Біобібліографічний покажчик «Десятнюк Оксана Миронівна (до 50-річчя від дня народження)»

Опубліковано: 20 листопада 2020

обкладинка кольорова покажчик Десятнюк Вийшов з друку біобібліографічний покажчик «Десятнюк Оксана Миронівна (до 50-річчя від дня народження)» підготовлений працівниками бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ.
 У покажчику відображено науковий доробок доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, члена підкомісії «Фінанси і кредит» науково-методичної комісії за галуззю знань «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України, члена спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, проректора з науково-педагогічної роботи Західноукраїнського національного університету (міжнародна діяльність та інноваційний розвиток) Оксани Миронівни Десятнюк.
 Видання буде цікавим для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, які спеціалізуються в галузі фінансів та оподаткування тощо.
 Переглянути покажчик можна в читальному залі бібліотеки ім. Л. Каніщенка, або на сайтах за адресами:

http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/resursy-biblioteky/bibliohrafichni-pokazhchyky/4708-desiatniuk-oksana-myronivna-do-50-richchia-vid-dnia-narodzhennia

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38605