Возьний Казимир Зіновійович

1452855454 k.zКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Возьний, Казимир Зіновійович Шляхи підвищення економічної ефективності рослинництва в умовах переходу до ринку: дис. ... канд. екон. наук: 08.07.02 / УААН. - К., 1997. - 228 с.

СТАТТІ:

 1. Возьний, К. З. Вплив авраамічних релігій на сучасну концепцію економічної побудови суспільства / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 22-23 груд. 2011 р.]. – Дніпропетровськ, 2011. – У 8 т., т. 1 : Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку. – С. 9-16.
 2. Возьний, К. З. Економіка та юдаїзм: аналіз зв’язків та залежностей / К. З. Возьний // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ -Лондон, 21-28 квіт. 2011 р.]. – Одеса : In Press, 2011. – С. 183-185.
 3. Возьний, К. З. Пасіонарність і заповзятливість: економічний вимір гіпотези зв’язку / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7 (120). – С. 8-16.
 4. Возьний, К. З. Діловий цикл і активність сонця: класичні проблеми – нові рішення / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 47-53.
 5. Возьний, К. З. Іслам і сучасна економіка: порівняння і взаємозв’язки / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2010. – № 4. – С. 5-14.
 6. Возьний, К. З. Війна: від економічних мотивів до наслідків / К. З. Возьний // Економічний часопис - XXI. – 2010. – № 9-10. – С. 12-18.
 7. Возьний, К. З. Економічні вчення буддизму / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 125-132.
 8. Возьний, К. З. Економічні ідеї християнства: витоки, розвиток, проблеми / К. З. Возьний // Економічна теорія.– 2010. – № 2. – С. 31-38.
 9. Возьний, К. З. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності / К. З. Возьний // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 35-46.
 10. Возьний, К. З. Новітня світова економічна криза і глобалізація: європейський урок / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 5. – С. 118-127.
 11. Возьний, К. З. Філософія ринку: між правдою та ілюзіями / К. З. Возьний // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. / наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2010. – Вип. 2(105). – С. 44-49.
 12. Возьний, К. З. Аристотель та його місце в розвитку сучасної економічної думки / К. З. Возьний, А. Петриків // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств : наукові записки. – Тернопіль, 1999. – Вип. 1. – С.174-175.
 13. Возьний, К. З. Гендерні аспекти зайнятості: українські реалії і світовий досвід / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 1. – С. 69-80.
 14. Возьний, К. З. Дві основні моделі економічних систем перехідного періоду / К. З. Возьний, В. Д. Забчук, М. Р. Ібрагімов // Проблеми обліку, контролю і аналізу підприємств аграрного сектора економіки України : зб. наук. ст. – Тернопіль: СМП «Інтермед-Віта», 1994. – С. 36-38.
 15. Возьний, К. З. Деякі проблеми інформаційного забезпечення в системі управління підприємством / К. З. Возьний, В. Д. Забчук, М. С. Палюх // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : зб. наук. ст. – Тернопіль : ТАНГ, 1992. – С. 76-77.
 16. Возьний, К. З. До проблеми економічної ефективності / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 33-39.
 17. Возьний, К. З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 3-15.
 18. Возьний, К. З. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та соціально-економічна доктрина католицької церкви / К. З. Возьний // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 2(15). – С. 365-373. – (Економічні науки).
 19. Возьний, К. З. Економічні ідеї ісламу: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] / К. З. Возьний // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 275-282.
 20. Возьний, К. З. Методичні основи формування і функціонування елементів інфраструктури ринку засобів виробництва / К. З. Возьний, М. Пархомець, А. М. Стельмащук // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 41-44.
 21. Возьний, К. З. Облік заробітної плати з використанням засобів обчислювальної техніки / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. ст. – Тернопіль : ТАНГ, 1992. – С. 76.
 22. Возьний, К. З. Приватизация та шляхи її проведення / К. З. Возьний, О. Г. Драгус // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук ст. – Тернопіль: ІАБ, 1995. – Вип. 3. – С. 63-64.
 23. Возьний, К. З. Проблеми та перспективи автоматизації обліку / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль: МП «Меркурій», 1993. – Вип. ІІ. – С. 62-63.
 24. Возьний, К. З. Проблеми та перспективи розвитку фермерства / К. З. Возьний, А. М. Стельмащук, М. Р. Ібрагімов // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 21-29.
 25. Возьний, К. З. Розвиток альтернативних форм господарювання на селі (на прикладі селянських (фермерських) господарств Тернопільської області) / К. З. Возьний, А. М. Стельмащук // Економіка АПК. – 1996. – № 8. – С. 17-23.
 26. Возьний, К. З. Розвиток видавничої справи в Україні за часів Центральної Ради / К. З. Возьний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 10. – С. 77-79.
 27. Возьний, К. З. Спеціалізація та кооперація як фактори генерації аграрного підприємництва в Україні / К. З. Возьний, Ю. Бас // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні : наук. записки по матеріалах Всеукр. наук.-практ. конф. – Чортків, 2001. – С. 110-114. –(До 5-річчя заснування Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТАНГ).
 28. Возьний, К. З. Фермерство в Україні. Які його перспективи? / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Проблеми економіки України : зб. наук. ст. –Тернопіль : АФ Меркурий, 1995. – Вип. 4. – С. 61-64.
 29. Возьний, К. Індуїзм і сучасна економіка [Текст] / К. Возьний // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 59-69.
 30. Возьний, К. З. Підприємливість як фактор економічного розвитку країни [Текст] / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : у 5-ти т. : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учен. та студ. [17-18 лют. 2012 р.]. –Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т. 5 : Управління конкурентоспроможністю та стратегіями країн (галузей, компаній). - С. 30-34.
 31. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 29-32.
 32. Возьний, К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв'язки / Казимир Возьний, Тетяна Возьна // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 23-26.
 33. Возьний, К. З. Конфуціанство і сучасна економіка: зв'язки, паралелі, суперечності / К. З. Возьний // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 7-19.
 34. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. - 2012. – № 5. – С. 24-27. – (Закінчення, поч. № 4, 2012).
 35. Возьний, К. З. Юдаїзм і сучасні економічні доктрини / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 29-42.
 36. Возьний, К. Згадаємо нашу юність...: [Спогади про навчання випускника 1991 р., кандидата економічних наук, директора бібліотеки К. Возьного / К. Возьний // Університетська думка. – 2006. – № 6. – С. 8.
 37. Возьний, Казимир З книгою подружишся - розуму наберешся! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2012. – 1 верес. (№ 7). – С. 10.
 38. Возьний, Казимир Переступаючи поріг нового дому КНИГИ! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – берез. (№5). – С. 1.
 39. Возьний, Казимир Де ж ти, моя Бібліотеко, або Роздуми про Книгу / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – берез. (№5). – С. 3-4.
 40. Voznyi, К. Z. Keynesian investment multiplier : from theory to practice / К. Z. Voznyi, T. K. Vozna // Экономические перспективы развития страны : примеры и возможности [Текст]: материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф. для студ., аспир. и молод. учен. [г. Санкт-Петербург, 26 января 2013 г.]. – Санкт-Петербург : Центр экономических исследований, 2013. – С. 28-30.
 41. Козюк, В. Тенденції екологічного оподаткування в Європі / В. Козюк, О. Шиманська, К. Возьний // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 4. – С. 8-22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Возьний, К. З. Організація і планування виробництва в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб / К. З. Возьний, В. П. Вихрущ, Є. В. Ковба, В. М. Олійник [та ін.]. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 404 с.
 2. Возьний, К. З. Економіка підприємств АПК : навч. посіб. / К. З. Возьний, С. Л. Дусановський, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль: ОП ВПК «Збруч», 1997. – 287 с.
 3. Возьний, К. З. Основи менеджменту: навч. посіб. / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, ред.-видав. центр „МІФ”, 1999. – 80 с.
 4. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль, «Астон», 2003. – 100 с.
 5. Возьний, К. З. Практикум з менеджменту : посіб. / К. З. Возьний, Т. М. Герцик. – Бучач : БІМА, 2005. – 85 с.
 6. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : «Астон», 2005. – 100 с.
 7. Возьний, К. З. Менеджмент: рольові ігри і тести : посіб. / К. З. Возьний, Т. М. Герцик. – Бучач : БІМА, 2006. – 120 с.
 8. Возьний, К. З. Макроекономіка : посіб. / К. З. Возьний, М. М. Вербінський, В. М. Ковальчук [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2007. – 122 с.
 9. Політична економія: опорний конспект лекцій : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Р. М. Березюк, Т. І. Вергелес, М. М. Вербінський, К. З. Возьний [та ін.] ; упоряд. В. М. Ковальчук. – Тернопіль, 2008. – 252 с.
 10. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : «Астон», 2008. – 96 с.
 11. Возьний, К. З. Макроекономіка: курс лекцій / К. З. Возьний, В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 292 с.
 12. Возьний, К. З. Макроекономіка : посіб. / К. З. Возьний, В. В. Кириленко, Р. М. Березок Р.М. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 62 с.
 13. Возьний, К. З. Економічна теорія: політична економія : підруч. / К. З. Возьний, С. І. Юрій, І. В. Буян [та ін.]. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 14. Возьний, К. З. Історія економіки та економічної думки : посіб. / К. З. Возьний, В. В. Козюк , Л. А. Родіонова [та ін.]. – Тернопіль : ТзОВ «Тернограф», 2009. – 624 с.
 15. Возьний, К. З. Економічна теорія: політекономія. Навчальні форми контролю та презентації : посіб. / К. З. Возьний, С. І. Юрій, В. В. Козюк [та ін.]. – К. : Кондор, 2010. – 266 с.
 16. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] : станом на 04 трав. 2018 року / С. В. Банах, Є. Ю. Бараш, Ю. О. Буглак [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Мацюка. – К. : Професіонал, 2018. – 306 с.
 17. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2018 р. / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, К. З. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. – 400 с.
 18. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 7 верес. 2018 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. – 496 с.
 19. Науково-практичний коментар Житлового кодексу України [Текст] : станом на 4 трав. 2018 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за звг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2018. – 306 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050.201 «Менеджмент у виробничій сфері» / К. З. Возьний, І. Ф. Максимович, О. Д. Вітвицька. – Бучач, БІМА, 1999. – 38 с.
 2. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт та їх орієнтовна тематика для студентів спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій" / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2001. – 35 с.
 3. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення практики з «Вступу до спеціальності» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050.200 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2001. – 15 с.
 4. Возьний, К. З. Методичні вказівки та програма підготовки до складання комплексного державного іспиту для студентів спеціальності 6.050.200 «Менеджмент організацій»: теоретична і практична частина / К. З. Возьний, В. С. Сухарський, О. Д. Вітвіцька [та ін.]. – Бучач : БІМА, 2002. – С. 3-68.
 5. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / К. З. Возьний . – Бучач : БІМА, 2003. – 31 с.
 6. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор з курсу «Основи менеджменту для студентів спеціальності «Менеджмент підприємницької діяльності та «Інформаційні системи в менеджменті» / К. З. Возьний . – Бучач : БІМА, 2003. – 27 с.
 7. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення комплексної практики для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2004. – 23 с.
 8. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки для підготовки до складання комплексного державного іспиту для студентів фахового спрямування 6,050200 «Менеджмент організацій», («Менеджмент підприємницької діяльності»), («Інформаційні системи в менеджменті») : теоретична і практична частина / К. З. Возьний, О. П. Вітвицька, П. І. Дунай [та ін.]. – Бучач : БІМА, 2004. – 155 с.
 9. Возьний, К. З. Методичні вказівки для написання контрольних робіт з курсу «Стратегічний менеджмент» для студентів фахового спрямування 6.050200 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2004. – 18 с.
 10. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо організації використання електронних ресурсів бібліотеки ТАНГ «УФД/Бібліотека» / К. З. Возьний, А. В. Панчук, Б. М. Процик, М. Б. Дубінський. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 40 с.
 11. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ:

 1. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, Б. Л. Луців [та ін.]. – Тернопіль : Тернограф, 2006. – 170 с.
 2. Від минулого до сьогодення (З історії бібліотеки Тернопільськогонаціонального економічного університету 1966-2016 рр.) [Електронний ресурс]  : іст. нарис / Терноп. нац. екон. ун-т, б-ка; упоряд. К. З. Возьний; вступ. слово К. З. Возьний; редкол.: А. В. Панчук [та ін.]. – 2016. – 154 с.
 3. Каталог видань ТНЕУ за 2011 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, С. В. Івасєв, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний ; вступ. ст. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 28 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 4. Крисоватий Андрій Ігорович (до 50-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний; вступ. ст. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного. – К. : Видаництво «Центр учбової літератури», 2015. – 60 с., [22 с. іл.]. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).
 5. Покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки ТНЕУ за 1994–2015 рр. (до 50-річчя університету ТНЕУ) : наук.-допоміж. анотов. покажч. / уклад. : В. Гриськів, А. Панчук, Г. Філіповська ; вступ. сл. проректора з наук. роботи д. е. н., проф. З.-М. Задорожного, дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 168 с.
 6. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Тернограф, 2007. – 170 с.
 7. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 320 с.
 8. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 156 с.
 9. Возьний, К. З. Довідник для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / К. З. Возьний, С. І. Юрій, О. П. Адамів [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 292 с.
 10. Возьний, К. З. Юрій Сергій Ілліч: біобібліографічний покажчик / К. З. Возьний, Л. А. Струтинська. – К. : Знання, 2010. – 103 с.
 11. Возьний, К. З. Наукові праці викладачів факультету банківського бізнесу : бібліографічний покажчик / К. З. Возьний, Л. А. Струтинська, В. В. Гриськів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.
 12. Возьний, К. З. Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ТАНГ (1990-1997) / К. З. Возьний, О. М. Фецьо. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 3-4.
 13. Возьний, К. З. Доля моя з Україною злита. Володимир Вихрущ : бібліогр. покажч. літ. / ред.- упоряд. О. Фецьо; відп. за вип. К. Возьний. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 4-5. – (Видатні науковці ТАНГ).
 14. Каталог видань ТНЕУ за 2012 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 26 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 15. Каталог видань ТНЕУ за 2013 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 16. Каталог видань ТНЕУ за 2014 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 17. Каталог видань ТНЕУ за 2015 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 40 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 18. Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2016 рік : бібліограф. посіб. / уклад. : В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 80 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 19. Наукові праці викладачів кафедри економіки підприємств і корпорацій : бібліогр. покажч. /уклад. В. Гриськів, Г. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к. е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 145 с.
 20. Наукові праці викладачів кафедри податків та фіскальної політики : бібліогр. покажч. /уклад. В. Гриськів, Л. Олійник, А. Панчук, Н. Пісоцька, Г. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 75 с. – (До 10-річчя з часу заснування).
 21. Наукові праці викладачів кафедридокументознавства, інформаційної діяльності та українознавства : бібліогр. покажчик / уклад. В. Гриськів, Н. Пісоцька, Л. Олійник, Л. Смакоус, Г. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к. .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 122 с.
 22. Роман Михайлович Матейко : біобібліогр. покаж. / уклад. Л. Ващишин ; авт. вступ ст. М. Лазарович ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 60 с. – (Сер.: "Вчені ТНЕУ").
 23. Савельєв Євген Васильович (до 75-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний ; вступ. ст. декана фак-ту міжнар. бізнесу та менеджменту А. М. Тибіня. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 40 с. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).
 24. Тут наша історія, наша честь і слава : бібліогр. покажч. літ. (До 55-річчя з дня народження Романа Михайловича Матейка – історика, вченого, краєзнавця) / уклад. О. Фецьо ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 32 с.
 

Вількова Теофілія Теофілівна

1423743253 t.-vilkovaКафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Посада: старший викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гавура, О. М. Організація документообігу у банківських установах: сучасний етап / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 78-81.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 2. Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 3. Вількова Т. Т.  Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 87 с.

 4. Конопліцька, О. І. Методичні рекомендації для написання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт / уклад. : О. І. Конопліцька, Т. Т. Вількова. – Тернопіль, 2008. – 90 с.

 5. Програма іспиту з дисципліни «Українська мова» для вступників до аспірантури за науковими спеціальностями «Економічні науки», «Історичні науки», «Національна безпека», «Технічні науки» / уклад. : Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 18 с.

 6. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 108 с.

 

Гавура, О. М. Організація документообігу у банківських установах: сучасний етап / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 78-81

 

Васіна Алла Юріївна

васіна

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Васіна, А. Удосконалення організаційної структури управління регіоном в контексті адміністративної реформи / А. Васіна // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 183-187.
 2. Васіна, А. Удосконалення інституційного забезпечення регіонального управління на основі взаємодії місцевих органів влади, бізнесових структур, громадських організацій / А. Васіна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – № 12. – С. 13-17.
 3. Мельник, А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку / А. Мальник, А. Васіна // Журнал Європейської економіки. – 2009. - № 1. – С. 37-58.
 4. Мельник, А. Модернізація технологій управління в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [аналітична записка за матер. Всеукр. наук.-практ. семінару] / Алла Мельник, Алла Васіна, Тетяна Желюк, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3. – 139-148.
 5. Васіна, А. Удосконалення зв’язків із громадськістю як передумова ефективного функціонування органів місцевого самоврядування / А. Васіна / Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 251-255.
 6. Мельник, А. Удосконалення функціонування діяльності державної служби як складової інституційного забезпечення структурних трансформацій у суспільстві / А. Мельник, А. Васіна // Вісник державної служби України. – 2011. – № 2. – С. 20-29.
 7. Васіна, А. Підходи до оцінки ефективності діяльності місцевих органів виконавчої / А. Васіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 7. – С. 207-210.
 8. Васіна, А. Удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в процесі управління соціально-економічним розвитком регіону / А. Васіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 159-161.
 9. Мельник, А. Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін : [аналітична записка за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 22-23 жовт. 2009 р.] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 4. - С. 121-129.
 10. Мельник, А. Проблеми удосконалення функціональної діяльності державної служби в контексті структурних трансформацій в суспільстві : [аналітична записка та рекомендації за матер. наук.-практ. семінару м. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р.] / Алла Мельник, Алла Васіна, Олена Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 180-189.
 11. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112-123.
 12. Желюк, Т. Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень / Т. Желюк, А. Васіна // Університетська думка. – 2006. – 30 листоп. (№ 14). – С. 1, 4-6.
 13. Мельник, А. Формування інституційного забезпечення структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях: теорія і практика / Алла Мельник, Алла Васіна // Вісник державної служби України. – 2012. – № 1. – С. 15-21.
 14. Мельник, Алла Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівні : [аналітична записка за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Тернопіль, 27-28 жовт. 2011 р.] / Алла Мельник, Алла Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 165-172.
 15. Васіна, Алла Ринкові інститути як чинники впливу на структуру національної економіки / Алла Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 18-29.
 16. Васіна, А. Формування механізму управління розвитком житлово-комунального господарства регіону / Алла Васіна, Олег Бойко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 94-99.
 17. Васіна, А. Формування інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки з орієнтацією на задоволення потреб соціального розвитку / Алла Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 33-44.
 18. Васіна, А. Ю. Організаційно-функціональний механізм структурного реформування національної економіки: теоретичні й методологічні основи формування / А. Ю. Васіна // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 64-68.
 19. Васіна, А. Ю. Диверсифікація інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації структурної політики / Алла Юріївна Васіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5. – С. 6-13.
 20. Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 181-190.
 21. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мельник, А. Ф. Організаційні та економічні аспекти розвитку малого бізнесу в сфері послуг [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна. – Тернопіль : Збруч, 1996. – 185 с.
 2. Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.
 3. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 4. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 5. Васіна, А. Ю. Результативність механізмів державного регулювання структурних зрушень у національній економіці в контексті забезпечення її соціальної орієнтації [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 273-297.
 6. Васіна, А. Ю. Критерії оптимізації структури національної економіки з орієнтацією на задоволення потреб соціального розвитку [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 219-230.
 7. Васіна, А. Ю. Пріоритети структурної корекції (перебудови) та раціоналізація структури національної економіки в контексті забезпечення її соціальної орієнтації [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 397-425.
 8. Васіна, А. Ю. Інституційні бар'єри, прогалини, розриви формування оптимальної структури національної економіки в контексті сучасної інституційної архітектоніки розвитку суспільства [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 173-186.
 9. Васіна, А. Ю. Нормативно-правова база структурної корекції національної економіки як відправний елемент інституційного забезпечення її структурної трансформації [Текст] / А. Ю. Васіна, Г. Л. Монастирський // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 153-173.
 10. Мельник, А. Ф. Критерії удосконалення структури національної економіки в контексті реагування на виклики глобалізації [Текст] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 261-267.
 11. Мельник, А. Ф. Вплив на структуру національної економіки та її трансформацію базових ринкових, владних та громадських інститутів [Текст] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 125-153.
 12. Мельник, А. Ф. Структура національної економіки : статика і динаміка в розрізі її основних вимірів [Текст] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 35-69.
 13. Васіна, А. Ю. Структурне реформування національної економіки : методологічні та інституційні аспекти [Текст] : монографія / А. Ю. Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 392 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мельник, А. Ф. Державне управління [Текст] : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009. – 585 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 2. Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. 40 - річчю ТДЕУ присвячено / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 320 с.
 3. Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Професіонал, 2006. – 302 с.
 4. Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Професіонал, 2006. – 464 с.
 5. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 463 с.
 6. Васіна, А. Ю. Внутрішня організація та менеджмент органу державної влади [Текст] / А. Ю. Васіна // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 138-164.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Васіна, А. Ю. Сутність державного управління та характеристика його основних елементів [Текст] /А. Ю. Васіна // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 6-49.
 2. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

 

 

Вівчар Оксана Іванівна

vivcharoi

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами /Оксана Іванівна Вівчар.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 20 с.
 2. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. І. Вівчар ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Т., 2011. — 225 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Зяйлик, М. Ф. Маркетинг інновацій - найважливіша задача підприємництва [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2009. – Вип. 1 (2). – С. 101-107.
 2. Зяйлик, М. Ф. Специфіка застосування інноваційно-логістичної системи ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик , О. І. Вівчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 175–177.
 3. Зяйлик, М. Ф. Особливості інноваційного маркетингу в Україні [Електронний ресурс] / М.Ф.Зяйлик , О. І. Вівчар// Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Вип. 5 (2). – С. 185-190.
 4. Вівчар, О. Конфлікт цілей в інноваційно-логістичній інтерпретації об’єктів дорожньо-капітального будівництва [Електронний ресурс]/ Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Вип. 1 (3). –С. 185-190.
 5. Вівчар, О. Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 24-30.
 6. Зяйлик, М. Ф. Процесний підхід до менеджменту якості [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 191-194.
 7. Зяйлик, М. Ефективність використання маркетингових стратегій [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – С. 166–173.
 8. Зяйлик, М. Ф. Парадигма і наукова база логістичного управління [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – Вип. 1(4). – 2011. – С. 166–173.
 9. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 3(47). – С. 211–214.
 10. Вівчар, О. І. Теоретичні підходи до визначення ефективності логістичного управління промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник ДонНУЕТ. Сер. Економічні науки. – Донецьк, 2012. – № 3(55) – С. 84–89.
 11. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних процесів в контексті ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Рівне, 2012. – Вип. 1(57). – С. 61–67.
 12. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при діагностиці його економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18. – С. 118-122.
 13. Мартинюк, В. П. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 19. – С. 176–180.   
 14. Мартинюк, В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – № 4, т. 24. – С. 53-58.
 15. Зяйлик, М. Ф. Основні напрямки вдосконалення дорожнього господарства України (на прикладі Тернопільського регіону) / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 47–55.
 16. Зяйлик, М. Ф. Інноваційний маркетинг як особливий вид цілеспрямованої творчої діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 311–314.
 17. Вівчар, О. І. Стратегія забезпечення банківської безпеки: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2013. – Вип. 2(50). – С. 44-47.
 18. Вівчар, О. І. Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 194–199.  
 19. Вівчар, О. І. Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2014. – Вип. 3(55). – С. 44–47.
 20. Вівчар, О. Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 106–111.
 21. Вівчар, О. І. Інтеґраційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 1– 9.
 22. Вівчар, О. І. Логістика матеріальних потоків дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 4, ч. 1. – С. 79–86.
 23. Зяйлик, М. Ф. Методика економічного обґрунтування витрат в логістичному управлінні дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Вісник ХНТУСГ. Сер. Економічні науки. – 2007. – Вип. 64. – С. 132–137.
 24. Вівчар, О. Концептуалізація сучасних поглядів на поняття логістики [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 2(17). – С. 106–111.
 25. Вівчар, О. І. Відродження депресивних районів на основі розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, Г. П. Солодка // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2008. – Вип. 1(1). – С. 38–41.
 26. Вівчар, О. І. Комперативний аналіз сутності логістичної стратегії в системі фінансово-економічної безпеки / О. І. Вівчар // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 31–34.
 27. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 118-122.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.
 2. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, В. М. Островерхов [та ін.] ; за ред. Т. М.Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 340 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вівчар, О. І. Соціальна безпека [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вівчар, А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 148 с.
 

Вацлавський Олег Іванович

1533560652 1521449361 vaclavskyiКоледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи

ПУБЛІКАЦІЇ:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вацлавський О. І. Бюджетний контроль в умовах реформування місцевого самоврядування України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 215 с.
 2. Вацлавський О. І. Бюджетний контроль в умовах реформування місцевого самоврядування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 20 с.

СТАТТІ:

 1. Вацлавський О. І. Ефективність бюджетного контролю на місцевому рівні. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. Тернопіль, 2016. С. 15–19.
 2. Вацлавський О. Питання вдосконалення контролю господарської діяльності бюджетних установ. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. Тернопіль, 2016. С. 105–106.
 3. Вацлавський О. Оцінка ефективності бюджетного контролю в Україні. Світ фінансів. 2017. № Вип. 2. С. 42–53.
 4. Вацлавський О. І. Питання вдосконалення державного фінансового аудиту в Україні. Наука молода. 2016. № Вип. 24. С. 41–47.
 5. Кириленко, О. Бюджетний контроль при плануванні місцевих бюджетів [Текст] / Ольга Кириленко, Олег Вацлавський // Світ фінансів. - 2018. - Вип. 4. - С. 40-51.
 6. Вацлавський О. І. Перспективи запровадження зарубіжного досвіду бюджетного контролю в контексті євроінтеграції України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 24. С. 62–64.
 7. Вацлавський О. І. Теоретичний підхід визначення змісту бюджетного контролю. Ефективна економіка. – 2016. – №3.
 8. Вацлавський, О. І. Система бюджетного контролю та методологічні засади її організації [Текст] / О. І. Вацлавський, А. М. Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 127-129.
 9. Вацлавський, О. І. Критерії та показники оцінки ефективності контролю за використанням коштів місцевих бюджетів / О. І. Вацлавський // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. – Ужгород, 2019. – Вип. 25, Ч. 1. – С. 39-43.
 10. Вацлавський О. І. Роль громадського фінансового контролю в процесі формування та виконання місцевих бюджетів / О. І. Вацлавський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 10(1). - С. 77-81.
 11. Вацлавський О. І. Аналіз функціонування бюджетного контролю на місцевому рівні / О. І. Вацлавський // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 4. - С. 101-106.
 12. Vatslavskyi O. I. Question of improvement budget control at the local level. Baltic Journal of Economic Studies. 2016. Vol. 2. No. 5. November. Riga: Izdevnieciba «Baltiga Publishing», 2016. P. 35–40.
 13. Vatslavskyi O. I. Budget control during drafting local budgets. Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: collection of scientific articles. 2017. No. 1. P. 134–135.
 14. Вацлавський О. І. Концептуальні основи державного фінансового аудиту в Україні. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці: зб. тез наук. доп. за матеріалами ХІ Всеукр. наук. конф. студ. та молодих вчен. (м. Донецьк, 13 квітня 2011 р.). Донецьк: ДонНУ, 2011. С. 153–155.
 15. Вацлавський О. І. Основні напрямки реформування податкової системи України. Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: зб. тез наук. доп. за матеріалами Х Ювілейної наук.-прак. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 10 червня 2011 р.). 2011. C. 90–92.
 16. Вацлавський О. І. Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні. Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали IV Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Тернопіль, 11–12 травня 2011 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2011. С. 203–204.
 17. Вацлавський О. І. Основні напрямки реформування системи державного фінансового контролю в Україні. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємство, стале економічне зростання: зб. тез наук. доп. за матеріалами ХІІ Міжнар. наук.-прак. конф. студ. та молодих вчен. (м. Донецьк, 6–7 березня 2011 р.). Донецьк: ДонНУ, 2011. С. 122–123.
 18. Вацлавський О. І. Питання вдосконалення діяльності державної фінансової інспекції України. Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Ірпінь, 22 травня 2015 р.). Ірпінь: КУДПСУ, 2015. С. 68–71.
 19. Вацлавський О. І. Шляхи удосконалення бюджетного контролю в Україні. Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: зб. тез наук. доп. за матеріалами IIІ Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Кременчук, 23 листопада 2015 р.). Кременчук. 2015. С. 20–21.
 20. Вацлавський О. І. Імплементація зарубіжного досвіду бюджетного контролю у контексті євроінтеграції України. Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: зб. тез наук. доп. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 8–9 квітня 2016 р.). Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. Ч. 2. С. 9–11.
 21. Вацлавський О. І. Особливості громадського фінансового контролю на місцевому рівні. Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни: зб. тез наук. доп. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25–26 листопада 2016 р.). Одеса: ЦЕДР, 2016. Ч. ІІ. С. 60–63.
 22. Вацлавський О. І. Проблеми та напрямки розвитку державного фінансового аудиту в Україні. Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали доп. Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Львів, 18–19 березня 2016 р.). Львів: ЛЕФ, 2016. Ч. 2. С. 52–54.
 23. Вацлавський О. І. Теоретичні основи трактування сутності бюджетного контролю. Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 31 березня 2016 р.). Тернопіль: Крок, 2016. С. 218–221.
 24. Вацлавський О. І. Аналіз функціонування бюджетного контролю при складанні проектів місцевих бюджетів. Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, квітня 2017 р.). Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. С. 87–90.

 МОНОГРАФІЇ:

 1. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 2. Вацлавський О. І. Особливості здійснення аудиторського та громадського контролю на місцевому рівні. Формування фінансового механізму сталого розвитку України : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О. І. Тулай. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 148–157.
 

Сторінка 1 із 10