Педагогіка та психологія вищої школи

Опубліковано: 28 жовтня 2013

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОПП "Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : ділові ігри, вправи, психолого-педагогічні етичні дилеми. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Інженерія програмного забезпечення". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : ділові ігри, вправи, психолого-педагогічні етичні дилеми. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Педагогіка та психологія вищої школи [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Педагогіка і психологія вищої школи [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Професійна мова в публічному управлінні

Опубліковано: 21 жовтня 2020

Професійна мова в публічному управлінні [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Професійна мова в публічному управлінні [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Професійна мова в публічному управлінні [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Професійна мова в публічному управлінні [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Професійна мова в публічному управлінні [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Професійна мова в публічному управлінні [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Професійна мова в публічному управлінні [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

 

Методика викладання документознавчих дисциплін

Опубліковано: 21 жовтня 2020

Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

 

Соціальні комунікації

Опубліковано: 21 жовтня 2020

Соціальні комунікації [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Соціальні комунікації [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Соціальні комунікації [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Соціальні комунікації [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Соціальні комунікації [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Соціальні комунікації [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Соціальні комунікації [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Соціальні комунікації [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

 

Документаційне забезпечення управління та електронне урядування

Опубліковано: 20 жовтня 2020

Документаційне забезпечення управління та електронне урядування [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Документаційне забезпечення управління та електронне урядування [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Документаційне забезпечення управління та електронне урядування [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Документаційне забезпечення управління та електронне урядування [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали до вивчення курсу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Документаційне забезпечення управління та електронне урядування [Електронний ресурс] : тестові та ситуаційні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Документаційне забезпечення управління та електронне урядування [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

 

Психологія професійної креативності

Опубліковано: 31 березня 2017

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОПП "Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Психологія професійної креативності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Сторінка 1 із 260