горин В. П. – Тенденції формування та проблеми диверстфікації фінансових ресурсів галузі освіти С. 5-15.
 6. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 7. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 8. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Горин, В. П. Становлення розвиток державного кредиту [Текст] / В. П. Горин // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 35-43.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 4. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
 5. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 6. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 7. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 8. Горин, В. П. Призначення і роль бюджету держави у суспільстві [Текст] / В. П. Горин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 19-26.
 9. Фінанси зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Н. М. Ткачук, Г. І. Козак; за ред. Ю. М. Воробйов, В. Б. Тропіна, О. М. Сохацька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 420 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінанси" [Текст]: /П. В. Горин, Н. М. Ткачук – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 98 с.
 2. Кравчук, Н. Я. Фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Т. Б. Ясеновська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 432 с.
 3. Горин, В. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області за підсумками 3 кварталів 2017 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 25 с.
 4. Аналітична записка про ефективність використання коштів обласного бюджету Тернопільської області на підтримку і розвиток театрального та філармонійного мистецтва [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас, В. Чубатий. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 57 с.
 5. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 6. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.
 

Герчаківський Святослав Дем'янович

Опубліковано: 07 липня 2014

ГерчаківськийКафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Герчаківський, Святослав Дем'янович Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Святослав Дем'янович Герчаківський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 260 с.
 2. Герчаківський, Святослав Дем'янович Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Святослав Дем'янович Герчаківський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Герчаківський С. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення / С. Герчаківський // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 44-50.
 2. Герчаківський, С. Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку / Святослав Герчаківський // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 35-43.
 3. Герчаківський С. Податкові делікти : особливості та маштабність в Україні / С. Герчаківський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 133-135.
 4. Герчаківський С. Прагматизм справляння податку з реклами у вітчизняній фіскальній практиці / Святослав Герчаківський, Тарас Михайлів // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. – № 1. – С. 49-53.
 5. Герчаківський С. Регіональні аспекти справляння ринкового збору в Україні / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва – 2003. – № 8. – С. 100-104.
 6. Герчаківський С. Теоретичні та практичні аспекти визначення податкового потенціалу (податкоспроможність) територій / Святослав Герчаківський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – № 4. – С. 41-50.
 7. Герчаківський С. Д. Домінанти митного регулювання експортно-імпортних операцій на автомобільному ринку України [Електронний ресурс] / С. Д. Герчаківський // Фінансова система України : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 15. – С. 339-346..
 8. Герчаківський С. Д. Теоретичний логос фіскальної децентралізації / С. Д. Герчаківський, О. Р. Кабаш // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 133-141.
 9. Квасовський О. Р. Проблемні аспекти формування податкових округів в Україні / О. Р. Квасовський, С. Д. Герчаківський // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 97-108.
 10. Герчаківський, С. Моніторинг податкового потенціалу територій з використанням економіко-математичного моделювання : [на прикладі Тернопільської області] / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – 2008. – Вип. 13. – С. 38-45.
 11. Герчаківський, Святослав Податки як інструмент розвитку територій: теоретичні та практичні аспекти використання / Святослав Герчаківський // Наука молода. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 123-127.
 12. Герчаківський, Святослав Прагматизм протидії корупції в системі митних органів України / Святослав Герчаківський, Євген Тесленко // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 92-95.
 13. Герчаківський, С. Фінансова незалежність регіону: проблематика та прагматика розвитку в Україні / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць / Гол. ред. Качан Є.П. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 248-251.
 14. Герчаківський, С. Фінансування діяльності митних служб: досвід Російської Федерації / С. Герчаківський // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 232-236.
 15. Герчакивский, С. Д. Обеспечение финансово-экономической стабильности региона: бюджетно-налоговые аспекты / С. Д. Герчакивский, Ф. П. Ткачик // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 177-182.
 16. Герчаківський, С. Прагматизм контролю у сфері бюджетного фінансування митної служби України [Електронний ресурс] / С. Герчаківський, Т. Коропатницький  // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 45-52.
 17. Герчаківський, Святослав Протидія корупційним явищам в митній системі України [Текст] / Святослав Герчаківський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 42-44.
 18. Герчаківський, С. Девіантна поведінка суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та особливості протидії / Святослав Герчаківський, Ольга Герчаківська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 53-66.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Герчаківський, С. Д.  Митний контроль у контексті реалізації фіскальних інтересів держави [Текст] / С. Д. Герчаківський, О. В. Годованець // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 329-353.
 6. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 7. Герчаківський, С. Д. Місцеве оподаткування та його вплив на формування доходів місцевих бюджетів [Текст] / С. Д. Герчаківський // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 118-134.
 8. Герчаківський, С. Д. Оцінка функціонування митних інституцій в Україні : проблемні аспекти [Текст] / С. Д. Герчаківський // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 189-206.
 9. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Герчаківський, С. Д. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 148 с.
 2. Крисоватий, А. І. Податкова система України [Текст] : Збірка законодавчих актів із змінами і доповненнями за станом на 1 листопада 2002р. / А. І. Крисоватий, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський ; Крисоватий А.І.,Вакуліч І.П.,Герчаківський С.Д. – Тернопіль : Інтекс, 2002. – 468 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Герчаківський, С. Д. Митна вартість товарів та методи її визначення [Текст] / С. Д. Герчаківський, К. В. Крисовата // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 137-158.
 5. Крисоватий, А. І. Митне оподаткування в Україні [Текст] / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 253-304.
 6. Герчаківський, С. Д. Порядок справляння митних платежів в Україні [Текст] / С. Д. Герчаківський // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 227-252.
 7. Дем'янюк, О. Б. Митне адміністрування [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Дем'янюк, С. Д. Герчаківський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 328 с.
 

Гевко Роман Богданович

Опубліковано: 14 листопада 2011

gevko

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: доктор технічних наук, Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України

Вчене звання: професор

Посада: завідуючий кафедрою менеджменту біоресурсів і природокористування

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гевко Р. Б. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин : дис. … доктора технічних наук : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Національний аграрний університет, Київ, 1999. – 316 с.
 2. Гевко Р. Б. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин : автореф. дис. … доктора технічних наук : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Національний аграрний університет, Київ, 1999. – 35 с.
 3. Гевко, Р. Б. Разработка конструкций и определение функционально-эксплуатационных характеристик шариковых предохранительных муфт : дисс. … к.т.н. : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Львовский ордена Ленина политехнический институт им. ленинского комсомола, Львов, 1990. – 161 с.
 4. Гевко, Р. Б. Разработка конструкций и определение функционально-эксплуатационных характеристик шариковых предохранительных муфт : автореф. дисс. … к.т.н. : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Львовский ордена Ленина политехнический институт им. ленинского комсомола, Львов, 1990. – 17 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гевко, Р. Напрямки підвищення ефективності бурякозбиральної техніки на стадії розробки / Роман Гевко, Михайло Данильченко, Михайло Касіян [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 6. – С. 177-179.
 2. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 3. Гаркавий, А. Оцінка техніки і технологій на конкурентноспроможність / Анатолій Гаркавий, Тарас Івашків, Роман Гевко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 6. – С. 171-176.
 4. Гевко, Р. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів транспортера-сепаратора для коренебульбоплодів [Електронний ресурс] / Р. Гевко, І. Ткаченко, І. Фльонц // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2010. — № 1. — С. 94-101.
 5. Дзядикевич, Ю. В. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум та ін. // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - 151-154.
 6. Гевко, Р. Вдосконалення конструкції та обгрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, М. Р. Гевко [та ін.] // Вісник інженерної академії України. – 2009. - № 1. – С. 205-209.
 7. Гевко, Р. Визначення конструктивно-силових параметрів скребкового сепаруючого транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, І. В. Фльонц, О. Б. Павелчак // Вісник інженерної академії України. – 2008. - № 3-4. – С. 180-185.
 8. Гевко, Р. Інженерна методика проектування секційних робочих органів гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, І. О. Павлова.
 9. Гевко, Р. Проектування пневмо-механічного транспортера сипких матеріалів [Електронний ресурс] / Р. Гевко, В. Дзюра, Р. Романовський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2009. — № 4. — С. 84-88.
 10. Гевко, Р. Результати експериментальних досліджень енергетичних параметрів пневмо-механічного конвеєра для транспортування сипких матеріалів [Електронний ресурс] / Р. Гевко, Р. Романовський, В. Дзюра, О. І. Лещук // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження. – Львів, 2010. – № 14. – С. 429-434.
 11. Гевко, Р. Обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів очисних роторних дисків [Електронний ресурс] / Р. Гевко, В. Солтисюк, М. Клендій // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. - № 1. – С. 56-61.
 12. Гевко, Р. Результати експериментальних досліджень низькодинамічних кулькових запобіжних муфт [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Буряк.
 13. Гевко, Р. Підвищення ефективності виробництва біопалива / Роман Гевко, Руслан Розум // Управлінські інновації: зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Вип. 1.– С. 120-128.
 14. Павлова, І. О. Визначення контактних напружень в шарнірних елементах гнучкого валу [Електронний ресурс] / І. О. Павлова, Р. Б. Гевко.
 15. Аграрна модель ХХІ століття: стратегічні виклики України й Тернопільщини / Сергій Юрій, Роман Гевко, Микола Горлачук, Іван Брощак // Вільне життя. – 2011. – 9 берез. (№ 18). – С. 1, 3. – (Думка науковців).
 16. Юрій, С. І. Аграрна модель XXI століття: стратегічні виклики України й Тернопільщини / С. І. Юрій, Р. Б. Гевко, М. А. Горлачук, І. С. Брощак // Економічне Тернопілля: реаліїї та перспективи. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. 59-65.
 17. Дзядикевич, Ю. В. Економія електроенергії загального користування шляхом використання енергоощадливих джерел світла / Ю. В. Дзядикевич, Б. Р. Гевко // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 236-240.
 18. Гевко, Р. Б. Підвищення техніко-економічних показників машин для збирання картоплі / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, О. В. Гундзик // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 39-49.
 19. Язлюк, Б. О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України[Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко, Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 4 (59). – С. 301-210.
 20. Гевко, Р. Б. Розробка конструкції та технологія виготовлення шнекового робочого органу з еластичною поверхнею [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький, М. Р. Гевко // Вісник інженерної академії України. – 2014. – № 1. – С. 152-156.
 21. Гевко, Р. Б. Підвищення експлуатаційної надійності функціонування широкосмугових конвеєрів / Р. Б. Гевко, М. Б. Клендій // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Системотехніка і технології лісового комплексу. Транспортні технології. – Харків, 2011. – Вип. III. – С. 129-133.
 22. Гевко, Р. Б. Теоретичне обґрунтування параметрів переміщення сипкого матеріалу робочим органом скребкового транспортера-змішувача по криволінійній трасі / Р. Б. Гевко, О. А. Токурчук // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 119-125.
 23. Гевко, Р. Б. Теоретическое исследование движения сыпучего материала с возможностью частичного перемешивания на вертикальном участке трубчатого конвейера / Р. Б. Гевко, О. А. Токурчук // MOTROL commission of motorization and energetics in agriculture (an international journal on operation of farm agri – food industry machinery) Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszov. – Lublin – Rzeszov, 2013. – Vol.15, № 15, № 4. – P. 270-277.
 24. Hevko, R. B. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation Zalutskyi / R. B. Hevko, V. O. Dzyura, R. M. Romanovsky // INMATEH: Agricultural engineering. – 2014. – Vol. 44, no. 3. – PG. 103-110.
 25. Гевко, Р. Б. Обґрунтування параметрів захисних механізмів шнекових транспортерів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Клендій // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – № 2 (70). – С. 103-107.
 26. Гевко, Р. Б. Результати експериментальних досліджень підживлення потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, Р. М. Романовський, В. О. Дзюра // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – 2011. – Вип. 30. – С. 21-26.
 27. Гевко, Р. Б. Підвищення надійності функціонування гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 168-172.
 28. Гевко, Р. Б. Обгрунтування параметрів конструкції робочого органу шайбового транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Токарчук // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 241-246.
 29. Гевко, Р. Б. Перспективи використання гнучких спіральних систем для транспортування вантажів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Любін, О. А. Токарчук // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2011. – Вип. 38. – С. 342-351.
 30. Гевко, Р. Б. Визначення раціональних параметрів процесу транспортування сипких матеріалів пневматичними конвеєрами періодичної дії [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, В. О. Дзюра, Р. М. Романовський // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 281-286.
 31. Гевко, Р. Розрахунок профілю зуба черв’яка з умови рівномірності обертання зубчастого колеса [Електронний ресурс] / Р. Гевко, Ю. Гладьо, Р. Івасечко // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – Т. 17, № 1. – С. 69-75.
 32. Гевко, Р. Б. Новий малогабаритний комбайн для збирання картоплі [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, В. М. Осуховський // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2012. – № 3-4. – С. 72-76.
 33. Гевко, Р. Б. Визначення раціональних параметрів процесу транспортування сипких матеріалів пневмомеханічними системами [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, В. О. Дзюра, Р. М. Романовський // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2012. – Вип. 23. – С. 6-12.
 34. Гевко, Р. Б. Результати експериментальних досліджень з визначення ступеня просипання сипких сільськогосподарських матеріалів в шайбових скребках на криволінійних вигнутих ділянках траси трубчатого транспортера-змішувача [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Токарчук // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2013. – № 1 (69). – С. 116-120.
 35. Гевко, Р. Б. Результати експериментальних досліджень кулькового запобіжного пристрою шнекового транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. Б. Клендій // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2013. – № 3-4. – С. 236-241.
 36. Гевко, Р. Б. Розробка нових конструкцій робочих органів трубчатого скребкового транспортера-змішувача та результати їх експериментальних досліджень [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Токарчук, А. П. Еленіч // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2013. – № 3-4. – С. 291-296.
 37. Гевко, Р. Б. Розробка та аналіз роботи машин для енергоощадних технологій збирання коренебульбоплодів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, М. Р. Паньків, М. А. Варголяк // Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2014. – № 3-4. – С. 46-52.
 38. Гевко, Р. Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, Ю. Б. Гладьо, М. І. Шинкарик, О. М. Клендій // Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2014. – № 3-4. – С. 46-52.
 39. Гевко, Р. Б. Обґрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 194, ч.1. – С. 164-174.
 40. Гевко, Р. Б. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький // Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 242-247.
 41. Hevko, R. B. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation [Електронний ресурс] / R. B. Hevko, О. М. Klendiy // INMATEH: Agricultural engineering. – 2014. – Vol. 42, no. 1. – PG. 55-60.
 42. Hevko, R. B. Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface [Електронний ресурс] / R. B. Hevko, S. Z. Zalutskyi, I. G. Tkachenko, O. M. Klendiy // INMATEH: Agricultural engineering. – 2015. – Vol. 46, no. 2. – PG. 133-138.
 43. Гевко, Р. Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, Ю. Б. Гладьо, М. І. Шинкарик, О. М. Клендій // Вісник Інженерної академії України. - 2014. - Вип. 2. - С. 163-168.
 44. Гевко, Р. Б. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Сільськогосподарські машини. - 2013. - Вип. 24. - С. 67-74.
 45. Гевко, Р. Б. Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький // Сільськогосподарські машини. - 2013. - Вип. 24. - С. 75-82.
 46. Гевко, Р. Б. Особливості конструкції та роботи гнучких спірально-гвинтових конвеєрів поступального руху для транспортування сипких вантажів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Любін // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Технічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 25-29.
 47. Синій, С.В. Методика визначення ступеня очищення та пошкодження коренебульбоплодів [Електронний ресурс] / С.В. Синій, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу", випуск 3. — Херсон: ХНТУ, 2017. — С. 218-222.
 48. Фльонц, І. В. Удосконалення транспортного сепаратора для коренеплодів / І. В. Фльонц, І. Г. Ткаченко,  Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак-Данилюк // Сільськогосподарські машини // Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету. – Луцьк, 2007. – Вип. 16. – С. 168-172.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гевко, Р. Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів [Текст]: монографія /Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, А. І. Пік.– Тернопіль: Астон, 2012.– 204 с.
 2. Організаційно-економчний механізм енергозбереження [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 154 с. 
 3. Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області [Текст] : монографія / І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 160 с. 
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 5. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 6. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 180 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 61 с.
 2. Гевко, Р. Б. Машини сільськогосподарського виробництва [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. – Тернопіль : [б. в.], 2002. – 251 с.
 3. Гевко, Р. Б. Машини сільськогосподарського виробництва [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. - Тернопіль : [б. в.], 2005. - 228 с.
 4. Оцінка ринкової вартості та конкурентноспроможності машин і технологій [Текст] / Р. Б. Гевко, А. Д. Гарькавий, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 350 с.
 5. Гевко, Р. Б. Система машин і механізмів АПК [Текст] / Р. Б. Гевко ; Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г. Павх І.І. – Тернопіль : б/в, 2002. – 264 с.
 6. Техніко-економічне обгрунтування застосування машин, обладнання і технологій [Текст] : Навчальний посібник / Р. Б. Гевко, Б. Б. Гладич, І. І. Павх, Т. П. Соломка. – Тернопіль : б/в, 2003. – 164с.
 7. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.
 

Гречанюк Сергій Костянтинович

Опубліковано: 29 вересня 2016

1473946234 grechaniuk s.kКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гречанюк, Сергій Костянтинович Теорія та приктика взаємодії органів та установ державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сергій Костянтинович Гречанюк; В.о. Нац. ун-т Держ. податкової служби України.– Ірпінь : Б.в., 2011.– 388 с.
 2. Гречанюк, Сергій Костянтинович Теорія та практика взаємодії органів та установ державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Костянтинович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2011. - 39 с.
 3. Гречанюк, Сергій Костянтинович Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Гречанюк Сергій Костянтинович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2006. - 251 с.
 4. Гречанюк, Сергій Костянтинович Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Гречанюк Сергій Костянтинович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2006. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гречанюк, Сергій Деякі питання організації тюремної системи Великобританії / Сергій Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №7. – С. 155-158.
 2. Гречанюк, Сергій Об'єкт управління в органах та установах державної кримінально-виконавчої служби України / Сергій Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №9. – С. 111-113.
 3. Гречанюк, Сергій Окремі проблеми застосування адміністративного примусу в діяльності установ із виконання покарання у виді довічного позбавлення волі / Сергій Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №2. – С. 6-8.
 4. Гречанюк, Сергій Планування як одна з функцій управління установами та органами державної кримінально-виконавчої служби України / Сергій Гречанюк // Юридична Україна. – 2010. – № 6. – С. 32-36.
 5. Гречанюк, Сергей Сущность управленческих технологий в правоохранительной сфере / Сергей Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №3. – С. 35-38.
 6. Гречанюк, Сергей Теоретические аспекты организации и управления деятельностью персонала уголовно-исполнительных учреждений / Сергей Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 3-6.
 7. Гречанюк, С. Administrative activity of law enforcement agencies of Ukraine (the procuracy of Ukraine and the sfs of Ukraine) / Сергій Гречанюк, Наталія Пузирна, Галина Терещук, Роксолана Гречанюк // Актуальні проблеми правознавства. - 2017. - Вип. 3. – С. 52-55.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав : монографія / О. С. Конопляник, С. К. Гречанюк, В. О. Галай.– К: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016.– 182 с.
 2. Діяльність податкової міліції: правові та організаційні засади:[монографія] / О. М. Рєзнік, Д. Г. Мулявка, С. К. Гречанюк – Ірпінь: НУДПС України, 2013. – 156 c.
 3. Проблеми удосконалення законодавства та практики протидії податковим злочинам : монографія / А. В. Головач [та ін.] - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013. – 200 с.
 

Галин Богдан Олексійович

Опубліковано: 06 вересня 2011

1517323908 galn b.oКафедра податків та фіскальної політики

Посада: старший викладач

Публікації

Статті:

 1. Галин, Б. Оптимізація фіскальної політики держави: аналіз макроекономічних наслідків / Богдан Галин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 88-94.
 2. Стефанів, Ігор. Проблема оптимізації системи оподаткування і фіскального регулювання в Україні [Текст] / Ігор Стефанів, Богдан Галин // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 324-328.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методичні вказівки та завдання з курсу «Фіскальні технології реєстрації розрахунків» / А. І. Крисоватий, Б. О. Галин. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 63 с.
 2. Галин, Б. О. Фіскальні технології реєстрації розрахунків [Текст]: Навчально-методичний посібник /Б. О. Галин, В. П. Солтис.– Тернопіль: б/в, 2005.– 282 с.
 3. Фіскальні технології реєстрації розрахунків [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, М. П. Чорний, В. П. Солтис, Б. О. Галин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с.
 

Гвоздецький Іван Орестович

Опубліковано: 04 липня 2011

Іван Орестович Гвоздецький

Кафедра економічної теорії

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гвоздецький, І. Феномен "нової економіки" у контексті економічного зростання / Іван Гвоздецький // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 105-112.
 2. Гвоздецький, І. Структурні елементи ринку землі та особливості їх функціонування / І. Гвоздецький // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С.107-108.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 3. Гвоздецький, І. О. Виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж. М. Кейнса [Текст] / І. О. Гвоздецький // Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – Т. 2. – С. 49-63.
 4. Гвоздецький, І. О. Нове (новітнє) кейнсіанство [Текст] / І. О. Гвоздецький // Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – Т. 2. – С. 418-424.
 5. Гвоздецький, І. О. Посткейнсіанство : витоки, методологія та зміст [Текст] / І. О. Гвоздецький // Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – Т. 2. – С. 201-207.
 6. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.