Островська Галина Йосипівна

Опубліковано: 12 вересня 2011

ostrovskaКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІї:

 1. Островська, Галина Йосипівна Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Йосипівна Островська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 249 с.
 2. Островська, Галина Йосипівна Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Йосипівна Островська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Островська, Г. Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / Галина Островська, Олександр Квасовський // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 99-111.
 2. Островська, Г. Моделі управління вартістю в системі стратегічних пріоритетів підприємства / Галина Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 64-79.
 3. Островська, Г. Огляд теоретичних концепцій стратегічного управління на основі зростання вартості [Електронний ресурс] / Галина Островська, Ірина Серединська // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 1. - С. 10-18.
 4. Островська, Г. Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління [Електронний ресурс] / Галина Островська // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 107-115.
 5. Островська, Г. Планування на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] / Галина Островська // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 3. - С. 61-68.
 6. Островська, Г. Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності / Галина Островська // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 106-117.
 7. Сохацька, О. М. Інтеграція BALANSED SCORECARD в системі управління вартістю організації [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Г. Й. Островська // Комунальне господарство міст. Сер. Економічні науки. - 2008. - Вип. 85. - С. 120-131.
 8. Островська, Г. Нова парадигма ризик-менеджменту в контексті зростання вартості корпорації [Електронний ресурс] / Г. Островська // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 3. - С. 118-129.
 9. Островська, Г. Й. Інтегрування збалансованої системи стратегічних показників та системи бюджетування як управлінська інновація [Електронний ресурс] / Г. Й. Островська, Х. Я. Соловій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 286-294.
 10. Островська, Г. Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях / Галина Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 4. – С. 102-115.
 11. Островська, Г. Й. Механізм формування прибутку підприємства в процесі фінансової діяльності / Г. Й. Островська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – № 5. – С. 251-256.
 12. Островська, Г. Й. Контролінг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7. – С. 55-58.
 13. Островська, Г. Й. Сучасний стан та шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення оперативного аналізу фінансової діяльності підприємства / Г. Й. Островська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С. 66-70.
 14. Островська, Г. Й. Прийняття управлінських рішень на основі даних аналізу фінансового стану підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 3. – С. 208-211.
 15. Островська, Г. Й. Критичний огляд методик аналізу фінансового стану підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 7. – С. 256-260.
 16. Островська, Г. Й. Управління фінансовою стійкістю підприємств в контексті збільшення вартості підприємства / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2005. – № 1. – С. 119-126.
 17. Островська, Г. Й. Нові концептуальні засади управління корпораціями / Г. Й. Островська, О. М. Сохацька // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів, 2005. – № 18. – С. 83-88.
 18. Островська, Г. Й. Методика оцінки перспектив зростання вартості корпорації / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 78-84.      
 19. Островська, Г. Й. Запровадження системи вартісно-орієнтованого управління вертикально-інтегрованих підприємств / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник . – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 38-51.
 20. Островська, Г. Й. Категорія «вартість підприємства»: методологічні підходи  / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 3-12.
 21. Островська, Г. Й. Становлення методологічних підходів управління вартістю організації / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 3-11.
 22. Островська, Г. Й. Використання сучасних вартісно-орієнтованих методик в управлінні підприємствами / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2009. – № 3 – С. 46-54.
 23. Островська, Г. Й. Деякі проблеми аналізу фінансових результатів в умовах діяльності закордонних фірм / Г. Й. Островська // Наукові записки. – Тернопіль, 1993. – С. 62-66.
 24. Островська, Г. Й. Фактори, які впливають на дохід від продажу / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – № 2. – С. 60-62.
 25. Островська, Г. Й. Прийняття управлінських рішень на основі даних оперативного аналізу  / Г. Й. Островська // Наукові записки. – Тернопіль, 1994. – С. 73-76.
 26. Островская, Г. Й. Анализ денежного потока на предприятии  / Г. Й. Островская // Научные записки. – Тернополь, 1995. – С. 42-47.
 27. Островська, Г. Й. Методика аналізу прибутків підприємства / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – № 3. – С. 43-45.
 28. Островська, Г. Й. Інвестиційна діяльність банків / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – № 5. – С. 13-15.
 29. Островська, Г. Й. Основні концепції сучасного фінансового менеджменту / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук праць. – Тернопіль, 1996. – № 5. – С. 22-23.
 30. Островська, Г. Й. Види дивідендної політики / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – № 5. – С. 24-25.
 31. Островська, Г. Й. Аналіз і удосконалення управління діяльністю фірми / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1997. – № 2. – С. 76-82.
 32. Островська, Г. Й. Організація оперативного аналізу фінансової діяльності підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – № 5. – С. 85-89.
 33. Островська, Г. Й. Роль та місце фінансових інженерів в управлінні фінансовою діяльністю / Г. Й. Островська // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні : зб. наук. праць НАН України. – Львів, 2004. – С. 368-373.
 34. Островська, Г. Й. Формування стратегії управління вартістю підприємства / Г. Й. Островська // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – С. 56-62.
 35. Островська, Г. Й. Управління вартістю організації як основа сучасного фінансового менеджменту / Г. Й. Островська // Збірник наукових праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 105-110.
 36. Островська, Г. Й. Інтегрована система управління вартістю у стратегічному розвитку організації / Г. Й. Островська // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. наук. статей. – Тернопіль, 2013. – С. 90-97.
 37. Островська, Галина Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання / Галина Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 83-97.
 38. Островська, Г. Нові підходи до оцінювання ринкової вартості компанії, заснованої на знаннях / Галина Островська // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 29-41.
 39. Островська, Г. Управління вартістю компанії у процесі злиття і поглинання: синергетичний підхід / Галина Островська, Володимир Титор // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 106-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Островська, Г. Й. Інтегрування збалансованої системи стратегічних показників та бюджетування як управлінська інновація [Текст] / Г. Й. Островська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 186-192.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 6. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 7. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 8. Островська, Г. Й. Інституціональна система інтелектуального підприємництва [Текст] / Г. Й. Островська // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 170-183.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Островська, Г. Й. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч.-методич. посіб. / Г. Й. Островська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 360 с.
 2. Островська, Г. Й. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Й. Островська. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2008. – 576 с.
 3. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 

Онищук Марія Іванівна

Опубліковано: 12 березня 2013

onischuk-maryaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Онищук, Марія Методика дослідження парадигматичної лакунарності: системно-структурний аспект [Електронний ресурс] / Марія Онищук.
 2. Онищук, М. І. Типізація національної семантики слова в аспекті вивчення міжмовної лакунарності /М. І. Онищук // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] / редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 367-369.
 

Олейко Віра Миколаївна

Опубліковано: 09 квітня 2013

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ляшенко, О. М. Моделювання внутрішньої норми рентабельності інноваційного проекту з нестаціонарними грошовими потоками / О. М. Ляшенко, В. М. Олейко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 17-22.
 2. Ляшенко, О. М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О. М. Ляшенко, В. М. Олейко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 6-10.
 3. Олейко, В. Вибір форми оплати за ліцензію до ліцензіата, схильного до ризику / В. Олейко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 104-110.
 4. Олейко, В. М. Енергетичний потенціал НВДЕ областей України [Електронний ресурс] / В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2011. - № 3. - С. 35-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Олейко, В. М. Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційного проектування [Текст] / В. М. Олейко // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 119-130.
 2. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 308 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Методи і системи прийняття фінансових рішень [Текст]: підручник О. С. Олексюк, В. Г. Мельничук, П. І. Штабалюк [та ін.].– Тернопіль: Збруч, 2001.– 360 с.
 2. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 

Осадчук Стефанія Стефанівна

Опубліковано: 27 січня 2012

1453457764 img 5410 osadchuk (1)Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Осадчук, С. Договірні правовідносини: методологічні засади дослідження /Стефанія Осадчук // Підприємництво, господарство і право.– 2011.– № 6.– С. 110-113.
 2. Осадчук, С. Способи вираження волі у правовідносинах та їх наслідки / Стефанія Осадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 14-17.
 3. Осадчук, С. Правові основи проведення ІРО українськими компаніями / Стефанія Осадчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 313-316.
 4. Осадчук, С. Готуємо високоморальних, високодуховних та високопрофесійних юристів: [Юридичному інституту ТАНГ виповнилось 8 років] / С. Осадчук // Академія.– 2004.– 23 листопада (№№37-43).– С. 10.
 5. Осадчук, С. Поняття та цілі ІРО / Стефанія Осадчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 288-291.
 6. Осадчук, С. С. Внесок М. Лозинського в розвиток основ конституційного права / С. С. Осадчук // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Юридична. – Львів, 2000. – № 35. – С. 143-150.
 7. Осадчук, С. С. Впровадження міжнародного досвіду з питань функціонування систем державної реєстрації прав на нерухоме майно в Україні // С. С. Осадчук / Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – № 25. – С. 276-280.
 8. Осадчук, С. С. Державна реєстрація прав на нерухомість: реальність та перспективи / С. С. Осадчук // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – № 23. – С. 236-242.
 9. Осадчук, С. С. Дипломатична  діяльність Михайла Лозинського / С. С. Осадчук // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Юридична. – Львів, 2001. –  № 36. – С. 169-173.
 10. Осадчук, С. С. Значення правової спадщини М.Лозинського для розвитку української культури / С. С. Осадчук // Мова і культура. – К., 2000. – Т.1, вип. 2. – С. 98-107.
 11. Осадчук, С. С. М. Лозинський про взаємні стосунки між Східною Україною і Галичиною та історія розвитку української політичної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. С. Осадчук // Збірник наукових праць АН Вищої школи України, сектор історії та методології освіти, науки та техніки. – К., 1999. – С. 210-217.
 12. Осадчук, С. С. М. Лозинський як один   із засновників науки міжнародного права в Україні / С. С. Осадчук // Вісник  ЛНУ ім. І.Франка. Сер.  Міжнародні відносини. – Львів, 2004. – Вип.12. – С. 151-160.
 13. Осадчук, С. С. М.Лозинський – непересічна особистість в історії української юридичної думки / С. С. Осадчук // Збірник наукових праць військового гуманітарного Інституту НАОУ. – К., 2000. – № 1-2. – С. 56-61.
 14. Осадчук, С. С. М.Лозинський про ставлення польських і російських соціалістичних партій до українського питання / С. С. Осадчук // Науковий  збірник Тернопільського  педагогічного  Університету ім. Гнатюка. –  Тернопіль : Лілея, 1999. – С.192-199.
 15. Осадчук, С. С. Михайло Лозинський – видатний  український правник / С. С. Осадчук // Право України. – 2000. – № 6. – С. 119-122.
 16. Осадчук, С. С. Михайло Лозинський про загальне виборче право / С. С. Осадчук // Збірник наукових праць АН Вищої школи, сектор  історії та методології освіти, науки і техніки. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 72-82.
 17. Осадчук, С. С. Наукова і громадська діяльність Олександра Шульгіна в еміграції: Празький період (1923-1927) / С. С. Осадчук // Історія  освіти, науки  і техніки : зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 15 : Історія української науки на межі тисячоліть. – С. 133-145.
 18. Осадчук, С. С. Національно-патріотичні та державницькі погляди Богдана Лепкого / С. С. Осадчук // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип.12. – С. 111-122.
 19. Осадчук, С. С. Правові погляди М. Лозинського в контексті розвитку української політичної та правової думки / С. С. Осадчук // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 139-143.
 20. Осадчук, С. С. Українці-емігранти в Югославії : внесок у розвиток юридичної науки  (20-30 р.р. ХХ століття) / С. С. Осадчук // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1. – С. 51-59.
 21. Осадчук, С. С. Хто він, доктор права Михайло Лозинський? / С. С. Осадчук // Віче. – 1999. – № 8. – С. 102-112.
 22. Осадчук, С. Правовий статус учасників-вкладників (командитистів) / С. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 113-116.
 23. Осадчук, С. С. Проблеми  правового регулювання  ліцензування  та  шляхи їх подолання // Підприємництво, господарство і  право / С. С. Осадчук // Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – 2014. – № 8. – С. 37-41.
 24. Осадчук, С. С. Міноритарний акціонер: міф чи реальність / С. С. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничий центр «Вектор», 2011. – № 1. – С. 377-387.
 25. Осадчук, С. С. Закон України«Про судовий збір» – перешкода доступу до правосуддя / С. С. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства. – Тернопіль : Видавничий центр «Вектор»,  2012. – Вип. 2. – С. 171-175.
 26. Осадчук, С. С. Застосування принципів права у правотворчому та правозастосовному процесах / С. С. Осадчук // Наше право. – 2012. – № 3,  ч. 3. – С. 32-37.
 27. Осадчук, С. С. Історико – правові  аспекти  ліцензування господарської діяльності в Україні та зарубіжних державах / С. С. Осадчук // Підприємництво, господарство і  право. – 2014. – № 7. – С. 11-16.
 

Олійничук Роман Петрович

Опубліковано: 13 грудня 2012

olilnuchyk

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 251 с.
 2. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Олійничук, Р. Проблеми формування правової свідомості та правової культури в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 58-60.
 2. Олійничук, Р. Дискусійні аспекти становлення і розвитку українського громадянського суспільства / Р. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 84-88.
 3. Олійничук, Р. П. Характеристика видів і розмірів покарань за групове порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – ч.ІІ. – С. 183-187.
 4. Олійничук, Р. П. Злочинність проти довкілля: аналітичні аспекти у вітчизняному просторі [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2016. - №1. – С. 282-284.
 5. Олійничук, Р. П. Оцінка інвестиційного клімату в Україні та шляхи його покращення / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 231-237.
 6. Олійничук, Р. П. Правовий механізм податкового адміністрування в Україні / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – Вип. 1 (3). – С. 218-225.
 7. Олійничук, Р. П. Проблеми формування  кредитних відносин: економічний та правовий механізм / Р. П. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 104-107.
 8. Олійничук, Р. П. Соціально-нормативне розуміння та характерні ознаки громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2007. – Вип. 32. – С.103-111.
 9. Олійничук, Р. П. Основи попередження групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 201-207.
 10. Олійничук, Р. П. Специфічні особливості визначення суб’єкта групового злочину проти громадського порядку (ст. 293 КК України) / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип.75, ч. 2. – С. 270-278.
 11. Олійничук, Р. П. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Вісник Донецького національного університету. Сер. В “Економіка і право”. – 2009. – № 2. – С. 369-373.
 12. Олійничук, Р. П. Визначення окремих ознак об’єктивної сторони групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Митна справа. – 2010. – № 1 (67), ч. 2. – С. 239-243.
 13. Олійничук, Р. П. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Часопис Академії адвокатури України. – К., – 2009. – № 3. – С. 215-222.
 14. Олійничук, Р. П. Відмежування групового порушення громадського порядку від суміжних злочинів [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Форум права. – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 301-308.
 15. Олійничук, Р. П. Групове порушення громадського порядку за кримінальним законодавством пострадянських країн: компаративний аналіз [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 104-108.
 16. Олійничук, Р. П. Генезис вітчизняного кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку в дореволюційному періоді [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (55). – С. 185-193.
 17. Олійничук, Р. П. Ретроспективний аналіз кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку пост-революційного періоду [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – Вип. № 2 (59). – С. 48-56.
 18. Олійничук, Р. П. Еволюція та сучасний зміст поняття «громадський порядок» у теорії кримінального права [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 190-194.
 19. Олійничук, Р. П. Становлення законодавчої норми про кримінальну відповідальність за групове порушення громадського порядку в незалежній Україні [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 4. – С. 164-169.
 20. Олійничук, Р. П. Громадський порядок як родовий об’єкт злочину [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1. – С. 276-282.
 21. Олійничук, Р. П. Екологічна безпека як кримінально-правова категорія: онтологічний аспект [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1. – С. 178-181.
 22. Олійничук, Р. П. Компаративний аналіз кримінального законодавства про злочини проти довкілля окремих пострадянських країн [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 147-150.
 23. Олійничук, Р. П. Розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 171-175.
 24. Олійничук, Р. Групове порушення громадського порядку та хуліганство: проблеми розмежування [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 138-141.
 25. Олійничук, Р. Ідентифікація відмінностей між груповим порушенням громадського порядку та блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 83-86.
 

Олійничук Олександра Іванівна

Опубліковано: 24 лютого 2016

1450450634 1443602308 olynichuk-oleksandra-vanvnaКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 254 с.
 2. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Олійничук, О. І. Конценція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств [Текст] / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 242-249.
 2. Олійничук, В. М. Принципи формування та система властивостей корисності фінансової звітності [Текст] / В. М. Олійничук, О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 185-195.
 3. Олійничук, О. І. Теоретичні аспекти системи менеджменту підприємства в умовах мінливої ринкової економіки [Текст] / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 77-81.
 4. Задорожна, О. І. Лісове господарство України: проблеми становлення і національної стратегії сталого розвитку / О. І. Задорожна // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2007. – Вип. 1. – С. 14-21.
 5. Задорожна, О. І. Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів підприємств лісового господарства / О. І. Задорожна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 1 (17). – С. 207-211.
 6. Олійничук, О. І. Прибуток як обліково-аналітична категорія ринкової економіки / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2009. – Вип. 5. – С. 22-31.
 7. Олійничук, О. І. Дуалістичність у трактуванні сутності категорії «витрати» / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2010. – Вип. 9. – С. 42-48.
 8. Олійничук, О. І. Документування господарських операцій в умовах автоматизації обліку / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. –  Тернопіль : ТКІ, 2013. – Вип. 14. – С. 121-126.
 9. Задорожна, О. І. Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення / О. І. Задорожна // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8 (86). – С. 207-213.
 10. Задорожна, О. І. Облік та економічна оцінка побічної продукції лісового господарства / О. І. Задорожна // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4 (10). – С. 81-85.
 11. Олійничук, О. І. Особливості лісогосподарського виробництва та підвищення його ефективності  / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. V, т. 2. – С. 148-154.
 12. Олійничук, О. І. Концептуальна основа аналізу витрат і доходів підприємств лісової галузі / О. І. Олійничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. 2. – С. 215-219.
 13. Олійничук, О. І. Методика обліку витрат на виготовлення продукції підприємств лісової галузі та її вдосконалення / О. І. Олійничук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. − Вип. 20.1. – С. 231-238.
 14. Олійничук, О. І. Формування системи внутрішньої звітності лісогосподарських підприємств / О. І. Олійничук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 259, т. І. – С. 270-278.
 15. Олійничук, О. І. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансового результату операційної діяльності підприємств  / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2 (16). – С. 114-120.
 16. Олійничук, О. І. Аналітична робота на підприємствах лісового господарства: організаційні аспекти / О. І. Олійничук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6 (9). – С. 179-183.
 17. Олійничук, О. І. Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства / О. І. Олійничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2015. – № 1 (71). – С. 41-47.
 18. Олійничук, О. І. Система аналізу в управлінні підприємством, спрямованому на досягнення економічної безпеки / О. І. Олійничук // Ефективна економіка. – 2015. – № 6.
 19. Олійничук, О. І. Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти / О. І. Олійничук // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 1(48). – С. 93-100.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Олійничук, О. І. Економічна злочинність та методи боротьби з нею [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Олійничук, О. І. Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.