Савельєв Євген Васильович

Опубліковано: 23 грудня 2011

saveljevКафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савельев, Евгений Васильевич Методологические проблемы организации социалистического соревнования в промышленности [Текст] : дис. ... докт. экономич. наук : 08.00.05 - экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (промышленность) / Евгений Васильевич Савельев.– Тернополь : ТФЭИ, 1984.– 521 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора [Текст] / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 1. – С. 3-5.
 2. Савельєв, Є. Вибір національної економічної моделі України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2007. – № 4. – С. 369-371.
 3. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 4. Савельєв, Є. Економіка знань в аспекті включення України в європейський освітній простір і досвід ТДЕУ / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 255-266.
 5. Савельєв, Є. Європа, Україна і Росія у системі глобальних тенденцій новітньої історії: фрагменти порівняльних досліджень / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 1. – С. 13-21.
 6. Савельєв, Є. Європейська економіка від Атлантики до Уралу: (ХІІІ економічний міжнародний форум у Криниці Гурській: інформація, роздуми, ідеї) / Є. Савельєв, І. Гладій, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 473-485.
 7. Савельєв, Є. Масова приватизація і реструктуризація в Україні: нескінченний процес? / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 454-466.
 8. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу в Україну та через неї / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2005.– № 1.– С. 31-56.
 9. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу та Україна / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-1.– С. 26-39.
 10. Савельєв, Є. Наука й освіта у становленні "Нової економіки" в Україні / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки.– 2004.– № 1.– С. 45-78.
 11. Савельєв, Є. Наука та освіта як головна ланка реформування економіки України в ХХІ ст. (Україна в системі нової економіки) /Є. Савельєв, В. Куриляк //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 5/1.– С. 121-137.
 12. Савельєв, Є. Новітній маркетинг: теоретичний і практичний аспекти / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 3.– С. 113-133.
 13. Савельєв, Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– № 2.– С. 111-118.
 14. Савельєв Є. Теорія інвестицій перехідних економік та інтеграційні процеси: пошук моделі для України / Є. Савельєв, О. Шило // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 79-80.
 15. Савельєв, Є. Україно-Русь, куди ж несешся ти? Дай відповідь! Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 1.– С. 3-6.
 16. Савельєв, Є. Українсько-грецькі економічні стосунки: формування нових напрямків / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 2.– С. 176-182.
 17. Савельєв, Є. Університети, час брати владу у новій економіці!: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 3.– С. 267-268.
 18. Савельєв, Є. Чотирнадцять складових новітньої парадигми економічного розвитку України / Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 20-25.
 19. Савельєв, Є. В. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2007.– № 1.– С. 133-146.
 20. Савельєв, Є. В. Міжнародні послуги: сценарій розвитку для України ХХІ століття / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2005.– № 2.– С. 149-159.
 21. Савельєв, Є. В. Регулювання розвитку економічних систем / Є. В. Савельєв, О. В. Длугопольський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2007.– Вип. 3.– С. 179-180.– Рец. на кн. : В. И. Ляшенко Регулирование развития экономических систем: теория, режимы, институты : монография. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 668 с.
 22. Савельєв, Є. Європейська інтеграція чи європеїзація? / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 1.– С. 3-5.
 23. Савельєв, Є. Кризи як природний стан економіки і управління ними / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 17-22.
 24. Савельєв, Є. Примусова ззовні шокова терапія / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2009.– № 1.– С. 3-4. – (Слово головного редактора).
 25. Савельєв, Є. Розвиток українського ринку цінних паперів як інтегрованого до світового / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 19-25.
 26. Савельєв, Є. Соціальна революція мас в Україні (не хлібом єдиним) / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 2.– С. 149-152.– (Слово головного редактора).
 27. Савельєв, Є. Україна як велика держава з економікою міжнародних послуг (сценарій розвитку для ХХІ століття) / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 5-1.– С. 15-24.
 28. Формування нового світового економічного порядку : [аналітична записка за матеріалами Чотирнадцятої міжнар. наук. конф., Анталія, 29 верес.-6 жовт. 2009 р.] [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 107-120.
 29. Юрій, С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 4. – С. 353-370.
 30. Юрій, С. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 13-26.
 31. Юрій, С. Час "Ч" - H-HOUR: радикальні економічні реформи в Україні на виході з кризи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 4.– С. 387-402.
 32. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57-69.
 33. Куриляк, В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / Віталіна Куриляк, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1, т. 11. – С. 27-38.
 34. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : [аналітична записка за матеріалами п'ятнадцятої міжнародної наукової конференції, м. Пафос, Кіпр, 29 вересня-6 жовтня 2010 р. / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2010.– жовтень-грудень (№4).– С. 160-179.
 35. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– березень (№1).– С. 3-5.
 36. Савельєв, Є. Інтернаціоналізація – основа реформування вищої освіти України [Електронний ресурс] / Євген Савельєв // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 26-32.
 37. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 38. Реформи у глобальній економіці та Україна : [аналітична записка за матеріалами шістнадцятої підсумкової Міжнар. конф., м. Гувес, Крит-Греція, 23-30 верес. 2011 р.] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 173-191.
 39. Юрій, С. Світова фінансова криза та структурні реформи в Україні / С. Юрій, Є. Савельєв // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.– 2009.– ч. 3.– С. 1023-1028.
 40. Савельєв, Є. Дослідження методичних проблем менеджменту підприємства / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 2. – С. 138-139. – (Рец. на кн. : Мізюк Б. М. Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства : монографія. - Львів : Коопосвіта, 2000. - 418 с.).
 41. Савельєв, Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк, Галина Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 3-27.
 42. Савельєв, Євген Реформування української економіки : невідкладність і пріоритетність / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 387-400.
 43. Савельєв, Є. В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 79-88.
 44. Савельєв, Є. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS / Євген Савельєв, Максим Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 92-120.
 45. Юрій, С. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 13-31.
 46. Савельєв, Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 149-165.
 47. Савельєв, Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вимір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 424-444.
 48. Кластери у світовій та європейській економіці / Андрій Крисоватий, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 4. - С. 131-142.
 49. Сіску, Т. Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці / Томас Сіску, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 2.– С. 143-171.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Local production systems in countries in and outside the EU : from theory to practice [Електронний ресурс] : monograph / S. Tonkova, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Byrmatova. - Sofia : UNWE, 2014. - 409 p.
 4. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Савельєв, Є. В. Фінансові інструменти в системі нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 30-33.
 6. Савельев, Є. В. Новий економічний порядок : гносеологічний зміст та функціональна спрямованість [Текст] / Є. В. Савельев, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 26-30.
 7. Савельєв, Є. В. Novus Ordo Mundi чи Novus Ordo Seclorum [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – C. 13-26.
 8. Савельєв, Є. В. Інтеграція зон вільної торгівлі - основа глобального прийняття нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 37-39.
 9. Савельєв, Є. В. Валютна дилема у світовому економічному порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 33-37.
 10. Савельєв, Є. В. Перспективи України на світовому аграрному ринку [Текст] / Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 410-425.
 11. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 369-382.
 12. Козак, Ю. Г. Використання конкурентних переваг третинного сектору економіки [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 426-443.
 13. Козак, Ю. Г. Геоекономічні і геостратегічні передумови структурних зрушень економіки України [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 405-410.
 14. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 15. Глобальна економічна криза 2008–2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні : монографія /  [В. П. Антонюк, С. С. Аптекар, Н. А. Балтачеєва та ін.] ; під заг. ред. В. І. Ляшенка. — Донецьк : ЮгоВосток, 2010. — 414 c.
 16. Структурні  реформи  економіки:  світовий  досвід,  інститути,  стратегії  для  України:  монографія  /  О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. 
 17. Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic  Development  /ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov.  –  Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p. 
 18. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 19. Куриляк, В. Є. Бенчмаркінг як система співробітництва в умовах конкуренції [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 269-280.
 20. Куриляк, В. Є. Кластери та наукові парки як рухома сила становлення креативної економіки [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 255-259.
 21. Куриляк, М. Ю. Реформування на першому рівні регіональних відносин в Україні [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 41-44.
 22. Куриляк, М. Ю. Принцип субсидіарності в системі регіонального управління [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 40-41.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник / Є. В. Савельєв. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 450с.
 2. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.
 3. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. - 4-те вид., переробл. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 424 с.
 4. Савельєв, Є. В. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. Ч.1. / Є. В. Савельєв. – К. : ІСДО, 1995. – 94 с.
 5. Савельєв, Є. В. Європейська інтеграція і маркетинг. Наукові нариси [Текст] / Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Карт- бланш, 2003. – 482 с.
 6. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів [Текст] / Є. В. Савельєв. – Підручник для магістрантів з міжнародної економіки. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 504 с.
 7. Новітній маркетинг [Текст] / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 296 с.
 8. Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 9. Міжнародна економіка на початку ХХІ століття : пріоритети і моделі розвитку [Текст] : Матеріали наукової студентської конференції. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 148 с.
 10. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 622 с.
 11. Вісник Тернопільського національного економічного університету : зб. наукових праць [Текст]. вип.1 : січень-березень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 223 с.
 12. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип. 2 : квітень-червень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 158 с.
 13. Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с . – (Вища освіта ХХІ століття).
 14. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.4 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 135 с.
 15. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.5 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 423 с.
 16. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 17. Savelyev, Yavhen Marketing and management of tourist market [Текст] : the collection of papers / Yavhen Savelyev, Alla Uniyat, Zoryana Boyko. – Ternopil : TNEU, 2007. – 680 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Семчишин Ліда Михайлівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

semchishin l m

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Семчишин, Ліда Михайлівна Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семчишин Ліда Михайлівна ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2011. - 177 с.
 2. Семчишин, Ліда Михайлівна Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семчишин Ліда Михайлівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2011. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Семчишин, Л. Розв’язання прямокутних та розріджених систем лінійних рівнянь з λ-матрицями в моделях В. Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. - 2009. – Вип. 2. – С. 121-133.
 2. Семчишин, Л. Розв'язування погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. Семчишин // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2009. — № 4. — С. 168-175.
 3. Семчишин, Л. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь із багатовимірними λ-матрицями для динамічної моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Лідія Семчишин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2009. - Вип. 10. С. 123-131.
 4. Недашковський, М. Узагальнені динамічні міжгалузеві моделі [Електронний ресурс] / Микола Недашковський, Лідія Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - № 1. – С. 169-187.
 5. Семчишин, Л. Розв’язування розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь із блочними елементами [Електронний ресурс] / Лідія Семчишин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2007. - Вип. 6. - С. 128-135.
 6. Недашковський, М. Програмна реалізація методу відсічених систем і процедури лінійної алгебри в середовищі Matlab [Електронний ресурс] / М. Недашковський, Л. Семчишин, В. Поселюжна // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 1. - С.169-181.
 7. Семчишин, Л. М. Динаміка замкнутої виробничої системи [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин.
 8. Семчишин, Л. М. Динамічні математичні моделі в економіці / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 123-129.
 9. Семчишин, Л. М. Клетковые алгоритмы для систем линейных алгебраических уравнений с блочными элементами в моделях В. Леонтьева / Л. М. Семчишин // Компьютерная математика. – Киев, 2009. – Вып. 2. – С. 24-35.
 10. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом і параметрами / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. –  Вип. 5. – С. 213-225.
 11. Поселюжна, В. Б. Застосування методу відсічених систем у середовищі MАTLAB / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя,  2011. –  Вип. 2. – С. 86-96.
 12. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з l-матрицями на паралельних обчислювальних системах / Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 2. – С. 94-101.
 13. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. –  Вип. 8. – С. 207-215.
 14. Недашковський, М. О. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М. О. Недашковський, В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. –  № 1 (69). – С. 213-222.
 15. Семчишин, Л. М. Розв'язання числових систем лінійних алгебричних рівнянь з блочними елементами в середовищі MatLab / Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. –  Вип. 9. – С. 92-99.
 16. Семчишин, Л. М. Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем  лінійних алгебричних рівнянь в середовищі МatLab / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. –  № 4 (72). – С. 273-285.
 17. Семчишин, Л. М. Програмна реалізація розв'язання розріджених систем  лінійних алгебраїчних рівнянь / Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2013. –  № 2. – С. 91-99.
 18. Семчишин, Л. М. Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. - 2016. - Вип. 14. - С. 123-132.
 19. Поселюжна, В. Б. Розв’язування деяких класів інтегральних рівнянь нестаціонарним колокаційно-ітеративним методом / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 195-204.
 20. Kostyshyn, N. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Natalia Kostyshyn, Lida Semchyshyn, Tatiana Yakovets // Economic annals - XXI (економічний часопис - ХХІ). – 2018. – № 3-4. – C. 43-48.
 

Сороківська Зоряна Казимирівна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Зоряна Казимирівна СороківськаКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сороківська, Зоряна Казимирівна Ринок роздрібних банківських послуг : особливості формування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Зоряна Казимирівна Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 224 с.
 2. Сороківська, Зоряна Казимирівна Ринок роздрібних банківських послуг : особливості формування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Зоряна Казимирівна Сороківська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сороківська, З. Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг / Зоряна Сороківська // Світ фінансів.– 2008.– № 2.– С. 137-143.
 2. Сороківська, З. Зарубіжний досвід забезпечення ефективності системи страхування депозитів в умовах кризи / З. Сороківська // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 143-148.
 3. Сороківська, З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів / З. Сороківська // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 2.– С. 33-39.
 4. Сороківська, З. Практичні аспекти впровадження нових роздрібних банківських послуг у практику вітчизняних банків / Зоряна Сороківська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 2.– С. 7-14.
 5. Сороківська, З. Структурні засади формування ринку роздрібних банківських послуг в Україні / З. Сороківська // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 2.– С. 17-21.
 6. Сороківська, З. Теоретичні аспекти визначення суті банківських послуг [Електронний ресурс] / З. Сороківська.
 7. Сороківська, З. До питання фінансової безпеки банку в умовах світової економічної кризи / Зоряна Сороківська // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 404-408.
 8. Сороківська, З. К. Особливості грошово-кредитної політики національного банку України в контексті досягнення макроекономічної стабільності / З. К. Сороківська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 231-237.
 9. Сороківська, З. Особливості управління кредитним ризиком при кредитуванні населення комерційними банками / З. Сороківська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 175-177.
 10. Сороківська, З. Банківське обслуговування населення в світлі новітніх технологій [Електронний ресурс] / З. Сороківська.
 11. Сороківська, З. З історії розвитку кредитування населення комерційними банками в Україні [Електронний ресурс] / Зоряна Сороківська.
 12. Сороківська, З. Особливості діяльності ломбардів в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / З. Сороківська // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 261-268.
 13. Сороківська, З. Споживчий кредит: суть, реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Зоряна Сороківська.
 14. Сороківська, З. К. Суть макроекономічної стабільності в перехідний період [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 26-30.
 15. Сороківська, З. Деякі аспекти розвитку іпотечного кредитування в Україні / Зоряна Сороківська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 61-63.
 16. Сороківська, З. Характерні риси і проблеми розвитку мікрокредитування в Україні / З. Сороківська // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.138-145.
 17. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 18. Сороківська, З. К. Економічна сутність банківських роздрібних розрахункових послуг та їх вплив на грошовий обіг [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // Вісник Острозької академії. – 2013. – № 20. – С. 35-43.
 19. Сороківська, З. К. Зарубіжний досвід реалізації валютної політики в контексті забезпечення макроекономічної стабільності [Електронний ресурс ] / З. К. Сороківська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 144-154.
 20. Сороківська, З. К. Сучасні тенденції процесів злиття і поглинання у банківському секторі України [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // European journal of economics and management. – 2015. – № 2. – С.122-127. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Сороківська, З. К. Оптимізація діяльності банківських установ на роздрібному сегменті ринку банківських послуг. – С. 165–185.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 4. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст]: підручник /за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.].– Тернопіль: Економічна думка, 2009.– 696 с.
 2. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с.
 3. Сороківська, З. К. Банківський роздрібний бізнес [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська. - Тернопіль : Астон, 2013. - 246 с.
 4. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : Навчально-методичний посібник / Г. Р. Балянт, З. К. Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 94 с.
 6. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 7. Сороківська, З. К. Операції з надання банківських послуг [Текст] / З. К. Сороківська // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 525-550.
 8. Сороківська, З. К. Особливості банківського кредитування фізичних осіб [Текст] / З. К. Сороківська // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 315-353.
 9. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 10. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 208 с.
 

Сегін Андрій Ігорович

Опубліковано: 26 вересня 2011

сегін

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сегін, Андрій Ігорович Моделі джерел інформації та методи їх формування в системах реального часу [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Сегін Андрій Ігорович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2001. - 186 а.
 2. Сегін, Андрій Ігорович Моделі джерел інформації та методи їх формування в системах реального часу [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Сегін Андрій Ігорович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2001. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сегін А. Інформаційні моделі руху матеріальних і нематеріальних потоків у банківській діяльності / Андрій Сегін, Наталія Галапуп // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. – Вип 1. – С. 59-62.
 2. Сегін А. І. Перспективи побудови кореляційних моделей в полярній системі координат / А. І. Сегін // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 305-314.
 3. Сабадаш, О. І., Николайчук Я.М , Сегін А.І. Інтелектуальні мікропроцесорні системи аналізу процесів промислової частоти / О. І. Сабадаш, Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – Київ, 2006. – Вип. 39. – С. 44-51.
 4. Сегін, А. І. Подання і аналіз об’єктів управління як джерел інформації та методика побудови їх кореляційних моделей // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, – 1997. – T. 6, № 34. – С. 23-34.
 5. Николайчук, Я. М. Моделі джерел інформації та методи їх представлення / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Методи та прилади контролю якості. – 1998. – № 2. – С. 80-84.
 6. Сегін, А. І. Оцінка впливу старіння інформації на кореляційні моделі багатоканальних об’єктів управління / А. І. Сегін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 6, № 36. – С. 80-88.
 7. Сегін, А. І. Побудова алгоритмів формування моделей джерел інформації для автоматизованих систем реального часу / А. І. Сегін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 8, № 36. – С. 84-93.
 8. Сегін, А. І. Моделі джерел інформації для інтегральної технології в базисі Галуа / А. І. Сегін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2000. – Т. 8, № 38. – С. 145-150.
 9. Николайчук, Я. Метод розпізнавання графічних зображень на основі власних функцій Карунена-Лоєва / Я. Николайчук, А. Сегін, І. Сабадаш // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 5. – С. 344-347.
 10. Сегін, А. Ідентифікація двовимірних зображень на основі інформаційної моделі хемінгового простору / А. І. Сегін // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 4. – С. 321-325.
 11. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи формування ентропійних моделей на базі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук. І. О.Сабадаш, А. І. Сегін // Інформаційні технології і системи : наук.-техн. журнал. – Львів, 2002. – Т. 5, № 1-2 – С. 13-21.
 12. Муль О.В., Сегін А.І. Обробка сигналів та математичне моделювання динамічних об’єктів за допомогою їх представлення як дискретних джерел інформації / О. В. Муль, А. І. Сегін // Комп’ютінг : міжнар. наук. журнал. – 2002. – Т. 1, вип. 2. – С.48-54.
 13. Сегін, А. І. Методології побудови інформаційних моделей руху даних / А. І. Сегін, Н. Я. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 1, № 3. – С.128-135.
 14. Николайчук, Я. М. Теорія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на базі аналогії системних об’єктів енергетики / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич [та ін.] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 470 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 48-54.
 15. Кудряшов, Ю. Теоретичні основи побудови інформаційних моделей об’єктів керування як джерел інформації розподілених комп’ютерних мереж з відкритими оптичними лініями зв’язку / Ю. Кудряшов, А. Сегін, О. Муль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 470 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 50-54.
 16. Терентьєва, Н. Дослідження системних характеристик алгоритмів обробки даних на основі кореляційних моделей / Н. Терентьєва, Н. Скляренко, А. Сегін // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч. 1, т. 2. – С. 62-65.
 17. Сегін, А. І. Інформаційні технології побудови кореляційних моделей з врахуванням транспортних запізнень / А. І. Сегін, Н. М. Качан // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 137-139.
 18. Сегін, А. І. Побудова спектральних моделей сигналів в різних теоретико-числових базисах та представлення їх в полярній системі координат [Електронний ресурс] / А. І. Сегін // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 1. – С. 56-69.
 19. Сегін А. І. Спеціалізована комп’ютерна система розпізнавання дорожніх знаків в режимі реального часу для транспортних засобів [Електронний ресурс] / А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич, А. Т. Сороцький // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2013. - № 6. - С. 230-235.
 20. Segin, A. I. Signal Signal processing and modeling of dynamical objects on the basis of their description as discrete information sources / А. І. Segin, О. Mul // Proceedings of the International Worksshop on Intelligent Data Ac-quisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applica-tions – IDAACS’2001. – Crimea, Ukraine, 2001. – С. 247-250.
 21. Сегін, А. І. Інформаційені моделі руху матеріальних і нематеріальних потоків у банківській діяльності / А. Сегін, Н. Галапуп // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 59-62.
 22. Сегін, А. І. Інтелектуальні мікропроцесорні системи аналізу процесів промислової частоти / А. І. Сегін, О. І. Сабадаш, Я. М. Николайчук // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 26. – С . 69-74.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмування на мові Java [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 38 с.
 

Скочиляс Світлана Мирославівна

Опубліковано: 23 листопада 2011

СКОЧИЛЯС

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Скочиляс, Світлана Мирославівна Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації "Укрбуд") [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Мирославівна Скочиляс.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 194 с.
 2. Скочиляс, Світлана Мирославівна Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації "Укрбуд") [Текст] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Мирославівна Скочиляс.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 18 с.

СТАТТІ:

 1. Скочиляс, С. Економічні аспекти планування продуктивності праці в будівельних організаціях / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 170-175.
 2. Скочиляс, С. Реструктуризація підприємств в умовах трансформації економіки / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 300-303.
 3. Скочиляс, С. Інвестиційний проект як форма реалізації процесу інвестування / Світлана Скочиляс // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. Б. М. Литвина. – Тернопіль, 2004. – Вип.2. – С. 24-30.
 4. Литвин, З. Б. Аналіз організації праці в підрядних будівельних організаціях / З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 168-171.
 5. Скочиляс, С. М. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів / С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 84-86.
 6. Скочиляс, С. М. Аналіз ефективності інвестицій у житлове будівництво / С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 117-119.
 7. Скочиляс, С. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 232-234.
 8. Скочиляс, С. М. Управлінські технологія впровадження інтегрованої логістики з урахуванням особливостей логістичного ланцюга / С. М. Скочиляс // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 76-79.
 9. Скочиляс, С. М. Організаційні форми взаємодії учасників інвестиційного процесу [Електронний ресурс] / С. М. Скочиляс, С. П. Черничинець // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 34. – С.96-102. 
 10. Скочиляс, С. М. Економічні механізми розвитку інноваційної діяльності підприємств [Текст] / Світлана Мирославівна Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 181-186.
 11. Скочиляс, С. М. Актуалізація поняття «прибуток» у контексті забезпечення виходу підприємств з економічної кризи / С. М. Скочиляс // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 25. – С. 13-20.
 12. Скочиляс, С. М. Шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів в Україні / С. М. Скочиляс, С. П. Черничинець // Вчені записки : зб. наук. праць ун-ту КРОК. – 2012. – Вип. 32, т. 1. – С. 277-281.
 13. Скочиляс, С. М. Бізнес-моделі сучасних підприємств в контексті розвитку венчурного інвестування / С. М. Скочиляс // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 26. – C. 34-39.
 14. Скочиляс, С. М. Управлінські технології виявлення логістичних витрат підприємства / С. М. Скочиляс // Економіка, фінанси, право : всеукр. щомісяч. інворм.-аналіт. журн. – Київ : Аналітик, 2013. – Вип. 7. – С. 42-46.
 15. Скочиляс, С. М. Інтеграційний процес з урахування особливостей логістичного ланцюга [Електронний ресурс] / С. М. Скочиляс //  Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Т. 20. – С. 295-300.
 16. Скочиляс, С. Управлінські технології розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні [Електронний ресурс] / Світлана Скочиляс // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 38-43.
 17. Скочиляс, С. М. Ефективні механізми управлінського впливу на інноваційні процеси в Україні / Світлана Мирославівна Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 73-79.
 18.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 3. Скочиляс, С. М. Логістичні аспекти забезпечення збалансованого розвитку підприємств регіону [Текст] / С. М. Скочиляс // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 158-174.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Литвин, Б. М. Економічні відносини в інвестиційно-будівельному комплексі : наук.-практ. посіб. / Б. М. Литвин, З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс ; за ред. Б. М. Литвина.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– 224 с.
 2. Литвин, Б. М. Ринкові відносини в інвестиційному комплексі [Текст]: навч. посіб. /Б. М. Литвин, С. М. Скочиляс.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 195 с.
 3. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с.
 

Серединська Віра Миколаївна

Опубліковано: 12 грудня 2011

seredynska

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Серединская, Вера Николаевна Аналитическое обоснование портфеля заказов научных организаций : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.12. - Москва, 1993. - 199 с.
 2. Серединская Вера Ноколаевна Аналитическое обоснование портфеля заказов научных организаций : автореф. дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.12. - Москва, 1993. - 17 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Загородна, О. Оцінка потенційної кредитоздатності суб'єктів господарювання / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 240-243.
 2. Серединська, В. М. Ставка роялти. Аналіз факторів формування / В. М. Серединська, О. М. Загородня // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль, 1997.– С. 50-55.
 3. Загородна, О. Аналіз боргових фінансових інструментів як передумова ефективних інвестиційних підприємств / О. Загородна, В. Серединська, І. Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 161-167.
 4. Серединська, В. М. Деякі аспекти і категорії проектного аналізу / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 24-26.
 5. Загородна, О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 261-265.
 6. Серединська, В. Шляхи вдосконалення контролю і аналізу загальновиробничих витрат / В. Серединська, О. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 317-320.
 7. Загородна, О. Використання евристичних методів в аналізі та аудиті / О. Загородна, Серединська, // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 14-17.
 8. Загородна, О. Деякі питання практичного використання евристичних методів у розв’язанні аналітичних завдань / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 14. – С. 41-47.
 9. Савченко, С. Особливості формування маркетингових витрат на хлібопекарних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Савченко, В. Серединська // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 91-94.
 10. Серединська, В. Оцінка інноваційних альтернатив розвитку підприємства / Віра Серединська, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 308-314.
 11. Серединська, В. М. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч.1. – С. 59-62.
 12. Серединська, В. М. Роль інтерактивних методів навчання у викладанні обліково-аналітичних дисциплін / В. М. Серединська, С. І. Саченко //Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 95-101.
 13. Серединська, В. М. Деякі питання аналізу реалізації продукції / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 43-46.
 14. Серединська, В. М. Використання евристичних методів в оцінці і відборі оптимального варіанту рекламної діяльності / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 201-216.
 15. Загородна, О. Аналітичний процес і напрями його удосконалення / Ольга Загородна, Віра Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 51-53.
 16. Загородна, О. Оперативне управління грошовими потоками підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 100-104.
 17. Серединська, В. М. Аналітичне обґрунтування вибору варіантів інноваційного розвитку підприємства[Електронний ресурс] / В. М. Серединська, С. І. Саченко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 346-348.
 18. Загородна, О. М. Факторинг і його використання в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч.1. – С. 111-116.
 19. Загородна, О. Аналітичне забезпечення політики фінансування підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 229-234.
 20. Саченко, С. І. Кадровий аудит в системі менеджменту підприємства / С. І. Саченко, В. М. Серединська //Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 57-61.
 21. Загородна, О. Аналітичне обґрунтування цінової політики підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 136-143.
 22. Серединська, В. М. Аналіз системи нормування праці на підприємстві / Віра Миколаївна Серединська, Ольга Михайлівна Загородна, Ірина Володимирівна Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 136-147.
 23. Загородна, О. М. Аналітичне обґрунтування рішень у процесі фінансування господарської діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Загородна, В. М. Серединська  // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахов. вид. – 2016. – Вип. 9. – С. 781-786.
 24. Серединська, В. Аналітичне обгрунтування ціни на науково-технічну продукцію [Електронний ресурс] / Віра Серединська // Галицький економічний вісник.–  2013. – № 3 (42). – С. 97-102.
 25. Seredynska, I. The use of key performance indicators in strategic management of an enterprise [Electronic resource] / Iryna Seredynska, Vira Seredynska, Roman Fedorovych // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т. 47, № 4. – С. 103-116.
 26. Серединская, В. М. Нормативный метод учета в стекольном производстве / В. М. Серединская, З. В. Гуцайлюк, М. И. Шеремета и др. / Стекло и керамика, научно-технический и производственный журнал. – М., 1987. – № 12. – С. 4-5.
 27. Серединская, В. М. Экономические проблемы научно-технического прогресса / В. М. Серединская // Машиностроитель : производ.-техн. журнал. – М., 1992. – № 2. – С. – 1-3.
 28. Серединська, В. М. Економічна оцінка інвестицій в умовах ринку / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТІНГ, 1994. – С. 68-73.
 29. Серединская, В. М. Проблемы анализа экономического риска / В. М. Серединская, О. М. Галушка // Научные записки : сб. научн. трудов каф. экон. анализа. – Тернополь : ТАНХ, 1995. – С. 34-39.
 30. Серединська, В. М. Оцінка конкурентоздатності продукції / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. –Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. – 46-52.
 31. Серединська, В. М. Аналіз факторів формування ставки роялті на ринку технологічних знань / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – Вип. 1. – С. 103-104.
 32. Серединська, В. М. Аналіз ціноутворюючих факторів на ринку технологічних знань             / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – Вип. 1. – С. 122-124.
 33. Серединська, В. М. Основні напрямки вдосконалення  методичної бази економічного аналізу / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 52-55.
 34. Серединська, В. М. Функціонально-вартісний аналіз, як засіб підвищення конкурентоздатності  / В. М. Серединська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 310-313.
 35. Серединська, В. М. Аналіз стимулювання збуту продукції / В. М. Серединська, О. М. Загородна, М. І. Сапачов // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 47-57.              
 36. Серединська, В. М. Деякі питання аналізу фінансових результатів підприємства / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 18-21.
 37. Серединська, В. М. Аналіз у формуванні цінової політики підприємства / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 136-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний аналіз : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, О. С. Білоус, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2007. – 414 с.
 2. Загородна, О. Проектний аналіз : навч.-метод. посіб. / О. Загородна, В. Серединська, Р. Федорович. – Тернопіль, 2001.
 3. Загородна, О. М. Теоретичні основи економічного аналізу : навч.- метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – Тернопіль, 2000.
 4. Загородна, О. Теорія економічного аналізу : підруч. / О. Загородна, Р. В. Федорович, В. М. Серединська. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 321 с.
 5. Загородна, О. М. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В Федорович. – Тернопіль, 2001.
 6. Теорія економічного аналізу : підруч. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович; за ред. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2006. – 368 с.
 7. Федорович, Р. В. Фінансовий аналіз / Р. В. Федорович, О. М. Загородна, В. М. Серединська. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 149 с.
 8. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – вид. 2-ге переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2010. – 592 с.
 9. Серединська, В. М. Тренінг зі спеціальності "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. М. Серединська, Л. І. Боїла, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 82 с.
 

Сторінка 1 із 20