Хартоняк Галина Феодосіївна

Опубліковано: 01 вересня 2011

Галина Феодосіївна Хартоняк

Кафедра економічної теорії

Посада: старший викладач

Публікації:

 1. Заклекта О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз - дослідники ринку цінних паперів / Ольга Заклекта, Галина Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 102-106.
 2. Хартоняк Г. Еволюція наукових поглядів на державне регулювання диференціації доходів населення / Галина Хартоняк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 42-45.
 3. Заклекта, О. І. Сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні / О. І. Заклекта, Г. Ф. Хартоняк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 173-177.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– 252 с.
 3. Економічна теорія : політична економія [Текст] : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 4. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / авт. кол. В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний , О. В. Длугопольський , О. І. Заклекта , В. В. Кириленко , М. В. Чирак , І. О. Гвоздецький , Г. Ф. ,Хартоняк , П. М. Сем'янчук. – Тернопіль : Тернограф, 2009. – 624 с.
 5. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / авт. кол. В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний , О. В. Длугопольський , О. І. Заклекта , В. В. Кириленко , М. В. Чирак , І. О. Гвоздецький , Г. Ф. ,Хартоняк , П. М. Сем'янчук ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 624 с.
 

Хом'як Олександр Петрович

Опубліковано: 01 грудня 2011

хом'як олександр петрович

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Хом'як, Олександр Петрович Організаційно-економічний механізм розвитку житлово-комунального господарства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Олександр Петрович Хом'як.– К.: НАНУ, 2008.– 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Хом'як, О. Актуальні проблеми розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на прикладі м. Тернополя та населених пунктів області. / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – № 10. – С. 97-102.
 2. Хом'як, О. Суть, принципи та чинники розвитку житлово-комунального господарства / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 58-62.
 3. Хом'як, О. Законодавче обґрунтування процесу надання житлово-комунальних послуг на регіональному рівні: сучасний стан та напрями реформування / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 124-129.
 4. Хом'як, О. Фінансово-кредитна основа реалізації реформи житлово-комунального господарства / О. Хом'як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 239-243.
 5. Хом'як, О. Оптимізація витрат суб'єктів господарювання, які надають послуги із вивезення твердих побутових відходів в регіоні / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 28-31.
 6. Хом'як, О. Зарубіжний досвід реформування системи управління у сфері надання житлово- комунальних послуг [Електронний ресурс] / Олександр Хом'як.
 

Сторінка 3 із 3