Гнатик Ярослав Богданович

Опубліковано: 19 вересня 2012

gnatik

Кафедра: економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

Гнатик, Ярослав Богданович Економіко-статистичне дослідження ринку автотранспортних послуг на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 - статистика / Ярослав Богданович Гнатик. – К. : НАСОА, 2011. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гнатик, Я. Б. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків / Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій // Статистика України. – 2012. – № 2. – С. 41-47.
 2. Гнатик, Я. Узгодження неоднорідної інформації у процесі формування системи показників ринку автотранспортних послуг / Ярослав Гнатик // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 86-90.
 3. Гнатик, Я. Ринок автотранспортних послуг: специфіка статистичного дослідження / Ярослав Гнатик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 34-36.
 4. Гнатик, Я. Б. Державні транснаціональні компанії як учасники міжнародної інвестиційної діяльності /Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій //Статистика України.– 2012.– № 4.– С. 27-34.
 5. Маслій, В. В. Аналіз неповних даних у процесі вибіркового обстеження діяльності суб’єктів ринку автотранспортних послуг / В.В. Маслій, Я. Б. Гнатик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 2(92). – С. 204-213.
 6. Гнатик, Я. Б. Удосконалення показників оцінки стану ринку автотранспортних послуг. / Я. Б. Гнатик // Статистика України. – 2009. - № 4. – С. 63-66.
 7. Гнатик, Я. Особливості становлення ринку автотранспортних послуг в Україні / Я. Гнатик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – Вип.13. – С. 134-140.
 

Гевак Зореслава Володимирівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

gevak-z

Кафедра фінансів та банківської справи Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гевак, З. В. Сучасний стан та перспективи розвитку спиртової промисловості / З. В. Гевак // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 190-193.
 2. Гевак, З. В. Необхідність втручання держави в економічні процеси / З. В. Гевак // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 184-186.
 3. Гевак, З. Класифікація та оцінка ризиків з врахуванням особливостей сільського господарства / Зореслава Гевак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 188-191.
 4. Гевак, З. В. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни / З. В. Гевак // Інноваційна економіка. – 2012. - № 7. – С. 79-84.
 5. Гевак, З. В. Розвиток ринку спирту в Україні: минуле та перспективи [Електронний ресурс] / З. В. Гевак // Інноваційна економіка.
 
 

Головецький Михайло Олексійович

Опубліковано: 01 березня 2013

goloveckiy

Кафедра публічного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Головецький, М. О. Особливості процесуального статусу захисника та адвоката у кримінальному процесі України / М. О. Головецький // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник. – Київ : Курс, 2006. – №4 (37). – С. 16-20.
 

Гіль Олександра Орестівна

Опубліковано: 16 квітня 2013

gl-o.o

Коледж Чортківського інституту підприємництва і бізнесу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Гіль, О. О. Шляхи і перспективи інноваційного розвитку в Україні /О. О. Гіль // Інноваційна економіка.– 2008.– № 1.– С. 39-43.
 2. Гіль, О.О. Теоретичні аспекти здійснення державної інноваційної політики// Інноваційна економіка.-2008.-№3.-С.34-37.
 

Сторінка 15 із 15