Харчук Світлана Анатоліївна

Опубліковано: 20 лютого 2012

harchuk s a

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Харчук, Світлана Анатоліївна Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Харчук Світлана Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2011. - 184 c.
 2. Харчук, Світлана Анатоліївна Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Анатоліївна Харчук.– К.: ІАЕ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Харчук, С. А. Організаційно-економічні чинники підвищення зайнятості на селі [Електронний ресурс] / С. А. Харчук.
 2. Харчук, С. Соціальний захист населення в сучасних умовах розвитку економіки / Світлана Харчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 136-140.
 3. Харчук, С. А. Напрями ефективного формування зайнятості на селі та розвитку сільських територій / С. Харчук // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп.нац. екон. ун-ту. – Тернопіль,2010. – № 13. – С. 58-63.
 4. Харчук, С. А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення / С. А. Харчук // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – C. 110-113.
 5. Харчук, С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання [Текст] / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71-76.
 6. Харчук, С. А. Системний аналіз законодавства України про охорону здоров’я / С. А. Харчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 7. – С. 57-61.
 7. Харчук, С. А. Право і управління у сфері охорони здоров’я: нові підходи, сучасні тенденції / С. А. Харчук // Актуальні проблеми політики. – 2005. – Вип. 24. – С. 106-110.
 8. Харчук, С. А. Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення Вінниччини [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Ефективна економіка. – 2010. – № 2.
 9. Харчук, С. А. Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Агросвіт. – 2015. – № 11. – С. 19-23.
 10. Харчук, С. А. Соціально-економічний розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 12. – С. 20-23.
 11. Харчук, С. А. Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення / С. А. Харчук // Ефективна економіка. – 2015. – № 7. 
 12. Харчук, С. А. Стан інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності / С. А. Харчук // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – C. 66-72.