Шумський Анатолій Васильович

Опубліковано: 30 січня 2013

Кримський навчально-консультаційний центр

Посада: заступник директора

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шумський, Анатолій Васильович Інноваційний розвиток агропромислового виробництва [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Анатолій Васильович Шумський.– К.: ІАЕ НААНУ, 2012.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шумський, А. В. Управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва: стан та перспективи розвитку / А. В. Шумський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 24-29.
 2. Шумський, А. В. Державне регулювання інноваційних процесів розвитку сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / А. В. Шумський // Наука й економіка. – 2010. – № 3. – С. 151-155.
 3. Шумський, А. В. Ефект синергії при визначенні інноваційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Шумський.
 4. Шумський, А. В. Ефективність інноваційного забезпечення розвитку виноградно-виробничої галузі [Електронний ресурс] / А. В. Шумський.
 5. Шумський, А. В. Функціонування інноваційного механізму виноградно-виробничої галузі [Електронний ресурс] / А. В. Шумський.
 6. Язлюк, Б. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, С. Питель, А. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дудар, В. Т. Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : монографія / В. Т. Дудар, А. В. Шумський, Б. О. Язлюк. - Тернопіль : Астон, 2013. - 260 с.
 

Шаварина Марія Петрівна

Опубліковано: 29 серпня 2011

Shavaryna

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

 1. Шаварина М. Пенсійне страхування: теорія, вітчизняні реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 63-75.
 2. Шаварина М. Соціальне страхування в умовах ринкових перетворень: практика та шляхи удосконалення / М. Шаварина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 126-132.
 3. Шаварина М. Соціальний захист населення: реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 34-43.
 4. Шаварина М. П. Перерозподільні процеси в пенсійній системі України [Електронний ресурс] / М. П. Шаварина.
 5. Шаварина, М. П. Недержавне пенсійне забеспечення в Україні в умовах становлення ринкової економіки [ Електронний ресурс] / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська.
 6. Шаварина, М. П. Проблеми реформування пенсійного страхування в Україні та перспективи його подальшого розвитку / М. П. Шаварина // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 398-402.
 7. Шаварина, М. Видатки бюджету Пенсійного фонду України в умовах реформування пенсійної системи / М. Шаварина // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 172-178.
 8. Шаварина, М. Фінансові ресурси вищої школи / Марія Шаварина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 9. – С. 273-274.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шаварина, М. П. Перерозподільні процеси в системі державного пенсійного страхування [Текст] / М. П. Шаварина // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 48-63.
 2. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 3. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Кізима, Т. О. Соціальна політика та її вплив на фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима, М. П. Шаварина // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 332-339.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Юрій, С. І. Державні цільові фонди [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 388 с.
 2. Шаварина, М. П. Історія фінансів [Текст] : Навчальний посібник / М. П. Шаварина. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 247 с.
 3. Шаварина, М. П. Історія фінансів [Текст] : навч. посіб. / М. П. Шаварина. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 136 с.
 4. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009. – 464 с.
 5. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : Додаток до книга на CD / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009.
 6. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2006. – 464 с.
 7. Шаварина, М. П. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 258 с.
 8. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 399 с.
 9. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004. – 464 с.
 10. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Парижак, М. П. Шаварина, В. М. Булавинець, О. М. Майборода. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 192 с.
 11. Шаварина, М. П. Генезис і еволюція фінансів [Текст] / М. П. Шаварина // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 42-56.
 12. Шаварина, М. П. Соціальні позабюджетні фонди [Текст] / М. П. Шаварина // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 308-332.
 

Шаманська Надія Володимирівна

Опубліковано: 04 листопада 2014

Кафедра фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Шаманська, Надія Володимирівна Страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічних перетворень в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Надія Володимирівна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 320 с.
 2. Шаманська, Надія Володимирівна Страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічних перетворень в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Надія Володимирівна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Шаманська, Н. В. Детермінанти проведення пенсійної реформи в Україні [ Електронний ресурс] / Н. В. Шаманська.
 2. Шаварина, М. П. Недержавне пенсійне забеспечення в Україні в умовах становлення ринкової економіки [ Електронний ресурс] / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська.
 3. Шаманська, Н. В. Сутнісно-теоретичні аспекти та генезис соціального страхування [ Електронний ресурс] / Н. В. Шаманська.
 4. Шаманська, Н. В. До концептуальних основ дослідження соціального страхування на випадок безробіття / Н. В. Шаманська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №4. – С. 169-174.
 5. Шаманська, Н. Зайнятість і ринок праці: теоретико-методологічні засади / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2. – С.7-20.
 6. Шаварина, Марія Пенсійне страхування: теорія, вітчизняні реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 4. – С. 63-75.
 7. Шаманська, Н. В. Політика зайнятості та аналіз тенденцій на ринку праці Тернопільської області в умовах соціально-економічних перетворень / Н. В. Шаманська // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 5. – С. 133-138.
 8. Шаварина, Марія Соціальний захист населення: реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2009. – Вип. 4. – С. 34-43.
 9. Шаманська, Н. Теоретичні основи та проблемні аспекти вітчизняної системи соціального страхування на випадок безробіття / Н. Шаманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №6. – С. 142-148.
 10. Шаманська, Н. Фінансове забезпечення соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 2. – С.88-101.
 11. Шаманська, Н. Фінансові ресурси державного соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 80-88.
 12. Шаманська, Н. Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан і пріоритети розвитку / Н. Шаманська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 89-98.
 13. Шаманська, Н. Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція / Н. Шаманська, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 173-184.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шаманська, Н. В. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - основне джерело фінансових ресурсів державного пенсійного страхування / Н. В. Шаманська, О. С. Шаманська // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 130-145.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 4. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 5. Кізима, Т. О. Політика держави у сфері пенсійного страхування і пенсійного забезпечення [Текст] / Т. О. Кізима, Н. В. Шаманська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 340-349.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009. – 464 с.
 2. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004. – 464 с.
 3. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2006. – 464 с.
 4. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : Додаток до книга на CD / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009.
 5. Шаварина, М. П. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 258 с.
 6. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 399 с.
 7. Юрій, С. І. Державні цільові фонди [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 388 с.

 

 

 

 

Шаманська Олена Сергіївна

Опубліковано: 29 серпня 2011

ShamanskaOlena

Кафедра фінасів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Шаманська, Олена Сергіївна Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансформацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олена Сергіївна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 284 с.
 2. Шаманська, Олена Сергіївна Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Сергіївна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кізима, Т. Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 7-16.
 2. Демянишин, В. Г. Неподаткові надходження :проблеми та роль у доходах бюджету держави [ Електронний ресурс] / В. Г. Демянишин, О.С. Шаманська.
 3. Шаманська, О. С. Сутність і особливості заощаджень населення в умовах ринкової трансформації економіки [ Електронний ресурс] / О.С. Шаманська // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 3. – С. 72-77.
 4. Шаманська, О. Фінансова поведінка домогосподарств : сутність, мотиви, види та чинники / Олена Шаманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 104-111.
 5. Кізима, Т. Фінансова грамотність населення і фінансова поведінка домогосподарств: аспекти взаємовпливу / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 16-26.
 6. Шаманська, Н. Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція / Н. Шаманська, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 173-184.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шаманська, Н. В. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - основне джерело фінансових ресурсів державного пенсійного страхування [Текст] / Н. В. Шаманська, О. С. Шаманська // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 130-145.
 2. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Кізима, Т. О. Фінансова грамотність населення як важлива передумова реалізації фінансової політики [Текст] / Т. О. Кізима, О. С. Шаманська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 373-382.
 

Шкарабан Степан Іванович

Опубліковано: 14 вересня 2011

shkaraban

Кафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шкарабан, С. Концептуальні засади історії розвитку економічного аналізу / Степан Шкарабан, Інна Лазаришина // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль : Економічна думка, 2011. - Вип. 1. - С. 9-18.
 2. Шкарабан, С. Маркетинговий аналіз та інтернет-маркетинг / Степан Шкарабан, Богдан Штефан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 336-340.
 3. Шкарабан, С. Принципи та умови організації оперативного економічного аналізу на підприємстві / Степан Шкарабан // Економічний аналіз : Збірник наукових праць : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 11-12.
 4. Шкарабан, С. Стратегії організації економічного аналізу / Степан Шкарабан, Інна Лазаришина // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 10-14.
 5. Шкарабан С. Теоретичні засади економічного аналізу в умовах становлення ринкових відносин в Україні [Електронний ресурс] / Степан Шкарабан, Інна Лазаришина // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 9-13.
 6. Шкарабан С. Характеристика стану економічного аналізу в Україні / Степан Шкарабан, Інна Лазаришин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 10-13.
 7. Шкарабан С. Чи потрібен аналіз економісту / С. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 10-12.
 8. Шкарабан С. І. З історії розвитку оперативного економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Наукові записки присвячені 25-річчю створення кафедри економічного аналізу. – Тернопіль, 1996. – С. 4-7.
 9. Шкарабан С. І. Кафедрі економічного аналізу - 25 / С. І. Шкарабан // Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю каф. екон. аналізу і 30-річчю інституту обліку і аудиту. – Тернопіль, 1996. – С. 3-5.
 10. Шкарабан С. І. Попередній аналіз собівартості продукції / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997. – С. 3-8.
 11. Шкарабан С. І. Про основні напрямки наукової роботи кафедри / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. ін-ту нар. госп-ва. – Тернопіль, 1993. – С. 3-5.
 12. Шкарабан, Степан. Характеристика функцій економічного аналізу в контексті управління суб'єктами господарювання [Текст] / Степан Шкарабан, Інна Лазаришина // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 10-12.
 13. Шкарабан, С. И. Актуальные проблемы оперативного анализа в объединениях швейной промышленности / С. И. Шкарабан, Р. Федорович // Проблемы экономического анализа : сб. науч. трудов. – М. : МФИ, 1978. – С. 18.
 14. Шкарабан, С. И. Анализ использования площадей магазинов / С. И. Шкарабан, Ф. Проскура // Советская потребительская кооперация. – 1968. – № 6.
 15. Шкарабан, С. И. Больше внимания вопросам организации бухгалтерского учета, экономического анализа и контроля / С. И. Шкарабан // Пищевая промышленность. – 1982. – № 1. – С. 2.
 16. Шкарабан, С. И. Больше внимания вопросам организации оперативного учета и анализа / С. И. Шкарабан // Бухгалтерський учет. – 1981. – № 9. – С. 58.
 17. Шкарабан, С. И. Больше внимания вопросам организации учета и контроля деятельности хозрасчетных бригад / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1987. – № 2. – С. 46-47.
 18. Шкарабан, С. И. Большое внимание вопросам экономического анализа / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1974. – № 8. – С. 2.
 19. Шкарабан, С. И. Будущие экономисты ведут исследования / С. И. Шкарабан // Вестник высшей школы. – 1979. – № 6. – С. 8.
 20. Шкарабан, С. И. Вопросы системного анализа управления эффективностью производства / С. И. Шкарабан, В. Труш // Повышение эффективности общественного производства на основе научно-технического прогресса : материалы респуб. конф. – 1976. – С. 11-12.
 21. Шкарабан, С. И. Где хранить сезонные товары ? / С. И. Шкарабан, В. Пиж // Экономическая газета. – 1974. – № 15. – С. 17.
 22. Шкарабан, С. И. Комплексная оценка хозрасчетной деятельности производственных подразделений в новых условиях хозяйствования / С. И. Шкарабан // Хозрасчет, учет и экономический анализ в новых условиях хозяйствования : сб. трудов. – М.: МГУ, 1989. – С. 179- 181.
 23. Шкарабан, С. И. Корреляционный метод анализа взаимосвязи между товарооборотом, качеством продавцов и площадью магазинов / С. И. Шкарабан // Сборник докладов по итогам НИР ЛТЭИ за 1967 г. – М., 1968.
 24. Шкарабан, С. И. Некоторые вопросы дальнейшего развития и совершенствования нормативного учета затрат / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1986. – № 8. – С. 54.
 25. Шкарбан, С. И. Некоторые вопросы организации и совершенствования экономического анализа / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1980. – № 12. – С. 2.
 26. Шкарабан, С. И. Некоторые вопросы совершенствования учебников и преподавания экономического анализа в вузах / С. И. Шкарабан // Методика преподавания учетных дисциплін : сб. докладов Всесоюз. научн.-метод. конф. – Тернополь, 1980. – С. 4.
 27. Шкарабан, С. И. Некоторые вопросы становления и основные проблемы дальнейшего развития оперативного экономического анализа / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1984. – № 3. – С. 44.
 28. Шкарабан, С. И. Об анализе использования площадей магазинов / С. И. Шкарабан, Ф. Проскура // Пути развития материально-технической базы потребительской кооперации : межвуз. конф. [21-24 декабря 1966 г.]. – М., 1966.
 29. Шкарабан, С. И. Обобщение результатов оперативного экономического анализа / С. И. Шкарабан, А. Шеремет, А. Емельянов [и др.]. // Бухгалтерский учет. – 1986. – № 1. – С. 50-53.
 30. Шкарабан, С. И. Об организации оперативного учета использования оборудования / С. И. Шкарабан, М. Сапачев // Бухгалтерский учет. – 1980. – № 11. – С. 6.
 31. Шкарабан, С. И. Об организации оперативного учета на предприятиях и в объединениях промышленности / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет в условиях совершенствования хозяйственного механизма : материалы Всесоюз. научн.-практ. конф. – М., 1981. – С. 4.
 32. Шкарабан, С. И. Об организации экономического анализа в условиях бригадной организации труда / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1988. – № 12. – С. 68.
 33. Шкарабан, С. И. Об организации экономического анализа в условиях самофинан-сирования и самоокупаемости / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1988. – № 2. – С. 38.
 34. Шкарабан, С. И. Об улучшении использования основных фондов розничной торговли в потребительской кооперации / С. И. Шкарабан, А. Дайновский // Экономика торговли. – К. : Техника, 1969. – Вып. 2.
 35. Шкарабан, С. И. О курсе экономического анализа / С. И. Шкарабан, Б. Корецкий // Бухгалтерський учет. – 1982. – № 9. – С. 22-23.
 36. Шкарабан, С. И. О повышении роли журнала и корпункта / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1980. – № 12. – С. 12.
 37. Шкарабан, С. И. О путях совершенствования внутреннего хозрасчета / С. И. Шкарабан // Хозрасчет финансы и кредит. – 1975. – № 17. – С. 8.
 38. Шкарабан, С. И. О расширении публикаций по вопросам оперативного учета и анализа / С. И. Шкарабан // Легкая промышленность. – 1986. – № 4. – С. 63-64.
 39. Шкарабан, С. И. Оперативное планирование хозрасчетной деятельности производственного объединения / С. И. Шкарабан // Совершенствование хозяйственного механизма в отраслях промышленности : материалы Всесоюз. научн.-техн. конф. – М., 1982. – С. 74-75.
 40. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ использования материальных ресурсов / С. И. Шкарабан, А. Шеремет, А. Емельянов [и др.]. // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 4. – С. 51-55.
 41. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ использования оборудования / С. И. Шкарабан, А. Шеремет, А. Емельянов [и др.]. // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 6. – С. 50-52.
 42. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ использования трудовых ресурсов / С. И. Шкарабан, А. Шеремет, А. Емельянов [и др.]. // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 7. – С. 50-53.
 43. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ объема производства и реализации продукции / С. И. Шкарабан, А. Шеремет, А. Емельянов [и др.]. // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 2. – С. 53-56.
 44. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ работы предприятия / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1975. – № 4. – С. 10.
 45. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ ритмичности производства и качества продукции / С. И. Шкарабан, А. Шеремет, А. Емельянов [и др.]. // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 3. – С. 47-51.
 46. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ себестоимости продукции / С. И. Шкарабан, А. Шеремет, А. Емельянов [и др.]. // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 8. – С. 35-39.
 47. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ финансового состояния производственного объединения / С. И. Шкарабан // Организация и методы экономического анализа в промышленности : материалы Всесоюз. научн.-практ. совещания. – М., 1983. – С. 94-98.
 48. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятий и объединений / С. И. Шкарабан, А. Шеремет, А. Емельянов [и др.]. // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 9. – С. 48- 53.
 49. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятия / С. И. Шкарабан // Инвестиции в будущее 2005 : материалы Междунар. научно-метод. конф. – Варна, 2005. – С. 46-51.
 50. Шкарабан, С. И. Оперативный анализ хозяйственной деятельности / С. И. Шкарабан // Легкая промышленность. – 1979. – № 3. – С. 2.
 51. Шкарабан, С. И. Оперативный учет деятельности хозрасчетных подразделений предприятий в условиях рыночной экономики / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1992. – № 3. – С. 76.
 52. Шкарабан, С. И. Оперативный учет и анализ отгрузки и реализации продукции / С. И. Шкарабан, И. Бойко, О. Билоус // Бухгалтерский учет. – 1984. – № 8. – С. 37-38.
 53. Шкарабан, С. И. Оперативный учет и оценка результатов деятельности хозрасчетных подразделений производственного объединения / С. И. Шкарабан // Совершенствование учета, анализа и контроля на предприятиях в условиях полного хозяйственного расчета : материалы Всесоюз. научн.-практ. конф. – М., 1988. – С. 58-59.
 54. Шкарабан, С. И. Оперативный учет и проблемы его преподавания в вузах / С. И. Шкарабан // Материалы международной научно-методической конференции. – Болгария, Свиштов, 2002. – С. 77-80.
 55. Шкарабан, С. И. Оперативный учет и экономический анализ в управлении производством / С. И. Шкарабан // Материалы международной научно-практической конференции [Болгария, 17-18 мая 2001 г.]. – Болгария, 2001. – С. 371-377.
 56. Шкарабан, С. И. Оперативный экономический анализ и проблемы развития в ХХІ веке / С. И. Шкарабан // Анализ : материалы Междунар. научно-метод. конф. – Свиштов, 2004. – С. 345-351.
 57. Шкарабан, С. И. Оперативный экономический анализ качества продукции / С. И. Шкарабан // Социально-экономические проблемы и практика управления качеством продукции в условиях научно-технического прогресса : сб. докл. респуб. научн. конф. – Тернополь, 1980. – С. 2.
 58. Шкарабан, С. И. Опыт внедрения внутрихозяйственного расчета / С. И. Шкарабан, В. Пиж // Швейная промышленность. – 1972. – № 1. – С. 10.
 59. Шкарабан, С. И. Опыт совершенствования экономической работы на Тернопольской швейной фабрике им. 50-летия Советской Украины / С. И. Шкарабан, В. Пыж // Швейная промышленность. – 1976. – № 2. – С. 7.
 60. Шкарабан, С. И. Организация оперативного анализа материальных затрат в себестоимости промышленной продукции / С. И. Шкарабан // Учет, калькулирование и анализ себестоимости продукции : сб. научн. трудов / под ред. А. Д. Шеремет, А. Ф. Аксененко. – М. : МФИ, 1984 . – С. 70 -74.
 61. Шкарабан, С. И. Организация учета в хозрасчетных бригадах / С. И. Шкарабан, В. Барановский, М. Остапюк // Бухгалтерский учет. – 1986. – № 5. – С. 36-38.
 62. Шкарабан, С. И. Основные направления совершенствования экономического анализа / С. И. Шкарабан // Бухгалтерський учет. – 1980. – № 8. – С. 2.
 63. Шкарабан, С. И. Оценка результатов деятельности хозрасчетных подразделений предприятия / С. И. Шкарабан // Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйствования : сб. научн. трудов. – М. : Изд-во Министерства финансов СССР, 1990. – С. 3-4.
 64. Шкарабан, С. И. План счетов: начинаем обсуждение / С. И. Шкарабан, З. Гуцайлюк // Бухгалтерский учет. – 1990. – № 8. – С. 11-12.
 65. Шкарабан, С. И. Повышение оперативности бухгалтерского учета в условиях АСУП / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1983. – № 3. – С. 50.
 66. Шкарабан, С. И. Показатели хозрасчета производственных единиц / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1979. – № 5. – С. 2.
 67. Шкарабан, С. И. Предварительный анализ себестоимости продукции в условиях нормативного учета затрат на производство / С. И. Шкарабан // Совершенствование бухгалтерського учета в народном хозяйстве : материалы Всесоюз. научн.-практ. конф. – Донецк, 1986. – С. 104-105.
 68. Шкарабан, С. И. Предложения по улучшению порядка кредитования швейных предприятий / С. И. Шкарабан, С. Чернер // Швейная промышленность. – 1980. – № 4. – С. 10.
 69. Шкарабан, С. И. Приобщение к поиску / С. И. Шкарабан // Вестник высшей школы. – 1983. – № 7. – С. 49-50.
 70. Шкарабан, С. И. Проблемы совершенствования оперативного учета и анализа / С. И. Шкарабан, Б. Корецкий // Сборник докладов третьей республиканской научно-практической конференции. – Тбилиси, 1979. – С. 2.
 71. Шкарабан, С. И. Проблемы экономического анализа деятельности предприятий в условиях перехода к рынку / С. И. Шкарабан // Контроль и экономический анализ при рынковой экономике – эффективность и рациональность : материалы междунар. научн. конф. – Болгария, 1995.
 72. Шкарабан, С. И. Пути повышения эффективности использования основных фондов розничной торговли потребительской кооперации / С. И. Шкарабан // Хозяйственная реформа и финансы потребительской кооперации : труды межвуз. науч. конф. [Львов, 5-8 июня 1968 г.]. – М., 1966.
 73. Шкарабан, С. И. Пути совершенствования оперативного экономического анализа в молочной промышленности / С. И. Шкарабан // Молочная промышленность. – 1980. – № 10. – С. 2.
 74. Шкарабан, С. И. Роль и задачи общественных бюро экономического анализа / С. И. Шкарабан // Бухгалтерський учет. – 1982. – № 7. – С. 63.
 75. Шкарабан, С. И. Роль отдельных показателей в анализе использования основных фондов розничной торговли потребительской кооперации / С. И. Шкарабан // Сборник докладов по итогам НИР ЛТЭИ за 1965 г. – Львов, 1967.
 76. Шкарабан, С. И. Совершенствование анализа себестоимости товарной продукции на плодоконсервных заводах потребительской кооперации / С. И. Шкарабан, О. Кмицикевич, Е. Немыкша // Совершенствование экономики и организации кооперативной торговли Украинского потребсоюза : сб. тез. – М., 1971. – С. 6.
 77. Шкарабан, С. И. Совершенствование оперативного учета и анализа работы производственных объединений / С. И. Шкарабан // Проблемы экономического анализа : сб. научн. трудов. – М. : МФИ, 1980. – С. 10.
 78. Шкарабан, С. И. Совершенствование планирования хозрасчетной деятельности внутри производственного объединения / С. И. Шкарабан // Проблемы совершенствования планирования и управления машиностроительным производством : материалы респуб. научн.-техн. конф. – Ворошиловград, 1983. – С. 132-133.
 79. Шкарабан, С. И. Совершенствование хозяйственного расчета в объединениях / С. И. Шкарабан, С. Чернер // Швейная промышленность. – 1980. – № 4. – С. 8.
 80. Шкарабан, С. И. Совершенствование экономического анализа на предприятиях пищевой промышленности / С. И. Шкарабан // Материалы областной научно-практической конференции. – Тернополь, 1989. – С. 26-30.
 81. Шкарабан, С. И. Совершенствовать учет основных фондов в системе потребительской кооперации / С. И. Шкарабан // Пути развития материально-технической базы потребительской кооперации : межвуз. конф. [21-24 декабря 1966 г]. – М., 1966.
 82. Шкарабан, С. И. Содержание и организация оперативного экономического анализа в управлении производством / С. И. Шкарабан, А. Шеремет, А. Емельянов и др. // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 1. – С. 51- 55.
 83. Шкарабан, С. И. Становление и проблемы развития оперативного экономического анализа / С. И. Шкарабан // Совершенствование организации и методов оперативного экономического анализа : материалы респуб. научн. конф. – Тернополь, 1983. – С. 13-20.
 84. Шкарабан, С. И. Студенческое бюро экономического анализа – одна из форм привлечения студентов к творческой деятельности / С. И. Шкарабан // Вестник высшей школы. – 1981. – № 6. – С. 47.
 85. Шкарабан, С. И. Увеличение времени работы магазинов – важный резерв повышения эффективности использования торговой сети / С. И. Шкарабан // Сборник докладов по итогам НИР ЛТЭИ. – М., 1967.
 86. Шкарабан, С. И. Улучшать бухгалтерский учет в объединениях швейной промышленности / С. И. Шкарабан, А. Сердюкова // Бухгалтерский учет. – 1978. – № 11. – С. 10.
 87. Шкарабан, С. И. Улучшать качество учебников по экономическому анализу / С. И. Шкарабан // Бухгалтерский учет. – 1981. – № 3. – С. 2.
 88. Шкарабан, С. И. Улучшать отчетность по основным фондам / С. И. Шкарабан // Труды ХХ научной конференции ЛТЭИ. : сб. науч. трудов. – Львов: ЛТЭИ, 1965.
 89. Шкарабан, С. И. Улучшать учет и контроль материальных ресурсов и готовой продукции / С. И. Шкарабан // Проблемы совершенствования планирования, учета, контроля и статистики по рациональному и экономическому расходованию ресурсов народного хозяйства : материалы респуб. научн.-техн. конф. – К., 1983. – С. 186-187.
 90. Шкарабан, С. И. Управленческий учет и оперативный экономический анализ / С. И. Шкарабан // Управленческий учет: теория, практика и перспективы развития : материалы ХХХVІ Междунар. научн.-практ. конф. – М., 2009. – С. 226-228.
 91. Шкарабан, С. И. Учет износа основних средств в вузах / С. И. Шкарабан, Й. Бескид // Бухгалтерский учет. – 1990. – № 2. – С. 13-14.
 92. Шкарабан, С. И. Централизованная доставка культтоваров / С. И. Шкарабан, Ф. Проскура, А. Коляса // Советская потребительская кооперация. – 1966. – № 9
 93. Шкарабан, С. І. Аналіз в управлінні та аналітичні процедури в аудиті / С. І. Шкарабан // Генезис інституційної системи сучасної економіки України : матеріали ХУІІ Міжнар. наук.-практ. конф . – Чернівці, 2007. – С. 3-4.
 94. Шкарабан, С. І. Аналітична підготовка економістів / С. І. Шкарабан // Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2006. – С. 143-145.
 95. Шкарабан, С. І. Вдосконалення економічного аналізу в умовах ринку / С. І. Шкарабан // Наукові записки: зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 3-6.
 96. Шкарабан, С. І. Вдосконалення управління промисловістю / С. І. Шкарабан // Легка промисловість: наук.-практ. конф. – 1973. – № 6. – С. 2.
 97. Шкарабан, С. І. Внутрішній госпрозрахунок на Тернопільській швейній фабриці / С. І. Шкарабан, В. Пиж // Легка промисловість. – 1971. – № 5.
 98. Шкарабан, С. І. Вплив економічних факторів на випуск і реалізацію продукції підприємства / С. І. Шкарабан, Р. Окрепкий // Фінансово-кредитне регулювання ділової ефективності господарюючих суб’єктів : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ, 2002. – Вип. 11. – С. 417-422.
 99. Шкарабан, С. І. Впровадження української мови в економічних вузах України / С. І. Шкарабан // Проблеми інтеграції наукового потенціалу в державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Форос, 1997. – С. 194-195.
 100. Шкарабан, С. І. Деякі аспекти підготовки обліково-економічних працівників / С. І. Шкарабан // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф . – Львів, 2007. – С. 240-241.
 101. Шкарабан, С. І. Деякі питання вдосконалення економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні : матеріали наук.-практ. конф. [16-18 жовт. 2000 р.]. – К. : КНЕУ, 2000.
 102. Шкарабан, С. І. Деякі питання розвитку економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 4 (44), ч. 2. – С. 140-144.
 103. Шкарабан, С. І. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки / С. І. Шкарабан // Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1997. – С. 3-4.
 104. Шкарабан, С. І. Економічний аналіз діяльності підприємств в умовах ринкової економіки / С. І. Шкарабан // Проблеми становлення аудиторської діяльності в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару. – Львів, 1994. – С. 81-82.
 105. Шкарабан, С. І. Економічний аналіз потрібен всім / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 3-5.
 106. Шкарабан, С. І. Економічний аналіз стратегії діяльності підприємства в ринкових умовах / С. І. Шкарабан // Бізнес, стратегії – структури : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Варна, 1995. – С. 80-85.
 107. Шкарбан, С. І. Економічний аналіз і аудит / С. І. Шкарабан, В. Шкарабан // Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні : матеріали респуб. наук.-практ. конф. – Львів, 1995.
 108. Шкарабан, С. І. Економічний аналіз: нові перспективи / С. І. Шкарабан // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу : матеріали Міжнар. ІV Всеукр. наук.-практ. конф . – Донецьк, 2007. – С. 32-35.
 109. Шкарабан, С. І. Економічний аналіз як функція управління виробництвом / С. І. Шкарабан // Проблеми менеджменту при переході до ринкової економіки : матеріали Міжнар. наук. конф. – Болгарія, 1997. – С. 183-185.
 110. Шкарабан, С. І.З історії розвитку оперативного економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Наукові записки присвячені 25-річчю створення кафедри економічного аналізу. – Тернопіль, 1996. – С. 4-7.
 111. Шкарабан, С. І. Із історії оперативного економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. [м. Львів, 26-27 квіт. 2001 р.]. – Львів, 2001. – С. 212 -215.
 112. Шкарабан, С. І. Інноваційні процеси в підготовці фінансово-облікових працівників / С. І. Шкарабан // Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції ХХІ століття. – Мукачево, 2007. – С. 228 -229.
 113. Шкарабан, С. І. Історія та перспективи розвитку економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Актуальні проблеми економічного аналізу : матеріали круглого столу. – Тернопіль, 2007. – С. 5-6.
 114. Шкарабан, С. І. Історія та перспективи розвитку оперативного економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. - С. 3-6.
 115. Шкарабан, С. І.Кафедрі економічного аналізу - 25 / С. І. Шкарабан // Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю каф. екон. аналізу і 30-річчю інституту обліку і аудиту. – Тернопіль, 1996. – С. 3-5.
 116. Шкарабан, С. І. Кафедрі економічного аналізу – 30 / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – С. 4-6.
 117. Шкарабан, С. І. Концептуальні засади історії розвитку економічного аналізу / С. І. Шкарабан, І. Лазаришин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1(17). – С. 9-18.
 118. Шкарабан, С. Маркетинговий аналіз як спосіб оптимізації виробничої програми підприємства / С. І. Шкарабан, Б. Штефан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 336-339.
 119. Шкарабан, С. І. Методика аналізу цінних паперів / С. І. Шкарабан // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів, 2004. – С. 95-99.
 120. Шкарабан, С. І. Методологія наукових досліджень з економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Наукові записки: зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 8-10.
 121. Шкарабан, С. І. Місце оперативного економічного аналізу в підготовці спеціалістів в сфері економіки. Проблеми формування ринкової економіки. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємств» / С. І. Шкарабан // Міжвідомчий науковий збірник. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 571-577.
 122. Шкарабан, С. І. Напрямки аналізу діяльності підприємств і об’єднань на сучасному етапі / С. І. Шкарабан // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 3-5.
 123. Шкарабан, С. І. Оперативний аналіз в системі комплексного економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Наукові записки: зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – С. 6-9.
 124. Шкарабан, С. І. Оперативний аналіз в системі управління підприємницькою діяльністю / С. І. Шкарабан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2004. – С. 77-83.
 125. Шкарабан, С. І. Оперативний аналіз в системі управління підприємницькою діяльністю / С. І. Шкарабан // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 385-388.
 126. Шкарабан, С. І. Оперативний аналіз в умовах ринкової економіки / С. І. Шкарабан // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – С. 213-214.
 127. Шкарабан, С. І. Оперативний економічний аналіз в підготовці висококваліфікованих економістів / С. І. Шкарабан // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу : матеріали ІІ Всеукр. конф. молод. вчених. – Донецьк, 2005. – С. 4-6.
 128. Шкарабан, С. І. Оперативний економічний аналіз та шляхи його вдосконалення / С. І. Шкарабан // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф . – Тернопіль, 2006 . – С. 47-53.
 129. Шкарабан, С. І. Оперативний економічний аналіз та шляхи його вдосконалення / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 34-37.
 130. Шкарабан, С. І. Оперативний економічний аналіз: витоки становлення і розвитку / С. І. Шкарабан // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2008. – Вип. 22. – С. 66-68.
 131. Шкарабан, С. І. Оперативний облік в умовах ринкової економіки / С. І. Шкарабан // Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання : зб. наук. праць. – Львів, 1997. – С. 22-24.
 132. Шкарабан, С. І. Оперативний облік діяльності госпрозрахункових підрозділів підприємства в умовах ринкової економіки / С. І. Шкарабан // Проблеми обліку, аналізу та контролю в умовах ринкової економіки : матеріали респуб. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1991. – С. 15.
 133. Шкарабан, С. І. Організація економічного аналізу: удосконалення теоретичних засад / Степан Іванович Шкарабан, Інна Лазаришин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 11-14.
 134. Шкарабан, С. І. Особливості організації оперативного аналізу в умовах переходу підприємств на ринкові відносини / С. І. Шкарабан // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : матеріали обл. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1992. – С. 7-8.
 135. Шкарабан, С. І. Характеристика стану економічного аналізу в Україні / Степан Іванович Шкарабан, Інна Лазаришин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 10-13.
 136. Шкарабан, С. І. Особливості аналізу банківської діяльності / С. І. Шкарабан, Є. Познахівський // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки : зб. наук. праць. – Луцьк, 1997 . – С. 273-275.
 137. Шкарабан, С. І. Особливості аналізу в умовах ринкової економіки / С. І. Шкарабан // Облік та аналіз в умовах малого бізнесу : матеріали респуб. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1992. – С. 2.
 138. Шкарабан, С. І. Особливості оперативного аналізу діяльності підприємств в умовах переходу до ринку / С. І. Шкарабан // Особливості оперативного економічного аналізу в системі маркетингової діяльності промислових підприємств : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1995.
 139. Шкарабан, С. І. Питання розвитку і вдосконалення організації торгівлі / С. І. Шкарабан // Економіка радянської України. – 1969. – № 6.
 140. Шкарабан, С. І. Попередній аналіз собівартості продукції / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997. – С. 3-8.
 141. Шкарабан, С. І. Принципи та умови організації оперативного економічного аналізу на підприємстві / С. І. Шкарбан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – Вип. 4. – С. 11-12.
 142. Шкарабан, С. І. Про впровадження госпрозрахунку в цехах / С. І. Шкарабан // Економіка Радянської України. – 1974. – № 7. – С. 5.
 143. Шкарабан, С. І. Про основні напрямки наукової роботи кафедри / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. ін-ту нар. госп-ва. – Тернопіль, 1993. – С. 3-5.
 144. Шкарабан, С. І. Про проблемну лекцію у вузі / С. І. Шкарабан // Наукові записки : наук. зб. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 8.
 145. Шкарабан, С. І. Проблеми аналізу цінних паперів / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 3-5.
 146. Шкарабан, С. І. Проблеми оперативного економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 118-121.
 147. Шкарабан, С. І. Проблеми підготовки кадрів в економічних вузах України в контексті інтеграції до Євросоюзу / С. І. Шкарабан // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: раціональні і соціально-економічні проблеми : матеріали Міжнар. наук. конф. – Форос, 1998. – С. 372-374.
 148. Шкарабан, С. І. Проблеми розвитку оперативного економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. - С. 3-6.
 149. Шкарабан, С. І. Проблеми розподілу прибутку підприємств в умовах госпрозрахунку/ С. І. Шкарабан // Внутрівиробничий госпрозрахунок на цукрових заводах : матеріали обл. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1980. – С. 94-95.
 150. Шкарабан, С. І. Про підготовку аспірантів кафедри / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. ін.-ту нар. госп-ва. – Тернопіль, 1994. – С. 3-5.
 151. Шкарабан, С. І. Робота громадських бюро економічного аналізу / С. І. Шкарабан, В. Сорочан // Економіка радянської України. – 1977. – № 3. – С. 10.
 152. Шкарабан, С. І. Роль аналізу в діяльності бухгалтера / С. І. Шкарабан // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу : матеріали ІІІ Всеукр. конф. студ., аспірантів і молод. вчених. – Донецьк, 2006. – С. 4-5.
 153. Шкарабан, С. І. Роль виробничих практик у підвищенні якості підготовки спеціалістів / С. І. Шкарабан // Удосконалення практичної підготовки спеціалістів в галузі економіки, організації та управління виробництвом : матеріали наук.-метод. конф . – Івано-Франківськ, 1992.
 154. Шкарабан, С. І. Становлення оперативного економічного аналізу / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. паць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9 - С. 3-4.
 155. Шкарабан, С. І. Стратегії організації економічного аналізу / С. І. Шкарабан, І. Лазаришин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 10-14.
 156. Шкарабан, С. І. Суть господарського розрахунку виробничої одиниці швейного об’єднання / С. І. Шкарабан // Легка промисловість. – 1979 . – № 1. – С. 2.
 157. Шкарабан, С. І. Теоретичні засади економічного аналізу в умовах становлення ринкових відносин в Україні / С. І. Шкарабан, І. Лазаришин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 3-18.
 158. Шкарабан, С. І. Удосконалення нормативного обліку в швейній промисловості / С. І. Шкарабан, В. Пиж // Легка промисловість. – 1973. – № 1. – С. 10.
 159. Шкарабан, С. І. Фінансовий аналіз в управлінні промисловим підприємством / С. І. Шкарабан // Фінанси України при переході до ринку : зб. наук. праць. – Луцьк : Вежа, 1996.
 160. Шкарабан, С. І. Фінансовий аналіз ефективності цінних паперів / С. І. Шкарабан // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1999. – С. 138-140.
 161. Шкарабан, С. І. Чи потрібен аналіз економісту / С. І. Шкарабан // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 15. – С. 10-12.
 162. Лазаришина, І. Удосконалення методичних засад диференціального аналізу та аналізу чутливості прибутку для потреб ефективного управління / Інна Лазаришина, Степан Шкарабан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 164-166.
 163. Лазаришина, І. Удосконалення методичних засад диференціального аналізу та аналізу чутливості прибутку для потреб ефективного управління / Інна Лазаришина, Степан Шкарабан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 224-226.
 164. Шкарабан, С. Вдосконалення організазії та методики наукових досліджень в Україні / С. Шкарабан, Є. Познахівський // Українська наука: минуле сучасне, майбутне. – 2011. – Вип. 16. – С. 308-311.
 165. Шкарабан, С. Суть, завдання та об’єкти аналізу маркетингової діяльності / С. Шкарабан, Є. Познахівський // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2010. – № 4. - С. 95-98.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шкарабан, С. І. Діагностика і прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства: монографія / С. І. Шкарабан, Б. М. Корецький, О. В. Ярощук. – Тернопіль: Тайп, 2010. – 300 с.
 2. Шкарабан, С. Діагностика прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства : монографія / С. Шкарабан, Б. Корецький, О. Ярощук. – Тернопіль : ТАЙП, 2008. – 337 с.
 3. Шкарабан С. Оперативний економічний аналіз діяльності підприємств : монографія / С. Шкарабан, Р. Федорович. – Тернопіль, 1998. – 173 с.
 4. Оперативний облік і економічний аналіз в промисловості : монографія / І. В. Спільник, Р. В. Федорович, С. І. Шкарабан, Я. М. Карпик, В. В. Коднєв . – Тернопіль, 1994. – 186 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Попович, П. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань : навч. посібник / П. Попович, С. І. Шкарабан, А. М. Галас. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – С. 204-258.
 2. Шеремета, М. Й. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств : навч. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, М. І. Сапачов. – Тернопіль : СМП «Астон», 1999. – С. 105-144.
 3. Шеремета, М. Й. Особливості економічного аналізу в галузях народного господарства : навч. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський. – К. : НМК ВО, 1992. – С. 48-89.
 4. Шеремета, М. Й. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 58 с.
 5. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 6. Шкарабан, С. Громадське бюро економічного аналізу / С. Шкарабан, Р. Федорович. – К. : Знання, 1981. – 54 с.
 7. Шкарабан, С. Економічна робота в торгівлі / С. Шкарабан, І. Павлюк. – Львів : Каменяр, 1971. – 56 с.
 8. Шкарабан, С. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств і об’єднань : навч. посібник / С. І. Шкарабан. – К. : НМК ВО, 1992. – 293 с.
 9. Шкарабан, С. Економічний аналіз : навч. посібник / С. Шкарабан. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 680 с.
 10. Шкарабан, С. Ефективність виробництва і шляхи її підвищення / С. Шкарабан, Н. Прокопенко, В. Пиж. – Львів : Каменяр, 1974. – 50 с.
 11. Шкарабан, С. Оперативний економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник / С. Шкарабан, Р. В. Федорович. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 173 с.
 12. Шкарабан, С. Оперативний аналіз роботи підприємства в умовах внутрішнього госпрозрахунку / С. Шкарабан, Р. Федорович. – К. : Знання, 1976. – 55 с.
 13. Шкарабан С. Особливості економічного аналізу в галузях народного господарства : навч. посібник / С. Шкарабан, Є. Познахівський, М. Шеремета. – К. : НМК ВО, 1992. – 165 с.
 14. Шкарабан, С. Оперативный экономический анализ в производственном объединении / С. Шкарабан. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 168 с.
 15. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Попович, П. Аналіз господарської діяльності промислових підприємств : зб. задач / П. Попович, С. І. Шкарабан, А. М. Галас. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – 79 с.
 2. Шеремета, М. Й Аналіз господарської діяльності промислового підприємства : зб. задач / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 110 с.
 3. Шкарабан, С. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства : зб. задач / С. Шкарабан. – Тернопіль : ТІНГ, 1993.
 4. Шкарабан, С. І. Збірник задач з аналізу господарської діяльності промислових підприємств / С. І. Шкарабан. – Тернопіль, 1972. – 70 с.
 5. Шкарабан, С. Фінансовий аналіз : навч.- метод. комплекс / С. Шкарабан, І. В. Спільник, М. Й. Шеремета. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 252 с.
 6. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 90 с.
 7. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 92 с.
 8. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Фінанси» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 92 с.
 9. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 

Шеремета Михайло Йосипович

Опубліковано: 14 вересня 2011

sheremetaКафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шеремета М. Аналіз структури власного капіталу підприємства та його вплив на прийняття фінансових рішень / Михайло Шеремета, Иосиф Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 332-335.
 2. Шеремета М. До питання оцінки майна, майнових прав та бізнесу суб'єктів господарювання / Михайло Шеремета, Марія Шеремета, Йосип Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 64-66.
 3. Шеремета М. Майно підприємства: сутність, класифікація та принципи його формування / Михайло Шеремета, Марія Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 295-298.
 4. Шеремета М. Стратегічний аналіз інвестицій у реальні активи підприємств / Михайло Шеремета, Марія Шеремета, Йосиф Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 216-218.
 5. Шеремета, М. До питання оцінки майна, майнових прав та бізнесу суб’єктів господарювання / Михайло Шеремета, Марія Шеремета, Йосип Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терн. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 64-66.
 6. Шеремета, М. Й. Аналіз активів підприємства в умовах інфляції. Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1999. – С. 157- 160.
 7. Шеремета, М. Й. Аналіз джерел надходження і споживання грошових коштів / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета // Особливості оперативного економічного аналізу в системі маркетингової діяльності промислових підприємств : зб. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 110 -112.
 8. Шеремета, М. Й. Аналіз конкуренції / М. Й. Шеремета // Актуальні проблеми економічного аналізу : матеріали круглого столу / за заг. ред. д.е.н. проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 2007. – С. 19-22.
 9. Шеремета, М. Й. Аналіз кон’юнктури ринку / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1999. – С. 62-64.
 10. Шеремета, М. Й. Аналіз обігу готівки / М. Й. Шеремета, М. С. Кузів // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції до 25-річчя каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 103-105.
 11. Шеремета, М. Й. Аналіз показників прибутковості / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997. – С. 47-50.
 12. Шеремета, М. Й. Аналіз руху фінансових ресурсів підприємства / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – Вип. 13, ч. 1. - С. 46-48.
 13. Шеремета, М. Й. Аналіз структури власного капіталу підприємства і його вплив на прийняття фінансових рішень / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – С. 108-111.
 14. Шеремета, М. Й. Аналіз якості прибутку / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. - С. 26-28.
 15. Шеремета, М. Й. Бухгалтерський облік, економічний аналіз матеріальних ресурсів / М. Й. Шеремета, Є. Є. Познахівський // Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні : зб. доп. респ. наук.-практ. конф. [м. Львів 18-19 трав. 1995 р.]. – Львів, 1995. – С. 54-55.
 16. Шеремета, М. Й. Вдосконалення обліку формування собівартості матеріальних ресурсів / М. Й. Шеремета // Проблеми обліку і аналізу та конторолю в умовах ринкової економіки : зб. доп. респ. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 15-18 трав. 1991 р.]. – Тернопіль, 1991. – С. 27-28.
 17. Шеремета, М. Й. Вдосконалення оперативного економічного аналізу матеріальних ресурсів / М. Й. Шеремета, М. П. Масловський // Організація бухгалтерського обліку і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : зб. доп. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 129-130.
 18. Шеремета, М. Й. Вдосконалення оперативного економічного аналізу матеріальних ресурсів / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1994. – С. 28-29.
 19. Шеремета, М. Й. Використання персональних комп’ютерів у вивченні курсу «Аналіз г/д» / М. Й. Шеремета // Республіканська науково-практична конференція з активних методів навчання. – Львів, 1989. – С. 48-49.
 20. Шеремета, М. Й. Вопросы нормативного учета использования материалов на обслуживание производства и управление / М. Й. Шеремета // Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции ИЭП АН УССР [22-24 мая 1986 г.]. – 1986. – С. 178-179.
 21. Шеремета, М. Й. Деякі особливості організації інформації з обліку та аналізу в сучасних умовах / М. Й. Шеремета, М. П. Масловський // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : тези доп. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 115-116.
 22. Шеремета, М. Й. Інфляція і її вплив на прийняття рішень у фінансовому аналізі / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – С. 53-55.
 23. Шеремета, М. Й. Лімітування матеріальних ресурсів в умовах внутрі виробничого госпрозрахунку / М. Й. Шеремета // Внутрівиробничий госпрозрахунок на цукрових заводах : зб. доп. обл. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 1 черв. 1990 р.]. – Тернопіль, 1990. – С. 82.
 24. Шеремета, М. Й. Методика аналізу конкуренції на ринку / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета, М. М. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 88-90.
 25. Шеремета, М. Й. Методика організації та проведення практики з аналізу г/д студентів спеціальності «Державне страхування» / М. Й. Шеремета // Удосконалення практичної підготовки спеціалістів в галузі економіки, організації та управління виробництвом : зб. доп. наук.-метод. конф. [м. Ів.-Франківськ, 16 – 17 квіт. 1992 р.]. – Ів.-Франківськ, 1992. – С. 20-22.
 26. Шеремета, М. Й. Методика распределения комплексных издержек в условиях нормативного метода / М. Й. Шеремета, З. В. Гуцайлюк, В. И. Стоян, В. М. Серединська // Информационный листок. – Львов, 1986. – Вып. 4. – С. 1-4.
 27. Шеремета, М. Й. Методичні аспекти фінансового аналізу / М. Й. Шеремета // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-12 жовт. 2006 р.]. – Тернопіль, 2006. – С. 45-47.
 28. Шеремета, М. Моделі передбачування ймовірності банкрутства / Михайло Шеремета, Марія Шеремета, Йосип Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 98-100.
 29. Шеремета, М. Й. Нормативный метод учета на предприятии / М. Й. Шеремета, В. М. Серединська, В. И. Стоян, В. М. Скальская // Информационный листок. – Львов, 1987. – Вып. 7. – C. 1-4.
 30. Шеремета, М. Й. Нормативный метод учета: теория и действительность / М. Й. Шеремета, Г. И. Выдойник, В. М. Скальская, З. В. Гуцайлюк // Бухгалтерский учет. – 1988. – № 11. – С. 48-49.
 31. Шеремета, М. Й. Оперативний облік і аналіз складських запасів сировини і матеріалів на малих підприємствах / М. Й. Шеремета, Р. В. Федорович // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 25-26.
 32. Шеремета, М. Й. Организационно-методические основы построения оперативного экономического анализа материальных ресурсов в системе управления бродильных производств пищевой промышленности / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1995. – С. 63-65.
 33. Шеремета, М. Й. О роли журнала «Бухгалтерской учет» в условиях перестройки / М. Й. Шеремета // Бухгалтерский учет. – 1988. – № 2. – С. 5-6.
 34. Шеремета, М. Й. Особливості фінансового аналізу / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета, М. М. Шеремета // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Львів, 27-28 трав. 2004 р.]. – Львів : Компакт-ЛВ, 2004. – С. 391-394.
 35. Шеремета, М. Й. Особливості фінансового аналізу українських підприємств / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 10, ч. 1. - С. 38-39.
 36. Шеремета, М. Й. Перспективи розвитку податкових систем світу / М. Й. Шеремета // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький, 1998. – С. 120-121.
 37. Шеремета, М. Й. Питання структури аналізу фінансового стану / М. Й. Шеремета, О. Познахівська // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 27-29.
 38. Шеремета, М. Й. Питання теорії управлінського аналізу / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета, М. М. Шеремета // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції до 25-річчя каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 81-83.
 39. Шеремета, М. Й. Проблеми удосконалення облікуі контролю використання матеріальних ресурсів у бродильних виробництвах / М. Й. Шеремета, І. В. Спільник // Збірник доповідей міжвузівської науково-практичної конференції [м. Львів, 15-16 трав. 1997 р.]. – Львів, 1997. – С. 133-134.
 40. Шеремета, М. Й. Проблемы организации оперативного экономического анализа материальных ресурсов в пищевой промышленности / М. Й. Шеремета // Совершенствование теории и практики экономического анализа в промышленности : сб. докл. респуб. науч. конф. – Донецк, 1985. – С. 45-46.
 41. Шеремета, М. Й. Проблеми фінансування поточних активів підприємства / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1998. – С. 59-63.
 42. Шеремета, М. Й. Рационализация учета предметов труда в условиях нормативного метода на предприятиях стекольной промышленности с помощъю номенклатуры-ценника / М. Й. Шеремета, З. В. Гуцайлюк, В. И. Стоян, В. М. Серединська // Ремонт и эксплуатация оборудования : сб. статей. – 1987. – Вып. 9. – С. 19-23.
 43. Шеремета, М. Й. Совершенствование анализа использования материалов в бродильных производствах / М. Й. Шеремета // Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйствования : сб. ст. / под. ред. А. Д. Шеремет. – М., 1991. – С. 58-59.
 44. Шеремета, М. Й. Совершенствование контроля затрат материальных ресурсов в пивоваренной промышленности / М. Й. Шеремета, В. Пальчук, И. И. Зятковский // Пищевая промышленность : сб. науч. трудов. – 1981. – № 3. – С. 7-9.
 45. Шеремета, М. Й. Совершенствование оперативного анализа использования материальных ресурсов в хлебопекарной промышленности в условиях АСУП / М. Й. Шеремета // Совершенствование организации и методов оперативного экономического анализа : сб. докл. и cообщ. респуб. научн. конф. [г. Тернополь, 25-27 октяб. 1983 г.]. – Тернополь, 1983. – С. 128.
 46. Шеремета, М. Й. Совершенствование учета заготовительно-складских затрат / М. Й. Шеремета // Пищевая промышленность : сб. науч. трудов. – 1985. – № 3. – С. 6-7.
 47. Шеремета, М. Й. Совершенствование учета материальных ресурсов в пивоваренной промышленности / М. Й. Шеремета, И. И. Зятковский // Пищевая промышленность : сб. науч. трудов. – 1980. – № 1. – С. 8-9.
 48. Шеремета, М. Й. Современные аспекты учета и контроля использования материальных ресурсов на предприятиях перерабатывающей промышленности / М. Й. Шеремета // Совершенствование учета, контроля и анализа на предприятии : сб. докл. науч. практ. конф. [Тернополь, 25-27 апреля 1989 г.]. – Тернополь, 1989. – С. 69-72.
 49. Шеремета, М. Й. Стратегічний аналіз інвестицій в реальні активи підприємств / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – С. 91-93.
 50. Шеремета, М. Й. Удосконалення організації обліку і оперативного аналізу в умовах переходу до ринкових відносин / М. Й. Шеремета, М. М. Шеремета // Методика бухгалтерського обліку в Україні : тези доп. Всеукр. наук.- прак. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 75-76.
 51. Шеремета, М. Й. Удосконалення структури аналізу фінансових звітів / М. Й. Шеремета // Випуск і формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1997. – С. 53-54.
 52. Шеремета, М. Аналіз конкурентних стратегій підприємства / Михайло Шеремета, Тетяна Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 381-384.
 53. Шеремета, М. Фінансовий аналіз в умовах інфляції / Михайло Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 105-107.
 54. Шеремета, М. Аналіз структури капіталу підприємства / Михайло Шеремета, Йосиф Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 254-256.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шеремета, М. Й. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань : навч. посібник / М. Й. Шеремета [та ін.]. – Тернопіль : ТІНГ, 1993. – С. 103-122.
 2. Шеремета, М. Й. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань : навч. посібник / М. Й. Шеремета [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – С. 106-122.
 3. Шеремета, М. Й. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств : навч. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, М. І. Сапачов. – Тернопіль : СМП «Астон», 1999. – С. 105-144.
 4. Шеремета, М. Й. Економічний аналіз і діагностика сучасного підприємства / М. Й. Шеремета, Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора [та ін.]. – К. : ЦНЛ , 2005. – 400 с.
 5. Шеремета, М. Й. Особливості економічного аналізу в галузях народного господарства : навч. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський. – К. : НМК ВО, 1992. – С. 48-89.
 6. Шеремета, М. Й. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 58 с.
 7. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 8. Шкарабан С. Особливості економічного аналізу в галузях народного господарства : навч. посібник / С. Шкарабан, Є. Познахівський, М. Шеремета. – К. : НМК ВО, 1992. – 165 с.
 9. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шеремета, М. Й. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства : зб. задач / М. Й. Шеремета [та ін.]. – Тернопіль : ТІНГ, 1993. – 72 с.
 2. Шеремета, М. Й. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства : зб. задач / М. Й. Шеремета [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – 72 с.
 3. Шеремета, М. Й Аналіз господарської діяльності промислового підприємства : зб. задач / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 110 с.
 4. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 5. Шкарабан, С. Фінансовий аналіз : навч.- метод. комплекс / С. Шкарабан, І. В. Спільник, М. Й. Шеремета. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 252 с.
 6. Організація і методика економічного аналізу : зб. задач / О. М. Загородна, З. Б. Литвин, Є. Є. Познахівський, П. Попович, М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, О. В. Ярощук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.