Рудакевич Іван Романович

Опубліковано: 26 лютого 2016

1448612009 rudakevich-van-romanovichКафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудакевич, Іван Романович Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного регіону України) [Текст] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Рудакевич Іван Романович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2009. - 210 арк.
 2. Рудакевич, Іван Романович Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного регіону України) [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Рудакевич Іван Романович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Рудакевич І. Р. Управління оптимізацією пасажиропотоків міста Львова / І. Р. Рудакевич // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції (7–8 травня 2003 р., м. Львів). – Львів, Львівський національний університет імені І. Франка, 2003. – С. 263-264.
 2. Рудакевич І. Р. Проблеми геопросторової організації пасажирського транспорту м. Львова / І. Р. Рудакевич // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції (15–16 квітня 2004 р., м. Львів).
 3. Рудакевич І. Р. Геопросторові проблеми функціонування транспортних систем великих міст Західного регіону України / І. Р. Рудакевич // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції (14–15 квітня 2005 р., м. Львів).
 4. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку електротранспорту великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 2. – 2007. – С. 122-126.
 5. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку пасажирського автотранспорту міста Львова / І. Р. Рудакевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники. – Вип. 17. – 2008. – С. 114-118.
 6. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні аспекти використання супутникових навігаційних систем у транспортному комплексі великих міст / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2008 : стратегія оптимального розвитку» (16 – 17 жовтня 2008 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2008. – С. 158-161.
 7. Рудакевич І. Р. Інтеграція транспортної інфраструктури великих міст Заходу України у систему міжнародних транспортних коридорів / І. Р. Рудакевич // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Вип. 21. – 2009. – С. 156-161. 
 8. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку авіаційного транспорту великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Вип. 22. – 2009. – С. 196-202.
 9. Рудакевич І. Р. Вплив рельєфу на розвиток транспортної інфраструктури великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Географія, геоекологія, геологія : досвід наукових досліджень : матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 255–річчю від дня народження першовідкривача криворізьких руд Василя Зуєва (28 –30 квітня 2009 року, м. Дніпропетровськ) / За ред. проф. Л. І. Зеленської. – К. : ДНВП «Картографія», 2009. – Вип. 6. – С. 370-372.
 10. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні аспекти формування мережі логістичних терміналів у великих містах Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2009 : стратегія оптимального розвитку» (5 – 6 листопада 2009 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2009. – С. 330-332.
 11. Рудакевич І. Р. Проблеми суспільно-географічної класифікації транспортної інфраструктури великого міста / І. Р. Рудакевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 20. – 2009. – С. 102-108.
 12. Рудакевич І. Р. Обґрунтування географічної ідеї міжнародних транспортних коридорів у працях С. Рудницького / І. Р. Рудакевич // Історія української географії та картографії: Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Ч. 1. – 2010. – С. 139-141. 
 13. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти підготовки туристичної інфраструктури міста Тернополя до «Євро-2012» [Електронний ресурс] / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 1. – 2011. – С. 113-118. 
 14. Рудакевич І. Р. Проблеми і перспективи розвитку інфраструктури велосипедного туризму у м. Тернополі/ І. Р. Рудакевич // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2011 року, м. Тернопіль) / За ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль, ТНТУ, 2011. – С. 85-89.
 15. Рудакевич І. Р. Сучасні наукові підходи до визначення поняття туристичної інфраструктури міста/ І. Р. Рудакевич // Географія, геоекологія, геологія : досвід наукових досліджень : матеріали VIІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11–14 травня 2011 року, м. Дніпропетровськ) / За ред. проф. Л. І. Зеленської. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – Вип. 8. – С. 355-356.
 16. Рудакевич І. Р. Перспективи розвитку індустріального туризму в Західному реґіоні України / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2011 : стратегія оптимального розвитку» (10–11 листопада 2011 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2011. – С. 242-244.
 17. Рудакевич І. Р. Транспортна інфраструктура як фактор розвитку туризму у Придністер’ї / І. Р. Рудакевич / Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – семінару (9–10 грудня 2011 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 258-260.
 18. Рудакевич І. Тернопільський замок як туристичний об’єкт / І. Р. Рудакевич, А. В. Бас, Г. М. Манорик, Х. Р. Теремчук / Замковий туризм у Тернопільській області: проблеми та перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 травня 2012 року, м. Збараж). – Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 100-104.
 19. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти розвитку туристичної інфраструктури Івано-Франківської області / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 2. – 2012. – С. 107-112.
 20. Рудакевич І. Р. Перспективні велосипедні туристичні маршрути на Тернопільщині / І. Р. Рудакевич, А. А. Одобецький / Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 квітня 2013 року, м. Тернопіль – м. Форос). – Тернопіль, 2013. – С. 239-241.
 21. Рудакевич І. Р. Проблеми розвитку індустрії спелеотуризму в Тернопільській області / І. Р. Рудакевич, Н. І. Пида / Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 квітня 2013 року, м. Тернопіль – м. Форос). – Тернопіль, 2013. С. 241-242.
 22. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти розвитку туристичної інфраструктури великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2013 : стратегія оптимального розвитку» (7–8 листопада 2013 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2013. – С. 346-348.
 23. Рудакевич І. Р. Історико-географічні аспекти розвитку електричного транспорту міста Львова / І. Р. Рудакевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Тернопіль :Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 27. – 2013. – С. 122-126.
 24. Рудакевич І. Р. Сучасні тенденції розвитку туристичної інфраструктури міста Тернополя [Електронний ресурс] / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –Тернопіль : СМП «Тайп». – Вип. 1 (36). – 2014. – С. 162-167.
 25. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти розвитку транспортної інфраструктури м. Чернівці / І. Р. Рудакевич // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (9–11 жовтня 2014 року, м. Чернівці) – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 180-181.
 26. Рудакевич І. Р. Сучасні тенденції територіальної організації політичного туризму в Україні [Електронний ресурс] / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –Тернопіль : СМП «Тайп». – Вип. 2(37). – 2014. – С. 111-117.
 27. Rudakevych Ivan. Natural and geographical factors of development of the transport infrastructure of big cities of the Western region of Ukraine / І. Rudakevych // British Journal of Science and Education and Culture. –London : «London University Press». – No. 1(7). – 2015. – S. 262-269.
 28. Рудакевич І. Р. Ресурсне забезпечення перспективних туристичних маршрутів у місті Тернопіль / І. Р. Рудакевич // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (21–23 травня 2015 року, м. Тернопіль) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 385-387.
 29. Рудакевич І. Р. Сучасний стан і проблеми розвитку туристичної інфраструктури Тернопільської області / І. Р. Рудакевич // «Регіон-2015 : стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 216-219.
 30. Рудакевич І. Р. Сучасні геопросторові тенденції розвитку транспортної інфраструктури великих міст Західного регіону України / І. Р. Рудакевич //Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних вчених (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. проф. О. Шаблій]. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 285-289. 
 31. Рудакевич И. Р. Использование средств Google Maps в преподованиитуризмоведческих дисциплин / И. Р. Рудакевич // The formation of modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes – 2016: materials of international scientific and practical seminar (Košice , 8-11 February 2016). – K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – P. 51–52.
 32. Rudakevych I. Modern trends in the use of tourism resources of the city of Ternopil / Ivan Rudakevych  // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. –Košice : «UK TU Košice». – Volume 4, No. 2. – 2016. – P. 117-120. 
 33. Рудакевич І. Р. Демографічні втрати внаслідок військових дій на Донбасі: територіальний аспект / І. Р. Рудакевич // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 278-280.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Рудакевич, І. Р. Організація діяльності з обслуговування туристів [Текст] / І. Р. Рудакевич // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 165-192.
 2. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 3. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Ринок туристичних послуг» для підготовки фахівців спеціальності 7.14010301/8.14010301 «Туризмознавство» – Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 42 с.
 4. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Географія туризму». – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2014. – 64 с.
 5. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Історія туризму» – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2012 р. – 31 с.
 6. Виробничо-транспортна інфраструктура [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 135.
 7. Зовнішній пасажирський транспорт [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 141.
 8. Інтенсивність руху електротранспорту [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 140.
 9. Інтенсивність руху міського автотранспорту [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 138.
 10. Інфраструктура автомобільного транспорту [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 136.
 11. Інфраструктура пасажирських та вантажних перевезень автотранспортом [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 137.
 12. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації до виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Географія туризму» – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2015. – 17 с.
 13. Рудакевич І. Р. Основи географічного моделювання / І. Л. Дітчук, Б. В. Заблоцький, М. Р. Питуляк [та ін.] // Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення державного екзамену за фахом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040104 «Географія» денної та заочної форм навчання. – Тернопіль, 2014. – С. 68 - 69.
 14. Рудакевич І. Р. Географічне прогнозування / І. Л. Дітчук, Б. В. Заблоцький, М. Р. Питуляк [та ін.] // Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення державного екзамену за фахом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040104 «Географія» денної та заочної форм навчання. – Тернопіль, 2014. – С. 81 - 82.
 15. Рудакевич І. Р. Географічне прогнозування. Навчальний посібник. – І. Р. Рудакевич – Тернопіль, Вектор, 2013. –100 с.