Міжнародна статистика

Опубліковано: 25 лютого 2020

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Міжнародна статистика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.