Чорний Михайло Петрович

Опубліковано: 07 вересня 2011

Чорний

Кафедра податків та фіскальної політики

Вчене звання: кандидат економічних наук

Науковий ступінь: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Чорний М. Аналіз податкових ризиків при відборі платників для проведення документальних перевірок / Михайло Чорний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 142-143.
  2. Чорний М. Еволюція методів примусового стягнення податкової заборгованості / Михайло Чорний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – № 12. – С. 129-133.
  3. Чорний М. П. Організація планових податкових перевірок / М. П. Чорний // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 11-15.
  4. Чорний М. Режим виїзних податкових перевірок: періодичність та терміни проведення / М. Чорний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 140-141.
  5. Чорний, М. Щоденні нормативи мобілізації податкових платежів для оперативного аналізу виконання нормативної бази оподаткування / Михайло Чорний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 97-98.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
  2. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

  1. Чорний, М. П. Фіскальне адміністрування / М. П. Чорний. – Тернопіль : Кентавр, 2002. – 172 с.
  2. Черный, М. П. Организация последующего документального налогового контроля в Украине [Текст] / М. П. Черный // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 177-182.
  3. Фіскальні технології реєстрації розрахунків [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, М. П. Чорний, В. П. Солтис, Б. О. Галин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с.