Кількісні методи в міжнародних відносинах

Опубліковано: 16 травня 2018

Кількісні методи в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Кількісні методи в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Кількісні методи в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Кількісні методи в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Кількісні методи в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Кількісні методи в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Кількісні методи в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Кількісні методи в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Кількісні методи в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Опубліковано: 12 листопада 2013

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання лаб. та практ. робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Мережеве програмування

Опубліковано: 13 лютого 2017

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лаб. робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : титульна сторінка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : комплексна контрольна робота. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : логічна структура. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Мережеве програмування [Електронний ресурс] : список питань для заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Інноваційний розвиток підприємства

Опубліковано: 07 квітня 2015

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Інженерна графіка

Опубліковано: 14 листопада 2013
 

Сторінка 1 із 218