Юхимчук Віктор Дмитрович

Опубліковано: 09 вересня 2011

yuhumthuk

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Юхимчук, Віктор Дмитрович Ринковий механізм управління інвестиціями комерційних банків в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Дмитрович Юхимчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 190 с.
 2. Юхимчук, Віктор Дмитрович Ринковий механізм управління інвестиціями комерційних банків в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Дмитрович Юхимчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кравчук, І. С. Макроекономічні аспекти фундаментального аналізу ринку цінних паперів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Фондовый рынок. – 2011. – № 23. – С. 6-11.
 2. Кравчук, І. С. Макроекономічні аспекти фундаментального аналізу ринку цінних паперів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 32-36.
 3. Юхимчук, В. Напрями вдосконалення державної інвестиційної політики та роль банків у її реалізації / Віктор Юхимчук // Світ фінансів. – 2008.– № 2.– С. 151-157.
 4. Юхимчук, В. Перспективи аналізу інвестиційних проектів / В. Юхимчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С. 56-57.
 5. Кравчук, І. Регіональні аспекти банківського інвестиційного кредитування / Ігор Кравчук, Віктор Юхимчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 73-78.
 6. Кравчук, І. С. Сек'юритизація банківських активів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Фондовый рынок. – 2008. – № 10. – С. 20-38.
 7. Юхимчук, В. Джерела та форми активізації інвестиційної діяльності в Україні / В. Юхимчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. – 2002. – № 11. – С. 84-86.
 8. Юхимчук, В. Д. Характеристика інституційних інвесторів на фінансовому ринку / В. Д. Юхимчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 246-251.
 9. Юхимчук, В. Д. Перспективи створення індексних фондів в Україні [Електронний ресурс] / В. Д. Юхимчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 257-260.
 10. Юхимчук, В. Д. Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України / В. Д. Юхимчук, П. М. Рендович // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 203-207.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.