Олейко Віра Миколаївна

Опубліковано: 09 квітня 2013

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Ляшенко, О. М. Моделювання внутрішньої норми рентабельності інноваційного проекту з нестаціонарними грошовими потоками / О. М. Ляшенко, В. М. Олейко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 17-22.
  2. Ляшенко, О. М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О. М. Ляшенко, В. М. Олейко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 6-10.
  3. Олейко, В. Вибір форми оплати за ліцензію до ліцензіата, схильного до ризику / В. Олейко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 104-110.
  4. Олейко, В. М. Енергетичний потенціал НВДЕ областей України [Електронний ресурс] / В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2011. - № 3. - С. 35-42.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Олейко, В. М. Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційного проектування [Текст] / В. М. Олейко // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 119-130.
  2. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 308 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Методи і системи прийняття фінансових рішень [Текст]: підручник О. С. Олексюк, В. Г. Мельничук, П. І. Штабалюк [та ін.].– Тернопіль: Збруч, 2001.– 360 с.
  2. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.