Дзісяк Ярослав Ігорович

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Дзісяк.xat

Кафедра гуманітарних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дзісяк, Я. Чортківщина в період російської окупації у 1914–1917 рр. [Електронний ресурс] / Ярослав Дзісяк.
 2. Дзісяк, Я. Перебіг бойових дій на Чортківщині у липні-серпні 1920 р. [Електронний ресурс] / Ярослав Дзісяк.
 3. Дзісяк, Ярослав Офензива армії УНР на галицькому фронті: вересень 1920 року /Ярослав Дзісяк //Вільне життя.– 2013.– 11 жовт. (№ 82).– С. 6.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дзісяк, Я. І. Соціально-економічні процеси в Україні наприкінці 80 - на початку 90-х років ХХстоліття (незворотність економічного краху СРСР) [Текст] : монографія / Я. І. Дзісяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 262 с.
 

Дробніцька Оксана Романівна

Опубліковано: 20 лютого 2013

drobnicka

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Посада: аспірант

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дробніцька, Оксана Об'єкти сек'юритизації вітчизняних банківських установ /Оксана Дробніцька //Економічний аналіз.– 2012.– Вип. 10, ч. 3.– С. 43-46.
 2. Дробніцька, О. Багатовекторність використання сек’юритизації активів банківськими установами [Електронний ресурс] / О. Дробніцька // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 73-81.
 3. Дробніцька, О. Р. Дотичність фінансового інжинірингу та сек’юритизації [Електронний ресурс] / О. Р. Дробніцька.
 4. Дробніцька, О. Р. Проблемні кредити банків: сучасний стан та можливості управління ними через процес сек'юритизації активів / О. Р. Дробніцька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 267-272.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дробніцька, О. Р. Проблемні кредити банківських установ України та методи управління ними [Текст] / О. Р. Дробніцька // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 173-191.

 

Дишкант Мирослав Васильович

Опубліковано: 26 січня 2012

дишкант мв

Кафедра інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри інтелектуальної власності

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дишкант, М. До питання управління інтелектуальною власністю /М. Дишкант, О. Дишкант //Світ фінансів.– 2006.– Вип. 1.– С.150-153.
 2. Дишкант, М. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності в економічному розвитку суб’єктів господарювання /М. Дишкант //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 1.– С. 57-61.
 3. Дишкант, М. Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку фірми / Мирослав Дишкант // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 1.– С. 19-22.
 4. Дишкант, О. Фінансові аспекти інноваційної діяльності /О. Дишкант, М. Дишкант //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 2.– С. 104-110.
 5. Дишкант, О. Фінансові аспекти вибору методу придбання об'єктів інтелектуальної власності / Ольга Дишкант, Мирослав Дишкант // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 95-101.
 6. Дишкант, М. Фінансове забезпечення іноваційно-інвестиційної діяльності / Мирослав Дишкант // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2000. - Вип. 9.- С. 239-246.
 7. Дишкант, М. Моделювання змішаного фінансування регіональних інноваційно-інвестиційних проектів / М. Дишкант // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 242-245.