Жовковська Тетяна Тарасівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

zhovkovska-t

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Жовковська, Т. Вплив аналізу на формування стратегічних планів суб'єктів господарювання / Тетяна Жовковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9. – С. 112-114.
  2. Жовковська, Т. Формування потреб споживачів [Електронний ресурс] / Тетяна Жовковська // Наукові записки. -2006. – Вип. 15.
  3. Жовковська, Т. Т. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача (дослідження ринку підприємств харчової промисловості) / Т. Т. Жовковська // Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 195-198.
  4. Жовковська, Т. Міцна грошово-фінансова система - основа економічного зростання / Т. Жовковська // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 123-125.
  5. Жовковська, Т. Т. Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості / Т. Т. Жовковська // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 214-218.
  6. Жовковська, Т. Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості / Тетяна Жовковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 132-135.
  7. Жовковська, Т. Методологічні підходи до вибору стратегії розвитку підприємства /Тетяна Жовковська //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 70-72.
  8. Жовковська, Т. Т. Розвиток теорії споживання в контексті поведінки споживачів / Т. Т. Жовковська // Інноваційна економіка. – 2015. – № 5. – C. 135–139.