XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених

Опубліковано: 14 листопада 2019

73311003 75429680 kn 

 

 

 

 

 

 

 В умовах нестабільного сучасного економічного стану країни та враховуючи посилення євроінтеграційних процесів значної уваги заслуговує питання забезпечення фіскальної безпеки держави.
 Євроінтеграційний курс України вимагає вдосконалення фіскальної політики, визначення напрямів забезпечення фіскальної безпеки держави та її адаптації до вимог європейських стандартів, ураховуючи особливості країни, стан економіки, рівень соціального розвитку населення тощо, адже фінансово-економічні виклики та ризики, які виникають у сучасних економічних та політичних умовах, є вагомим індикатором, який здійснює вплив на шляхи розвитку держави.
 Саме для обговорення тих чи інших проблем, які стосуються податкової системи, митних органів, 14 листопада 2019р. у читальному залі бібліотеки ім. Л. Каніщенка ТНЕУ кафедрою податків та фіскальної політики організовано XV Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених на тему: «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів».
 Учасники обговорювали тему оцифровування фіскального простору, проблеми, які виникають при оподаткуванні фізичних осіб, тенденції реформування митних органів, реалізацію митної логістики в Україні .
 Для учасників конференції працівники читального залу організували тематичну книжкову виставку «Фіскальна політика України», з якої можна було почерпнути відомості про теоретико-правові аспекти фіскальної політики держави, правову політику держави, економічну сутність податків та платежів, регулювання податкової сфери в Україні тощо.