Демографія

Опубліковано: 08 листопада 2013

Демографія [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : методичні вказівки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. Тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Демографія [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Демографія [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія [Електронний ресурс] : методичні вказівки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія[Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. Тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Демографія [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 Демографія [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Демографія [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Демографія [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Демографія [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Демографія [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Демографія [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Демографія [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Демографія [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Демографія [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Демографія [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Демографія [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Ethics in Business Communication

Опубліковано: 25 квітня 2019

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Опубліковано: 25 квітня 2019

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Управління міжнародними проектами

Опубліковано: 13 лютого 2015

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни : бакалавр. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : тестові завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни : магістр. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : тестові завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Управління міжнародними проектами [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

 

Системний аналіз у міжнародних відносинах

Опубліковано: 25 квітня 2019

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Системний аналіз у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Сторінка 1 із 243