Цивільне право (загальна частина)

Опубліковано: 31 жовтня 2013

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : критерії оцінювання студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : екзаменаційні білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Цивільне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Цивільне право (особлива частина)

Опубліковано: 31 жовтня 2013

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Цивільне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Трудове право

Опубліковано: 23 жовтня 2013

Трудове право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни : бакалавр. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : cтруктурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Трудове право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Трудове право [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Трудове право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни(МАУБ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Трудове право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни (МОА). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Трудове право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Трудове право [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Трудове право [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Трудове право [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Трудове право [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

 

Правознавство

Опубліковано: 01 листопада 2013

Правознавство [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : cтруктурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правознавство [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Правознавство [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Правознавство [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Правознавство [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Правознавство [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Правознавство [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Правознавство [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Юридичний колсантинг

Опубліковано: 27 грудня 2018

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

 

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні

Опубліковано: 27 грудня 2018

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : cтруктурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : ілюстративні матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Сторінка 1 із 238