Письменний Віталій Валерійович

Pysmennuy

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Письменний, Віталій Валерійович Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 297 c.
 2. Письменний, Віталій Валерійович Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень  [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 22 с.

СТАТТІ:

 1. Кириленко, О. П. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – № 4.
 2. Малиняк, Б. С. Проблематика бюджетних видатків на економічну діяльність / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 3.- С.67-77.
 3. Мартинюк, В. П. Прагматизм оподаткування доходів фізичних осіб / В. П. Мартинюк, В. В. Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2005. – № 3. – С. 83–89.
 4. Письменний В. Концептуальні підходи до визначення сутності податку / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 12. – С. 158-163.
 5. Письменний В. Локальні податки і збори як економічна основа наповнення місцевих бюджетів / В. Письменний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 70-80.
 6. Письменний В. Оподаткування нерухомого майна: зарубіжний практицизм, українські перспективи / В. Письменний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 96-100.
 7. Письменний В. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів / В. Письменний // Наукові записки : зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац.. еконон. ун-ту. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 127-129.
 8. Письменний В. Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 54-59.
 9. Письменний В. Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 2. – С. 61-70.
 10. Письменний В. Податкові органи держави в системі управління оподаткуванням / В. Письменний // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 75-86.
 11. Письменний В. Самооподаткування: історичний досвід та сучасні проблеми / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 30-36.
 12. Письменний, В. Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 151-158.
 13. Письменний, В. В. Інституційні зміни системи розмежування повноважень в сфері місцевого оподаткування / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2006. – № 10. – С. 49–56.
 14. Письменний, В. В. Місцеві податки і збори у формуванні доходів бюджетів Тернопільської області /В. В. Письменний // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 109–113.
 15. Письменний, В. В. Місцеві податки та збори в проекті Податкового кодексу України / В. В. Письменний // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 3. – С. 120–127.
 16. Письменний, В. В. Нобелівська премія у галузі економіки в 2007 році дісталася американським ученим / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 179–181.
 17. Письменний, В. В. Перспективи впровадження в Україні податку на нерухомість / В. В. Письменний // Теорія & практика ринків. – 2009. – № 2. – С. 36–50.
 18. Письменний, В. В. Перспективи впровадження в Україні прогресивної форми оподаткування доходів фізичних осіб / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 17. – С. 40–48.
 19. Письменний, В. В. Податкова культура в умовах демократизації суспільства / В. В. Письменний // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – № 10. – С. 231–239.
 20. Письменний, В. В. Стимулюючий характер оподаткування у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 137–142.
 21. Письменний, В. В. Виконання бюджету Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання / В. В. Письменний, Т. В. Бородіца // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 140–143.
 22. Письменний, В. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 123-128.
 23. Письменний, В. Неплатоспроможність адміністративно-територіальних одиниць: причини виникнення і шляхи подолання / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 95-101.
 24. Письменний, В. Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні / В. Письменний // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 58-65.
 25. Кириленко, О. П. Імплементація в законодавство України процедури банкрутства адміністративно-територіальних одиниць [Електронний ресурс] / О. П. Кириленко, В. В. Письменний.
 26. Письменний В. В. Неподаткові джерела формування доходів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Галицький економічний вісник. – 2013. – №1. – С. 101–106.
 27. Письменний В. В. Зміна механізму справляння збору за першу реєстрацію транспортного засобу: екологічний підхід [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 24.– С. 349–355.
  1. Письменний В. В. Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань [Електронний ресурс] / В. І. Письменний, В. В. Письменний // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – №5.– С. 20–27.
   
 28. Письменний В. В. Фінансування судової влади в умовах побудови незалежної судової системи в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки».– 2013. – №4. – C. 142–147.
 29. Письменний В. В. Перспективи повернення збору з власників собак до підсистеми місцевого оподаткування України [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 26. – С. 271–281.
 30. Письменний В. В. «Дармоїдство» чи надмірне багатство: знаходження консенсусу в оподаткуванні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Наука молода. – 2013. – №20. – С. 77–80.
 31. Письменний В. В. Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн [Електронний ресурс] / В. В. Письменний, Х. П. Палац // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – №3. – С. 112–122.
 32. Письменний В. В. Податок на косметичні операції: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – С. 205-212.
 33. Письменний, В. Зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи оподаткування косметичних операцій / В. Письменний // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 205-212.
 34. Письменний, В. В. Морально-етичні аспекти оподаткування у християнському віровченні // Наука молода. – 2015. – №23. – С. 73–79.
 35. Письменний, В. Податок на прибуток підприємств: проблеми розподілу між різними рівнями бюджетної системи / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2015. – № 1. – С. 23-33.
 36. Письменний, В. Забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні нерухомості / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 53-61.
 37. Письменний, В. В. Морально-етичні аспекти оподаткування у християнському віровченні / Віталій Валерійович Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 73-81.
 38. Письменний, В. Планування надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2.– С. 80-89.
 39. Письменний, В. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій / В. В. Письменний // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 24-30.
 40. Письменний, В. Побудова фіскальної ідеології на основі духовних і моральних цінностей / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 173-182.
 41. Письменный, В. В. Налог на грудь: украинскому Минфину есть чему поучиться у США [Электронный ресурс] / В. В. Письменный.
 42. Кириленко, О. П. Імплементація в законодавство України процедури банкрутства адміністративно-територіальних одиниць / О. П. Кириленко, В. В. Письменний // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2012. – № 1. – C. 87-93.
 43. Письменний, В. В. Зарубіжний досвід надання інвестиційних субсидій суб’єктам економічних відносин: уроки для України / В. В. Письменний // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2012. – Ч. 2. – С. 292-295.
 44. Письменний, В. В. Збір за місця для паркування транспортних засобів: недоліки механізму справляння та шляхи їх усунення / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 24. – С. 59-66.
 45. Письменний, В. В. Проблеми реалізації принципів організації місцевих фінансів у вітчизняній практиці / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – C. 87-94.
 46. Письменний, В. В. Оподаткування пластичних і не пластичних косметичних операцій: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – C. 205-212.
 47. Письменний, В. Субвенції у формуванні доходів місцевих бюджетів України /Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 34-44.
 48. Письменна, Т. В. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні: оцінка сучасних тенденцій / Т. В. Письменна, В. В. Письменний // Інвестиції : практика та досвід. – 2020. – № 5-6. – C. 5-10.
 49. Письменний, В. В. Дотації у забезпеченні фінансового потенціалу територій / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 1. – C. 70-81.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Письменний, В. В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України : монографія / В. В. Письменний. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 196 с.
 2. Письменний, В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Текст] : монографія / В. В. Письменний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 468 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 6. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 7. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с. – Із змісту : Письменний В. В. Підвищення ефективності місцевого оподаткування / В. В. Письменний.
 8. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 9. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2010. – 380 c. – Із змісту : Письменний В. В. Оподаткування надмірного багатства у контексті зниження величини соціальної нерівності в суспільстві / В. В. Письменний.
 10. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 11. Письменний, В. В. Оптимізація бюджетних видатків на соціальний захист пенсіонерів в умовах побудови соціально орієнтованої економіки [Текст] / В. В. Письменний // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 299-313.
 12. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 13. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 14. Письменний, В. В. Розвиток інституту державних запозичень в умовах побудови в Україні інноваційної моделі економічного розвитку [Текст] / В. В. Письменний // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 139-149.
 15. Письменний, В. В. Фінансове забезпечення галузі науки в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики держави [Текст] / В. В. Письменний, Т. В. Письменна // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 274-284.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / заг. ред. передмова Ф. О. Ярошенка. – Ірпінь : НУДПСУ, 2010. – 804 с. – Із змісту : Письменний В. В. Розділ 12. «Місцеві податки і збори» / Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / В. В. Письменний.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 5. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади : навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін / Асоціація міст України К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.
 6. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Електронний ресурс] : у 3-х т. [станом на 01.12.2011 р.]. Т. 3 / Б. В. Колесніков, О. В. Клименко, Т. І. Єфименко [та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Ірпінь : ДННУ АФУ, 2011. – 742 с.
 8. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 9. Письменний, В. В. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. В. Письменний. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 10. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Письменний, В. В. – С. 7–41 ; С. 80–95 ; С. 116–135.
 11. Кириленко, О. П. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях [Текст] = Basics of scientific research in schemes and tables : навч. посіб. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 228 с.
 12. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. Б. Жихор, О. П. Кириленко, О. М. Тридід [та ін.] ; за ред. О. Б. Жихор, О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с. 
 13. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 14. Малиняк, Б. С. Функціональне призначення видатків бюджетів на економічну діяльність і основи їхнього планування та фінансування [Текст] / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 377-389.
 15. Письменний, В. В. Бюджетне кредитування економіки [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 400-411.
 16. Письменний, В. В. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 533-538.
 17. Письменний, В. В. Видатки бюджету на оборону [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 538-548.
 18. Письменний, В. В. Функціональне призначення і склад видатків бюджету на управління й оборону, основи їхнього планування та фінансування [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 521-533.
 19. Лучка, А. В.  Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] / А. В. Лучка, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 191-208.
 20. Письменний, В. В.  Зміст місцевої фінансової політики та її сигменти [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 31-36.
 21. Письменний, В. В.  Поняття та види доходів місцевих бюджетів [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 71-74.
 22. Письменний, В. В.  Поширення практики самооподаткування мешканців територіальних громад [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 85-89.
 23. Письменний, В. В.  Право податкової ініціативи [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 38-40
 24. Письменний, В. В.  Принципи організації місцевої фінансової політики [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 37-38.
 25. Письменний, В. В.  Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 95-100.
 26. Світовий досвід організації місцевих фінансів [Текст] / О. П. Кириленко, А. В. Лучка, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 367-395.
 27. Письменний, В. В.  Теоретичні основи місцевого оподаткування [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 74-78.
 28. Письменний, В. В.  Характеристика механізму справляння місцевих податків і зборів [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 78-85.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 2. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.
 

Портоварас Тетяна Романівна

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

МОНОГРАФІЇ:

 1. Портоварас, Т. Р. Удосконалення методів стратегічного аналізу в управлінні діяльністю підприємства [Текст] / Т. Р. Портоварас // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 123-145.
 2. Портоварас, Т. Р. Аналіз стратегічних позицій та конкурентних переваг підприємства [Текст] / Т. Р. Портоварас // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 107-122.
 3. Портоварас, Т. Р. Аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на результати діяльності підприємства [Текст] / Т. Р. Портоварас // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 80-107.
 4. Портоварас, Т. Р. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств як складова стратегічного аналізу [Текст] / Т. Р. Портоварас // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 58-80.
 5. Портоварас, Т. Р. Аналіз асортиментної стратегії підприємства. Високий, стабільний [Текст] / Т. Р. Портоварас // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 146-162.
 6. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 7. Портоварас, Т. Методологічні аспекти аналізу фінансових ризиків як інструменту управління ними / Тетяна Портоварас // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 3. – C. 128-140.
 

Попович Тамара Миколаївна

попович

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Тамара Миколаївна Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 257 с.
 2. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством /Тамара Миколаївна Попович.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Попович, Т. Розвиток регіонального маркетингу як інструмента регулювання ринку споживчих / Т. Попович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 202-206.
 2. Попович, Т. Формування та практична реалізація системи економічного регулювання ринку споживчих товарів в регіоні / Т. Попович // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 27-30.
 3. Мельник, А. Відтворювальні аспекти функціонування ринку споживчих товарів в регіоні / А. Мельник, Т. Попович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 7-21.
 4. Попович, Т. Проблеми забезпечення ефективності організаційних механізмів регулювання ринку споживчих товарів у регіоні [Електронний ресурс] / Т. Попович.
 5. Попович, Т. Методичні та практичні підходи до забезпечення системності аналізу ринку споживчих товарів у регіоні / Тамара Попович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 118-123.
 6. Попович, Т. Розвиток сучасних концепцій системи управління якістю [Електронний ресурс] / Тамара Попович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє . – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 6. – С. 191-200.
 7. Попович, Т. Діагностична самооцінка діяльності в системі управління якістю організації / Тамара Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 387-391.
 8. Попович, Т. М. Удосконалення процедур розроблення та реалізації управлінських рішень у системі ризик-менеджменту / Т. М. Попович // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 362-367.
 9. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112-123.
 10. Попович, Т. Концептуальні засади побудови ефективної системи управління витратами на якість: мікроекономічний аспект / Тамара Попович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 84-92.
 11. Попович, Т. М. Моделювання досконалої діяльності організації в контексті управління якістю / Т. М. Попович // Ефективна економіка : електрон. вид. – 2015. – № 7.
 12. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 2. Попович, Т. М. Дисбаланси розвитку національного споживчого ринку [Текст] / Т. М. Попович // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 68-90.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Антикризове управління" [Текст] / уклад. Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 96 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с. 
 3. Тренінг зі спеціальності "Адміністративний менеджмент" [Текст] : навч.-метод. компл. / уклад. А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, С. С. Велещук, Т. М. Попович, Н. М. Кривокульська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 4. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011.– 463 с.
 5. Попович, Т. М. Методи оцінювання роботи персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування [Текст] / Т. М. Попович // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 174-218.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Попович, Т. М. Національна економіка [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Т. М. Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 2. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Толуб'як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 213 с.
 3. Практикум з прогнозування і державного регулювання економічного і соціального розвитку [Текст] / А. Ф. Мельник, Л. М. Мовчан, Т. Є. Полякова, Т. М. Попович. – К. : ІСДО, 1995. – 256 с.
 

Петрук Інна Павлівна

Кафедра державного і муніципального управління

Посада: аспірант

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Петрук, І. П. Суть та об'єктивна необхідність антикризового управління / І. П. Петрук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 49-55.
 2. Петрук, І. П. Антикризове управління як інструмент подолання ірраціональності структури національної економіки / І. П. Петрук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 34-38.
 

Попіна Степан Юрійович

popina

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Попина, Степан Юрьевич Исследование прочности хрупких пластин, ослабленных стохастически распределенными дефектами [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Попина Степан Юрьевич.– Львов, 1978.– 193 с.
 2. Попина, Степан Юрьевич Исследование прочности хрупких пластин, ослабленных стохастически распределенными дефектами [Текст] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Попина Степан Юрьевич.– Львов, 1979.– 22 с.

Публікації

Статті:

 1. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз задач оптимального управління запасами / Степан Попіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 291-293.
 2. Шинкарик, М. Оптимізація прибутку з використанням степеневої виробничої функції / Микола Шинкарик, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 41-43.
 3. Попіна, С. Ю. Математичне моделювання динаміки економічного показника з урахуванням часового зміщення / С. Ю. Попіна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 131-133.
 4. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз збуту з урахуванням витрат на рекламу / Степан Попіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1.– С. 253-254.
 5. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 301-303.
 6. Попіна, С. Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 105-109.
 7. Попіна, С. Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс / Степан Попіна, Олеся Мартинюк, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 132-138.
 8. Березький, О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, С. Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161-164.
 9. Попина, С. Ю. Кручение вала с усиливающим покрытием / С. Ю. Попина, В. А. Лихачев // Динамика и прочность машин. – Харьков, 1973. – Вып. 17. – С. 19-22.
 10. Попина, С. Ю. Влияние технологической вытяжки на предельные напряжения стохастически дефектных пластин / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий // Физико-химическая механика материалов. – 1975. – № 12. – С. 44-48.
 11. Попина, С. Ю. Вероятностный расчет предельного состояния дефектного материала с приобретенной при обработке прочностной анизотропии / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Проблемы прочности. – 1976. – № 9. – С. 32-36.
 12. Попина, С. Ю. О разрушении пластины с трещиной случайной формы, близкой к прямолинейной / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Доклады АН УССР. Сер. А. –  1976. – № 6. – С. 92-96.
 13. Попина, С. Ю. Прочность хрупких пластин со стохастическим распределением жестких  стержневих включений / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Физико-химическая механика материалов. – 1976. – № 6. – С. 77-82.
 14. Попина, С. Ю. Вероятностный расчет прочности дефектных пластин при растяжении-сжатии с учетом трения берегов трещин / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Проблемы прочности. – 1977. – № 12. – С. 63-66.
 15. Попина, С. Ю. О вероятностных характеристиках предельных напряжений хрупких пластин с большим числом трещин при сложном напряженном состоянии / С. Ю. Попина // Физико-химическая механика материалов. – 1977. – № 2. – С. 81-85.
 16. Попина, С. Ю. Предельная нагрузка для хрупкого тела с тонкостенным упругим включением / С. Ю. Попина, Г. Т. Сулим // Физико-химическая механика материалов. – 1987. – № 2. – С. 49-52.
 17. Попина, С. Ю. Прочность хрупких тел со случайным распределением тонкостенных упругих включений / С. Ю. Попина, Г. Т. Сулим, Я. Т. Рыбак // Физико-химическая механика материалов. – Львов, 1989. – С. 61-66.
 18. Попина, С. Ю. Решение задач определения оптимального режима производства и хранения запасов / С. Ю. Попина, И. Д. Фарион, В. М. Немиш, В. А. Пасечник // Машинная обработка информации. – 1989. – Вып. 48. – С. 92-96.
 19. Попіна, С. Ю. Граничні теплові потоки в пластинах із стохастичними теплопровідними тріщинами              / С. Ю. Попіна, В. В. Божедарник, Г. Т. Сулим // Вісник Львівського політехнічного інституту. – 1991. – № 2. – С. 71-76.
 20. Попина, С. Ю. О применении статистики экстремальных значений в экономических задачах / С. Ю. Попина // Деп. в УкрНИИТЭИ 08.06.92 № 935-Ук92. – Тернополь, 1992. – С. 1-6.
 21. Попіна, С. Ю. Математичне моделювання та оптимізація прибутку будівельних організацій / С. Ю. Попіна, Т. Р. Гром’як, Р. С. Гром’як // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 40-43.
 22. Попіна, С. Ю. Статистичне моделювання економічних показників, які мають випадковий характер / С. Ю. Попіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 53-56.
 23. Попіна, С. Ю. Регресійний аналіз динаміки виробництва основних видів продукції / С. Ю. Попіна, С. Г. Винниченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Ч. 1. – С. 121-125.
 24. Попіна, С. Ю. Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці й аналізі / С. Ю. Попіна, В. А. Дерій // Облік і фінанси. – 2015. – № 2 (68). – С. 15-22.
 25. Мартинюк, О. Моделювання взаємозв'язку офіційної та тіньової зарплат зі зміною ставок оподаткування / Олеся Мартинюк, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 19-26.
 26. Мартинюк, О. Імовірнісне моделювання результатів економічної діяльності як функції випадкових величин / Олеся Мартинюк, Степан Попіна, Сергій Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 102-112.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Штефанич, Д. А. Підприємницький ризик : суть, оцінка та шляхи попередження [Текст] /Д. А. Штефанич, П. Г. Вашків, С. Ю. Попіна.– Тернопіль: Астон, 1995.– 129 с.
 2. Економетрія (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 116 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 2. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 3. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.
 

Сторінка 1 із 18