Шевчук Світлана Ярославівна

Опубліковано: 01 лютого 2013

shevthuk s ya

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шевчук, С. Я. Основні завдання, об’єкти та методика дослідження експертом-бухгалтером операцій з матеріальними запасами / С. Я. Шевчук // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [Луцьк, 25 трав. 2012 р.]. – Луцьк, 2012. – С. 288-291.
 2. Шевчук, С. Я. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків / С. Я. Шевчук // Економіка України в умовах глобальної нестабільності : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 1-2 черв. 2012 р.]. – Київ, 2012. – С. 83-85.
 3. Шевчук, С. Я. Методика дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків експертом-бухгалтером [Електронний ресурс] / С. Я. Шевчук.
 4.  
 

Шаров Олександр Миколайович

Опубліковано: 23 грудня 2011

sharov

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: професор кафедри

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шаров, О. Державне управління інвестиціями у світлі міжнародного досвіду / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 299-316.
 2. Шаров, О. "Дитяча хвороба" лівизни в капіталізмі / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 406-419.
 3. Шаров, О. Дихотомія Маркса-Спенсера як причина світової фінансової кризи / Олександр Шаров // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 18-23.
 4. Шаров, О. Україна: вибір стратегії управління державним боргом / Олександр Шаров // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 7-10.
 5. Шаров, О. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 3, т. 11. – С. 261-275.
 6. Шаров, О. Глобалізація валютної системи / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2007. – грудень (№ 4). – С. 432 – 454.
 7. Шаров, О. Глобалізація валютної системи / О. Шаров , Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2008. – березень (№ 1). – С. 76-93.
 8. Шаров, О. Процес фінансової глобалізації та його вплив на платіжні баланси / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 417-432.
 

Шелестовська Марія Яківна

Опубліковано: 11 листопада 2011

shelestovska

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Ленюк, М. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва) на декартовій осі [Електронний ресурс] / М. Ленюк, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 129-135.
 2. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 3. – С. 171-176.
 3. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 23-27.
 4. Окрепкий, Б. Тиск пружного циліндричного кругового штампа на трансверсально-ізотропний півпростір при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 32-40.
 5. Ленюк, М. Підсумовування функціональних рядів методом гібридного інтегрального перетворення типу Генкеля 2-го роду - (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду - Генкеля 2-го роду / М. Ленюк, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 141-149.
 6. Ленюк, М. П. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) - Ейлера-Фур’є на сегменті [R0,R3]полярної осі [Електронний ресурс] / М. П. Ленюк, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 4, т. 15. – С. 121-130.
 7. Окрепкий, Б. Контактна взаємодія кругового штампа з шаром при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, М. Я. Шелестовська // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 39. – С. 110-117.
 8. Окрепкий, Б. Тиск циліндричного кругового штампа на пружний шар з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 2, т. 16. – С. 42-51.
 9. Осадчук, В. А. Осесиметрична задача визначення залишкових напружень у товстих плитах [Електронний ресурс] / В. А. Осадчук, М. Я. Шелестовська // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 1997. – № 3, т. 40. – С. 113-119.
 10. Осадчук, В. А. Розподіл залишкових зварювальних напружень у товстих плитах з круговими швами [Електронний ресурс] / В. А. Осадчук, М. Я. Шелестовська // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 1998. – № 3. – С. 31–35.
 11. Палаш, В. М. Неруйнівний метод визначення залишкових зварних напружень у товстих пластинах [Електронний ресурс] / В. М. Палаш, В. А. Осадчук, М. Я. Шелестовська // Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. [м. Київ, 25-28 трав. 1998 р.]. – Київ, 1998. – Т. 4. – С. 81-86.
 12. Рудницкий, В. Б. Контактное взаимодействие упругого кольцевого штампа с предварительно напряженным слоем [Электронный ресурс] / В. Б. Рудницкий, М. Я. Шелестовская.
 13. Шелестовська, М. Взаємодія жорсткого штампа з пластиною з залишковими напруженнями, викликаними зосередженим нагрівом [Електронний ресурс] / М. Шелестовська // Машинознавство. – 1998. – № 3. – С. 12-16.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.