Спасів Наталія Ярославівна

spasivКафедра фінансового менеджменту та страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Спасів, Наталія Ярославівна Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Спасів Наталія Ярославівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 230 с.
 2. Спасів, Наталія Ярославівна Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Спасів Наталія Ярославівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Спасів, Н. Я. Домінанти політики оптимізації видаткової частини місцевих бюджетів України на соціальні цілі / Н. Я. Спасів, І. В. Турський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 223-226.
 2. Спасів, Н. Я. Прагматизм формування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів на соціальні цілі у кризовий та посткризовий періоди [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка.– 2012.– № 20.С.91-97.
 3. Спасів, Н. Я. Прагматизм справляння митних платежів в Україні [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Наука й економіка. – 2010. – №1(17). – С.58-63.
 4. Спасів, Н. Я. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н. Я. Спасів, В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 233-239.
 5. Спасів, Н. Я. Прагматизм забезпечення соціальних гарантій в Україні: реалії, проблеми та перспективи ( на прикладі Тернопільської області) / Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 164-168.
 6. Спасів, Н. Амортизаційні відрахування як джерело фінансового забезпечення відтворення основного капіталу / Н. Спасів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С.106--109.
 7. Спасів, Н. Власний капітал як джерело фінансування реновації виробничого потенціалу підприємницьких структур / Н. Спасів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія:Економіка. – 2005. – №18. – С.242-246.
 8. Спасів, Н. Я. Економіко-математичне моделювання оптимальних обсягів відтворення основного капіталу підприємств меблевої галузі : [на прикладі Тернопільської меблевої фабрики] / Н. Я. Спасів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №11. – С. 161-166.
 9. Спасів, Н. Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2004. – №8. – С.126-132.
 10. Спасів, Н. Теоретичні проблеми сутності неплатоспроможності і банкрутства / Н. Спасів // Наукові записки. – 2002. – №12. – С142-145.
 11. Спасів, Н. Я. Оптимізація фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. –  С. 510-517.
 12. Спасів, Н. Я. Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка – 2009. – № 4.– С. 1-3.
 13. Спасів, Н. Я. Кластер як імператив інвестиційної активності [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка – 2010. – № 11. – С. 1-5.
 14. Спасів, Н. Я. Доходи державного бюджету України - 2012: асиметрії формування та резерви нарощування [Електронний ресурс] / Н. Я.Спасів, І. В. Турський // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Cер.Економіка. – 2013.– № 21. – С.195-201.
 15. Спасів, Н. Я.  Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2005.– № 2. – С. 129-134.
 16. Кнейслер, О. Виконання місцевих бюджетів за доходами: прагматика та проблематика в умовах перманентних кризових явищ / О. Кнейслер, Н. Спасів // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 31-37.
 17. Надал, С. Доходи місцевих бюджетів у контексті децентралізації в Україні / Сергій Надал, Наталія Спасів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 102-112.
 18. Спасів, Н. Я. Доходи державного бюджету України: раціональність планування та тенденції виконання [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, О. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2013. – № 14. – С. 126 -140.
 19. Спасів, Н. Я. Щодо економічної сутності капіталу [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, О. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2014. – № 16. – С. 111-115.
 20. Спасів, Н. Я. Ефективність відтворення основного капіталу та напрями її підвищення на підприємствах меблевої галузі [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Проблеми системного підходу в економіці – 2010. – № 3. – С. 1-4.
 21. Спасів, Н. Я. Прагматизм виконання місцевого бюджету в контексті забезпечення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування (на прикладі бюджету м. Тернополя) [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Проблеми системного підходу в економіці – 2011. – № 3. – С. 1-8.
 22. Мартинюк, В. Ф. Виконання місцевих бюджетів: вітчизняні реалії в умовах посткризового відновлення економіки [Електронний ресурс] / В. Ф. Мартинюк, Н. Я. Спасів // Наука й економіка. – 2013. – № 4 (32), т. 2. – С. 39-46.
 23. Гораль, Л. Т. Пріоритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового відновлення економіки [Електронний ресурс] / Ліліана Тарасівна Гораль, Наталія Ярославівна Спасів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 104-109.
 24. Спасів, Н. Я. Детермінанти та екстерналії кризових процесів національної економіки [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Наука й економіка. – 2014. – №4 (36). – С. 45-49.
 25. Спасів, Н. Я. Екстерналії виконання державного бюджету за доходами і видатками по Івано-франківській області / Наталія Ярославівна Спасів, Василь Федорович Мартинюк // Наукові записки Національго університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2014. – Вип. 26. – С. 73-80.
 26. Спасів, Н. Я. Посилення фіскальної ролі місцевих податків і зборів у контексті формування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент : зб. наук. праць. – Одеса : МГУ, 2015. – Вип. 13. – С. 221-224.
 27. Спасів, Н. Я. Парадигма та проблематика використання постулатів Болонської декларації в умовах Європейської інтеграції вищої школи [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. Стасюк.
 28. Спасів, Н. Я. Оптимізація обсягів фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2010.–  № 15. – С. 510-517.
 29. Спасів, Н. Я. Асиметрії інвестиційної діяльності в світлі кумулятивного ефекту фінансової кризи [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. А. Дідик, О. Я.Спасів // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2011.–  № 16. – С. 551-557.
 30. Спасів, Н. Я. Прагматика та проблематика формування доходів бюджету [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2011. –  № 17. – С. 121-130.
 31. Спасів, Н. Я. Генезис економічної думки в постатях / Н. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2008. – № 4. – С. 15-20.
 32. Спасів, Н. Я. Прагматизм адміністрування податку на прибуток підприємств / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "ТКІ". – 2011. – № 10. – С. 118-125.
 33. Спасів, Н. Я. Проблеми і перспективи впровадження інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан / Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2011. – № 11. – С. 64-70.
 34. Спасів, Н. Я. Капітальні інвестиції – запорука подолання кризових процесів вітчизняної економіки / Н. В. Спасів, О. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2015. – № 17.
 35. Спасів, Н. Я. Кредиторська заборгованість як залучене джерело фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: “Економічна думка”. – 2005. –  № 14. – С. 217-219.
 36. Спасів, Н. Я. Механізм відтворення основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2005. – № 1. – С. 274-288.
 37. Надал, С. Теоретична концептуалізація формування та сучасний прагматизм фінансування об'єднаних територіальних громад / Сергій Надал, Наталія Спасів // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 121-135.
 38. Лютий, І. О. Оцінка фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад / І. О. Лютий, Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2019. – № 7. – С. 92-112.
 39. Кнейслер, О. Фінанси об’єднаних територіальних громад у фінансовій системі України / О. Кнейслер, Н. Спасів, Т. Кізима // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 8-19.
 40. Спасів, Н. Оцінка структурних дисбалансів доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад / Наталія Спасів // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 2. – C. 73-84.
 41. Кнейсле, О. Стратегічні орієнтири розвитку фінансів ОТГ: імплементація світового досвіду / Ольга Кнейсле, Наталія Спасів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 3. – С. 102-122.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 4. Спасів, Н. Я. Новелізаційні підходи до трактування сутності фінансових ризиків [Текст] / Н. Я. Спасів // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 157-169.
 

Спяк Галина Іванівна

Галина Іванівна Спяк

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Спяк, Галина Іванівна Розробка систем планування на основі використання експертних систем (на прикладі системи планування Міністерства освіти України) [Текст] : автореф. дис...канд.екон.наук:05.13.16 / Спяк Галина Іванівна ; Тернопільський ін-т народного господарства. - Тернопіль, 1993. - 24 с.
 2. Спяк, Галина Іванівна Розробка систем планування на основі використання експертних систем (на прикладі системи планування Міністерства освіти України) [Текст] : дис...канд.екон.наук:05.13.16 / Спяк Галина Іванівна ; Тернопільський ін-т народного господарства. - Тернопіль, 1993. - 183 с.

Публікації

Статті:

 1. Спяк Г. Базові засади побудови бухгалтерського обліку банків України в сучасних умовах / Галина Спяк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 30-34.
 2. Спяк Г. Відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку: методика і практика / Галина Спяк // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 6. – С 36-38.
 3. Спяк Г. Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами / Галина Спяк // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 79-90.
 4. Спяк Г. Система управлінського обліку в банках: становлення та перспективи розвитку / Галина Спяк, Тетяна Фаріон // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 4.– С. 127-131.
 5. Спяк Г. Система внутрішнього контролю банків України: стан та тенденції розвитку / Галина Спяк, Тетяна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 166-169.
 6. Лавінський Г. Методика управління кредитними операціями банків: проблеми регулювання відсоткових ставок та оптимізація рівня кредитного ризику / Г. Лавінський, Г. Спяк, С. Устенко // Світ фінансів.– 2005.– № 2.– С. 89-94.
 7. Спяк, Г. І. Оцінка собівартості банківських продуктів на основі методу функціонально-вартісного аналізу / Г. І. Спяк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 235-240.
 8. Спяк, Г. І. Облікова політика в управлінні банком: організаційно-методичний аспект [Електронний ресурс] / Г. І. Спяк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 392-397.
 9. Спяк, Г. І. Ревізія як форма внутрішнього контролю в установах банків України (на прикладі АТ "Ощадбанк”) / Г. І. Спяк, Б. Б. Сас // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 133-140.
 10. Спяк, Г. Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банку в контексті її оптимізації / Г. Спяк, Б. Сас // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.146-154.
 11. Сас, Б. Б. Розвиток системи венчурного фінансування в Україні / Б. Б. Сас, Г. І. Спяк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, – 2014. – Том 18, № 1. – С. 195-202.
 12. Ткачук, В. О. Вплив соціальних мереж на маркетингову політику банків / Василь Онуфрійович Ткачук, Галина Іванівна Спяк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 94-102.
 13. Зорій, Н. М. Заходи та механізми гармонізації законодавства  України з питань бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграційних  процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк, Г. І. Спяк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 6. – С. 130-137.
 14. Сас, Б. Державне регулювання інвестиційної діяльності в посткризових умовах / Б. Сас, Г. Спяк  // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 95-100.
 15. Бойчик, І. Теоретико-організаційні аспекти оптимізації діяльності торговельних підприємств на засадах логістики / Ірина Бойчик, Галина Спяк, Орися Волошин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 3. – С. 156-170.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сп'як, Г. І. Базові засади функціонування облікової системи вітчизняних банківських установ [Текст] / Г. І. Сп'як // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 394-405.
 2. Сп'як, Г. І. Фінансовий облік у банках України : методика та практика [Текст] / Г. І. Сп'як // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 405-419.
 3. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 4. Спяк, Г. І. Інформаційно-аналітичні інструменти оцінки рівня фінансової стійкості та фінансової безпеки вітчизняних банків [Текст] / Г. І. Спяк // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 180-195.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Спяк, Г. І. Облік і аудит в банках [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – К. : Атіка, 2004. – 328 с.
 2. Спяк, Г. І. Фінансовий облік в комерційних банках України [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 202 с.
 3. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 4. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліна "Облік в банках" [Текст] : курс лекцій / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : Вектор, 2006. – 188 с.
 2. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліни "Облік в банках" [Текст] : курс лекцій / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 188 с.
 3. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліни "Облік в банках" [Текст] / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 184 с.
 4. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліни "Облік в банках" [Текст] / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 184 с.
 5. Спяк, Г. І. та Фаріон Т. І.  Фінансовий облік в комерційних банках  / Г. І. та Фаріон Т. І. Спяк. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 187 с.
 

Сидорович Олена Юріївна

Сидорович

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидорович, Олена Юріївна Оподаткування доходів фізичних осіб : фіксальні пріоритети та асиметрії вибору в персональному податковому менеджменті [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олена Юріївна Сидорович. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 193 с.
 2. Сидорович, Олена Юріївна Оподаткування доходів фізичних осіб : фіксальні пріоритети та асиметрії вибору в персональному податковому менеджменті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олена Юріївна Сидорович. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Сидорович, О. Ю. Фіскальні реформи Петра І [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 57-63.
 2. Сидорович, О. Ю. Інституційні матриці фіскальних взаємодій в демократичному суспільстві [Електронний ресурс] / В. Ю. Безгубенко // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 142-151.
 3. Сидорович, О. Ю. Домінанти оподаткування в контексті теорій соціогенезу держави / О. Ю. Сидорович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. - С. 256-265.
 4. Сидорович, О. Ю. Методологічний контекст дослідження оподаткування доходів фізичних осіб в фіскальній теорії і практиці / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. – 2008. – Вип. 10. – С. 180-187.
 5. Сыдорович Е. Ю. Философско-методологические предпосылки исследования налогообложения как общественного феномена / Е. Ю. Сыдорович // Управління розвитком. – 2010. – № 4(80). – С. 37-39.
 6. Сидорович, О. Ю. Еволюція парадигм оподаткування в контексті суспільного розвитку / О. Ю. Сидорович // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 251-260.
 7. Сидорович, О. Ю. Методики розрахунку та умови підвищення показників ефективності діяльності податкових органів України / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 61-66.
 8. Сидорович, О. Ю. Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні / О. Ю. Сидорович, Ю. В. Рудницькі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 113-120.
 9. Сидорович, О. Фіскальна та соціально-економічна ефективність оподаткування нерухомого майна в Україні / О. Сидорович, Ю. Рудницька // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 120-127.
 10. Сидорович, О. Концептуалізація парадигми фіскальної соціології: ідеологія і філософія пізнання / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 41-48.
 11. Сидорович, О. Ю. Податкове планування і прогнозування : особливості реалізації у вітчизняній та зарубіжній практиці / О. Ю. Сидорович // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 228-236.
 12. Сидорович, О. Ю. Особливості інституціональної архітектоніки оподаткування / О. Ю. Сидорович //Collection of scientific articles «INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION» Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – Р. 74-78.
 13. Сидорович, О. Ю. Природа та передумови виникнення податкових конфліктів / О. Ю. Сидорович // Collection of scientific articles «Socio –economic aspects of economics and management». – Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA, United States of America, 2015. – Vol. 2. – Р. 200-204.
 14. Сидорович, О. Ю. Дискусійність сутності та пріоритети удосконалення податкового адміністрування в Україні / О. Ю. Сидорович // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 4. – С. 105-110.
 15. Сидорович, О. Ю. Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”. – 2011. – Вип. 16. – С. 543-550.
 16. Сидорович, О. Ю. Генезис оподаткування та новітня періодизація в епоху глобалізаційних трансформацій [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 11/2. – 2013. – С. 40-44.
 17. Сидорович, О. Ю. Ідеологічна проекція періодизації оподаткування: еволюційно –інституціональний контекст [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Збірник наукових праць Донецького національного економічного університету. Сер. Економічна. – 2014. – № 3. – С. 111-117.
 18. Сидорович, О. Ю. Причини, наслідки та інструменти протидії розгортанню конфлікту інтересів в фіскальній практиці [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Економіст : наук. журнал. – 2014. – № 7 (333). – С. 32-36.
 19. Крисоватий, А. І. Методологічний інструментарій новітньої парадигми оподаткування [Електронний ресурс] / А. І. Крисоватий, О. Ю. Сидорович // Економічна теорія : наук. журнал. – 2014. – № 4. – С. 36-47.
 20. Сидорович, О. Ю. Оподаткування доданої вартості в умовах поглиблення і розширення інтеграційних процесів в європейському просторі [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович, Н. В. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. видання. – Миколаїв, 2015. – Вип. 5. – С. 941-946.
 21. Сидорович, О. Ю. Передумови і наслідки перебігу трансформаційних перетворень в вітчизняній інституціональній матриці [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Економіка: реалії часу :наук. журнал. – Одеса, 2015. – № 2 (18). – С. 20-27.
 22. Сидорович, О. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування [Електронний ресурс] / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – № 1. – С. 160-172.
 23. Сидорович, О. Ю. Концептуалізаційна сутність неформальних інститутів оподаткування [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 120-124.
 24. Сидорович, О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування [Електронний ресурс] / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2. – С. 28-42.
 25. Сидорович, О. Ю. Аналіз використання податкових методів нейтралізації фінансової кризи в контексті теорії синергетики [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Бізнес Інформ. - 2012. - № 3. - С. 195-198.
 26. Сидорович, О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 28-42.
 27. Сидорович, О. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 160-172.
 28. Сидорович, О. Інституціональний контекст класифікації та типологізації соціально-економічних систем / Олена Сидорович // Економічна теорія. – 2017. – № 2. – С. 19-33.
 29. Сидорович, О. Кінологічне забезпечення діяльності митних органів України / О. Сидорович, І. Гуцул, В. Кривіцький // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 66-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Сидорович, О. Ю.  Оподаткування в контексті еволюції парадигм [Текст] / О. Ю. Сидорович // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 21-39.
 4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 5. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 6. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 7. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 8. Сидорович, О. Ю. Еволюційний поступ у формуванні інститутів фіскальної децентралізації [Текст] / О. Ю. Сидорович // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 56-71.
 9. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 10. Крисоватий, А. І. Теоретико-методологічні підходи пізнання та концептуалізація сутності фіскального простору [Текст] / А. І. Крисоватий, О. Ю. Сидорович // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 9-27.
 11. Сидорович, О. Ю. Діалектика оподаткування : інституціональні консенсуси і конфлікти [Текст] : монографія / О. Ю. Сидорович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 432 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Іващук, І. О. Митна справа : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Сидорович, О. В. Годованець. – [2-вид.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 180 с.
 2. Магістерська програма з спеціальності 8.050114 "Оподаткування" [Текст] / уклад. А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, О. Б. Дем'янюк, О. Ю. Сидорович ; відп. за вип. А. І. Крисоватий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 252 с.
 3. Крисоватий, А. І. Оподаткування фізичних осіб [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура, О. Ю. Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178 с.
 

Стецько Микола Васильович

stetsko

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стецько, Н. В. Финансы акционерных обществ : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10. - Москва, 1995. - 220 с.
 2. Стецько, Николай Васильевич. Финансы акционерных обществ : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Всероссийский заочный финансово-экономич. ин-т. - Москва, 1995. - 22 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Квасовський О. Р. Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 52-63.
 2. Стецько М. Використання "сигналів" з ринку капіталів для прийняття фінансових рішень підприємств / Микола Стецько // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 116-123.
 3. Стецько М. Інвестиційна політика України: сучасний стан та перспективи розвитку / М. Стецько, П. Рендович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 126-130.
 4. Стецько, М. Капіталізація знань в управлінні інтелектуальними капіталами підприємства / Микола Стецько, Юрій Вовк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 293-298.
 5. Алексеєнко, Л. Аналіз фінансових активів інститутів спільного інвестування в структурній модернізації економіки / Людмила Алексеєнко, Микола Стецько // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 10-12.
 6. Алексеєнко, Л. Впровадження технологій фінансового маркетингу у процес відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Н. В. Родова // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – 2012. – № 19. – С. 291-294.
 7. Стецько, М. Оптимізація первинного розміщення корпоративних цінних паперів на фондових ринках / М. В. Стецько // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15), т. 1. – С. 108-114.
 8. Терещенко, О. О. Системи показників у концепції фінансового контролінгу у сфері бізнесу / О. О. Терещенко, М. В. Стецько // Фінанси України. - 2013. - № 11. - С. 66-83.
 9. Стецько, М. В. Залежність ціни залучення капіталу корпоративним сектором економіки від кредитних рейтингів країни / М. В. Стецько // Фінанси України. - 2015. - № 5. - С. 92-103.
 10. Стецько, М. В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал / М. В. Стецько // Фінанси України. - 2015. - № 8. - С. 88-100.
 11. Стецько, М. В. Система регулювання ринку капіталів України: міжнародний вимір / Микола Васильович Стецько // Фінанси України. – 2017. – № 2. – С. 96–109.
 12. Стецько, М. Спеціальні (вільні) економічні зони [Електронний ресурс] / Микола Стецько, Петро Рендович // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 8. – С. 473-478.
 13. Стецько, М. В. Напрямки оптимізації первинного розміщення корпоративних прав на публічних фондових ринках [Електронний ресурс] / М. В. Стецько.
 14. Стецько, М. В. Місце та роль андеррайтингу в первинному розміщенні акцій підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Стецько.
 15. Stetsko, N. Problemy ukrainskich przedsiebiorstw na miedzynarodowym rynku kapitalowym [Electronic resource] / N. Stetsko // Wdrazanie rozwoju zrownowazonego: strategie i instrumenty. – Czestochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2008. – Wydannie 1. – С. 63-73.
 16. Stetsko, N. The Problems of Globalization of World Finanсes [Electronic resource] / N. Stetsko // Finance. 50 th Anniversary Financial Conference. – Svishtov, Bulgaria (11–12 April 2002) : Abagar, Veliko Tarnovo, 2002. – С. 225-232.
 17. Стецько, Н. В. Особенности формирования и управления капиталом акционерных обществ [Электронный ресурс] / Н. В. Стецько // Финансовая теория и политика современного государства : сб. науч. трудов. – Болгария : АБАГАР Велико Тырново, 2002. – С. 197–201.
 18. Стецько, М. В. Використання „сигналів” з ринку капіталів для прийняття фінансових рішень менеджментом підприємств [Електронний ресурс] / Микола Васильович Стецько.
 19. Стецько, М. Прагматика теоретичних досліджень у сфері корпоративних фінансів [Електронний ресурс] / Микола Стецько // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С.130-143.
 20. Стецько, М. В. Виявлення і оцінка непрямих витрат інвесторів при ухваленні рішень по емісії цінних паперів [Електронний ресурс] / М. В. Стецько // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Національний університет «Острозька академія», 2007. – Вип. 9, ч. 4. – С. 341-349.
 21. Алексеєнко, Л. М. Модернізація боргової політики та управління зовнішнім державним боргом в умовах макроекономічної нестабільності [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, П .М. Партика, М. В. Стецько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9, ч. 7. – С. 180-183.
 22. Алексеєнко, Л. М. Механізм фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах реалізації пріоритетних економічних реформ [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 13, ч. 2. – С. 111-114.
 23. Стецько, М. В. Ринок акцій в формуванні структур корпоративного типу в економіці України [Електронний ресурс] / М. В. Стецько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10.
 24. Стецько, Н. В. Акционерные общества и финансовая сторона их деятельности в условиях углубления рыночных реформ / Н. В. Стецько // Рукопись деп. в ИНИОН РАН № 48984 от 28.02.94. – М. : Всероссийский заочный финансово-экономический институт. – 1994. – 45 с
 25. Стецько. Н. В. Проблемы финансовой стратегии в акционерных обществах / Н. В. Стецько, С. И. Юрий // Рукопись деп. в ИНИОН РАН от 1995 г. – Тернополь : Тернопільська академія народного господарства. – 1995. – 34 с.
 26. Стецько, М. В. Акціонерні товариства – основна організаційно-економічна форма підприємництва в умовах ринкової економіки / М. В. Стецько // Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – С. 102-107.
 27. Стецько, М. В. Фінансове планування – основна стратегія акціонерних товариств в умовах поглиблення  ринкових реформ / М. В. Стецько // Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 76-79.
 28. Стецько, Н. В. Формы и виды кредитного обеспечения / Н. В. Стецько // Экономика предприятия. – 2000. – № 2-3. – С. 59-64.
 29. Алексеєнко, Л. М Інституціональна трансформація та пріоритети розвитку страхового ринку / Л. М. Алексеєнко, М В. Стецько // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць професор.-викладацьк. складу каф. фінансів суб’єктів господарювання і страхування. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. –  Вип. 1. – С. 5-9.
 30. Стецько, М. В. Важелі посилення інвестиційного потенціалу України / М. В. Стецько, С. А. Яценко // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 116-118.
 31. Стецько, М. В. Фінанси акціонерних товариств: проблеми і перспективи / М. В. Стецько, І. С. Юрій // Фінанси України. – 2000. – № 4. – С. 54-58.
 32. Стецько, М. В. Принципи і основи організації бюджетної політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності України / М. В. Стецько // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка,  2002. – Вип. 3. – С. 191-197.
 33. Стецько, М. В. Особливості організації фінансів суб’єктів господарювання різних форм власності / М. В. Стецько // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 42-44.
 34. Стецько, М. В. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту / М. В. Стецько, О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 91-99.
 35. Стецько, М. В. Дью діліженс (Du Diligence) як інструмент зменшення інформаційних ризиків на ринку капіталів / М. В. Стецько, О. О. Терещенко // Збірник наукових  праць. Економічні науки. Буковинський університет. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. – Вип. 3. – С. 84-93.
 36. Стецько, М. В. Підвищення ефективності корпоративного управління як фактор активізації ринку капіталів / М. В. Стецько // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Актуальные проблемы реформирования экономики в регионе : сб. науч. трудов. – Донецк, 2007. – С. 260-265.
 37. Стецько, Н. В. Влияние деятельности фондовых рынков на формирование рыночной цены корпоративных ценных бумаг: мировые тенденции и перспективы [Электронный ресурс] / Николай Васильевич Стецько // Бизнес Информ . – Харьковский национальный экономический университет. – 2007. – № 12 (1). – С. 166-168.
 38. Стецько, М. В. Контролінг первинного розміщення акцій підприємств на фондовому ринку / М. В. Стецько // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2008. – Спецвип. – С. 456-464.
 39. Стецько, М. В. До питання про формування ринку капіталів в Україні // Бізнес Інформ. – 2016. – №12. – C. 193–199.
 40. Стецько, М. Функціональні зв'язки між корпоративними фінансами та ринком капіталів / Микола Стецько // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 95-108.
 41. Стецько, М. В. Дьюділіженс (DuDiligence) як інструмент зменшення інформаційних ризиків на ринку капіталів / М. В. Стецько, О. О. Терещенко // Збірник наукових праць / Буковинський університет. Економічні науки. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. – Вип. 3. – С. 84-93.
 42. Стецько, М. В. Вплив ймовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал / М. В. Стецько // Фінанси України. – 2015. – № 8. – С. 88-100.
 43. Квасовський, О. Сучасні трансформації та проблемні аспекти оподаткування фінансових результатів діяльності страховиків в Україні / Олександр Квасовський, Микола Стецько // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 19-33.
 44. Стецько, М. Переважні права на придбання акцій нової емісії як інструмент корпоративного управління / Микола Стецько // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 3. – C. 117-127.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Стецько, М. В. Ринок капіталів у фінансуванні підприємств : сучасний стан і тенденції розвитку [Електронний ресурс] : монографія / М. В. Стецько. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 345 с.
 4. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 5. Квасовський, О. Р. Можливості імплементації зарубіжного досвіду оподаткування страховиків в Україні [Текст] / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 69-83.
 6. Квасовський, О. Р. Еволюція, сучасний стан і проблеми оподаткування фінансових результатів діяльності вітчизняних страхових компаній [Текст] / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 49-68.
 7. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Стецько, Н. В. Особенности формирования и управления капиталом акционерных обществ [Текст] / Н. В. Стецько // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 197-202.
 2. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 3. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.
 4. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 5. Алексеєнко, Л. М. Туристичні формальності [Текст] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 327-358.
 

Слома Валентина Миколаївна

слома вм

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Слома, В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно - правових зобов'язань : дис ... канд. юрид. наук. / Валентина Миколаївна Слома . – Львів : 2007 . – 205 с.
 2. Слома, В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно - правових зобов'язань : автореф. дис ... канд. юрид. наук. / Валентина Миколаївна Слома . – Львів : 2007 . – 18 с.
 3. Слома В. М. Зобов'язання з множинністю суб'єктів у цивільному праві України : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 490 с.
 4. Слома В. М. Зобов'язання з множинністю суб'єктів у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 36 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Слома, В. М. Заохочення у трудовому праві України [Електронний ресурс] / В. М. Слома.
 2. Слома, В. М. Право гаранта на регресну вимогу до принципала: поняття та особливості [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Юридична – 2009. – № 1. –С. 1-7.
 3. Слома, В. М. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов’язань у цивільному законодавстві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права – 2006. – № 1. – С. 103-107.
 4. Слома, В. М. Трудовий договір як підстава виникнення трудовий правовідносин / В. М. Слома // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 22-26.
 5. Слома, В. Договір найму житла за цивільним законодавством України / Валентина Слома // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 63-68.
 6. Слома, В. М. Права пацієнтів в Україні та гарантії їх здійснення [Електронний ресурс] / В. М. Слома.
 7. Слома В. М. Оновлена гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язань / В. М. Слома // Вісник прокуратури. – 2003. – № 10. – С. 57-59.
 8. Слома, Валентина До питання евтаназії в сучасному суспільстві / Валентина Слома // Вісник прокуратури. – 2013. – № 1. – С. 101-107.
 9. Слома В. М. Незалежність та безвідкличність гарантії за Цивільним кодексом України / В. М. Слома // Вісник Львівського університету. - Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 329-333.
 10. Слома В. М. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов'язань у цивільному законодавстві / В. М. Слома // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – Вип. 1. – С. 103-107.
 11. Слома В. М. Правова природа домовленості про видачу гарантії / В. М. Слома // Вісник Львівського університету. - Сер. Юридична. – 2006. - Вип. 42. - С.203-208.
 12. Слома В. М. Суб'єкти гарантійного зобов'язання / В. М. Слома // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Івано-Франківськ, 2006. - Випуск XVI. - С. 95-101.
 13. Слома В. М. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання зобов'язань: порівняльна характеристика / В. М. Слома // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. - Львів, 2004. - С. 266-268.
 14. Слома В. М. Гарантія: поняття та особливості / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання”. - Хмельницький, 2004. - С. 252-254.
 15. Слома В. М. Функції гарантії як способу забезпечення зобов'язань / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців „Четверті осінні юридичні читання”: У 3-х частинах: Частина друга: „Приватно-правові науки”. - Хмельницький, 2005. - С.331-334.
 16. Слома В. М. Особливості забезпечення зобов'язань за Цивільним кодексом України / В. М. Слома // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. - Львів, 2006. - С.235-236.
 17. Слома В. М. Історія виникнення гарантії як виду забезпечення виконання зобов'язань / В. М. Слома // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 202-205.
 18. Слома В. М. Припинення гарантії: підстави та правові наслідки / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених „П'яті осінні юридичні читання”: У 5-ти частинах: Частина третя: „Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право”. Підтом 2. - Хмельницький, 2006. - С. 132-135.
 19. Слома, В. М. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2012. – № 1(22). – С.77-82.
 20. Слома, В. М. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за проектом Трудового кодексу України [Електронний ресурс] / В. М. Слома //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. –Вип. 22, ч. 1, т. 2.. – С.60-63.
 21. Слома, В, М. Правові засади працевлаштування інвалідів в Україні / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ.  – 2001. – Вип. 3. – С. 219-223.
 22. Слома, В, М. Правові засади охорони здоров’я матері та дитини / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2002. – Вип. 4. – С. 216-219.
 23. Слома, В, М. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання / В. М. Слома // Малий і середній бізнес (Держава. Право. Економіка). – 2008. – № 3-4. – С. 94-98.
 24. Слома, В, М. Поняття та зміст договору оренди землі / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 337-346.
 25. Слома, В, М. Відповідальність за порушення договору найму майна / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 201-211.
 26. Слома, В, М. Особливості виконання обов’язків за гарантією [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник національної академії прокуратури України. – 2008. – № 1. – С. 75-78.
 27. Слома, В, М. Види гарантій у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Університетські наукові записки : часоп. Хмельн. ун-ту управління та права. – 2008. – Вип. 3. – С. 87-89.
 28. Слома, В, М. Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2009. – Вип. 6. – С. 109-112.
 29. Слома, В, М. Спадкування за законом у цивільному праві України [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2010. – Вип. 7. – С. 68-72.
 30. Слома, В. М. Спадковий договір за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. XХV. – С. 144-148.
 31. Слома, В, М. Право на страйк та його реалізація в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома  // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2014. – № 2. – С. 95-98.
 32. Слома, В, М. Правове регулювання працевлаштування іноземців в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. – С. 77-81.
 33. Слома, В, М. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 42-47.
 34. Слома, В, М. Поняття та види зобов’язань з множинністю осіб у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 4. – С. 149-151.
 35. Слома, В. М. Поняття зобов’язання у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 1. - С. 123-128.
 36. Слома, В. М. Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 3. - С. 113-117.
 37. Слома, В. Позбавлення батьківських прав за законодавством України [Електронний ресурс] / В. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 78-80.
 38. Слома, В. М. Правове забезпечення функціонування агробізнесу в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 150-154.
 39. Слома, В. Сервітут як вид речових прав на чуже майно [Електронний ресурс] / В. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 123-126.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Слома, В. М. Цивільно-правові зобов'язання з множинністю суб'єктів [Текст] : монографія / В. М. Слома. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 384 c.
 

Сторінка 1 із 24