Дзюбановська Наталія Володимирівна

Опубліковано: 08 квітня 2013

1467704877 dziubanovska-n.vКафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Дзюбановська, Наталія Володимирівна Моделювання кредитно-депозитної політики банку [Текст] :  дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дзюбановська Наталія Володимирівна ; Тернопільський Національний Економічний Університет. - Тернопіль, 2015. - 148 с.
 2. Дзюбановська, Наталія Володимирівна Моделювання кредитно-депозитної політики банку [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дзюбановська Наталія Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 18 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Дзюбановська, Н. В. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку / Н. Дзюбановська // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – С. 92-97.
 2. Дзюбановська, Н. Системи моделей управління реалізацією кредитно-депозитної політики банку / Наталія Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 53-58.
 3. Дзюбановська, Н. Математичний інструментарій кредитно-депозитної політики банку / Наталія Дзюбановська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12. – С. 123-127.
 4. Дзюбановська, Н. Реалії та перспективи моделювання оптимальної кредитної стратегії банку / Наталія Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 20-25.
 5. Дзюбановська, Н. Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку [Електронний ресурс] / Н. В. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 417-422.
 6. Іващук, О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / Олег Іващук, Наталія Дзюбановська, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-88.
 7. Dzyubanovska, N. Optimization Model of Gredit Strategy of Commercial Bank [Electronic resource] / Nataliya Dzyubanovska // The Russian Academic Journal. Scientific edition. – Vol. 28. – No. 2 (April-June, 2014). – P. 8-10.
 8. Дзюбановська, Н. Імітаційна модель депозитної діяльності банку в середовищі ITHINK 9.0. [Електронний ресурс] / Наталія Дзюбановська // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – № 1 (23). – С. 117-123.
 9. Оконська, О. Кількісна оцінка кредитного ризику [Електронний ресурс] / Ольга Оконська, Наталія Дехтяр // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – № 3. – С. 118-122.
 10. Іващук, О. Т. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля [Електронний ресурс] / О. Т. Іващук, Г. М. Забчук, Н. В. Дзюбановська // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 459-467.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дзюбановська, Н. В.   Прагматизм оцінювання міжнародної торгівлі країн : методи і моделі [Електронний ресурс] : монографія / Н. В. Дзюбановська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 298 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — 90 с.
 2. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.
 3. Іващук, О. Т.   Економетрика [Електронний ресурс] : метод. рек. / О. Т. Іващук, Н. В. Дзюбановська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 164 с.
 4. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 5. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 6. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 7. Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 62 с.
 8. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 9. Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 118 с.
 10. Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 147 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с.
 2. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.