Олійник Ніна Миколаївна

Опубліковано: 13 травня 2014

olynik-n.mКафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Олійник, Ніна Біоетика у системі “лікар – пацієнт”: історико-соціальний аспект / Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 59-65.
 2. Бакалюк, Олег Глобалізація економіки, інформаційна революція у системі освіти та психічне здоров'я молоді / Олег Бакалюк, Ярослав Русенко, Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2010. – №3. – С. 140-149.
 3. Олійник, Ніна Маркетингові відносини та біоетика у системі "лікар - пацієнт" / Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 86-97.
 4. Бакалюк, Олег Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту [Текст] / Олег Бакалюк, Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 70-95.
 5. Бакалюк, О. Й. Фітотерапія – деякі методологічні   аспекти викладання дисципліни [Електрнний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Т. Г. Бакалюк, О. Є. Кузів, П. П. Кузів, С. В. Дзиґа, З. І. Луй // Фітотерапія: здобутки і перспективи : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 20-21 квітня 2012 р. ). – УжНУ «Говерла», 2012. – С. 286-288.
 6. Бакалюк, О. И. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов – есть ли альтернатива? [Електрнний ресурс] / О. Й. Бакалюк, П. П Кузив, Н. Н. Олийнык // Медицинская наука и образование Урала. – 2011. – № 3. – С. 125-127.
 7. Давидович, І. Є. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Є. Давидович, О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Освіта і наука в умовах глобальних викликів. – 2013. – С.45-49.
 8. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 1) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] //Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року.м. Сімферополь-Судак. – 2013. – С.5-10.
 9. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 2) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] //Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року.м. Сімферополь-Судак.– 2013. – С.38-42.
 10. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
 11. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина як вид народного ремесла – самобутність і традиції в умовах світової глобалізації фарміндустрії [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Я. Г. Русенко[ та ін. ] // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 січня- 2 лютого 2013 року. м. Сімферополь-Ялта. – 2013. – С.11-16.
 12. Олійник, Н. М. Роль метаболічного синдрому при прогресуванні печінкової патології [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник // Вісник наукових досліджень.– 2013. – № 1. – С.18-20.
 13. Олійник, Н. М. Аналіз показників якості життя при терапії цорозу печінки [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник // Вісник наукових досліджень.– 2012. – № 4. – С.36-38.
 14. Самогальська, О.Є. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз [Електронний ресурс] / О. Є. Самогальська, Т. Б. Лазарчук, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Вісник наукових досліджень.– 2012. – № 2. – С.29-31.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Луй, З. І. Медико-соціальні основи здоров'я [Текст] : навч. посіб. / З. І. Луй, Н. М. Олійник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 300 с.
 

Олійник Ольга Романівна

Опубліковано: 14 листопада 2011

Кафедра аграрного бізнесу і обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Олійник, О. Аналіз ефективності та перспективи цукробурякового виробництва в Тернопільській області / Ольга Олійник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 229-232.
 2. Пархомець, М. К. Аналіз та шляхи розвитку економічних взаємовідносин між партнерами бурякоцукрового підкомплексу / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 40-46.
 3. Олійник, О. Р. Ресурсозбереження як важливий напрям підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки / О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 94-97.
 4. Олійник, О. Р. Аналіз виробництва продукції основних культур в аграрних підприємствах Тернопільщини / О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 113-119.
 5. Пархомець, М. К. Аналіз ефективності буряковиробництва у господарствах Тернопільської області / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2009. – №2. – С. 92-102.
 6. Олійник, О. Р. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності підприємств / О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2007. – №3. – С.58-65.
 7. Олійник, О. Р. Резерви підвищення економічної та екологічної ефективності буряківництва на Тернопільщині / О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 143-148.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пархомець, М. К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 260 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.] ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.
 

Орендарчук Галина Олексіївна

Опубліковано: 19 грудня 2011

orendarthuk

Кафедра філософії та політології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Орендарчук, Г. Місце філософії в системі сучасної економічної освіти / Г. Орендарчук, В. Бахтін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 146-151.
 2. Орендарчук, Г. Світоглядні і філософсько-естетичні засади німецького романтизму / Г. Орендарчук, Н. Тома // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – № 13. – С. 10-16.
 3. Орендарчук, Г. Деякі проблеми викладання філософії у вищих навчальних закладах / Г. Орендарчук, І. Карпенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2004. – № 12. – С. 86-91.
 4. Орендарчук, Г. Соціологія конфлікту / Г. Орендарчук, О. Розумович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 11. – С. 182-189.
 5. Орендарчук, Г. Проблема істини в системі сучасних світоглядних орієнтирів / Г. Орендарчук, О. Розумович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 10. – С. 106-112.
 6. Орендарчук, Г. Концепція надлюдини у філософії Фрідріха Ніцше / Галина Орендарчук, Ростислав Зубко // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 99-105.
 7. Орендарчук, Г. Філософія людини-бізнесмена / Галина Орендарчук, Сергій Клеба // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 71-78.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Орендарчук, Г. О. Логіка [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 272 с.
 2. Орендарчук, Г. О. Основи логіки [Текст] : посібник / Г. О. Орендарчук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 155 с.
 3. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич, Г. О. Орендарчук, З. С. Сокол. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360 с.
 4. Орендарчук, Г. О. Логіка [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 272 с.
 5. Світ мудрості. Хрестоматія з філософії [Текст] : навч. посіб. / упоряд. Г. Орендарчук , М. Шумка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 384 с.
 6. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 143 с.
 7. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич, Г. О. Орендарчук, З. С. Сокол. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360 с.
 8. Орендарчук, Г. О. Основи логіки [Текст] : посібник / Г. О. Орендарчук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 155 с.
 

Олексин Тарас Ярославович

Опубліковано: 26 грудня 2012

olexinКафедра міжнародної економіки Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертація:

 1. Олексин, Т. Я. Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. екон. наук. : спец. 08. 00. 02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Ярославович Олексин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.
 2. Олексин, Тарас Ярославович Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Ярославович Олексин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 236 с.
  Публікації

  СТАТТІ:
 1. Сохацька, О. Монетизація соціальних медіа у глобальному інформаційному просторі / Олена Сохацька, Тарас Олексин // Журнал європейської економіки. – 2012. –№ 1. – С. 104-114.
 2. Олексин, Т. Я. Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа / Т. Я. Олексин // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 94-97.
 3. Олексин, Т. Я. Особливості монетизації вітчизняного сектору соціальних медіа [Електронний ресурс] / Т. Я. Олексин // Наука й економіка. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1. – С. 198-205.
 4. Олексин, Т. Я. Поглиблення процесів інформатизації та монетизації соціальних медіа в Україні [Електронний ресурс] / Т. Я. Олексин // Ефективна економіка. – 2012. – № 5.
 5. Олексин, Т. Я. Перспективи розвитку світового сектору інформаційно-комунікаційних технологій в умовах глобальної нестабільності / Т. Я. Олексин // Veda a technologie: krok do budoucnosti : materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference [Praha, Cesko]. – 2012. – Dil 10 : Ekonomicke vedy. – S. 46-49.
 6. Олексин, Т. Я. Тенденції розвитку світового сектору інформаційних та комунікаційних технологій / Т. Я. Олексин // Strategiczne pytania swiatowej nauki : materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl, Polska, 2012. – Volume 9 : Ekonomiczne nauki. – S. 79-82.
 7. Олексин, Т. Я. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на продуктивність функціонування підприємств / Т. Я. Олексин // Бьдещите изследвания – 2012 : материали за VIII Международна научна практична конференция. – София, Бьлгария, 2012. – Т. 10 : Икономики. – С. 57-60.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Олексин, Тарас Ярославович Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Ярославович Олексин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 236 с.