Шпінталь Михайло Ярославович

Опубліковано: 16 серпня 2013

шпінталь михайло ярославовичКафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шпінталь, Михайло Ярославович. Напружено-деформований стан і розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів, що згинаються, з урахуванням передісторії навантаження [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Шпінталь Михайло Ярославович ; Полтавський держ. технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2000. - 164 с.
 2. Шпінталь, Михайло Ярославович. Напружено-деформований стан і розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів, що згинаються, з урахуванням передісторії навантаження [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Шпінталь Михайло Ярославович ; Полтавський держ. технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2000. - 20 с.

Публікації

 1. Клименко,Є. В. Урахування впливу нерівномірності деформацій попередньо напруженої розтягнутої арматури при режимних навантаженнях та роботі перерізу з тріщинами [Електронний ресурс] / Є. В. Клименко, М. Я. Шпінталь // Коммунальное хозяйство городов. – 2000. – № 23. – С. 46-49.
 2. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.
 3. Honchar L. Evaluation of losses of Kam’yanets’ – Podil’skiy as a result of the harmful emissions by motor transport / Lyudmyla Honchar, Mykhailo Shpintal, Oksana Kushnir // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 322. – Bibliography: 5 titles.
 

Шевчук Руслан Петрович

Опубліковано: 23 вересня 2011

шевчук

Кафедра: комп’ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевчук, Руслан ПетровичБагатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Руслан Петрович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.
 2. Шевчук, Руслан ПетровичБагатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Руслан Петрович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с.

СТАТТІ:

 1. Співак І. Я. Інтервальна модель аналізу ефективності інвестицій / І. Я. Співак, Р. П. Шевчук, Т. В. Гончар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 182-185.
 2. Шевчук Р. Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування / Р. Шевчук, В. Манжула, О. Адамів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 103-108.
 3. Шевчук Р. Підвищення ефективності клієнт-серверних систем середньої складності / Р. Шевчук, А. Яцинич // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 182-186.
 4. Мельник, А. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник, Р.П. Шевчук // Системи обробки інформації. – 2011. - Вип. 3 (93). – С. 57-61.
 5. Комар, М. Нейросетевой подход к обнаружению сетевых атак на компьютерные системы [Електронний ресурс] / М.П. Комар, И.О. Палий, Р.П. Шевчук, Т.Б. Федысив // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - № 2. – С. 156-163.
 6. Шевчук, Р. Принципи проектування та структурна побудова місцевих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / Р.П. Шевчук, І.Я. Співак, Т.В. Гончар // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 1. – С. 85-91.
 7. Коркішко, Т. Базові структури операційних пристроїв хешування для процесорів підтримки протоколу IPSec / Т. Коркішко, Л. Коркішко, Р. Шевчук // Комп’ютинг. – 2003. – Т. 2, № 1. – С. 41-47.
 8. Коркішко, Т. Часові характеристики паралельних багатоабонентських мультимедіа конференцій рекурсивної архітектури / Т. Коркішко, Р. Шевчук // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – № 2. – С. 109-116.
 9. Коркішко, Т. Синтез структур операційних пристроїв виконання криптографічних алгоритмів IPSEC оптимізованих для обробки медіа пакетів / Т. Коркішко, Р. Шевчук // Комп’ютинг. – 2004. – Т. 3, № 3. – С. 100-109.
 10. Мельник, А. Порівняльний аналіз алгоритмів стиснення мовних сигналів / А. Мельник, Р. Шевчук // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи і мережі. – 2004. – № 523. – С. 109-117.
 11. Мельник, А. Особливості багатоканального транскодування форматів стиснених мовних сигналів / А. Мельник, Р. Шевчук // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 2. – С. 122-128.
 12. Мельник, А. О. Мікшування мовних сигналів у мультимедійних системах реального часу / А. О. Мельник, Р. П. Шевчук, Т. А. Коркішко // Комп’ютинг. – 2006. – Т. 5, № 1. – C. 57-65.
 13. Шевчук, Р. П. Транскодування стиснених мовних сигналів між GSM 06.20 та G.729 / Р. П. Шевчук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2007. – № 3. – C. 172-179.
 14. Шевчук, Р. П. Проектування багатоканального транскодера між G.723.1 та G.729A / Р. П. Шевчук, Л. І. Гончар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2007. – № 2. – С. 124-129.
 15. Шевчук, Р. П. Проектування багатоканального транскодера стиснених мовних сигналів між GSM 06.20 та G.729А / Р. П. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2010. – Т. 1, № 2. – С. 108-114.
 16. Шевчук, Р. П. Ідентифікація та виконання голосових команд персональними мобільним помічниками із використанням продукційної моделі представлення знань / Р. П. Шевчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 182-191.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмування для мобільних платформ [Текст] : метод. вказівки до виконання практ. робіт / уклад. Р. П. Шевчук, М. В. Сусла. - Тернопіль : [б. в.], 2017. - 110 с.
 2. Безпека програм та даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 34 с.
 

Шевчук Оксана Романівна

Опубліковано: 15 жовтня 2012

shevthuk o r

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ящищак, Оксана Романівна Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: організаційно-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ящищак Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 247 с.
 2. Ящищак, Оксана Романівна Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: організаційно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ящищак Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шевчук, О. Поняття та правова природа фінансових послуг / Оксана Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 29-32.
 2. Шевчук, О. Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2012. – № 11. – С. 27-30.
 3. Шевчук, О. Р. Ринок фінансових послуг як об'єкт наукового дослідження фінансово-правової науки / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2012. – № 10. – С. 29-32.
 4. Ящищак, О. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Ящищак // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С. 22-25.
 5. Ящищак, О. Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Ящищак // Адвокат. – 2010. – № 10. – С. 36-40.
 6. Ящищак, О. Р. Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг / О. Р. Ящищак // Адвокат. – 2011. – № 3. – С. 28-33.
 7. Ящищак, О. Р. Місце медичного страхування в системі фінансових послуг України [Електронний ресурс] / О. Р. Ящищак.
 8. Ментух, Н. Ф. Міжнародний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. –Вип. 4. – т. 1. – С.144-146.
 9. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Наталія Фелікіссімівна Ментух, Оксана Романівна Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 68-72.
 10. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2015. – Вип. 30, т. 2. – С. 92-95.
 11. Шевчук, О. Р. Правове регулювання діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2011. – № 1. – С. 453-463.
 12. Шевчук, О. Р. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України / О. Р. Шевчук // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (17). − С. 803-806.
 13. Шевчук, О. Р. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / О. Р. Шевчук // Карпатський правничий часопис. – 2015. – Вип. 8. – С. 98-105.
 14. Шевчук, О. Р. Зміст поняття фінансових послуг у законодавстві України / О. Р. Шевчук // Правова держава. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 18. – С. 565-571.
 15. Шевчук, О. Р. Законодавство України в сфері надання фінансових послуг на шляху до стандартів ЄС / О. Р. Шевчук // Часопис Київського університету права. – К. : Київський університет права НАН України, 2007. – Вип. 2007/1. – С. 97-103.
 16. Шевчук, О. Р. Правові аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 2 (26). – С. – 159-164.
 17. Шевчук, О. Р. Методологічні засади систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10 (154). – С. 22-26.
 18. Шевчук, О. Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами СОТ / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 3 (27). – С. 226-230.
 19. Шевчук, О. Р. Правовий статус саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 4 (28). – С. 229-234.
 20. Шевчук, О. Р. Правове регулювання створення та діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : Видавництво Національного авіаційного університету, 2011. – № 2 (19). – С. 85-89.
 21. Шевчук, О. Р. Ринок фінансових послуг як об’єкт державного регулювання та категорія фінансового права / О. Р. Шевчук // Часопис Київського університету права. – К. : Київський університет права НАН України, 2012. – Вип. 1. – С. 148-153.
 22. Шевчук, О. Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2013. – № 12 (159) – С. 27-31.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Антикорупційна політика в Україні [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. І. Возьний, О. Т. Іващук, Р. П. Олійничук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 241 с.
 

Шаюк Ольга Ярославіана

Опубліковано: 14 січня 2013

1467369297 shaiukКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шаюк, Ольга Ярославівна Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів [Текст] : дис... канд. психологічних наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ольга Ярославівна Шаюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 216 с.
 2. Шаюк, Ольга Ярославівна Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія /Ольга Ярославівна Шаюк.– Хмельницький: ДПСУ, 2011.– 16 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шаюк, О.Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів /Ольга Шаюк //Психологія і суспільство.– 2011.– № 3.– С. 28-65.
 2. Шаюк, О. Вітакультурний метапідхід в осмисленні толерантності як інтегральної особистісної риси людини [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 3. Шаюк, О. Я. Когнітивний компонент толерантності особистості [Електронний ресурс] / О. Я. Шаюк.
 4. Шаюк, О. Методологія конкретно-тематичного дослідження толерантності [Електронний ресурс] / О. Шаюк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 12. – С. 24-28.
 5. Шаюк, О. Я. Мотиваційно–ціннісний компонент толерантності особистості [Електронний ресурс] / О. Я. Шаюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 11. – С. 932-944.
 6. Шаюк, О. Самотолерантність як предмет теоретико-методологічного аналізу [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 7. Шаюк, О. Толерантність як сутнісна характеристика професійного спілкування [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 8. Шаюк, О. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми / О. Шаюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 100-111.
 9. Шаюк, О. Особливості формування емоційно-вольового компонента толерантності у майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 126-130.
 10. Шаюк, О. Особливості формування поведінкового компонента толерантності у майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2013. - № 4. - С. 143-146.
 11. Фурман, А. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 12. Шаюк, О. Вітакультурні обрії сутнісного пізнання толерантності / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 73-78.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Deutsch fur Landwirte. Німецька мова для аграріїв [Текст]: Навчальний посібник /Б. Германн, М. Дутка, Ф. Ріхтер, О. Шаюк.– Тернопіль: б.в., 2004.– 176 s.
 

Шашкевич Олександр Любомирович

Опубліковано: 05 вересня 2011

Shashkevych

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент, директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 248 с.
 2. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Шашкевич О. Вартість освітніх послуг у вищих навчальних закладах: моделювання оптимальної ціни / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 112-119.
 2. Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності / Олександр Шашкевич // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 118-125.
 3. Шашкевич О. Л. Етимологія, сутність та призначення державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 540-546.
 4. Шашкевич, О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 101-114.
 5. Бескид, Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Йосип Бескид, Олександр Шашкевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31.
 6. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 7. Шашкевич, О. Л. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в умовах трансформаційних процесів в економіці / О. Л. Шашкевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 66-70.
 8. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів / О. Л. Шашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2005. – № 3, т. 2. – С. 104-106.
 9. Шашкевич, О. Л. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державної форми власності / О. Л. Шашкевич // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1 (12). – С. 112-122.
 10. Шашкевич, О. Л. Економічна сутність та причини дефіциту державного бюджету / О. Л. Шашкевич // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 495 : Економіка. – С. 118-121.
 11. Шашкевич, О. Л. Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 16/1. – С. 437-442.
 12. Шашкевич, О. Л. Методологія оцінки ефективності діяльності вищих навчальних закладів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/2. – С. 216-220.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Шашкевич, О. Л. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу [Текст] / О. Л. Шашкевич // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 561-580.
 

Шупа Леся Зіновіївна

Опубліковано: 19 вересня 2018

1517482320 267b4417Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шупа, Леся Зіновіївна Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Леся Зіновіївна Шупа. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 245 с.
 2. Шупа, Леся Зіновіївна Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Леся Зіновіївна Шупа. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Шупа, Л. З. Менеджмент у страховій медицині / Л. З. Шупа // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 34-36.
 2. Спільник, Ірина Аналіз інвестиційної діяльності підприємства [Текст] / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 374-378.
 3. Шупа, Леся Інституціонально-еволюційна трансформація медичного страхування в Україні [Текст] / Леся Шупа // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 32-42.
 4. Шупа, Леся Медичне страхування в Україні [Текст] / Леся Шупа // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 229-230.
 5. Кнейслер, О. В. Медичне страхування у системі страхового захисту: сутність та проблеми ідентифікації [Текст] / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – C. 202-208.
 6. Кнейслер, Ольга Оптимізація ціноутворення на ринку добровільного медичного страхування [Текст] / Ольга Кнейслер, Леся Шупа // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 7-18.
 7. Шупа, Л. З. Проблеми розвитку медичного страхування в Україні [Текст] / Л. З. Шупа, О. В. Кнейслер // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф.студ., аспірантів, молод. вчених [м. Тернопіль, 12 квіт. 2016 р.] / відпов. за вип. О. В. Кнейслер ; уклад. : Т. В. Письменна, П. М. Партика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 195-197.
 8. Спільник, Ірина Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу [Текст] / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 55-59.
 9. Кнейслер, О. В. Фінансування національної системи охорони здоров'я [Текст] / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки : зб. тез доп. Всеукр.наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 25 трав. 2016 р.] / відпов. за вип. О. В. Кнейслер ; уклад. : Т. В. Письменна, П. М. Партика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 20-23.
 10. Шупа, Леся Функціонування українського ринку добровільного медичного страхування [Текст] / Леся Шупа // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 178-179.
 11. Шупа, Л. З. Медичне страхування в Україні: шляхи запровадження загальнообов’язкової форми [Текст] / Л. З. Шупа // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 193-196.
 12. Кнейслер О. В. Теоретико-прагматичні підходи до визначення фінансових потоків / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 28. - С. 113-118.
 13. Шупа, Л. З. Світовий досвід обов’язкового медичного страхування та імплементація його в Україні [Текст] / Леся Зіновіївна Шупа // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – 2016. – № 25. – С. 101-108.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кнейслер, О. В. Медичне страхування в Україні : реалії функціонування та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 192 с.
 2. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.