Данилишин Володимир Іванович

Опубліковано: 22 жовтня 2012

danilishin-v.ya

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Данилишин, В. Проблеми управління простроченими кредитами та шляхи їх розв'язання / В. Данилишин, О. Стефанків // Банківська справа. - 2012. - № 3. - С. 66-72.
 2. Данилишин, В. І. Актуальні проблеми державного боргу України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин // Ключові питання в сучасній науці : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Софія, 2011. – С. 67-70.
 3. Данилишин, В. І. Тіньові заробітні плати: причини, обсяги та шляхи детінізації [Електронний ресурс] // В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Ефективна економіка. – 2011. – № 8.
 4. Данилишин, В. І. Особливості оподаткування малого бізнесу в країнах з розвинутою ринковою економікою та в Україні / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/3. – С. 287-289.
 5. Данилишин, В. І. Формування і розподіл депозитного портфелю комерційними банками в Україні / В. І. Данилишин // Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 273-277.
 6. Данилишин, В. І. Проблеми та перспективи впровадження деривативів на валютному ринку України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. – Вип. 10, т. 2. - С. 153-161.
 7. Данилишин, В. І. Класифікація факторів забезпечення беззбиткової діяльності підприємства / В. І. Данилишин // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність. – Львів : ІРД НАН України, 2002. – Вип. ХХХVІІ. – С. 587-591 .
 8. Данилишин, В. І. Організаційно – економічні передумови забезпечення беззбиткової діяльності підприємств / В. І. Данилишин // Збірник наукових праць. – Луцьк :  Надстир’я, 2002. – Вип. VІІІ. – С. 35-42.
 9. Данилишин, В. І. Формування цінової політики в умовах інноваційного розвитку підприємства / В. І. Данилишин, Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2003. – № 4 (30). – С. 44-50.
 10. Данилишин, В. І. Методи вибору стратегії беззбиткової діяльності підприємства / В. І. Данилишин // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки. – Львів : ІРД НАН України, 2003. –  Вип. XLIV. – С. 146-151.
 11. Данилишин, В. І. Управління беззбитковою діяльністю підприємства на основі стратегічного контролінгу / В. І. Данилишин // Молодь і ринок. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2004. – № 1 (7). – С. 124–129.
 12. Данилишин, В. І. Стан, проблеми та шляхи вдосконалення банківського кредитування в підприємницькій діяльності / В. І. Данилишин // Інноваційна економіка. – 2009. – Вип. 1 (11). – С. 247–251.
 13. Данилишин, В. І. Стан державних запозичень в іноземній валюті та їх вплив на економіку України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин // Моделювання регіональної економіки. – 2012. – Вип. № 2 (20). – С. 81–86.
 14. Данилишин, В. І. Інвестиційна привабливість економіки України / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Ефективна економіка. – 2014.¬ – № 5.
 15. Данилишин, В. І. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 3.
 16. Данилишин, В. І. Регенерація підходів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як основи розвитку трудового потенціалу / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка : наук. зб. - Івано-Франківськ : Плай, 2015. -  Вип. 11. – С. 129–137.