Шлійко Антоніна Володимирівна

Опубліковано: 14 листопада 2011

shlyko

Кафедра інженерного менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шлійко, А. Удосконалення мотиваційного механізму ефективності праці на підприємствах аграрної сфери економіки / А. В. Шлійко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 124-130.
 2. Шлійко, А Cучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання [Електронний ресурс] / Антоніна Шлійко // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 3.— С. 56-61.
 3. Шлійко, А. Економічна оцінка впливу рівня кормозабезпечення на ефективність виробництва продукції тваринництва / А. В. Шлійко // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 88-94.
 4. Шлійко, А. Мале підприємництво: стабільність функціонування і особливості розвитку на регіональному рівні / Антоніна Шлійко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 169-173.
 5. Шлійко, А. Перспективи використання інформаційних технологій у лісових і лісоаграрних екосистемах / А. В. Шлійко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С. 301-306.
 6. Шлійко, А. Формування оптимальних товарних ринків молокопродуктів на регіональному рівні / Антоніна Шлійко // Вісник Тернопільської академії нарордного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 165-167.
 7. Шлійко, А. В. Вплив розвитку збутової та стратегічної політики підприємств на конкурентоспроможність харчової продукції / А. В. Шлійко, І. В. Тернова // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 102-107.
 8. Шлійко, А. В. Обгрунтування ефективності розвитку насінництва лісових культур [Електронний ресурс] / А. В. Шлійко // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 123-126.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шлійко, А. В. Організаційно-правові засади захисту прав споживачів [Текст]: навч. посіб. /А. В. Шлійко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 300 с.
 2. Шлійко, А. В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Електронний ресурс] / А. В. Шлійко. – К. : ЦУЛ, 2008.
 3. Шлійко, А. В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шлійко. – К. : ЦУЛ, 2005. – 325 с.
 4. Шлійко, А. В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шлійко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 375 с.
 5. Пуцентейло, П. Р. Організація підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : Навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло, А. В. Шлійко. – Тернопіль : ДОБРІ СПРАВИ, 2005. – 116 с.
 6. Пуцентело, П. Р. Підприємництво [Текст] : навч. посіб. / П. Р. Пуцентело, А. В. Шлійко. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 115 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шлійко, А. В. Підприємництво [Текст] : курс лекцій / А. В. Шлійко, П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 128 с.
 2. Шлійко, А. В. Теорія організації [Електронний ресурс] : консп. лекцій / А. В. Шлійко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 152 с.
 3. Лакома, О.  Організаційно-правові засади захисту прав споживачів [Текст] / О. Лакома, А. Шлійко. – Тернопіль : б/в, 2005. – 299 с.
 

Шевчук Роман

Опубліковано: 16 квітня 2013

Кафедра фундаментальних дисциплін ЧІПБ

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шевчук, Р. І. Важливість процесу контролю у реструктуризації підприємств / Р. І. Шевчук // Інноваційна економіка. – 2007. – №4. – С. 135-138.
 2. Шевчук, Р. До питання обліку реструктуризації та процедури банкрутства підприємств / Р. Шевчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С.161-165.
 3. Шевчук, Р. До питання процедури банкрутства підприємств / Р. Шевчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія:Економіка. – 2005. – №18. – С.179-181.
 4. Шевчук, Р. Особливості прямого підтвердження в процесі аудиторської перевірки / Р. Шевчук // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С.70-71.
 5. Шевчук, Р. Якість продукції, як запорука збільшення обсягів виробництва [Електронний ресурс] / Роман Шевчук.
 

Сторінка 8 із 8