Юрчак Надія Максимівна

Опубліковано: 17 лютого 2016

1331120714 yurchak-n.m (1)Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Юрчак, Н. Особливості поширення нетрадиційних релігій в Україні [Текст] / Н. Юрчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Філософія. – 2003. – №10. – С. 103-106.
 2. Юрчак, Н. М. Б. Лепкий про ідеї соборності в творчості українських письменників / Н. М. Юрчак // Проблеми інтеграцій творчої спадщини Б. Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. – Тернопіль, 2007. – С. 321-324.
 3. Юрчак, Н. М. Б. Хмельницький на Тернопільщині / Н. М. Юрчак // Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України та світу. – Тернопіль, 2013. – С. 143-146.
 4. Юрчак, Н. М. Б. Хмельницький та ідея української державності / Н. М. Юрчак // Українська державність: історія і сучасність : матеріали наук.- практ. конф. – К., 1995. – С. 50-52.
 5. Юрчак, Н. М. Глобалізація і проблеми культурної ідентифікації / Н. М. Юрчак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Культурологія». – Острог, 2010. – Вип. 5. – С. 52-55.
 6. Юрчак, Н. М. Гуманітаризація освіти як життєва потреба / Н. М. Юрчак // Проблеми гуманізму і духовності : наук.-практ. конф. – Вінниця, 1996.
 7. Юрчак, Н. М. Данило Нечай помер на руках козаків 345 років тому / Н. М. Юрчак // Тернопілля, 96 : регіональний щорічник. – Тернопіль, 1996. – С. 74-77.
 8. Юрчак, Н. М. Життєва потреба гуманітарної освіти / Н. М. Юрчак // Актуальні проблеми гуманітаризації освіти : регіональна наук.-практ. конф. – Бережани, 1997. – С. 25-27.
 9. Юрчак, Н. М. З історії діяльності НТ ім. Шевченка / Н. М. Юрчак // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського педінституту. – Тернопіль, 1995. – Вип. 3. – С. 20-25.
 10. Юрчак, Н. М. Культура в державотворчому процесі / Н. М. Юрчак // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. – Тернопіль, 2006. – С. 257-259.
 11. Юрчак, Н. М. Культурна ідентичність в умовах глобалізації / Н. М. Юрчак // Тези XV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету ім. Пулюя. – Тернопіль, 2011. – С. 305-306.
 12. Юрчак, Н. М. Культурна реальність і творчість / Н. М. Юрчак // Творчість як спосіб буття дійсного гуманізму : тези V Міжнар. наук. конф. – К., 1999. – С. 1-4.
 13. Юрчак, Н. М. Максим Кривоніс і кременецька фортеця / Н. М. Юрчак // Збірник наукових статей з філософії, політології, історії : журн. каф. філософії та історії Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – С. 5-9.
 14. Юрчак, Н. М. Масова культура та її роль в сучасному світі / Н. М. Юрчак // Науковий збірник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, 2004. – С. 345-249.
 15. Юрчак, Н. М. Патріарх Йосиф Сліпий в історії української греко-католицької церкви / Н. М. Юрчак // Український вимір : зб. матеріалів з України та діаспори. – Ніжин, 2005. – Вип. 5. – С. 112-114.
 16. Юрчак, Н. М. Походи Б. Хмельницького в Галичину / Н. М. Юрчак // Україна на «шляху до демократі» : зб. наук. праць Тернопільського педінституту. – Тернопіль, 1996. – С. 55-59.
 17. Юрчак, Н. М. Походи Б. Хмельницького в Галичину / Н. М. Юрчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 301-304.
 18. Юрчак, Н. М. Поширення неокультів в Україні / Н. М. Юрчак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Філософія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 5. – С. 98-101.
 19. Юрчак, Н. М. Проблеми духовного розвитку людства в ХХ ст. / Н. М. Юрчак // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського педінституту. – Тернопіль, 1995. – Вип. 2. – С. 7-12.
 20. Юрчак, Н. М. Смерть і безсмертя Альфреда Нобеля / Н. М. Юрчак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Історія. – Тернопіль, 2000. – С. Вип. 11. – 186-189.
 21. Юрчак, Н. М. Сучасна культурна реальність / Н. М. Юрчак // Шлях України : тези Всеукр. наук.-теорет. конф. – Тернопіль, 2006.
 22. Юрчак, Н. М. Сучасні проблеми розвитку культури / Н. М. Юрчак // Жінки України. – К., 2005.
 23. Юрчак, Н. М. Східно-західна парадигма української культури / Н. М. Юрчак // Стосунки Сходу та Заходу України. – Луганськ, 2007. – С. 87-91.
 24. Юрчак, Н. М. Тенденції розвитку сучасної української культури / Н. М. Юрчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль. – 2010. – Вип. 1. – С. 212-214.
 25. Юрчак, Н. М. Україна на порозі третього тисячоліття / Н. М. Юрчак // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті : зб. тез. – Рівне, 2000. – С. 17-19.
 26. Юрчак, Н. М. Філософія творчості Катерини Білокур / Н. М. Юрчак // Славістичні записки / Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти. – Тернопіль, 2007. – С. 179-187.
 27. Юрчак, Н. М. Формування нової соціокультурної реальності в Україні / Н. М. Юрчак // Науковий збірник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, 2005.
 28. Юрчак, Н. М. Використання творчості Тараса Шевченка при викладанні історії української культури в ТНЕУ / Н. М. Юрчак // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 113-115.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 2-ге вид. – Тернопіль : Астон, 2012. – 224 с.
 2. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – Тернопіль : Астон, 2011. – 224 с.
 3. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 3-тє вид. – Тернопіль : Астон, 2013. – 224 с.
 4. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 4-те вид. – Тернопіль : Астон, 2014. – 224 с.
 5. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н. М. Юрчак. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Астон, 2007. – 200 с.
 6. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Юрчак. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 200 с.
 7. Релігієзнавство [Текст] / О. Семеній, В. Томахів, Л. Чернецька, Н. Юрчак. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 75 с.
 8. Мельничук, Б. И. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині [Текст] : путівник / Б. И. Мельничук, Н. М. Юрчак. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ управл. по пресі, 1991. – 58 с.
 9. Юрчак, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Юрчак, Н. І. Білик, В. Я. Томахів. – Тернопіль, 2001. – 81 с.
 10. Юрчак, Н. М. Шляхами Б. Хмельницького на Тернопільщині : путівник / Н. М. Юрчак, Б. Мельничук. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 134 с.
 11. Юрчак, Н. М. Культурологія : навч. посіб. / Н. М. Юрчак, М. М. Стрішенець, Н. І. Білик. – Тернопіль, 2005. – 148 с.
 12. Політична культура і політичні партії України». – К., 1999. – Із змісту : Юрчак, Н. М. Політична культура Козацької держави. – С. 90-95.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Юрчак, Н. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з історії української культури / Н. М. Юрчак, Н. І. Білик. – Тернопіль, 2011. – 57 с.
 2. Юрчак, Н. М. Методичні рекомендації з дисципліни «Культурологія» / Н. М. Юрчак, Н. І. Білик, М. І. Ханас. – Тернопіль, 2007. – 48 с.
 3. Юрчак, Н. М. Методичні рекомендації з дисципліни «Культурологія» / Н. М. Юрчак, Н. І. Білик. – Тернопіль, 2008. – 25 с.
 4. План семінарських занять світової і вітчизняної культури : метод. вказівки / Н. М. Юрчак, М. М. Стрішенець, М. І. Ханас,  Л. І. Чернецька. – Тернопіль, 1998. – 24 с.