Желізняк Василь Михайлович

Опубліковано: 11 серпня 2015

1419426760 zheliznjakКоледж економіки, права та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи КЕПІТ ТНЕУ

Дисертації:

 1. Желізняк, В. М. Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914 рр. (на матеріалах Волинської губернії) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / В. М. Желізняк ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. М. В. Бармак . – Тернопіль, 2013. – 242 с.
 2. Желізняк, Василь Михайлович Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914рр. (на матеріалах Волинської губернії) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Василь Михайлович Желізняк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Желізняк, В. М. Особливості організації державного управління на правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку XIX ст. [Електронний ресурс] / В. М. Желізняк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Історія та географія. – 2010. – Вип. 38. – С. 5-7.
 2. Желізняк, В. Особливості взаємовідносин дворянського зібрання та губернатора у Волинській губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Україна-Європа-Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 10. – С. 438-442.
 3. Желізняк, В. М. Релігійна політика російської імперії на Правобережній Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття [Електронний ресурс] / В. М. Желізняк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Історія та географія. – 2011. – Вип. 42. – С. 14-18.
 4. Желізняк, В. Особливості державного управління в Російській імперії на Правобережній Україні [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Волинські історичні записки : зб. наук. праць. – 2010. – Т. 5. – С. 45-48.
 5. Бармак, М. Волинський губернатор у військовій політиці Російської імперії наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Микола Бармак, Василь Желізняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 11-13.
 6. Желізняк, В. М. Питання державного управління в Російській імперії за матеріалами анонімного донесення [Електронний ресурс] / В. М. Желізняк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2011. – Т. ХХVІІІ. – С. 468-472.
 7. Желізняк, В. Відносини польскої шляхти та волинського губернатора в системі управління Російскої імперії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Zeszyty naukowe.  – 2013. Tom. XXVII. – S. 618-625.
 8. Желізняк, В. Становлення та розвиток медицини у Волинській губернії наприкінці ХVІІІ – середина ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1, ч. 3. – С.17-20.
 9. Желізняк, В. Контроль та нагляд за діяльністю губернатора у Російській імперії в першій половині ХІХ ст. (на матеріалах Волинської губернії) [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С.12-16.