Гладій Ірина Йосипівна

Опубліковано: 28 жовтня 2011

gladiy

Кафедра міжнародного економічного партнерства

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри міжнародного економічного партнерства

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гладій, Ірина Йосипівна Міжнародна реорганізація світової економіки : теоретичні моделі міжнародних регіонів Європи [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Йосипівна Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 542 с.
 2. Гладій, Ірина Йосипівна Міжнародна реорганізація світової економіки : теоретичні моделі міжнародних регіонів Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Йосипівна Гладій. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 40 с.

СТАТТІ:

 1. Гродський, С. Дивергенція регіонів України і розвиток транскордонного співробітництва / Сергій Гродський, Ірина Гладій // Наука молода : зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – № 4. – С. 52-56.
 2. Гладій, І. Фрагментація європейського ринку цінних паперів як наслідок посилення кредитних ризиків / І. Гладій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 5. – С. 65-70.
 3. Гладій, І. Міжнародна торгівля послугами і регіональні торговельні угоди: динаміка потоків і проблеми регіляторних механізмів / Ірина Гладій, Григорій Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – Вип. 5-1. – С. 75-85.
 4. Гладій, І. Специфіка міжнародних економічних криз у ХХ - ХХІ ст. і фрагментація світової економіки / Ірина Гладій, Григорій Гладій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 5. – С. 26-33.
 5. Гладій, І. Мегарегіоналізація економічного простору та міжнародна мобільність капіталу / І. Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 5-1. – С. 63-70.
 6. Гладій, І. Трансформація механізмів світогосподарської взаємодії та архітектоніка міжнародних регіонів / І. Гладій // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 5-2. – С. 19-29.
 7. Гладій, І. Міжнародна регіональна економіка як наука / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 220-236.
 8. Гладій, І. Особливості та динаміка розвитку регіональних торгових угод на початку ХХІ століття / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2005. – № 4. – С. 397-414.
 9. Гладій, І. Транснаціональна регіоналізація глобалізованого економічного простору: системно-синергетичний підхід / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2004. – № 1. – С.79-95.
 10. Гладій, І. "Новий регіоналізм" і державний механізм управління ринком / І. Гладій // Економіка України. – 2004. – № 6. – С.45-50.
 11. Савельєв, Є. Європейська економіка від Атлантики до Уралу: (ХІІІ економічний міжнародний форум у Криниці Гурській: інформація, роздуми, ідеї) / Є. Савельєв, І. Гладій, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С.473-485.
 12. Гладій, І. Особливості європейської регіоналізації в сфері науково-дослідницьких і дослідно-конструктивних робіт (НДДКР) / І. Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – Вип. 5/1. – С.46-51.
 13. Гладій, І. Сучасний регіоналізм та інтеграція країн Східної Європи / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 3. – С.335-350.
 14. Гладій, І. Новий рівень розвитку суперечностей глобалізованого ринку / І. Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 8-1. – С.186-192.
 15. Гладій, І. Концепція «воріт у глобальний світ» та інтеграція країн Східної Європи / І. Гладій // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 3. – С. 335-349.
 16. Гладій, І. Оцінка перспектив зовнішньоторгового співробітництва України в контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / І. Й. Гладій // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. Економіка і право. – 2007. - № 1. – С. 26-32.
 17. Гладій, І. Регіоналізація економічного простору і економічне зростання України / Ірина Гладій, Михайло Майборода // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - Вип. 2. – С. 40-52.
 18. Гладій, І. Концепція «Воріт у глобальний світ» та інтеграція країн Східної Європи / Ірина Гладій // Журнал європейської економіки. – Тернопіль, 2003. – Т. 2. – № 3. – С.335-348.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гладій, І. Й. Програма і методичні вказівки [Текст] : Для проходження виробничої практики студ. ІV курсу ІМБМ спец. 7.050.103 Міжнародна економіка / І. Й. Гладій, В. О. Мартинюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 23 с .
 2. Гладій, І. Й. Програма переддипломної практики [Електронний ресурс] / І. Й. Гладій, В. О. Мартинюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 28 с.
 3. Гладій, І. Й. Регіоналізація світового ринку: євроінтеграційний аспект [Текст] : монографія / І. Й. Гладій. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 544 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гладій І.Й., Зварич І. Я. Міжнародні виробничі мережі в Європі. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 292 с.
 

Гаргула Денис Васильович

Опубліковано: 11 листопада 2011

gargula-d.v

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: старший викладач

Публікації

Статті:

 1. Гаргула, Д. Окремі аспекти економічних і структурних реформ у народному господарстві Словацької республіки / Д. Гаргула // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-2.– С. 101-107.
 2. Гаргула, Д. Наступ "нової економіки" у глобалізованому світі: наслідки для України / Д. Гаргула, Р. Степанян // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 8-2.– С. 51-54.
 3. Окрепкий, Р. Методичні аспекти виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії веб-сайту / Ростислав Окрепкий, Денис Гаргула // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 145-149.
 4. Окрепкий, Р. Методика виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії web-сайту [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула.
 5. Окрепкий, Р. Б.Механізм просування інтернет-бренду на електронному ринку / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 208-212.
 6. Гаргула, Д. В. Тенденції розвитку маркетингу в ХХІ столітті /Д. В. Гаргула, Р. Б. Окрепкий //Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 213-217.
 7. Гаргула, Д. Визначення факторів впливу на інноваційну діяльність підприємств хлібопекарської галузі України [Електронний ресурс] / Д. Гаргула // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 43-49.
 8. Гаргула, Д. Використання досвіду ФРН щодо стимулювання створення нових робочих місць в Україні [Електронний ресурс] / Д. Гаргула // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 6. – С. 28-29.
 9. Гаргула, Д. Вступ Словацької республіки в Європейський Союз: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Д. Гаргула // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001.
 10. Гаргула, Д. Особливості впливу окремих факторів макросередовища на діяльність підприємств хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / Д. Гаргула, Р. Окрепкий // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 37-44.
 11. Окрепкий, Р. Б. Кон'юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 197-203.
 12. Гаргула, Д. Поліпшення сервісу клієнтів для підвищення конкурентоспроможності в сфері роздрібної торгівлі /Денис Гаргула //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 226-228.
 

Глух Володимир Михайлович

Опубліковано: 12 грудня 2011

gluh

Кафедра аудиту, ревізії і контролінгу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Глух, В. М. Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення організації фінансового контролю в Україні / В. Глух, Г. Борецька // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 318-321.
 2. Глух, В. М. Судово-бухгалтерська експертиза і ревізія: науково-методичний порівняльний аспект / В. М. Глух, С. Л. Пелех, Г. В. Жубіль // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 137-140.
 3. Глух, В. М. Судово-бухгалтерська експертиза, ревізія, аудит: взаємозв'язок і принципова відмінність між ними / В. М. Глух, Б. В. Кізка //Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2001.– Вип. 9.– С. 52-55.
 4. Глух, В. М. Аналіз економічного змісту бухгалтерських проведень як методична процедура судово-бухгалтерської експертизи / В. М. Глух // Наукові записки : – зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 179-181.
 5. Глух, В. М. Національні нормативи аудиту України: проблеми та перспективи їх застосування в теорії і практиці / В. М. Глух // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 17-19.
 6. Глух, В. М. Судово-бухгалтерська експертиза: шляхи і напрямки удосконалення нормативно-правової та методичної сутності / В. М. Глух // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 19-23.
 

Гладчак Наталя Володимирівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

gladchak

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Гладчак, Н. В. Стратегічний облік та аналіз конкурентних переваг підприємства [Електроний ресурс] / Н. Гладчак.
 2. Гладчак, Н. В. Сутність трудового потенціалу : теоретичні основи формування дефініцій [Електроний ресурс] / Н. Гладчак // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. ─ 2011. ─ Спец. вип. 33, ч. І. ─ С. 79-83.
 3. Гладчак, Н. Основні напрямки удосконалення організаційної складової бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. Гладчак, С. Жукевич // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 52-58.
 4. Гладчак, Н. В. Роль аналізу у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Н. В. Гладчак, С. М. Жукевич // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 2.
 5. Гладчак, Н. В. Деякі з методичних підходів до визначення ефективності використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Гладчак // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.79-83.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фаріон, І. Д. Організація обліку, контролю й аналізу [Текст]: навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Н. В. Гладчак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 556 с.
 

Гладич Галина Ярославівна

Опубліковано: 18 січня 2012

Кафедра німецької мови

Посада: викладач

Публікації

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 1. Гладич, Г. Я. Економічний словник (німецько-український) [Текст] / Г. Я. Гладич. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 173 с.

 

 

 

 

Гарматій Тетяна Олексіївна

Опубліковано: 18 січня 2012

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гарматій, Т. Стан та перспективи розвитку особового страхування в Україні /Тетяна Гарматій //Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль : Економічна думка, 2002.– Вип. 11, ч. 1.– С. 102-103.
 2. Гарматій, Т. Аналіз стану та перспективи розвитку страхового ринку України / Тетяна Гарматій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 83-85.
 3. Гарматій, Тетяна Особливості здійснення та шляхи вдосконалення економічного аналізу діяльності страхових компаній / Тетяна Гарматій // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Голов. ред. Шкарабан С.І. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Випуск 14. – С. 33-35.
 4. Гарматій, Т. Аналіз стану, проблеми та перспективи формування фінансових ресурсів страхової компанії / Т. Гарматій // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 111-113.
 5. Гарматій, Т. Місце та роль особистого страхування в економічному розвитку України / Т. Гарматій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №2. – С. 28-31.
 6. Гарматій, Т. Проблемні питання оподаткування прибутку страхових компаній / Т. Гарматій // Наукові записки. – Чортків, 2002. – № 1. – С. 19-21.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гарматій, Т. О. Облік та аудит в страхових компаніях [Текст]: навч. посіб. /Т. О. Гарматій.– Тернопіль: Економічна думка, 2004.– 180 с.
 2. Гарматій, Т. О. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Страхування" [Електронний ресурс] / Т. О. Гарматій. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 92 с.