Чирак Микола Володимирович

Опубліковано: 22 липня 2014

Микола Володимирович ЧиракКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чирак, Николай Владимирович Совершенствование экономического стимулирования рационального использования материальных ресурсов в условиях интенсификации социалистического производства:  дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 - политическая экономия / Львов. гос. ун-т им. И. Франко. - Львов, 1985. - 208 с.
 2. Чирак, Николай Владимирович Совершенствование экономического стимулирования рационального использования материальных ресурсов в условиях интенсификации социалистического производства: автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Львов. гос. ун-т им. И. Франко. - Львов, 1985. - 24 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Чирак М. Особливості входження у світову економіку країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (на прикладі Японії і Республіки Кореї) / Микола Чирак, Вікторія Клімчик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 3. – С. 123-132
 2. Чирак, М. Особливості залучення та роль прямих іноземних інвестицій у країнах з перехідною економікою / М. Чирак, В. Безкоровайна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №5-1. – С. 71-75.
 3. Чирак, М. Пора розставити акценти: [Політико-правовий зріз конфлікту в ТАНГ] / М. Чирак // Вільне життя. – 2005. – 2 квітня (№34-35). – С.5.
 4. Чирак, М. Гіпотеза ефективних ринків: прибічники і критики / Микола Чирак, Ірина Чирак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 126-135.
 5. Чирак, М. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / Микола Чирак, Вікторія Клімчик // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 74-88.
 6. Чирак, М. В. Посилення особистої зацікавленості в раціональному використанні матеріальних ресурсів / М. В. Чирак // Проблеми вдосконалення економічного механізму управління соціальною економікою. – Тернопіль, 1985. – Рук. деп. в ІНІСН АН СРСР 18.09.1985, № 22532.
 7. Чирак, М. В. Радянська економіка: нова якість росту / А. С. Антошенко, М. В. Чирак . – Тернопіль : Збруч, 1989.
 8. Чирак, М. В. Економічна глобалізація та форми її прояву / М. В. Чирак // Збірник наукових праць викладачів комерційного інституту. – Тернопіль, 2003.
 9. Чирак, М. В. Вплив структурних зрушень в промисловості на використання матеріальних ресурсів / М. В. Чирак // Вісник Львівського дуржавного університету. Сер. Суспільні науки. – Львів, 1983. – Вип. 20.
 10. Микитюк, Н. Я. Бригадна форма організації і стимулювання праці. Інформ. листок про передовий виробничо-технічний досвід / Н. Я. Микитюк, М. М. Бабій, М. В. Чирак  // ЛвЦНТІ Держплану УРСР. – Львів, 1984.
 11. Чирак, М. В. Шляхи вдосконалення механізму управління якістю продукції / М. В. Чирак // Соціально-економічні проблеми переходу до нового господарського механізму. – Тернопіль, Деп в ІНІСН АН СРСР № 38976 від 25.07.89.
 12. Чирак, М. В. Особливості формування страхового ринку України / О. М. Теребус, М. В. Чирак // Проблеми розбудови державності України. – Тернопіль, Рук. деп. в ДНТБ України, № 1989-Ук93 від 14.10.1993.
 13. Чирак, М. В. Інтеграційні процеси в умовах глобалізації світової економіки / М. В. Чирак, В. В. Теребус // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Спец. вип., № 15/5.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка : теоретичні основи [Текст] : підручник. Ч. 1 / І. В. Буян, Р. М. Березюк, С. В. Братко [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 1997. – 204 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Основи економічної теорії [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Ковальчук, В. В. Кириленко, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : ТІНГ Кафедра економ. теорії, 1993. – 115 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : курс лекцій / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. В. Чирак [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 233 с.
 3. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.