Жукевич Світлана Миколаївна

Опубліковано: 12 грудня 2011

zhukevych

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Жукевич, Світлана Миколаївна Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Світлана Миколаївна Жукевич.– Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 208 c.
 2. Жукевич, Світлана Миколаївна Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Миколаївна Жукевич. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Жукевич, С. М. Діагностика фінансового стану в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / С. Жукевич, Н. Кудлаєва // Научный Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – 2009. – № 1. – С. 234-240.
 2. Жукевич, С. М. Оперативна звітність як інформаційна база оперативного економічного аналізу діяльності малих підприємств / С. М. Жукевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – C. 27-30.
 3. Жукевич, С. М. Аналіз ризику в діяльності малого підприємства / С. М. Жукевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 180-182.
 4. Жукевич, С. М. Мале підприємництво як об'єкт економічного аналізу / С. М. Жукевич // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 90-91.
 5. Гладчак, Н. Основні напрямки удосконаленняорганізаційної складовоїбухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. Гладчак, С. Жукевич // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 52-58.
 6. Гладчак, Н. В. Роль аналізу у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Н. В. Гладчак, С. М. Жукевич // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 2.
 7. Жукевич, С. М. Роль і місце малого бізнесу в Україні: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. М. Жукевич, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 21-24.
 8. Жукевич, С. М. Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства / С. М. Жукевич, Р. В. Фроленко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 70–74.
 9. Жукевич, С. М. Діагностика фінансово-економічної стійкості суб'єкта господарювання: концептуальний підхід / С. М. Жукевич // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6. – C. 206-211.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Жукевич, С. М. Аудит [Текст] / С. М. Жукевич. – Тернопіль : Б.в., 2005. – 138 с.
 2. Фаріон, І. Д. Індустрія туристичного та готельного бізнесу [Текст] : навч.посіб. / І. Д. Фаріон, С. М. Жукевич, Л. В. Аксьонова. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 184 с .
 3. Фаріон, І. Д. Індустрія туристичного та готельного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, С. М. Жукевич, Л. В. Аксьонова. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 184 с.
 4. Фаріон, І. Д. Практикум з стратегічного аналізу [Текст] / І. Д. Фаріон, В. А. Чичун, С. М. Жукевич ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 300 с.
 5. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : курс лекц. / І. Д. Фаріон, В. А. Чичун, В. М. Жукевич ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТДЕУ, 2003. – 301 с.
 6. Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 302 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, С. М. Жукевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 59 с.