Осадчук Стефанія Стефанівна

Опубліковано: 27 січня 2012

1453457764 img 5410 osadchuk (1)Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Осадчук, С. Договірні правовідносини: методологічні засади дослідження /Стефанія Осадчук // Підприємництво, господарство і право.– 2011.– № 6.– С. 110-113.
 2. Осадчук, С. Способи вираження волі у правовідносинах та їх наслідки / Стефанія Осадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 14-17.
 3. Осадчук, С. Правові основи проведення ІРО українськими компаніями / Стефанія Осадчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 313-316.
 4. Осадчук, С. Готуємо високоморальних, високодуховних та високопрофесійних юристів: [Юридичному інституту ТАНГ виповнилось 8 років] / С. Осадчук // Академія.– 2004.– 23 листопада (№№37-43).– С. 10.
 5. Осадчук, С. Поняття та цілі ІРО / Стефанія Осадчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 288-291.
 6. Осадчук, С. С. Внесок М. Лозинського в розвиток основ конституційного права / С. С. Осадчук // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Юридична. – Львів, 2000. – № 35. – С. 143-150.
 7. Осадчук, С. С. Впровадження міжнародного досвіду з питань функціонування систем державної реєстрації прав на нерухоме майно в Україні // С. С. Осадчук / Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – № 25. – С. 276-280.
 8. Осадчук, С. С. Державна реєстрація прав на нерухомість: реальність та перспективи / С. С. Осадчук // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – № 23. – С. 236-242.
 9. Осадчук, С. С. Дипломатична  діяльність Михайла Лозинського / С. С. Осадчук // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Юридична. – Львів, 2001. –  № 36. – С. 169-173.
 10. Осадчук, С. С. Значення правової спадщини М.Лозинського для розвитку української культури / С. С. Осадчук // Мова і культура. – К., 2000. – Т.1, вип. 2. – С. 98-107.
 11. Осадчук, С. С. М. Лозинський про взаємні стосунки між Східною Україною і Галичиною та історія розвитку української політичної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. С. Осадчук // Збірник наукових праць АН Вищої школи України, сектор історії та методології освіти, науки та техніки. – К., 1999. – С. 210-217.
 12. Осадчук, С. С. М. Лозинський як один   із засновників науки міжнародного права в Україні / С. С. Осадчук // Вісник  ЛНУ ім. І.Франка. Сер.  Міжнародні відносини. – Львів, 2004. – Вип.12. – С. 151-160.
 13. Осадчук, С. С. М.Лозинський – непересічна особистість в історії української юридичної думки / С. С. Осадчук // Збірник наукових праць військового гуманітарного Інституту НАОУ. – К., 2000. – № 1-2. – С. 56-61.
 14. Осадчук, С. С. М.Лозинський про ставлення польських і російських соціалістичних партій до українського питання / С. С. Осадчук // Науковий  збірник Тернопільського  педагогічного  Університету ім. Гнатюка. –  Тернопіль : Лілея, 1999. – С.192-199.
 15. Осадчук, С. С. Михайло Лозинський – видатний  український правник / С. С. Осадчук // Право України. – 2000. – № 6. – С. 119-122.
 16. Осадчук, С. С. Михайло Лозинський про загальне виборче право / С. С. Осадчук // Збірник наукових праць АН Вищої школи, сектор  історії та методології освіти, науки і техніки. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 72-82.
 17. Осадчук, С. С. Наукова і громадська діяльність Олександра Шульгіна в еміграції: Празький період (1923-1927) / С. С. Осадчук // Історія  освіти, науки  і техніки : зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 15 : Історія української науки на межі тисячоліть. – С. 133-145.
 18. Осадчук, С. С. Національно-патріотичні та державницькі погляди Богдана Лепкого / С. С. Осадчук // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип.12. – С. 111-122.
 19. Осадчук, С. С. Правові погляди М. Лозинського в контексті розвитку української політичної та правової думки / С. С. Осадчук // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 139-143.
 20. Осадчук, С. С. Українці-емігранти в Югославії : внесок у розвиток юридичної науки  (20-30 р.р. ХХ століття) / С. С. Осадчук // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1. – С. 51-59.
 21. Осадчук, С. С. Хто він, доктор права Михайло Лозинський? / С. С. Осадчук // Віче. – 1999. – № 8. – С. 102-112.
 22. Осадчук, С. Правовий статус учасників-вкладників (командитистів) / С. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 113-116.
 23. Осадчук, С. С. Проблеми  правового регулювання  ліцензування  та  шляхи їх подолання // Підприємництво, господарство і  право / С. С. Осадчук // Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – 2014. – № 8. – С. 37-41.
 24. Осадчук, С. С. Міноритарний акціонер: міф чи реальність / С. С. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничий центр «Вектор», 2011. – № 1. – С. 377-387.
 25. Осадчук, С. С. Закон України«Про судовий збір» – перешкода доступу до правосуддя / С. С. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства. – Тернопіль : Видавничий центр «Вектор»,  2012. – Вип. 2. – С. 171-175.
 26. Осадчук, С. С. Застосування принципів права у правотворчому та правозастосовному процесах / С. С. Осадчук // Наше право. – 2012. – № 3,  ч. 3. – С. 32-37.
 27. Осадчук, С. С. Історико – правові  аспекти  ліцензування господарської діяльності в Україні та зарубіжних державах / С. С. Осадчук // Підприємництво, господарство і  право. – 2014. – № 7. – С. 11-16.