Дончак Леся Григорівна

Опубліковано: 26 квітня 2013

дончак леся григорівна

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дончак, Леся Григорівна Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Леся Григорівна Дончак. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – 210 с.
 2. Дончак, Леся Григорівна Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Леся Григорівна Дончак. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Дончак, Л. Г. Напрями розвитку нормативно-правового забезпечення внутрішнього економічного механізму плодоовочевих переробних підприємств [Текст] / Л. Г. Дончак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 5. – С. 53-57.
 2. Козловський, В. О. Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму підприємства [Текст] / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №5. – С. 36-39.
 3. Дончак, Л. Г. Структура господарського і економічного механізмів та фактори, що впливають на їх функціонування / Л. Г. Дончак // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 244, т. І. − С. 77-82.
 4. Дончак, Л. Г. Суть та рівні функціонування господарського та економічного механізмів на сучасному етапі розвитку економіки / Л. Г. Дончак // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 243, т. І. − С. 243-248.
 5. Дончак, Л. Г. Загальна характеристика та перспективи розвитку плодоовочевого переробного сектору Вінницької області / Л. Г. Дончак // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 262, т. XI. – С. 2835-2841.
 6. Дончак, Л. Г. Моделювання ефективності внутрішнього економічного механізму плодоовочевого підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 68-74.
 7. Дончак, Л. Г. Використання експертного оцінювання при визначенні ефективності внутрішнього економічного механізму на підприємстві [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2011. – № 51. – С. 214-221.
 8. Дончак, Л. Г. Системний та процесний підходи до визначення внутрішнього економічного механізму підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 5, т. 2 (180). – C. 106-110.
 9. Дончак, Л. Г. Формування внутрішнього економічного механізму підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // АгроІнКом. – 2012. – № 10-12. – С. 77-80.
 10. Дончак, Л. Г. Удосконалення внутрішнього обліку та контролю як складових внутрішнього економічного механізму підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 1 (196). – C. 82-85.
 11. Дончак, Л. Г. Вплив функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства на ефективність його господарської діяльності [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак, Ю. В. Міронова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 2, т.1 (210). – C. 39-43.
 12. Дончак, Л. Г. Організаційні аспекти покращення внутрішніх економічних відносин на плодоовочевих переробних підприємствах Вінницької області [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак, Г. М. Бойківська // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 13. Дончак, Л. Г. Структурно-динамічні тенденції розвитку переробних підприємств Вінницької області [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак, Р. В. Логоша // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4.
 14. Бойківська, Галина Інноваційна діяльність як один із напрямів підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств / Галина Бойківська, Леся Дончак // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 28 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.] ; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 41-44.
 15. Семенюк, О. Методи управління капіталом підприємства / О. Семенюк, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 30-31.
 16. Дончак, Л. Г. Організаційні форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства / Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 1. – С. 69-71.
 17. Шаманська, І. Структурно-логічна модель удосконалення стратегічного управління підприємством / І. Шаманська, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 33-34.
 18. Усаченко, С. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством / С. Усаченко, Є. Колобець, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 31-32.
 19. Гончарук, С. Теоретичні аспекти сутності потенціалу підприємства / С. Гончарук, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 29-30.
 20. Вітюк, Д. С. Удосконалення організації операційної діяльності підприємств / Д. С. Вітюк, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 26-27.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Козловський, В. О. Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств [Електронний ресурс] : монографія / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак. - Тернопіль : Крок, 2013. - 203 с.