Дудар Тарас Григорович

Опубліковано: 15 листопада 2011

dudar

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: доктор економічних наук, академік Академії наук Вищої освіти України,

Заслужений діяч науки і техніки

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дудар, Т. Г. Экономические проблемы повышения качества сельскохозяйственной продукции : дисс . . . д.э.н. : 08.00.05 / Тарас Григорьевич Дудар. - Львов, Украинский научно-исследовательский институт экономики агропромышленного производства им. А.Г.Шлихтера. - 1992. - 61с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дудар, Т. Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Економіка АПК. – 2011.– № 6.– С. 84-90.
 2. Дудар, Т. Г. Вчені економісти-аграрники консолідують сили на приорітетні напрями розвитку сільського господарства / Т. Г. Дудар // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 30-33.
 3. Дудар, Т. Г. Напрями удосконалення економічної політики щодо підтримки позицій сільгосптоваровиробників на агроринку в контексті приєднання України до СОТ / Т. Г. Дудар // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 13-17.
 4. Дудар, Т. Реформування аграрного сектору в східних землях Німеччини / Тарас Дудар, Володимир Дудар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 1. – С. 84-91.
 5. Дудар, Т. Кон'юктура ринку ріпака та продукція його переробки / Тарас Дудар, Анатолій Фаїзов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – Вип. 2. – С. 52-57.
 6. Дудар, Т. Системний аналіз функціонування земельних відносин в аграрному секторі в умовах оренди земельних ділянок, часток (паїв) / Тарас Дудар, Любов Жлуховська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 203-208.
 7. Дудар, Т. Методологія дослідження бурякоцукрового підкомплексу АПК / Тарас Дудар, Ольга Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2005.– № 19.– С. 203-209.
 8. Дудар, Т. Г. Організаційно-економічні засади формування і розвитку системи агромаркетингу / Т. Г. Дудар // Економіка АПК.– 2005.– № 10.– С. 89-97.
 9. Дудар, Т. Роль кадрового потенціалу у забезпеченні ефективного менеджменту в аграрній сфері / Тарас Дудар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2002.– Вип. 6.– С. 7-11.
 10. Дудар, Т. Г. Агрохолдинги у системі агропромислової інтеграції, оцінка їх потенціалу та ринкових позицій [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 3-9.
 11. Дудар, Т. Проблеми формування та розвитку вертикально інтегрованих структур у сільському господарстві / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 124-136.
 12. Дудар, Т. Г. Вчені економісти-аграрники про пріоритетні напрямки розвитку сільського господарства / Т. Г. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 1. – С. 148-152.
 13. Дудар, Т. Проблеми формування ринку зерна в Україні [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Роман Волошин.
 14. Дудар, Т. Організаційно-економічні умови реформування господарських структур і земельних відносин в сільському господарстві Волині [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Оксана Лиса, Василь Мельниченко.
 15. Дудар, Т. Проблеми формування ринку зерна в Україні [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Роман Волошин.
 16. Дудар, Т. Розвиток агропродовольчого ринку України в період глобалізації [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Володимир Дудар.
 17. Дудар, Т. Аналіз стану маркетингу органічної продукції та шляхи розвитку каналів її збуту на агропродовольчому ринку [Електронний ресурс] / Т. Дудар, О. Дудар // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – 2010. – № 17(2)  С. 160-166.
 18. Дудар, Т. Г. Маркетингова діяльність в системі товаропросування органічної продукції до споживачів [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Економіка та управління АПК : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 2 (71). – С. 11-15.
 19. Дудар, Т. Методологічні аспекти дослідження та оцінки ринку ріпака та продуктів його переробки [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Анатолій Фаїзов.
 20. Дудар, Т. Трансформація системи реалізації сільськогосподарської продукції в Україні до ринкових умов [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Григорій Дудар.
 21. Дудар, Т. Розвиток багатоукладності у контексті реформування економічних відносин в аграрній сфері / Тарас Дудар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 184-186.
 22. Дудар, Т. Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 37-48.
 23. Дудар, Т. Маркетингове забезпечення в системі міжгалузевої взаємодії суб'єктів молокопродуктового підкомплексу АПК України / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 28-38.
 24. Дудар, Т. Маркетинг відносин в системі агробізнесу у контексті викликів євроінтеграційних процесів / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 22-34.
 25. Дудар, Т. Г. Орієнтація земельних відносин на еколого-спрямоване ведення сільськогосподарського виробництва / Т. Г. Дудар // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. наук. праць. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН, 2010. – С. 471-475.
 26. Дудар, Т. Г. Системному відродженню сільських територій – сталий розвиток аграрної сфери / Т. Г. Дудар // Трансформація сільського господарства та села : зб. наук. статей. – Львів : ЛНАУ, С. 77-85.
 27. Дудар, Т. Г. Проблеми забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції та продуктів харчування в умовах глобалізації / Т. Г. Дудар // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. наук. праць. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України, 2011. – С. 472-475.
 28. Дудар, Т. Г. Якість сільськогосподарської продукції – основа підвищення її конкурентоспроможності на агропродовольчому ринку / Т. Г. Дудар, В. Т. Дудар // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій : зб. наук. доп. і статей. – Львів, 2012. – С. 305-313.
 29. Дудар, Т. Г. Проблеми забезпечення якості і безпечності агропродовольчої продукції за вимогами ЄС / Т. Г. Дудар // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України, – 2015.
 30. Дудар, Т. Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність вертикально-інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України / Т. Г. Дудар // Науково-інформаційний вісник АН ВО України. – 2014. – № 3 (92). – С. 108-121.
 31. Дудар, Т. Г. Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційних процесів у сільському господарстві [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, Р. В. Чорний // Агросвіт. – К., 2012. – № 12. – С. 6-11.
 32. Дудар, Т. Г. Необхідність створення інтеграційної системи ведення органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 118-124.
 33. Дудар, Т. Г. Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар // Проблеми інноваційного розвитку : наук. журнал. – 2013. – № 5. – С. 75-82.
 34. Дудар, Т. Г. Необхідність формування системи екологоспрямованого розвитку аграрного сектору економіки України [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. наук. праць. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України, 2013. – С. 277-281.
 35. Дудар, Т. Г. Розвиток органічного агровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 11-15.
 36. Дудар, Т. Г. Формування маркетингу відносин суб’єктів агропродовольчого ринку на шляху подальшої євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, В. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(2). - С. 134-141.
 37. Дудар, Т. Удосконалення економічної політики та механізмів державного регулювання аграрного сектора в контексті зміцнення його конкурентних позицій / Тарас Дудар, Володимир Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 7-20.
 38. Дудар, Т. Г. Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / Т. Г. Дудар, О. Т. Шумейко, В. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 46-53.
 39. Дудар, Т. Г. Необхідність створення інтеграційної системи ведення органічного агровиробництва в Україні / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 118-124.
 40. Дудар, О. Т. Органічне агровиробництво в Україні: тенденції розвитку і шляхи зміцнення позицій товаровиробників / О. Т. Дудар // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 4 (59). – С. 73-77.
 41. Дудар, Т. Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 60-69.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дудар, Т. Г. Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції : теорія, методика, перспективи [Текст]: монографія / Т. Г. Дудар, В. Т. Дудар.– Тернопіль: Економічна думка, 2009.– 246 с.
 2. Дудар, Т. Г. Ринок молока та молочних продуктів : становлення і перспективи розвитку [Текст] : монографія / Т. Г. Дудар, Н. Є. Голомша. – Львів : Українські технології, 2001. – 124 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дудар, Т. Г. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 250 с.
 2. Дудар, Т. Г. Основи логістики [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – К. : ЦУЛ, 2012. – 176 с.
 3. Дудар, Т. Г. Економіка природокористування [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар. – К. : ІСДО, 1994. – 104 с.
 4. Дудар, Т. Г. Економічні проблеми підвищення якості сільськогосподарської продукції [Текст] / Т. Г. Дудар. – Львів : Світ, 1991. – 156 с.
 5. Дудар, Т. Г. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.
 6. Дудар, Т. Г. Маркетинг в агропромисловому комплексі: Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар. – Тернопіль : Горлиця, 1999. – 184 с.
 7. Дудар, Т. Основи менеджменту [Текст] : Навч. посіб. / Т. Дудар, Р. Волошин. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 146 с.
 8. Галанец, В. Г. Система управления качеством продукции в сельскохозяйственном предприятии [Текст] / В. Г. Галанец, Т. Г. Дудар. – Львів : Вища школа, 1980. – 159 с.
 9. Дудар, Тарас Стратегія розвитку ринку ріпаку та продуктів його переробки [Текст] / Тарас Дудар, Анатолій. Фаїзов. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 166 с .
 10. Дудар, Т. Г. Управління якістю с/г продукції в агропромисловому об'єднанні [Текст] / Т. Г. Дудар, С. А. Волянський. – Львів : Каменяр, 1986. – 48 с.
 

Джугла Надія Володимирівна

Опубліковано: 19 грудня 2011

dzhugla

Кафедра філософії та політології

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Джугла, Н. Український східний обряд як умова релігійного екуменізму [Електронний ресурс] / Н. Джугла // Українське релігієзнавство. – 2006. – № 41. – С. 113-123.
 2. Гончарук-Чолач, Т. Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації [Електронний ресурс] / Тетяна Гончарук-Чолач, Надія Джугла.
 3. Джугла, Н. Деякі аспекти проблем бідності і багатства в наукових розвідках вчених /Надія Джугла, Тетяна Чортківська //Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 34-36.
 4. Джугла, Н. Соціальна природа грошей / Надія Джугла, Руслан Дзюрман // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 210-213.
 5. Джугла, Н. Філософія особистих рішень бізнесмена / Надія Джугла, Ірина Онищенко // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 213-215.
 6. Джугла, Н. Бізнес як соціальне явище / Надія Джугла, Світлана Рибак // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 216-218.
 7. Джугла, Н. Значення грошей для людини ХХІ століття / Надія Джугла, Олена Полюхович // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 218-220.
 8. Джугла, Н. Філософія успіху менеджера / Надія Джугла, Олег Чернець // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 221-229.
 9. Джугла, Н. Соціальна природа грошей / Надія Джугла, Наталія Фірман // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 230-233.
 10. Джугла, Н. Етика бізнесу / Надія Джугла, Уляна Федорошин // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 233-238.
 11. Джугла, Н. Філософсько-економічна суть багатства / Надія Джугла, Маряна Яворська // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 239-243.
 12. Джугла, Н. Гроші і релігія / Надія Джугла, Олена Вашкевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 243-245.
 13. Джугла, Н. Етика бізнесу / Надія Джугла, Йордана Палаш // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 246-250.
 14. Джугла, Н. Соціальна природа грошей / Надія Джугла, Юрій Строєвус // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 250-254.
 15. Джугла, Н. Наука і глобальні проблеми людства / Надія Джугла, Наталія Лисик // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 254-258.
 16. Гончарук (Чолач), Т. Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого / Тетяна Гончарук (Чолач), Надія Джугла // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 155-162.
 17. Джугла, Н. В. Потреби, інтереси та цінності особистісного розвитку / Н. В. Джугла, Соломія Коломієць // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 288-292.
 18. Джугла, Н. Бізнес як соціальне явище / Надія Джугла, Марія Южда // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 284-288.
 19. Джугла, Н. Бізнес як соціальне явище / Надія Джугла, Вадим Грицюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 299-304.
 20. Джугла, Н. Громадянське суспільство, проблеми його становлення в Україні / Надія Джугла, Любов Водовіз // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 264-266.
 21. Джугла, Н. Гроші і цивілізоване суспільство / Надія Джугла, Іванна Чорна // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 295-299.
 22. Джугла, Н. Гроші та цивілізоване суспільство / Надія Джугла, Софія Коверко // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 239-242.
 23. Джугла, Н. Людина як творіння і творець культури / Надія Джугла, Юлія Потіха // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 257-260.
 24. Джугла, Н. Людина як творіння і творець культури [Текст] / Надія Джугла, Віктор Бриль // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 261-2164.
 25. Джугла, Н. Науково-технічна революція і проблема існування людини / Надія Джугла, Наталія Бублей // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 311-314.
 26. Джугла, Н. Науково-технічна революція і проблеми людського існування / Надія Джугла, Михайло Шевчук // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 252-253.
 27. Джугла, Н. Науково-технічна революція і проблеми людського існування / Надія Джугла, Христина Ходань // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 276-280.
 28. Джугла, Н. Національна ідентичність в умовах глобалізації / Надія Джугла, Діана Коцебчук // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 236-239.
 29. Джугла, Н. Нація як суб'єкт історичного розвитку / Надія Джугла, Юлія Кривохижа // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 269-272.
 30. Джугла, Н. Особливості розвитку етнічних спільнот / Надія Джугла, Ольга Вінтоняк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 266-269.
 31. Джугла, Н. Політична культура: проблеми і суперечності її становлення в Україні / Надія Джугла, Павло Ткачук // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 254-257.
 32. Джугла, Н. Політична культура: проблеми і суперечності її становлення в Україні / Надія Джугла, Василь Боднар // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 232-236.
 33. Джугла, Н. Потреби, інтереси та цінності особистісного розвитку / Надія Джугла, Віта Старобранська // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 273-276.
 34. Джугла, Н. Проблема людського існування в умовах науково-технічної революції / Надія Джугла, Ілона Жабчик // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 292-295.
 35. Джугла, Н. Проблема становлення концепції громадянського суспільства в західній та українській соціально-філософській думці / Надія Джугла, Руслан Лясковськиіі // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 308-310.
 36. Джугла, Н. Сучасний світ крізь призму загальнолюдських цінностей / Надія Джугла, Марія Манько // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 280-284.
 37. Джугла, Н. Сучасний світ крізь призму загальнолюдських цінностей / Надія Джугла, Надія Коверко // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 246-251.
 38. Джугла, Н. Філософія особистих рішень бізнесмена / Надія Джугла, Юлія Турчак // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 305-308.
 39. Джугла, Н. Ціннісна елітарна концепція Дмитра Донцова / Надія Джугла, Максим Мельничук // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 272-273.
 40. Джугла, Н. Цінності як визначальна характеристика людського буття / Надія Джугла, Олександра Кисилівська // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 243-246.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Філософія [Текст]. Ч.1 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2007. – 351 с.
 2. Гончарук-Чолач, Т. В. Політична соціологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Джугла. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. - 246 с.
 3. Філософія [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 360 с.
 4. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.
 5. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2008. – 264 с.
 6. Філософія [Текст] : 2-х кн. : навч. посіб. Кн. 2 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 224 с.
 7. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2010. – 360 с.
 8. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2007. – 352 с.
 9. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.
 

Гуменна-Дерій Марія Василівна

Опубліковано: 30 січня 2015

derii mv

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дерій, Марія Василівна Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Марія Василівна Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 215 с.
 2. Дерій, Марія Василівна Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Василівна Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Дерій, М. В. SWOT-аналіз автоматизації контролю грошових коштів і розрахунків у будівництві / М. В. Дерій // Облік і фінанси. - 2013. - № 2. - С. 106-112.
 2. Микитюк, Н. Я. Грошові кошти у системі фінансового обліку / Н. Я. Микитюк, М. В. Дерій // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 288-291.
 3. Дерій, М. В. Контроль за відповідністю вкладених грошових коштів якості об’єкту будівництва [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Сер. Економічні науки – 2012. – Вип. 3 (69). – т. 2. – С. 288–291.
 4. Дерій, М. В. Грошові кошти і розрахунки у планах рахунків будівельних підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 3. – С. 48–53.
 5. Дерій, М. В. Дефініції «грошові кошти » і «грошові потоки»: відмінності та взаємозв’язок [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 6.– С. 60–64.
 6. Дерій, В. А. Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі [Електронний ресурс] / Василь Антонович Дерій, Марія Василівна Дерій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, Сер. Економічні науки. – 2014. –№ 2. – С. 95-103.
 7. Дерій, М. В. Мотивація розвитку обліку грошових коштів [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2009. – Вип. 6 (24), ч. 1. – С. 166-171.
 8. Дерій, М. В. Проблеми розвитку житлового будівництва та їх вплив на облік грошових розрахунків / М. В. Дерій // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2011. – Вип. 35. – С. 124-128.
 9. Дерій, М. В. Особливості обліку грошово-розрахункових операцій у інститутах спільного інвестування (на прикладі підприємств житлового будівництва) [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 3 (37). – С. 155-159.
 10. Дерій, М. В. Генезис контролю за грошовими коштами і розрахунками та його вплив на сучасні тенденції житлового будівництва / М. В. Дерій // Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.  – 2013. – Вип. № 20/4. – С. 206-211.  
 11. Derij, M. V. Features of Homebuilding and it’s impact on accounting and control of monetary settlement operations / M. V. Derij // European Applied Sciences. – Німеччина, 2013. – № 4. – С. 90-92.
 12. Дерій, М. В. Проблеми та моделювання контролю за системою обліку грошово-розрахункових операцій в будівництві [Електронний ресурс] // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон,  2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 206-212.
 13. Дерій, М. Інформатизація вітчизняного бізнесу в контексті проблем та вимог обліку / M. Дерій // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - С.283-284.
 14. Дерій, Марія Проблеми і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : економічні і соціальні підходи [Текст] / Марія Дерій, Марина Садлій // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - С. 208-209.
 15. Znak, Nicholas Automation of accounting and control of cash flows and settlement operations in Ukraine and abroad [Текст] / Nicholas Znak, Maria Derij // Тенденції розвитку обліку і аналізу як складових інформаційної системи менеджменту підприємства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 29-30 листоп. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, З. В. Гуцайлюк [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - С. 190-192.
 16. Znak, Nicholas Prospects for the introduction of the canadian experience in ukrainian accounting system [Текст] / Nicholas Znak, Maria Derij // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 11 трав. 2016 р.] / редкол. : З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій, Г. П. Журавель [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - С. 23-24.
 17. Гуменна-Дерій, М. В. Фактори впливу на формування системи обліку грошово-розрахункових операцій в будівництві / М. В. Гуменна-Дерій // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. - Вип. 18. - 2017. - С. - 520-525.
 18. Гуменна-Дерій, М. В. Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку / М. В. Гуменна-Дерій // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. - 2016. - Вип. 5. - С. 168-172.
 19. Гуменна-Дерій, М. В. Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку / М. В. Гуменна-Дерій // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 168-172.
 20. Гуменна-Дерій, М. В. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку на вітчизняному та зарубіжних рівнях (на прикладі будівельних підприємств) / М. В. Гуменна-Дерій, П. В. Гуменний // Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – Вип. 24. – С. 31-42.
 21. Дерій, В. А. Управлінський облік і аналіз бізнес-процесів у підприємстві / В. А. Дерій, М. В. Гуменна-Дерій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – Вип. 2 (40). – С. 12-18.
 22. Дерій В. А. Трансформація бухгалтерського обліку і фінансової звітності та її місце в українських економічних реформах / В. А. Дерій, М. В. Гуменна-Дерій // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: моногр. [Задорожний З.-М. В., Крупка Я. Д., Дерій В. А. та ін.]; за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – С. 147-156.
 23. Гуменна-Дерій, М. Випускники ТНЕУ - переможці власних очікувань! / Марія Гуменна-Дерій // Університетська думка. – 2019. – 1 червня (№ 6). – С. 7.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дерій, М. В. Інформаційне поле обліку грошових коштів / М. В. Дерій // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 67-78.
 2. Дерій, Марія Василівна Короткі історії про місто Ринок: Економічні казки для дітей / Дерій Марія Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. — 16 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 4. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.
 

Добротвор Ігор Григорович

Опубліковано: 23 вересня 2011

добротвор

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: доктор технічних наук 

Посада: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Добротвор, І. Г. Дослідження кореляції механічних характеристик та протяжностей зовнішніх поверхневих шарів епосикомпозитів що містять волокнистий дисперсний наповнювачі [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. В. Букетов, О. І. Вербицький // Наукові нотатки : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 25, т. 1. – С. 130-133.
 2. Добротвор, І. Г. Модель для визначення оптимального вмісту дисперсного наповнювача в епоксикомпозитах [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. В. Букетов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. – 2009. – № 1. – С. 48-57.
 3. Добротвор, І. Г. Моделювання росту мікроструктур епосикомпозитів функціями дискретних відліків [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор // Наукові нотатки : зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 21. – С. 64-74.
 4. Добротвор, І. Дослідження геометричних характеристик мікроструктур епоксикомпозитів / І. Добротвор, А. Букетов, П. Стухляк, І. Сорівка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2010. – Вип. 96. – С. 317-324.
 5. Добротвор, І. Г. Визначення параметрів коміркової структури епоксикомпозитних матеріалів для покриттів / І. Г. Добротвор // Нафтова і газова промисловість. – 2010. – № 1. – С. 42-45.
 6. Добротвор, І. Дослідження корозійної тривкості за показниками повзучості у агресивних середовищах опромінених ультрафіолетом епоксикомпозитів / І. Добротвор, А. Букетов, П. Стухляк, В. Левицький // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів, 2010. – Спец. вип., № 8 : Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – С. 755-760.
 7. Добротвор, І. Г. Дослідження швидкості і ступеня зшивання композитних матеріалів з волокнистим наповнювачем / І. Г. Добротвор // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – № 4. – С. 58-63.
 8. Добротвор, І. Моделювання кусково-неперервними кривими залежностей залишкових напружень епоксикомпозитних покриттів від умісту оксиду хрому / І. Добротвор, А. Букетов, П. Стухляк, А. Сорівка // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – Спец. вип., ч. 1. – С. 151-157.
 9. Добротвор. І. Г. Спроба щодо міждисциплінарного підходу в аналізі "ланцюжків цінності" та в діагностуванні кластерного розвитку за М. Портером / І. Г. Добротвор, О. Р. Дивеєв-Кириленко // Наукові студії :  наук. журнал. – 2012. – Вип. 13. – С. 36-42.
 10. Стадник, І. Я. Вплив робочих органів тістомішальних машин на течію тіста / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, В. П. Василів // SWorld : сб. науч. трудов. – 2014. – № 3 (36). – С. 22-28.
 11. Стадник, І. Я. Визначення течії тіста між робочим і живильним валиками тістомісильних машин / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, В. П. Василів // Хлебопекарское и кондитерское дело. – 2014. – № 3. – С. 30-33.
 12. Стадник, І. Я. Моделювання корисної потужності валкової розкатки тіста в термінах реологічних параметрів / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор // Хранение и переработка зерна : науч.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (191). – С. 55-58.
 13. Добротвор, І. Епоксикомпозитні матеріали для покриттів: ІЧ-спектральний та оптичний аналіз структури, дослідження вмісту ґель-фракції у композитах [Електронний ресурс] [Електронний ресурс] / І. Добротвор, К. Мороз, А. Букетов, П. Стухляк // Вісник Тернопільського національного технічного університету. - 2009. - Т. 66, № 1. - С. 33-42.
 14. Добротвор, І. Вплив об’єму зовнішніх поверхневих шарів на залишкові напруження в епоксикомпозитах [Електронний ресурс] / І. Добротвор, А. Букетов, П. Стухляк, А. Сорівка // Наукові нотатки : міжвуз. збірник. – Луцьк, 2011. – Вип. 31. – С. 375-379.
 15. Стухляк, П. Аналітичне дослідження кінематики дебалансу реактивно-інерційного блока інерційного трансформатора крутного моменту [Електронний ресурс] / П. Стухляк, Р. Курко, В. Каретін, І. Добротвор // Машинознавство. - 2011. - № 9-10. - С. 41-44.
 16. Стухляк, П. Дослідження впливу об’єму зовнішніх поверхневих шарів в епоксикомпозитних покриттях з дисперсними наповнювачами на залишкові напруження [Електронний ресурс] / П. Стухляк, І. Добротвор А. Букетов, А. Сорівка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2011. – Вип. 114. – С. 213-217.
 17. Добротвор, І. Дослідження повзучості в агресивних середовищах епоксидних композитів із безперервними волокнами і модифікованим дисперсним наповнювачем [Електронний ресурс] / І. Добротвор А. Букетов, П. Стухляк, М. Долгов // Проблемы прочности. – 2011. – № 3. – С. 141-153.
 18. Добротвор, І. Г. Автоматизація досліджень з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій для прогнозування властивостей епоксидних композитів [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, В. В. Федоров, В. І. Бадищук, І. В. Чихіра // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2013. – № 2 (9). – С. 161-165.
 19. Добротвор, І. Г. Оптимізація проекту мережевої моделі броварного виробництва [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, П. Р. Струбицький, І. П. Струбицька // Вісник НТУ «ХПІ». Сер. Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – № 49 (1158). – С. 69-74.
 20. Стухляк, П. Технологія нанесення захисних покриттів на основі оцінок характеристик структур епоксикомпозитів [Електронний ресурс] / П. Стухляк, І. Добротвор, М. Митник, О. Ястубчак // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2014. – № 3 (75). – с. 114-121.
 21. Стадник, І. Я. Визначення ефективної площі зерен крохмалю [Електронний ресурс] / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, В. П. Василів // Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development’ 2014. – SWorld, 1-12 October. – C. 37-46.
 22. Стадник, І. Я. Дослідження параметрів поверхневих шарів при тістоутворенні з використанням спектрального аналізу [Електронний ресурс] / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, В. П. Василів // Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development’ 2014. – SWorld, 1-12 October. – С. 57-68.
 23. Добротвор, І. Г. Модель поширення хвиль внутрішніх напружень в епоксикомпозит з волокнистим наповнювачем [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, О. С. Голотенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1. – С. 24-28.
 24. Стухляк, П. Д. Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитів, модифікованих надвисокочастотною електромагнітною обробкою [Електронний ресурс] / П. Д. Стухляк, І. Г. Добротвор, М. М. Митник, О. С. Голотенко // Фізико- хімічна механіка матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 59-63.
 25. Стадник, І. Я. Методика і результати дослідження утворення пор в бублику «Подільському» [Електронний ресурс]  / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, А. М. Деркач, В. П. Василів // SWorld : сб. науч. трудов. – 2015. – Т. 3, вып. 2 (39). – С. 9-15.
 26. Добротвор, І. Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетворень [Електронний ресурс] / І. Добротвор, Д. Стухляк, А. Каплун // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2015. – № 2 (78).– с. 144-152.
 27. Добротвор, І. Г. Моделювання кінетики меж коміркових структур композитних матеріалів [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, Д. П. Стухляк // Наукові нотатки. - 2016. - Вип. 54. - С. 106-110.
 28. Добротвор, І. Г. Умови коливності розв’язків деяких класів рівнянь з оператором Лапласа-Бельтрамі при моделюванні задач в необмежених областях [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2015. - № 1. - С. 208-214.
 29. Добротвор, І. Г. Визначення діапазонів оптимального вмісту дисперсного наповнювача в епоксикомпозитах [Електронний ресурс] / І.Г Добротвор., П.Д. Стухляк, А.В. Букетов // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2009. — Т. 45, № 6. — С. 32-39.
 30. Букетов, А. В. Вплив природи наповнювачів і ультрафіолетового опромінення на механічні властивості епоксикомпозитних покриттів [Електронний ресурс] / А.В. Букетов, П.Д. Стухляк, І.Г. Добротвор, М.М. Митник, М.А. Долгов // Проблемы прочности. — 2009. — № 4. — С. 117-123.
 31. Buketov, А. Influence of ultraviolet radiation on the properties of epoxy composites / A. Buketov, P. Stuhlyak, N. Dolgov, I. Dobrotvor // 9th International symposium of Croatian metallurgical society “Material and metallurgy”, Summaries of lecture, Sibenic, Croatia, June 20-24, 2010. – P. 237.
 32. Dobrotvor, I. Layers density determination on phases verges division in epoxycomposites with the disperse fillers / I. Dobrotvor, P. Stukhljak, A. Buketov, I. Sorivka // Оралдын гылым жаршысы. – 2012. – № 2 (38). – С. 117-126.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 170 с.
 

Домбровський Збишек Іванович

Опубліковано: 23 грудня 2011

dombrovskyy

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Домбровський, Збишек Іванович Методи і пристрої для достовірної ідентифікації розподілених об'єктів комп'ютеризованих систем [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Збишек Іванович Домбровський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 158 с.
 2. Домбровський, Збишек Іванович Методи і пристрої для достовірної ідентифікації розподілених об'єктів комп'ютеризованих систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Збишек Іванович Домбровський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Домбровський, З. Оцінка кільклсті ідентифікованих об'єктів системи керування за тональним сигналом / Збищек Домбровський // Комп`ютинг. – 2007. – № 3. – С. 106-112.
 2. Домбровський, З. Переваги використання нейронних сіток для прогнозування при плануванні діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Збищек Домбровський, Сергій Фітель.
 3. Домбровський, З. І. Регулювання діяльності підприємств електромереж в умовах ринку: міжнародний досвід та українські реалії / З. І. Домбровський, М. М. Федірко // Проблеми науки. – 2013. – № 2. – С. 31-36.
 4. Домбровський, З. Технологія бізнес - планування на основі проектів /Збишек Домбровський //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 232-234.
 5. Брич, В. Я. Модель процесів управління конкурентоспроможністю на засадах підвищення якості життя [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, З. І. Домбровський, М. З. Домбровський // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т. 18, вип. 4/1. – С. 53-57.

МОНОРАФІЇ:

 1. Методи управління ризиками енергопостачальної компанії [Текст] : монографія / В. Я. Брич, О. Л. Шпак, З. І. Домбровський [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 305 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Домбровський, З. І. Автоматизоване робоче місце менеджера [Електронний ресурс] : консп. лекц. / З. І. Домбровський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 35 с.
 

Дяків Ольга Петрівна

Опубліковано: 01 грудня 2011

djakiv

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дяків, Ольга Петрівна Оцінка і механізми регулювання зайнятості населення [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.02 / Дяків Ольга Петрівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1995. - 197 с.
 2. Дяків, Ольга Петрівна Оцінка і механізми регулювання зайнятості населення : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.02 - Львів, 1995. — 24с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дмитрів, Т. Заробітна плата як джерело підвищення рівня добробуту громадян / Т. Дмитрів, О. Дяків, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – № 10. – С. 171-173.
 2. Дяків, О. Активна політика зайнятості на ринку праці регіону / О. Дяків, В. Кузишин // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 59-62.
 3. Дяків, О. Атестація як один із методів оцінки персоналу в державних установах / О. Дяків, Н. Бакуліна, А. Страдомський// Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 97-104.
 4. Дяків, О. Вдосконалення механізму соціального захисту населення в Україні / О. Дяків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 146-149
 5. Дяків, О. Заходи щодо реабілітації та активізації життєдіяльності інвалідів в регіоні / О. Дяків, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 71-76.
 6. Дяків, О. Організація соціального обслуговування інвалідів та одиноких непрациздатних громадян в регіоні / О. Дяків, І. Різніченко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва . – 2003. – № 8. – С. 198-202.
 7. Дяків, О. Проблеми збалансованості регіональних ринків праці / О. Дяків, О. Кузів, С. Штокайло // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 76-80.
 8. Дяків, О. Проблеми працевлаштування молоді в регіоні / О. Дяків, К. Семчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 63-69.
 9. Дяків, О. Аналіз і оцінка безробіття в Україні / О. Дяків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 258-264.
 10. Дяків, О. Регіональні аспекти регулювання ринку праці / О. Дяків, І. Паранчак // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 158-162.
 11. Дяків, О. Основні складові компенсаційного пакета працівників банку / О. Дяків, Ю. Владика // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 64-67.
 12. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. Качан, О. Дяків, В. Файфура, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 108-114.
 13. Дяків, О. П. Зарубіжний досвід соціального партнерства та можливості його використання у вітчизняній практиці [Електронний ресурс] / О. П. Дяків // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 116-120.
 14. Дяків, О.П. Особливості розвитку молодіжного ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Дяків, О. М. Колодка, М. М. Римарчук.
 15. Дяків, О. П. Особливості формуванням корпоративної культури та її вплив на розвиток трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, М. В. Іванюк.
 16. Дяків, О. П. Оцінка персоналу методом ASSESSMENT CENTER [Електронний ресурс] / О. П. Дяків, М. В. Пилипчук.
 17. Дяків, О. П. Методичні підходи до організації професійної підготовки безробітного населення в умовах ринкових відносин / О. П. Дяків // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 34-41.
 18. Дяків, О. Трансформація структури зайнятості населення Тернопільської області в контексті подолання наслідків економічної кризи / Ольга Дяків // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.110-114.
 19. Дяків, О. Тенденції розвитку ринку праці Тернопільської області / Ольга Дяків // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 97-101.
 20. Dyakiv, O. Modern trends of corporate social responsibility / Olga Dyakiv, Natalia Demchuk // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 67-70.
 21. Дяків, О. Проблеми інноваційного розвитку регіону / О. Дяків, С. Прохоровська // Вісник національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. праць. Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2015. – № 819. С. 299-308.
 22. Дяків, О. П. Структура лідерських компетенцій менеджера / О. П. Дяків, С. А. Прохоровська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – № 6 (62). – С. 48-55.
 23. Дяків, О. П. Методичні підходи щодо формування лідерських компетенцій менеджера / О. П. Дяків, С. А. Прохоровська // Вісник Донецького Національного університету : наук. журнал. – Сер. В. Економіка і право. 2012. – Спец. вип., т. 1. – С. 74-78.
 24. Дяків, О. Коучинг у системі розвитку компетенцій HR-менеджера / Ольга Дяків, Юлія Хрустальова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 68-71.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Дяків, О. П. Трансформація структури зайнятості населення Тернопільської області в контексті подолання наслідків економічної кризи [Текст] / О. П. Дяків // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 373-384.
 3. Дяків, О. П. Корпоративна соціальна відповідальність в стратегії управління персоналом // Сучасні тенденції розвитку економічних систем: монографія./ за заг.ред. В. І. Гринчуцького. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2015 с. 223-234.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 302 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 8. Дяків, О. П. Ринок праці та його регулювання [Текст] / О. П. Дяків // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 84-92.
 9. Дяків, О. П. Соціально-трудові відносини зайнятості [Текст] / О. П. Дяків // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-103.
 10. Дяків, О. П. Тарифна система оплати праці [Текст] / О. П. Дяків // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 152-161.
 11. Дяків, О. П. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин [Текст] / О. П. Дяків // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 224-238.
 12. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 408 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дяків, О. П. Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов ; 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 288 с.