Дзядикевич Юрій Володимирович

Опубліковано: 18 січня 2012

dzyadikevich

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дзядикевич, Ю. Економія споживання електроенергії в сфері ЖКГ / Юрій Дзядикевич, Богдан Гевко, Юрій Никеруй // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2011. - Вип. 8, ч. 1. - С. 62-65.
 2. Дзядикевич, Ю. В. Покращення фахової підготовки спеціалістів економічного напрямку / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 169-173.
 3. Дзядикевич, Ю. В. Перспективи розвитку автотранспортної системи України / Ю. В. Дзядикевич, І. М. Куликовська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 16-19.
 4. Дзядикевич, Ю. В. Управління енергозабезпеченням шляхом використання вторинних енергоресурсів / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 44-50.
 5. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 151-154.
 6. Дзядикевич, Ю. Основні напрями управління процесами використання відходів деревини / Юрій Дзядикевич, Руслан Розум, Микола Буряк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 274-278.
 7. Дзядикевич, Ю. Композиційне покриття для захисту ніабію і танталу від окиснення / Ю. Дзядикевич, Л. Кицкай // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 45-50.
 8. Дзядикевич Ю. В. Економічна ефективність використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум, О. В. Чихира // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 14. – С. 149-152.
 9. Дзядикевич, Ю. В. Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 119-122.
 10. Дзядикевич, Ю. В. Напрями покращення пасажирських автоперевезень [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, О. К. Крайняк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 154-158.
 11. Дзядикевич, Ю. В. Основні аспекти державного регулювання міжнародних автомобільних перевезень [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, О. К. Крайняк, І. М. Куликовська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 1. – С. 17-20.
 12. Дзядикевич, Ю. В. Основні складові управління процесом пасажирських автоперевезень [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, І. М. Куликовська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 33-36.
 13. Дзядикевич, Ю. В. Особливості державного регулювання автомобільних перевезень[Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, О. К. Крайняк, І. М. Куликовська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 277-280.
 14. Дзядикевич, Ю. В. Шляхи підвищення жаростійкості виробів із тугоплавких металів від високотемпературного окислення [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич // Украінська наука: минеле, сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 20-28.
 15. Дзядикевич, Ю. В. Механізми менеджменту природокористування [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, І. М. Куликовська // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 125-127.
 16. Дзядикевич, Ю. В. Напрями економії електроенергії в місцях загального користування житлово-комунального господарства /Ю. В. Дзядикевич, Б. Р. Гевко //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 11-15.
 17. Дзядикевич, Ю. В. Економія електроенергії загального користування шляхом використання енергоощадливих джерел світла / Ю. В. Дзядикевич, Б. Р. Гевко // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 236-240.
 18. Дзядикевич, Ю. В. Шляхи гарантування енергетичної безпеки України / Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - С. 25-30.
 19. Дзядикевич, Ю. В. Перспективні проекти диверсифікації енергоносіїв / Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. - 2014. - № 5. - С. 5-10.
 20. Дзядикевич, Ю. В. Заходи щодо раціонального використання природних ресурсів / Ю. В. Дзядикевич // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 83-91.
 21. Язлюк, Б. О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко, Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 4 (59). – С. 301-210.
 22. Дзядикевич, Ю. В. Енергетична безпека України та її складові / Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 5-13.
 23. Дзядикевич, Ю. В. Теоретичні і практичні аспекти ресурсозбреження / Ю. В. Дзядикевич, Б. Р. Гевко // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – C. 103-107.
 24. Дзядикевич, Ю. В. Перспективи покращення енергетичної безпеки України / Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 5–11.
 25. Дзядикевич, Ю. В. Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ю. В. Дзядикевич, І. В. Любезна, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 57-62.
 26. Дзядикевич, Ю. В. Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2010. – № 10. – С. 41-45.
 27. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 28. Дзядикевич, Ю. В. Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2011. – № 4. – С. 22-27.
 29. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення жаропродуктивності деревних приливних гранул [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2012. – № 3. – С. 34-38.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 2. Організаційно-економчний механізм енергозбереження [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 154 с. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 295 с.
 2. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 191 с.
 3. Дзядикевич, Ю. В. Матеріали в техніці [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Дзядикевич. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 204 с.
 4. Дзядикевич, Ю. В. Охорона праці в галузі [Текст] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк. – Тернопіль : [б. в.], 2005. – 160 с.
 5. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.
 

Дем'янишин Василь Григорович

Опубліковано: 29 серпня 2011

Demyanyshyn

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дем'янишин, Василь Григорович Формування і реалізація бюджетної доктрини України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Григорович Дем'янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 36 с.
 2. Дем'янишин, Василь Григорович Формування і реалізація бюджетної доктрини України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Григорович Дем'янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 712 с.
 3. Демьянишин, Василий Григорьевич Организация и использование оборотных средств местной промышленности (на материалах Министерства местной промышленности УССР) : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Моск. фин. ин-т. - Москва, 1982. - 223 с.
 4. Демьянишин, Василий Григорьевич Организация и использование оборотных средств местной промышленности (на материалах Министерства местной промышленности УССР) : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Моск. фин. ин-т. - Москва, 1983. - 27 с.

Публікації

Статті:

 1. Безгубенко, Л. Фінансова наукова школа ТАНГ: сторінки історії та сьогодення / Л. Безгубенко, В. Дем'янишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 9-16.
 2. Дем'янишин, В. Бюджетне нормування: прагматизм і проблематика / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2005. – № 2. – С. 41-49.
 3. Дем'янишин, В. Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 34-48.
 4. Дем'янишин, В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні / Василь Дем'янишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 5. – С. 120-123.
 5. Дем'янишин, В. Інформаційне забезпечення бюджетної політики в Україні / В. Дем'янишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТНЕУ. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 118-120.
 6. Дем'янишин, В. Концепсуальні засади видатків бюджетів та їх розподілу між ланками бюджетної системи / Василь Дем'янишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 3. – С. 62-78.
 7. Дем'янишин, В. Концептуальні засади місцевих бюджетів / В. Дем'янишин, А. Малярчук // Світ фінансів. – 2006. – № 1. – С. 5-18.
 8. Дем'янишин, В. Проблеми сутності та складу видатків місцевих бюджетів / Василь Дем'янишин, Аліна Тулюлюк // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 135-144.
 9. Дем'янишин, В. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 100-115.
 10. Дем'янишин, В. Теоретичні засади бюджетної політики / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 19-34.
 11. Дем'янишин, В. Теоретичні та організаційні основи бюджетного контролю в Україні / В. Дем'янишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 45-59.
 12. Дем'янишин, В. Г. Бюджетна доктрина держави: детермінізм фінансової наука та бюджетної політики / В. Г. Дем'янишин // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 17-21.
 13. Дем'янишин, В. Г. Бюджетне планування та його особливості в умовах демократичних перетворень / В. Г. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 62-69.
 14. Дем'янишин, В. Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів / В. Г. Дем'янишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 3-10.
 15. Дем'янишин, В. Г. Концептуальні засади бюджетної доктрини України / В. Г. Дем'янишин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 133-140.
 16. Дем'янишин, В. Г. Теоретична концептуалізація бюджету держави / В. Г. Дем'янишин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 3-11.
 17. Клапків, Л. Досвід реформування системи фінансування охорони здоров'я у Польщі та Чехії / Л. Клапків, В. Дем'янишин // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – № 7. – С. 109-113.
 18. Юрій, С. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 7-27.
 19. Дем'янишин, В. На вершині фінансової науки / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 189-196.
 20. Дем'янишин, В. Хрестоматія невичерпних джерел вітчизнянної фінансової науки : [рецензія на кн. : Фінансова думка України : у 3-х т. / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій [та ін.] .- К. : Кондор, 2010. - 584 с. ] / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – C. 158-162.
 21. Дем'янишин, В. Г. Типологія, еволюція та нова парадигма фінансування системи охорони здоров'я / В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ // Наукові праці НДФІ. – 2012. – Вип. 1. – С. 10-20.
 22. Дем'янишин, В. Бюджетна звітність як інформаційна база для аналізу виконання бюджетів / Василь Дем'янишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 86-90.
 23. Дем'янишин, В. Г. Модель системи фінансування охорони здоров'я: концептуальні засади й альтернативи /В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ //Фінанси України.– 2011.– № 6.– С. 45-53.
 24. Іваницька, М. Податкова компонента формування місцевих бюджетів Тернопільської області / М. Іваницька, В. Дем'янишин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип.16. – С. 20-24.
 25. Юрій, Сергій Бюджет- категорія економічна, а не лише політична [Текст] / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Голос України. – 2010. – 9 червня (№104). – С. 16-17.
 26. Юрій, Сергій Бюджет Тернопілля - 2011. Надії і розчарування [Текст] / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Вільне життя. – 2011. – 2 лютого (№8). – С. 1-2.
 27. Смиричинський, В. Логістична система державних закупівель у контексті бюджетної доктрини України [Електронний ресурс] / Валентин Смиричинський, Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 2. – С. 18-25.
 28. Дем'янишин, В. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики / В. Дем'янишин // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – № 2 . С. 7-20.
 29. Дем'янишин, В. Г. Проблематика та стратегічні засади фінансування охорони здоров'я в України / В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер.: Економіка. – 2010.- Вип. 15. – С. 4-12.
 30. Дем'янишин, В. Г. Проблеми та перспективи розвитку бюджетного нормування у системі стратегічних і тактичних методів бюджетного механізму / В. Г. Дем'янишин // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер.: Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 22-31.
 31. Дем'янишин, В. Г. Неподаткові надходження: проблеми та роль у доходах бюджету держави [Електронний ресурс] / В. Г. Дем'янишин, О. С. Шаманська.
 32. Дем'янишин, В. Г. Сучасний стан та тенденції енергозбереження в Україні та світі / В. Г. Дем'янишин, С. В. Кулибаба // Економічні науки. Сер.: Економіка. – 2010. – Вип. 7(25). – Ч. 4. – C. 2-9.
 33. Дем'янишин, В. Фундаментальні засади фінансів домогосподарств [Електронний ресурс] / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 224-228.
 34. Дем'янишин, В. Г. Концептуальні засади бюджетного прогнозування в Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Дем'янишин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7, т. 2. – С. 392-397.
 35. Дем'янишин, В. Минуле і сучасне фінансового господарства України / В. Дем'янишин // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 189-193. - Рец. на кн.: Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) : монографія.- К.: ДННУ "Акад.фін. управління", 2013. - 453 с.
 36. Дем'янишин, В. Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / Василь Дем'янишин, Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 77-88.
 37. Дем'янишин, В. Податковий механізм формування доходів бюджету: концептуальні засади теорії та напрями модернізації / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 84-96.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дем'янишин, В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 496 с.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 6. Дем'янишин, В. Г. Теоретико-організаційні засади фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 11-66.
 7. Дем'янишин, В. Г. Розвиток законодавчої та нормативної основи організації фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку держави [Текст] / В. Г. Дем'янишин, В. В. Дем'янишин // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 40-51.
 8. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 9. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 10. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, Й. М. Бескида. – К. : Таксон, 2002. – 256 с.
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи [Текст] = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 5. Демьянишин, В. Г. Совершенствование бюджетного нормирования в механизме обеспечения бюджетного процесса [Текст] / В. Г. Демьянишин // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 49-55.
 6. Дем'янишин, В. Г. Бюджет. Бюджетна система [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 153-210.
 7. Юрій, С. І. Становлення та розвиток фінансової науки [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 57-83.
 8. Юрій, С. І. Бюджет як основний фінансовий план держави [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 49-74.
 9. Дем'янишин, В. Г. Видатки бюджету на управління та оборону [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 521-560.
 10. Дем'янишин, В. Г. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 211-272.
 11. Дем'янишин, В. Г. Система видатків бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 333-376.
 12. Дем'янишин, В. Г. Система доходів бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 273-332.
 13. Юрій, С. І. Сутність, призначення і роль бюджету держави [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-48.
 14. Дем'янишин, В. Г. Виконання бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 225-270.
 15. Дем'янишин, В. Г. Бюджетне планування [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 144-224.
 16. Дем'янишин, В. Г. Структура бюджету держави як об'єкта управління [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Л. М. Клівіденко // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 37-91.
 17. Дем'янишин, В. Г. Сутність та складові бюджетного менеджменту [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 19-36.
 18. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 19. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 20. Дем'янишин, В. Г. Структура бюджету держави як об'єкта управління [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Л. М. Клівіденко // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 35-86.
 21. Дем'янишин, В. Г. Сутність та складові бюджетного менеджменту [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 15-34.
 22. Дем'янишин, В. Г. Бюджетне планування [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 147-236.
 23. Дем'янишин, В. Г. Виконання бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 237-278.
 

Шумейко (Дудар) Оксана Тарасівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

dudar o t

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дудар, Оксана Тарасівна Організаційно-економічні засади формування органічного агровиробництва [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Оксана Тарасівна Дудар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 236 с.
 2. Дудар, Оксана Тарасівна Організаційно-економічні засади формування органічного агровиробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Тарасівна Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Дудар, О. Методичні підходи аналізу конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та їх продукції / Оксана Дудар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. націонал. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 11. – С. 177-181.
 2. Дудар, О. Організаційно-економічні засади розвитку кооперації в сільському господарстві / Оксана Дудар, Наталія Голомша // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – № 4. – С. 40-43.
 3. Дудар, О. Організаційно-економічні основи формування і розвитку органічного агровиробництва / Оксана Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3. – С. 80-86.
 4. Дудар, О. Т. Аналіз можливостей та проблем формування системи органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар.
 5. Дудар, О. Т. Аналіз стану маркетингу органічної продукції та шляхи розвитку каналів її збуту на агропродовольчому ринку [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар, Т. Г. Дудар // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – 2010. – № 17 (2). – С. 160-166.
 6. Дудар, О. Т. Відродження кооперативного руху в сільському господарстві / О. Т. Дудар, Р. В. Волошин // Агро-2005. Формування конкурентоспроможності продукції і підприємств АПК : зб. наук. праць студентів Інституту аграрної економіки і менеджменту ТДЕУ. – Тернопіль : Економічна думка. – 2005. – С. 132-136.
 7. Дудар, О. Т. Маркетингова діяльність в системі товаропросування органічної продукції до споживачів [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар, Т. Г. Дудар // Економіка та управління АПК. – Біла Церква, 2010. – Вип. 2. – С. 11-15.
 8. Дудар, О. Т. Органічне агровиробництво у системі еколого-спрямованого розвитку сільського господарства / О. Т. Дудар // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 26-30.
 9. Дудар, О. Т. Порівняльний маржинальний аналіз ефективності виробництва сільськогосподарської продукції за органічною та інтенсивною технологіями / О. Т. Дудар // Інноваційна економіка. - 2010. - № 5. С. 86-91.
 10. Дудар, О. Т. Проблеми та перспективи розвитку органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар.
 11. Дудар, О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 121-126.
 12. Дудар, О. Т. Системний аналіз важливих складових утвердження вітчизняного органічного агровиробництва [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 2. – С. 135-139.
 13. Дудар, О. Т. Формування системи органічного агровиробництва / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 31-38.
 14. Дудар, О. Т. Аналіз тенденцій становлення органічного виробництва в аграрних формуваннях / О. Т. Дудар // Продуктивні сили та продовольча безпека країни : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен. ( у заочн. ф-мі) / редкол. П. Т. Саблук, В. П. Рябоконь, О. А.Козак, В. І. Власов, С. М. Кваша, М. Ф. Кропивко, М. Й. Малік, Р. П. Саблук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – С. 103-106.
 15. Дудар, В. Проблеми переходу до органічної моделі агровиробництва в контексті сталого розвитку агросфери / Володимир Дудар, Оксана Дудар // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] / редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 187-190.
 16. Дудар, О. Концептуальні основи розвитку органічного агровиробництва в Україні / Оксана Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 56-66.
 17. Дудар, О. Маркетингова кооперація товаровиробників у системі збуту органічної сільськогосподарської продукції / Оксана Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 62-70.
 18. Дудар, Т. Г. Розвиток органічного агровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 11-15.
 19. Дудар, Т. Г. Необхідність створення інтеграційної системи ведення органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 118-124.
 20. Шумейко, О. Органічне агровиробництво України: тенденції розвитку та виклики інституціонального забезпечення / Оксана Шумейко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 33-42.
 21. Дудар, Т. Г. Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / Т. Г. Дудар, О. Т. Шумейко, В. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 46-53.
 22. Дудар, О. Т. Організаційно-економічні засади розвитку кооперації в сільському господарстві / О. Т. Дудар, Н. Є. Голомша // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчен. Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – Вип. 4. – С. 40-43.
 23. Дудар, О. Т. Методичні підходи аналізу конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та їх продукції / О. Т. Дудар // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчен. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 177-181.
 24. Дудар, О. Т. Організаційно-економічні основи формування і розвитку органічного агровиробництва / О. Т. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 3. – С. 80-86.
 25. Дудар, О. Т. Органічне агровиробництво у системі еколого-спрямованого розвитку сільського господарства / О. Т. Дудар // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 26-30.
 26. Дудар, Т. Г. Маркетингова діяльність у системі товаропросування органічної продукції до споживачів / О. Т. Дудар, Т. Г. Дудар // Економіка та управління АПК : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 2 (71). – С. 11-15.
 27. Дудар, Т. Г. Аналіз стану маркетингу органічної продукції та шляхи розвитку каналів її збуту на агропродовольчому ринку / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. – 2010. – № 17 (2). – С. 160-166.
 28. Дудар, О. Т. Порівняльний маржинальний аналіз ефективності виробництва сільськогосподарської продукції за органічною та інтенсивною технологіями / О. Т. Дудар // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 86-91.
 29. Дудар, О. Т. Системний аналіз важливих складових утвердження вітчизняного органічного агровиробництва / О. Т. Дудар // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 135-139.
 30. Дудар, О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні / О. Т. Дудар // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 3. – С. 121-126.
 31. Дудар, О. Т. Формування системи органічного агровиробництва // О. Т. Дудар // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 8. – С. 31-38.
 32. Дудар, О. Т. Концептуальні основи розвитку органічного агровиробництва в Україні / О. Т. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 1. – С. 56-66.
 33. Дудар, О. Т. Теоретичні основи формування органічного агровиробництва у контексті екологізації довкілля / О. Т. Дудар // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 191-195.
 34. Дудар, О. Т. Екологічне сільське господарство Польщі: тенденції розвитку, система контролю та сертифікації / О. Т. Дудар // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2013. – № 9. – С. 105-112.
 35. Дудар, О. Т. Маркетингова кооперація товаровиробників у системі збуту органічної сільськогосподарської продукції / О. Т. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Вип. 1. – С. 62-70.
 36. Дудар, Т. Г. Розвиток органічного агровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 11-15.
 37. Дудар, Т. Г. Необхідність створення інтеграційної системи ведення органічного агровиробництва в Україні / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 118-124.
 38. Дудар, О. Т. Органічне агровиробництво в Україні: тенденції розвитку і шляхи зміцнення позицій товаровиробників / О. Т. Дудар // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 4 (59). – С. 73-77.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методологія наукових досліджень. Програма і методичні вказівки для вивчення дисципліни студентами спеціальності 8.03050401: "Економіка промислового підприємства" / Уклад. О. Т. Дудар, В. І. Гринчуцький. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С. 48.
 

Дракохруст Тетяна Вікторівна

Опубліковано: 01 липня 2015

 1450443364 1443642456 dragohrust-tetyana-vktorvnaКафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидорчук, Тетяна Вікторівна Теоретичні питання методології державного управління в Україні [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сидорчук Тетяна Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 181 с.
 2. Сидорчук, Тетяна Вікторівна Теоретичні питання методології державного управління в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сидорчук Тетяна Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 16 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Дракохруст, Т. В. Модернізація інституційної бази регіональної структурної політики / Т. В. Дракохруст // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 23-26.
 2. Сидорчук, Т. В. Методологія науки про державне управління в контексті розвитку сучасної науки / Т. В. Сидорчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 130-132.
 3. Сидорчук, Тетяна Стратегічні аспекти антикризового управління / Тетяна Сидорчук // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 164-167.
 4. Сидорчук, Т. В. Удосконалення механізмів антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств / Т. В. Сидорчук // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 47-53.
 5. Сидорчук, Т. В. До окремих питань теорії науки державного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Сидорчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4. – С. 194-198.
 6. Сидорчук, Т. В. До питань методу та методології державного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Сидорчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 6. – С. 190-195.
 7. Дракохруст, Т. В. Деякі аспекти інституційного розвитку державного управління в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст// Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №11. – с.121-124.
 8. Дракохруст, Т. В. Передумови запровадження безвізового режиму в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст, М. В. Бобрик.
 9. Дракохруст, Т. В. Іноземець як суб’єкт підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Тетяна Вікторівна Дракохруст, Катерина Андріївна Мудрик.
 10. Дракохруст, Т. В. Проблеми інституту громадянства у міжнародному праві [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №4. – с.428-431.
 11. Сидорчук, Т. Концептуальні підходи щодо становлення структури методології державного управління [Електронний ресурс] / Тетяна Сидорчук // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – №3.
 12. Дракохруст, Т. В. Кластерний підхід як інструмент розвитку національної економіки на муніципальному рівні / Т. В. Дракохруст // Секторальні асиметрії розвитку національної економіки : механізми подолання в умовах нових викликів та факторних обмежень : зб. матеріалів доп. Всеукр. наук. internet- конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 29 трав. 2015 р.] / редкол. : Т. Л. Желюк, А. Зелінська, Г. Л. Монастирський [та ін.] ; відп. за вип. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Тайп, 2015. – С. 107-110.
 13. Дракохруст, Т. В. Актуальні питання правового статусу внутрішньо переміщених осіб на території України [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст // Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 41-44.
 14. Дракохруст, Т. Окремі проблеми правового захисту тимчасово переселених осіб  [Електронний ресурс] / Т. Дракохруст // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 46-49.
 15. Дракохруст, Т. В. Реалізація методології державного управління в умовах реформування публічної адміністрації в Україні / Т. В. Дракохруст // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фах. видання. – 2014. – № 6.
 16. Drakokhrust, T. Legal basis of public administration in Ukraine [Електронний ресурс] / Т. Drakokhrust // French Journal of Science and Education. – Paris, 2014. – № 2. – С. 797-803.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дракохруст, Т. В. Міграційне право України [Текст] : навч.-метод. матеріали / Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 23 с.
 2. Толуб'як, В. С. Право в публічному управлінні [Текст] : навч.-метод. комплекс / В. С. Толуб'як, Т. В. Дракохруст. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 213 с.
 

Дарморост Ірина Анатоліївна

Опубліковано: 10 липня 2018

ДарморостКафедра комп'ютерних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Апаратна реалізація алгоритму сортування чисел в задачі ідентифікації поля електропровідності грунтів [Текст] / М. П. Дивак, І. А. Мадюдя, І. Г. Цмоць // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 20-22.
 2. Програмна реалізація алгоритму розв'язування задачі структурної ідентифікації інтервального різницевого оператора [Текст] / Я. І. Войтюк, М. П. Дивак, Т. М. Дивак, І. А. Мадюдя // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 105-106.
 3. Мадюдя, І. А. Стратегія проведення вимірювань для створення математичної моделі електропровідності грунтів [Текст] / І. А. Мадюдя // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 28-30.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Безпека програм та даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 34 с.
 

Дацків Ігор Богданович

Опубліковано: 28 листопада 2011

datskiv

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дацків, Ігор Богданович Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 - 1923 рр.) [Текст] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Дацків Ігор Богданович ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. - К., 2010. - 474 с.
 2. Дацків, Ігор Богданович Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 - 1923 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Дацків Ігор Богданович ; Дип. акад. України при МЗС України. - К., 2010. - 34 с.
 3. Дацків, Ігор Богданович Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2001. – 167.
 4. Дацків, Ігор Богданович Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Б. Дацків; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Дацків, І. Дипломатичне протистояння між українською і російською делегаціями на Брест-Литовській мирній конференції / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 1. – С. 28-34.
 2. Дацків, І. Б. Дипломатичні стосунки Директорії УНР із радянськими урядами Росії та України / І. Б. Дацків // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 108-122.
 3. Дацків, І. Варшавська угода 1920 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків.
 4. Дацків, І. Встановлення дипломатичних відносин української держави з країнами Четвертного союзу [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2009. – № 2. – С. 45-50.
 5. Дацків, І. Встановлення дипломатичних контактів гетьманату П. Скоропадського з країнами Антанти [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 22. – С. 37-47.
 6. Дацків, І. Б. Вихід України на міжнародну арену на початку національно-визвольної революції 1917-1921 рр. [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків.
 7. Дацків, І. Головні вектори зовнішньої політики гетьманату П. Скоропадського 1918 р. [Електронний ресурс] / І. Дацків // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк : Вежа, 2008. – Вип. 14. – С. 67-76.
 8. Дацків, І. Б. Дипломати Української Центральної Ради у протистоянні з більшовицькими делегаціями Петрограда і Харкова на Брестській мирній конференції [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 20. – С. 31-42.
 9. Дацків, І. Дипломатичні зносини між Українською Державою і радянською Росією у 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 pp. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 3. – С. 112-122.
 10. Дацків, І. Діяльність дипломатичної служби Західно-Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 18. – С. 346-352.
 11. Дацків, І. Економічні аспекти Брестського договору 1918 року [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 41-47.
 12. Дацків, І. Б. Міжнародна діяльність Західноукраїнської Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 43. – С. 39-45.
 13. Дацків, І. Б. Політика Антанти щодо Української Центральної Ради в 1917-1918 роках [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 29. – С. 88-92.
 14. Дацків, І. Проблема соборності України на брестських переговорах 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 20-26.
 15. Дацків, І. Становлення дипломатичної служби УНР доби Центральної Ради [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 92-98.
 16. Дацків, І. Б. Становлення українсько-французьких дипломатичних відносин у добу Директорії УНР [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 34. – С. 46-57.
 17. Дацків, І. Діяльність дипломатичного корпусу гетьманату П. Скоропадського за кордоном [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 93-98.
 18. Дацків, І. Діяльність зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної Республіки у 1913-1923 роках [Електронний ресурс] // Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 30-33.
 19. Дацків, І. До питання реституції історико-культурних цінностей України, втрачених у роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 69-72.
 20. Дацків, І. Переміщення культурного надбання України під час Другої світової війни [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 93-100.
 21. Дацків, І. Укладення Центральною Радою військової конвенції у відповідності до Брест-Литовських угод 1918 р. та її наслідки для України [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 170-177.
 22. Дацків, І. Україно-англійські дипломатичні зв’язки у 1917-1921 роках [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 185-192.
 23. Дацків,І. Б. Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, В. В. Маслій // "Гілея : Науковийвісник": збірник наукових праць. – 2013. –Вип. 77. – С.83-86.
 24. Дацків, І. Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради / І. Дацків // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С. 210-218.
 25. Дацків, І. Б. Бібліотеки України та Друга світова війна / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 103-110.
 26. Дацків, І. Б. Бойові дії на території України під час весняно-літньої кампанії 1942 р. на східному фронті в ході Другої світової війни / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 72-80.
 27. Дацків, І. Б. Брестський мир у процесі становлення України суб'єктом міжнародної політики / І. Б. Дацків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип. 80, ч. II. – С. 48-55.
 28. Дацків, І. Б. Брестський мирний договір в історії української дипломатії / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2007. – № 6. – С. 34-43.
 29. Дацків, І. Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : «Рада», 2008. – Т. XIX. – С. 366-376.
 30. Дацків, І. Б. Взаємини Тимчасового уряду з Центральною Радою / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2011. – № 4 (42). – С. 29-36.
 31. Дацків, І. Б. Встановлення дипломатичних контактів Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти / І. Б. Дацків // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Історія, економіка, філосовія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 17. – С. 101-106.
 32. Дацків, І. Б. Втрати Україною історико-культурного надбання в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Українська наука на порозі ХХІ ст. : міжнар. наук. конгрес. – Чернівці : Рута, 2001. – Т. 2. – С. 153-157.
 33. Дацків, І. Б. Втрати Україною національно-культурних цінностей під час Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 8. – С. 126-128.
 34. Дацків, І. Б. Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії / І. Б. Дацків // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 6. – С. 273-294.
 35. Дацків, І. Б. Дипломатична діяльність Західно-Української Народної Республіки в еміграції. Співробітництво з діаспорою / І. Б. Дацків // Наш український вимір : міжнар. зб. інформаційних, освітніх, наукових, метод. статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, ЧОПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2008. – С. 210-221.
 36. Дацків, І. Б. Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу Української Революції / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2009. – № 1. – С. 61-70.
 37. Дацків, І. Б. Дипломатичний фронт Західно-Української Народної Республіки / І. Б. Дацків // Ми – українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. – Чернівці, 2007. – С. 178-183.
 38. Дацків, І. Б. Дипломатичні взаємини Директорії УНР з Антантою та українсько-французькі переговори / І. Б. Дацків // Питання історії України : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 28-38.
 39. Дацків, І. Б. Дипломатичні взаємини Української Держави гетьмана П. Скоропадського з Антантою: історіографія питання / І. Б. Дацків // Регіональні проблеми української історії : зб. наук. праць. – Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 92-100.
 40. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини Гетьманату П. Скоропадського з Антантою: історіографія проблеми / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 31. – С. 46-53.
 41. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини між державами Антанти та представниками Української держави гетьмана П. Скоропадського у працях українських дослідників / І. Б. Дацків // Історична пам'ять 2'2008 : наук. зб. – Полтава : АСМІ. – № 2. – С. 159-165.
 42. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини Української Центральної Ради з країнами Антанти / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2010. – № 4 (88) – С. 21-26.
 43. Дацків, І. Б. Дипломатичні дії Української Держави за кордоном 1918 р., у захисті національних інтересів / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 91-95.
 44. Дацків, І. Б. Дипломатичні заходи Гетьманату П.  Скоропадського щодо міжнародного визнання і недоторканості кордонів України / І. Б. Дацків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. XIV. – С. 133-136.
 45. Дацків, І. Б. Дипломатичні зносини Української Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії / І. Б. Дацків // Вісник Східноукраїнського університету ім. В. Даля. – 2008. – № 77 (129). – С. 77-84.
 46. Дацків, І. Б. Дипломатичні орієнтири Української Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати / І. Б. Дацків // Київська старовина : наук. істор.-філол. журн. – 2008. – Вип. 6. – С. 38-48.
 47. Дацків, І. Б. Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. / І. Б. Дацків // Український історичний журнал. – 2008. – №. 5. – С. 121-137.
 48. Дацків, І. Б. Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 – 1923 рр.): історіографія та джерела дослідження / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 54 (№ 11). – С. 14-21.
 49. Дацків, І. Б. Дипломатія Української Народної Республіки в обороні державності у період Директорії / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : «Рада», 2008. – Т. XX. – С. 346-355.
 50. Дацків, І. Б. Діяльність дипломатичної делегенції ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року / І. Б. Дацків // Науковий вісник Дипломатичної академії України : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 19. – С. 227-239.
 51. Дацків, І. Б. Діячі «Просвіти» – галицькі дипломати у захисті національних інтересів на Паризькій мирній конференції / І. Б. Дацків // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) / за ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 57-64.
 52. Дацків, І. Б. До питання реституції історико-культурних цінностей України, втрачених у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. [Кривий Ріг, 26 жовт. 2012 р.]. / В. О. Шайкан ; Г. П. Поліщук. – Кривий ріг : Вид-во «Діоніс», 2012. – С. 12-17
 53. Дацків, І. Б. До питання реституції культурних цінностей України, втрачених в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Інтелігенція і влада : матеріали Всеукр. наук. конф. – Одеса : Астропринт. – 1999. – С. 61-63.
 54. Дацків, І. Б. Доля музейних цінностей України періоду Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 9. – С. 74-77.
 55. Дацків, І. Б. Економічні аспекти Брестського договору 1918 року / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 41-47.
 56. Дацків, І. Б. Здобутки дипломатії Гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії / І. Б. Дацків // Україна дипломатична : наук. щорічник. – К. – 2008. – Вип. 9. – С. 130-148.
 57. Дацків, І. Б. Здобутки дипломатії гетьманату Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : Рада, 2009. – Т. XXIII. – С. 349-367.
 58. Дацків, І. Б. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 року / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2011. – Вип. 4. (94) – С. 30-33.
 59. Дацків, І. Б. Зовнішньополітичні орієнтири Української Держави Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Українська Держава Павла Скоропадського : державотворчі замисли та історичні наслідки : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-теорет. конф. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2008. – С. 35-44.
 60. Дацків, І. Б. Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 35. – С. 63-71.
 61. Дацків, І. Б. Культурна спадщина України та Друга світова війна / І. Б. Дацків // Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни : зб. матеріалів наук. конф. – Кривий Ріг : Мінерал. – 2000. – С. 93-95.
 62. Дацків, І. Б. Лонгин Цегельський – український дипломат і політичний діяч / І. Б. Дацків, М. І. Полич // Людина у структурах повсякдення в історії України : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. [Луганськ, 23-24 листоп. 2011 р.]. – Луганськ, 2011. – С. 42-44.
 63. Дацків, І. Б. Міжнародне становище і зовнішня політика України доби Центральної Ради (1917-1918 рр.) / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2012. – № 4 (48). – С. 4-17.
 64. Дацків, І. Б. Міжнародні відносини Української Центральної Ради з державами Антанти: досягнення і втрати / І. Б. Дацків // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті проф. Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 12-13 квіт. 2011 р.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – С. 366-371.
 65. Дацків, І. Б. Науково-практичні аспекти повернення в Україну її історико-культурних надбань, переміщених у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 174-178.
 66. Дацків, І. Б. Особливості дипломатичного співробітництва між ЗУНР і УНР / І. Б. Дацків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк , 2011. – № 10. – С. 41-47.
 67. Дацків, І. Б. Особливості підготовки документознавців в умовах інформаційного суспільства / І. Б. Дацків, М. Я. Кічула // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. [Київ, 21-22 берез. 2013 р.]. / редкол. І. І. Тюрменко [та ін.]. – К. : НАУ, 2013. – С. 11-12.
 68. Дацків, І. Б. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2011. – № 5 (43). – С. 8-17.
 69. Дацків, І. Б. Підготовка фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у ТНЕУ: соціальні потреби, особливості, перспективи / І. Б. Дацків, О. Є. Гомотюк // Інформаційні технології в документознавчій сфері: матеріали Міжнар. конф. [30 берез.-1 квіт. 2011 р.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 107-110.
 70. Дацків, І. Б. Пограбування національно-культурних цінностей України (1941-1945) / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 101-106.
 71. Дацків, І. Б. Правові аспекти, щодо реституції історико-культурних надбань, переміщених в період Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 93-99.
 72. Дацків, І. Б. Проблеми повернення культурної спадщини України, переміщеної у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 91-94.
 73. Дацків, І. Б. Реституція культурних цінностей України втрачених в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 125-127.
 74. Дацків, І. Б. Розбудова дипломатичної служби Української держави 1918 р. / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 3. – С. 93-99.
 75. Дацків, І. Б. Становлення та основні напрямки дипломатії держави гетьмана Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Наукові записки. Сер. Історичні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 15. – С. 51-66.
 76. Дацків, І. Б. Створення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки / І .Б. Дацків // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 111-114.
 77. Дацків, І. Б. Структура і діяльність зовнішньополітичного відомства Директорії УНР/ І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. — К.: «Рада», 2008. – Т. XXII. – С. 337-354.
 78. Дацків, І. Б. Трагічний досвід міжетнічної конфронтації / І. Б. Дацків // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2011. – К.: Міленіум, 2012. – № 1. – С. 245-246. – Рец. на кн. : Гулай, В. В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни : монографія. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 460 с.
 79. Дацків, І. Б. Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 29. – С. 39-48.
 80. Дацків, І. Б. Українські архіви під час Другої світової війни / І. Б. Дацків // Питання історії України : зб. наук. статей. – Чернівці : Золоті Литаври, 2000. – Т. 4. – С. 435-439.
 81. Дацків, І. Б. Українсько-німецькі відносини 1918 року: економічний аспект / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2009. – № 3. – С. 61-70.
 82. Дацків, І. Б. Українсько-польський союз 1920 р. у контексті дипломатичних стосунків РСФРР і Речі Посполитої / І. Б. Дацків // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 37. – С. 56-81.
 83. Дацків, І. Б. Українсько-польські взаємини 1919 – 1920 рр.: роль дипломатії УНР / І. Б. Дацків // Україна дипломатична : наук. щорічник. – К. , 2011. – Вип. ХІІ. – С. 795-816.
 84. Дацків, І. Б. Українсько-французькі відносини в період Директорії УНР / І. Б. Дацків // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий зб. наук. праць / відп. ред. С. В. Віднянський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. – Вип. 19. – С. 213-218.
 85. Дацків, І. Б. Формування зовнішньополітичної концепції Українською Центральною Радою від автономії до незалежності / І. Б. Дацків // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіст. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 16. – С. 43-46.
 86. Дацків, І. Б. Формування зовнішньополітичної концепції Українською Центральною Радою: від автономії до незалежності / І. Б. Дацків // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 3-4 квіт. 2012 р.]. / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – С. 99-103.
 87. Дацків, І. Б. Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917 – квітень 1918 pp.) / І. Б. Дацків // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Історія. – 2009. – № 852. – С. 115-125.
 88. Дацків, І. Б. Концептуально-теоретичні засади з дослідження взаємовідносин УНР і ЗУНР та джерела їх вивчення / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2, ч. 1. – С. 226-231.
 89. Дацків, І. Українська дипломатія доби Директорії УНР: персоналії, статус, функції / І. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С. 125-135.
 90. Дацків, І. Інформаційна політика України : проблеми взаємодії суспільства і влади / І. Дацків, О. Ляшенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1, ч. 2. – С. 98-103.
 91. Дацків, І. Міжнародне становище України на початку Української революції 1917-1921 рр. / І. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. –Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1, ч. 2. – С. 190-198.
 92. Дацків, І. Б. Українська дипломатія доби Директорії УНР: персоналії, статус, функції [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С. 125-135.
 93. Дацків, І. Б. Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1 (109). – С. 22-25.
 94. Дацків, І. Б. Еволюція українсько-французьких відносин в умовах Української революції (1917 – 1921 рр.) [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Україна–Європа– Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. –Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 13. – С. 152-162.
 95. Дацків, І. Б. Міжнародні економічні відносини Гетьманату Павла Скоропадського в 1918 р. [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 46-50.
 96. Дацків, І. Б. Політика Антанти щодо Гетьманату П. Скоропадського у працях українських дослідників [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 12. – С. 225-230.
 97. Дацків, І. Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія міжнародних відносин. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 15. – С. 194-204.
 98. Ляшенко, О. Концептуальні засади формування інформаційної політики країни: світовий досвід [Електронний ресурс] / О. Ляшенко, І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія міжнаодних відносин. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 15. – С. 111-125.
 99. Дацків, І. Західноукраїнська Народна Республіка в системі міжнародних відносин (1918-1923 рр.) [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16. ч. 1. – С. 126-131.
 100. Дацків, І. Лонгин Цегельський в історії української дипломатії (до 140-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / І. Дацків, М. Полич // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 108-121.
 101. Дацків, І. Становлення і розвиток українсько-польських відносин наприкінці ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Дацків // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 40-44.
 102. Дацків, І. Актуальні питання протиріч інтеграції України до Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ігор Дацків, Оксана Ляшенко // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 17. – С. 58-65.
 103. Дацків, І. Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 125-132.
 104. Дацків, І. Міжнародне становище та зовнішня політика України 1917-1918 рр. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 75-83.
 105. Ляшенко, О. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. [Електронний ресурс] / Оксана Ляшенко, Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 88-94.
 106. Савчук, О. Основні напрямки формування інформаційного розвитку Українського суспільства (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Олена Савчук, Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 1. – С. 91-95.
 107. Дацків, І. Організація та функціонування дипломатичної служби України у Добу Центральної Ради [Електронний ресурс] / І. Дацків // ЕМІНАК : наук. щоквартальник. – 2016. – № 2 (14), т. 1. – С. 38-43.
 108. Дацків, І. Український і зарубіжний досвід реалізації державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції [Електронний ресурс] / І. Дацків, О. Ролінська // ЕМІНАК : науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13), т. 3. – С. 97-102.
 109. Дацків, І. Становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності в Україні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / І. Дацків, О. Ролінська // ЕМІНАК : науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13), т. 3. – С. 115-120.
 110. Дацків, І. Б. Дипломатична служба Української Центральної Ради [Електроний ресурс] / І. Б. Дацків.
 111. Дацків, І. Дипломатична діяльність Української Народної Республіки у захисті державності в добу директорії [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Питання історії України : зб. наук. праць. – Чернівці, 2011. – т. 14. – С. 72-76.
 112. Дацків, І. Проблема соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків.
 113. Дацків, І. Б. Постать Лонгина Цегельського в історії української дипломатії (до 140-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, М. І. Полич.
 114. Дацків, І. Головні напрями зовнішнього курсу ЗУНР [Текст] / Ігор Дацків // Бінтел. – 2018. – № 1. – С. 39-53.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дацків, І. Б. Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Крок, 2013. – 621 с.
 2. Дацків, І. Б. Брест 1918 : європейський прорив України [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Астон, 2008. – 254 с .
 3. Дацків, І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917-1923 рр. [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Астон, 2009. – 520 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Роль та місце української діаспори в становленні незалежної Української держави [Текст]: навч. посіб. / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич [та ін.]; за ред. Б. Д. Лановика.– Тернопіль: Економічна думка, 2001.– 292 с.
 2. Дацків, І. Б. Документознавство : навч. посіб. / І. Б. Дацків. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 160 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / уклад. : О. М. Гавура, І. Б. Дацків, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
 2. Дацків, І. Б. Архівознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 40 с.
 3. Дацків, І. Б. Бібліографознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 44 с.
 4. Дацків, І. Б. Бібліографознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 68 с.
 5. Дацків, І. Б. Документознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.
 6. Дацків, І. Б. Історія України : навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання / І. Б. Дацків. – Тернопіль. 2003. – 44 с.