Фурман Оксана Євстахіївна

humeniuk

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуменюк, Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об'єкт соціально-психологічного аналізу [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Гуменюк Оксана Євстахіївна ; Державна академія керівних кадрів освіти АПН України. - К., 1999. - 185 с.
 2. Гуменюк, Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об'єкт соціально-психологічного аналізу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 - соціальна психологія / Оксана Євстахіївна Гуменюк. – К. : КДУ, 1999. – 20 с.
 3. Фурман, О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу [ Текст ] : 19.00.07 : дис. ... д-ра психол. наук / Оксана Євстахіївна Фурман ; Тернопільський нац. ун-т . ─ Тернопіль, 2015 . ─ 467 с.
 4. Фурман, О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу [ Текст ] : 19.00.07 : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Оксана Євстахіївна Фурман ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". ─ Одеса, 2015 . ─ 37 с.

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, О. Громадянська відповідальність у контексті політичного сьогодення / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 65-74.
 2. Гуменюк, О. Концепції психологічного впливу в сучасній психології / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С. 34-90.
 3. Гуменюк, О. Маніпуляція як різновид психологічного впливу / О. Гуменюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 5. – С. 23-27.
 4. Гуменюк, О. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 70-83.
 5. Гуменюк, О. Освітнє спілкування як інформаційний, діловий, психосмисловий і самосенсовий різновиди обміну / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 73-94.
 6. Гуменюк, О. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 46-63.
 7. Гуменюк, О. Перцептивний аспект спілкування як смисловчинковий обмін / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 73-80.
 8. Гуменюк, О. Пізнавально-суб’єктивний вплив у системі інноваційного навчання / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство.– 2003. – № 2. – С. 79-89.
 9. Гуменюк, О. Психологічна грамотність учителя – основа ефективної розвивальної взаємодії з / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2000. – № 1. – С. 44-51.
 10. Гуменюк, О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 81-92.
 11. Гуменюк, О. Психологія взаємостосунків: від переконання до впливу / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 142-149.
 12. Гуменюк, О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 33-76.
 13. Гуменюк, О. Соціальний формат розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.82-90.
 14. Гуменюк, О. Ціннісно-індивідуальнісний самовплив у структурі модульно-розвивальних взаємостосунків / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С.78-96.
 15. Гуменюк, О. Авторська програма з курсу «психологія я-концепції» / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 1. – С. 119-124.
 16. Гуменюк, О. Духовно-універсумне самотворення – центральна ланка психологічного вплаву / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 10-28.
 17. Гуменюк, О. Експериментальна програма курсу «Соціальна психологія» [Електронний ресурс] / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2000. – № 2. – С. 134-151.
 18. Гуменюк, О. Рівні громадянської відповідальності та їх емпіричне вивчення у молоді / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 92-98.
 19. Гуменюк, О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 145-159.
 20. Гуменюк, О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 74-123.
 21. Гуменюк, О. Час та особливості його перебігу в модульно-розвивальному процесі / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 94-99.
 22. Гуменюк, О. Я-концепція у плині соціального довкілля / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 2. – С. 125-143.
 23. Гуменюк, О. Творчість-наука-майбутнє / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 2. – С. 171-178.
 24. Гуменюк, О. Вітакультурний парадигмальний контекст проблематики психологічного впливу / О. Гуменюк // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С.12-14.
 25. Гуменюк, О. Інноваційно-психологічний клімат як об'єкт теоретико-методологічного аналізу / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 1. – С. 86-108.
 26. Гуменюк, О. Психологічний вплив у структурі модульно-розвивальних взаємин / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С.59-83.
 27. Гуменюк, О. Комунікативний формат спілкування як актуалізація інформаційно-освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 28. Гуменюк, О. Методологічна план карта інноваційного психологічного клімату [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 29. Фурман, А. В. Методологічне обґрунтування концепції мотиваційних психоформ [Електронний ресурс] /А. В. Фурман, О. Гуменюк.
 30. Гуменюк, О. Методологічний аналіз засадничих передумов становлення громадської відповідальності молоді [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 31. Гуменюк, О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С.47-81.
 32. Гуменюк, О. Модель рівнів громадської відповідальності особистості [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 33. Гуменюк, О. Параметри іноваційно-психологічного клімату в процесі розгортання освітнього вчинку [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 34. Гуменюк, О. Принципи інноваційного соціально-психологічного клімату та їх характеристика [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 35. Гуменюк, О. Проблеми-модульний аналіз соціально-психологічного стану суспільства [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 36. Гуменюк, О. Програма дослідження інноваційного-психологічного клімату як багатопараметричного явища[Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 37. Гуменюк, О. Різновиди клімату та їх психологічне обґрунтування [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 38. Фурман, А. В. Образ долі в поетичному світі Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 16-25.
 39. Фурман, О. Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 65-91.
 40. Фурман, А. В. Образ долі в поетичній творчості Тараса Шевченка / А. В. Фурман, О. Є. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 105-109.
 41. Фурман, О. Простір і час у психологічному дискурсі / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 79-132.
 42. Гуменюк, О. Параметри інноваційно-психологічного клімату в процесі розгортання освітнього вчинку / Оксана Гуменюк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 51-60.
 43. Furman, О. Social-psychological impact asa parametr of innovative-psychological climate / Oksana Furman // International journal of economics and society. – 2015. – Vol. 1, Issue 2. – P. 143-148.
 44. Фурман, О. Є. Соціально-психологічний, організаційний та інноваційно-психологічний різновиди клімату: структурно-змістовий аналіз / Оксана Євстахіївна Фурман // Науковий огляд. – 2015. – № 5 (15). – С. 119-130.
 45. Фурман, О. Є. Полімотивація – спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату / Оксана Євстахіївна Фурман // ScienceRise. – 2015. – № 6 (11). – С. 105-110. 
 46. Furman, О. Educational communication as option of innovation-psychological climate / Oksana Furman // International journal of economics and society. – 2015. – Vol. 1, Issue 1. – P. 156-159.
 47. Furman, Оksana Ye. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters / Oksana Ye. Furman // Problems of Psychology in the 21 st. Century. – 2015. – Vol. 9, No.1. – P. 14-19.
 48. Фурман, О. Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 38-67.
 49. Фурман, О. Взаємоспричинення парадигм, стратегій, класів і методів соціально-психологічного впливу [Текст] / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2 (76). – C. 44-65.
 50. Фурман, О. Сутнісні визначення модульно-розвивальної взаємодії викладача і студентів в освітньому процесі / Оксана Фурман, Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2020. – № 3 (81). – С. 53-81.
 51.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуменюк, О. Є. Психологія впливу [Текст] : монографія / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 304 с.
 2. Гуменюк, О. Психологія Я - концепції [Текст] : монографія / О. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186 с.
 3. Гуменюк, О. Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу [Текст] : монографія / О. Є. Гуменюк. – Ялта -Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 340 с.
 4. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. Психологія Я - концепції [Текст] : Навч. посіб . / А. Фурман, О. Гуменюк. – Тернопіль : Новий Світ-2000, 2006. – 360 с. с.
 2. Гуменюк, О. Є. Спонтанно - духовна організація Я - концепції універсума [Текст] : Лекція / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 40 с.
 3. Гуменюк, О. Є. Проблематика Я у психаналітичній теорії Зигмунда Фрейда [Текст] : Лекція / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 34 с.
 

Фурман Анатолій Васильович

фурман ав

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафеди

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кубаєвський, М. Методологування як засіб розуміння смислу / Микола Кубаєвський, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010.– № 4. – С. 47-57.
 2. Фурман, А. Авторська програма курсу "Основи гендерної рівності" [Текст] / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2004. – №3. – С.120-125.
 3. Фурман А. Морально-етичні цінності в суспільному вимірі [Електронний ресурс] / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 94-99.
 4. Фурман А. Архітектоніка педагогічної миследіяльності [Електронний ресурс] / А. Фурман // Вітакультурний млин : методологічний альманах. – 2007. – Модуль 6. – С. 4-15.
 5. Фурман А. Архітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2000. – № 1. – С. 26-43.
 6. Фурман А. Біциклічна модель організації процесів розуміння [Електронний ресурс] / А. Фурман //
 7. Фурман, А. В. Соціальна культура / Анатолій В. Фурман, Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 26-36.
 8. Яковенко, Ю. Соціологічна наука є. А методологічні проблеми де? / Юрій Яковенко, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 46-54.
 9. Фурман, А. Світ методології / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47-60.
 10. Фурман, А. В. Категорійний профіль наукової школи / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 2. – С. 23-39.
 11. Фурман, А. В. Вітакультурне обгрунтування практичної психології / А. В. Фурман // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.23-28.
 12. Фурман, Анатолій Володимир Роменець як методолог психософійного духу / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – №2. – С. 7-14.
 13. Алієв, Ш. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним) / Ш. Алієв, П. М'ясоїд, А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 20-37.
 14. Фурман, Анатолій В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 18-36.
 15. Фурман, Анатолій В. Генеза толерантності та перспективи українотворення (комплексний проект) / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 6-20.
 16. Фурман, Анатолій Граф-схеми навчальних курсів: сутність, проектування, експертиза / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №2. – С.136-165.
 17. Фурман, Анатолій В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 69-101.
 18. Фурман, Анатолій Друзям, колегам, читачам : [вітання головного редактора до 10-річчя журналу "Психологія і суспільство " ТНЕУ] / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С. 10.
 19. Фурман, Анатолій В. Засадничі умови виникнення наукових шкіл / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 49--58.
 20. Фурман, А. В. Інноваційна освітня модель підготовки соціальних працівників / А. В. Фурман // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 1. – С. 47-51.
 21. Фурман, Анатолій В. Інноваційна система модульно-розвивального навчання (узагальнення результатів наукової програми) / Анатолій В. Фурман, Зоя Шляхова // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 167-177.
 22. Фурман, Анатолій В. Історія соціальної роботи / Анатолій В. Фурман, Марія Підгурська // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 163-204.
 23. Фурман, А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв'язання складних проблем / А. Фурман // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – C.4-7.
 24. Фурман, Анатолій Категорійна матриця взаємозв'язку образів суб'єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій Фурман, Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 72-81.
 25. Фурман, Анатолій Категоріогенез як напрям професійного методологування / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 53-58.
 26. Фурман, А. А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера / А. А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 78-94.
 27. Фурман, Анатолій В. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 78-125.
 28. Фурман, А. Модель повноцінної інноваційної діяльності в освітній сфері суспільства / А. Фурман // Освіта і управління. – 2005. – №3-4. – С.24-37.
 29. Фурман, А. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологування / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 40-69.
 30. Фурман, А. В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент ефективної освітньої взаємодії / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 171-182.
 31. Фурман, А. Навчальна проблемна ситуація як об'єкт психологічного пізнання / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2007. – №1. – С. 9-80.
 32. Фурман, А. Наука і практика у роботі психолога, соціолога: між правдою і лукавством / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2004. – №4. – С.7-13.
 33. Фурман, А. В. Національна ідея - щит і меч українства / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 6-10.
 34. Фурман, Анатолій В. Непізнані горизонти гносеологічного оптимізму / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – №2. – С. 199-203.
 35. Фурман, А. Обгрунтування системи базових концептів психологічної діагностики / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2007. – №4. – С. 39-55.
 36. Фурман, Анатолій В. Образ долі в поетичному світі Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 16-25.
 37. Фурман, Анатолій В. Освітні сценарії: сутність, композиція, принципи створення / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №3. – С. 174-192.
 38. Фурман, Анатолій В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 39. Фурман, Анатолій В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 72-85.
 40. Бердяєв, Микола Парадокс брехні / Микола Бердяєв, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 20-23.
 41. Півтора роки після помаранчевої революції. Оцінка ситуації і перспективи / Ю. Луковенко, Н. Магера, А. Фурман, В. Якушик // Психологія і суспільство. – 2006. – №2. – С. 5-19.
 42. Фурман, Анатолій Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – №4. – С. 137-163.
 43. Фурман, А. Програма авторського курсу " Гуманістична психологія " / А. Фурман, І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 127-137.
 44. Фурман, А. Програма авторського курсу "Психокультура інноваційних соціосистем" / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2004. – №4. – С.221-236.
 45. Фурман, Анатолій В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 80-104.
 46. Фурман, Анатолій Світ методології / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47-60.
 47. Фурман, Анатолій В. Село - духовне серце України / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 8-11.
 48. Фурман, Анатолій Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2005. – №2. – С. 29-75.
 49. Фурман, Анатолій В. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 57-74.
 50. Яковенко, Ю. Соціологія інноваційної діяльності як нова галузь соціологічного знання / Ю. Яковенко, А. Фурман // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – С.8-9.
 51. Фурман, А. В. Субкультура : [про систему цінностей, уявлень про життя та ін.] / А. В. Фурман, Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 187-192.
 52. Фурман, А. Сфера психології у вітакультурному парадигмальному обгрунтуванні / А. Фурман // Освіта і управління. – 2007. – №2. – С. 50-56.
 53. Фурман, А. Талант проти нігілізму / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 5-8.
 54. Фурман, Анатолій Теоретична концепція інноваційного програмово-методичного забезпечення освітнього процесу / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 123-159.
 55. Фурман, А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2002. – №3-4. – С.20-59.
 56. Фурман, Анатолій В. Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 11-29.
 57. Фурман, А. Типологічний підхід у системі професійного методологування / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2006. – №2. – С. 78-92.
 58. Фурман, Анатолій Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 59. Фурман, Анатолій В. Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 24-74.
 60. Фурман, Анатолій А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку студентів-психологів / Анатолій А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №3. – С. 148-158.
 61. Фурман, А. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 62. Фурман, А. В. Методолог - професія майбутнього / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 16-42.
 63. Фурман, Анатолій В. Володимир Роменець як архітектор методології гуманітарного пізнання (текст на англ. мові) [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 10-24.
 64. Фурман, А. В. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / А. В. Фурман, А. А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 124-126.
 65. Фурман, А. В. Образ долі в поетичній творчості Тараса Шевченка / А. В. Фурман, О. Є. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 105-109.
 66. Фурман, А. В. Особистість як осердя українотворення, або паростки нової ідеології / А. В. Фурман, В. О. Сабадуха, М. П. Давидів // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 71-74.
 67. Лакатош, Імре Історія науки та її раціональні реконструкції / Імре Лакатош ; переклад з англ. А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 13-23.
 68. Щедровицький, Георгій Смисл і значення / Георгій Щедровицький ; переклад А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 24-45.
 69. Фурман, Анатолій В. Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.
 70. Фурман, А. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Вітакультурний млин. –  2013. – Мод. 15. – С. 22-31.
 71. Фурман, А. Cоціальна культура / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т.
 72. Фурман, А. В. Модульно-розвивальний оргпростір методологування: аргументи розширення / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 34-49.
 73. Фурман, А. В. Народжений любити й довершувати / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 14-15.
 74. Фурман, Анатолій В. Проблема категорійного ладу соціологічної теорії та підходів до її розв’язання / Анатолій В. Фурман, Віталій Біскуп // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Соціологія. – 2012. – С. 25-29.
 75. Фурман, Анатолій В. Педагогіка як сфера миследіяльності: функції, предмет, метод / Анатолій В. Фурман // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 30-44.
 76. Фурман, Анатолій В. Інноваційна освітня модель: складники успіху / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – Спецвип. – С. 9-11.
 77. Фурман, Анатолій В. Вітакультурне постання організаційно-діяльнісної гри як форми розвитку професійного мислення / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Проблеми педагогічної освіти : вісник РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». – Ялта, 2014. – С. 115-128.
 78. Фурман, Анатолій В. Циклічно-вчинкова модель гри як учинення / Анатолій В. Фурман // Наука і освіта. – 2014. – № 1.
 79. Фурман, Анатолій В. Методологічна план-карта дослідження і проектування модульно-розвивального підручника як квазісуб’єкта реальної розвивальної взаємодії / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 13. – С. 4-19.
 80. Фурман, Анатолій В. Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу за технологіями модульно-розвивальної системи навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми «Школа свідомості») / Анатолій В. Фурман, Віктор Чухно // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 32-43.
 81. Фурман, Анатолій В. Володимир Роменець як методолог психософійного духу / Анатолій В. Фурман // Психологія вчинку. Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. статей. – К. : Либідь, С. 108-116.
 82. Фурман, Анатолій В. Світлій пам’яті патріота українства Миколи Дробнохода / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 150-152.
 83. Фурман, А. В. Геннадій Копилов. Про природу «наукових революцій» / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 113-128.
 84. Фурман, А. В. Олексій Лосєв. Історія естетичних учень: внутрішня методологія курсу / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 148-162.
 85. Фурман, А. В. Олександр Спіркін. Про особисті зустрічі та бесіди з Олексієм Лосєвим / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 166-168.
 86. Фурман, А. В. Антоніна Ждан. Становлення і розвиток психологічних знань у форматі історії культури / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 39-49.
 87. Фурман, А. В. Віра Кольцова, Юрій Олійник. Внесок В. А. Роменця в історію психології: синтез почуттів і раціо / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 57-63.
 88. Фурман, А. В. Олена Соколова. До визначення поняття «вчинок» і до розв’язання проблеми «внутрішнє – зовнішнє» у роботах В. А. Роменця та О. М. Леонтьєва / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 130-142.
 89. Фурман, А. В. Марцинковська Т. Вчинок як запорука наукового безсмертя (пам’яті Володимира Роменця) / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 44-49.
 90. Фурман, А. В. Старовойтенко О. Від ідей В. А. Роменця до культурної персонології / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 50-57.
 91. Фурман, А. В. Щедровицький Г. П. Методологічне значення опозиції натуралістичного і системодіяльнісного підходів / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 40-47.
 92. Фурман, А. В. Роменець В. А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 6-27.
 93. Фурман, А. В. Гусельцева М. С. Спадщина В. А. Роменця: від психології фантазії до проекту канонічної психології / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 28-47.
 94. Фурман, А. В. Сухарєв О. Розвиток ментальності вищих прошарків російського суспільства від кінця Х до XVII століття / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 39-57.
 95. Фурман, А. В. В’ячеслав Стьопін. Культура / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. С. 16-25.
 96. Фурман, А. В. Георгій Щедровицький. Рефлексія / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 37-45.
 97. Фурман, А. В. В’ячеслав Стьопін. Наука / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. –№ 2. – С. 27-29.
 98. Фурман, А. В. Георгій Щедровицький. Синтез знань: проблеми і методи / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – №2. – С. 60–83.
 99. Фурман, А. В. Микола Бердяєв. Воля до життя і воля до культури / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 24-30.
 100. Фурман, А. В. Петро Єршов. Система Станіславського як наука / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 62-71.
 101. Фурман, А. В. Микола Бердяєв. Війна та естахологія / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 6-10.
 102. Фурман, А. В. Мераб Мамардашвілі. Проблема свідомості і філософське покликання / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 19-28.
 103. Фурман, А. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – N 4 (70). - С. 16-38.
 104. Фурман, А. А. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії / Анатолій А. Фурман, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 5-26.
 105. Фурман, А. В. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування [Текст] / Анатолій В. Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2 (76). – C. 5-26.
 106. Фурман, А. В. Метатеоретична мозаїка життя свідомості / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 13-50.
 107. Фурман, А. В. Оновлена світоглядна мапа буття, осмисленого в суспільному та особистісному вимірах /Анатолій В. Фурман, Анатолій Довгань // Психологія і суспільство. – 2019. – № 3-4 (77-78). – С. 148-156.
 108. Фурман, А. В. Методологічне обґрунтування предметного поля теоретичної психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2019. – № 3-4 (77-78). – С. 5-37.
 109. Фурман, А. В. Авторська програма із дисципліни “Методологія психології” / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2020. – № 3 (81). – С. 115-137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фурман, А. В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 312 с.
 2. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 3. Фурман, А. Психодіагностика особистісної адаптованості [Текст] / А. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 195с.
 4. Фурман, А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості [Текст] : наук. вид. / А. В. Фурман. – 2-е вид. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 64 с.
 5. Фурман, А. Психокультура української ментальності [Текст] / А. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132 с.
 6. Фурман, Анатолій Психокультура української ментальності [Текст] / Анатолій Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с.
 7. Фурман, А. Психологія Я - концепції [Текст] : Навч. посіб . / А. Фурман, О. Гуменюк. – Тернопіль : Новий Світ-2000, 2006. – 360 с.
 8. Фурман, А. Теорія і практика розвивального підручника [Текст] : монографія / А. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 286 с.
 9. Фурман, А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] = Psychodidactics of the projecting of the educational book complexes for students : монографія / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.
 10. Фурман, А. В. Сутність гри як учинення [Текст]: монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.
 11. Фурман, А. В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі [Текст] : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
 12. Хайрулін, О. М. Психологія професійного вигорання військовослужбовців [Текст] : монографія / О. М. Хайрулін ; за наук. ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с.
 13. Фурман, А. В. Ідея професійного методологування [Текст] : монографія / А. В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 208 с.
 14. Фурман, А. В. Ідея і зміст професійного методологування [Текст] : монографія / А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 378 с.
 15. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 1 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 316 с.
 16. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 2 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 344 с.
 17. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 3 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 400 с.
 18. Фурман, А. В. Психодіагностична компетентність соціального працівника [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. В. Дубно. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 102 с.
 19. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Мойсей Каган. Культура як предмет філософського системного аналізу. – С. 25-40.
 20. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Мераб Мамардашвілі. Філософія – це свідомість уголос. – С. 192-199.
 21. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Микола Лапонов, Вадим Коміссаров. Філософія як наука. Основи філософської методології. – С. 200-222.
 22. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Сергій Кримський. Пізнання як трансценденція софії і спокуса практикою. – С. 228-232.
 23. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Микола Бердяєв. Проблема етичного пізнання. – С. 233-244.
 24. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 2. – Із змісту : Фурман, А. В. Вячеслав Стьопін. Наукова раціональність у техногенній культурі: типи та історична еволюція. – С. 5-10.
 25. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 2. – Із змісту : Фурман, А. В. Володимир Біблер. Педагогіка: програм на модель Школи діалогу культур. – С. 308-310.
 26. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – Із змісту : Фурман, А. В. Ірина Берлянд. Діалог культур. Психологія. – С. 221-223.
 27. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – Із змісту : Фурман, А. В. Валентина Подшивалкіна, Марія Бірюкова. Праксеологічні засновки теоретизування у психології. – С. 376-378.
 28. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – Із змісту : Фурман, А. В. Дмитро Леонтьєв, Галина Іванченко. Основи методології комплексної гуманітарної експертизи. – С. 389-397.
 29. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 4. – Із змісту : Фурман, А. В. Георгій Щедровицький. Значення і смисл. – С. 48-62.
 30. Шаюк, О. Я. Толерантність та ідентичність у форматі культури / О. Я. Шаюк // Вітакультурний млин. – 2013. – Мод. 15. – С. 41-44.
 31. Шаюк, О. Я. Психосутнісна характеристика толерантності в контексті аксіологічного підходу / Шаюк О. Я. // Вітакультурний млин. – 2014. – Модуль 16. – С. 46-50.
 32. Шаюк, О. Я. Емоційно-вольовий компонент толерантності особистості / О. Я. Шаюк // Освіта і управління : наук.-практ. журнал. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 104-110.
 33. Шаюк, О. Я Конативний компонент толерантності особистості / О. Я. Шаюк // Вісник національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2011. – Вип. 6 (25). – С. 258-264.
 34. Шаюк, О. Я. Експериментально-психологічні умови формування професійної толерантності майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип.19. – С. 768-778.
 35. Шаюк, О. Я. Особливості формування мотиваційно-ціннісного компонента толерантності у майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. – Хмельницький, 2013. – Вип. 3.
 36. Шаюк, О. Я. Особливості формування когнітивного компонента толерантності у майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південного наукового центру НАПН України. – Одеса, 2013. – № 7CXVII. – С. 287-290.
 37. Шаюк, О. Я. Методологічна концепція науково-дослідної програми «Школа толерантності» / О. Я. Шаюк, А. В. Фурман, Л. Власюк // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 30-45.
 38. Шаюк, О. Я. Соціальна справедливість як предмет психологічної рефлексії / О. Я. Шаюк, А. В. Фурман // Вітакультурний млин. – 2015. – Мод. 18. – С. 42-46.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [Текст]: навч. посіб. / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014.- 176 с.
 2. Фурман, А. В. Основи гендерної рівності [Текст] : навч. посіб. / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168 с.
 3. Фурман, А. Золоті джерела кохання : Інтимна лірика [Текст] / А. Фурман. – Тернопіль : Інститут ЕСО, 2000. – 31 с.
 4. Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – К. : Академія, 2018. – 160 с. – (Альма-матер).
 

Федорович Петро Петрович

fedorovych

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Федорович, Петро Петрович Організаційно-економічний механізм розвитку венчурного бізнесу в промисловості України [Текст] : дис... канд. екон. наук: спец. 08.02.02 / Петро Петрович Федорович. – Тернопіль: ТНЕУ, 2006. – 192 с.

Публікації

Статті:

 1. Федорович, П. П. Методика опосередкованої оцінки успішності венчурних проектів по етапах фінансування / П. П. Федорович, М. Б. Олексіїв // Інноваційна економіка.– 2007.– № 4.– С. 221-224.
 2. Федорович, П. Соціально-економічні аспекти впровадження нововведень у промисловості регіону / П. Федорович // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 68-71.
 3. Федорович, П. П. Аналіз і оцінка ризику інвестиційних проектів / П. П. Федорович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 174-175.
 4. Федорович, П. Методи оцінки економічної ефективності нововведень [Електронний ресурс] / Петро Федорович.
 5. Федорович, П. П. Окремі аспекти ефективності реалізації інтелектуального потенціалу в економіці України [Електронний ресурс] / П. П. Федорович, А. Р. Бабій // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 38-43.
 6. Федорович, П. П. Передумови розвитку венчурного бізнесу в Україні / П. П. Федорович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 67-71.
 7. Федорович, П. Роль фінансового планування у складі механізму управління діяльністю промислових підприємств/ Петро Федорович, Михайло Олексіїв // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: тези доповідей VI Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Частина 1 “Економіка та підриємництво” - Тернопіль 2008,- С. 461- 462.
 8. Федорович, П. П. Вплив технічного розвитку на ефективність інноваційних процесів / П. П. Федорович // Шляхи активізації вітчизняного виробництва: Теорія і практика, проблеми підготовки фахівців. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (25–26 травня 2001 року). – Хмельницький, – ХІЕП, 2001, – С. 263 – 269.
 9. Федорович, П. П. Методики створення венчурних фондів / П. П. Федорович // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств. Матеріали науково-практичної конференції (23–24 жовтня 2003 року). – Тернопіль, – 2003. – С. 265 – 266.
 10. Федорович, П. П. Особливості фінансування інноваційної діяльності / П. П. Федорович // Тези доповідей за результатами міжнародної науково-практичної конференції “Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні” (7 – 8 жовтня 2005 року). – Збірник наукових робіт “Управління розвитком”. – Харків, 2005. – С. 112–113.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. - Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. - 393 с.
 2. Федорович, П. П. Моделювання розвитку венчурного бізнесу [Текст]: монографія /П. П. Федорович, П. С. Харів.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 208 с.
 

Федорович Ірина Михайлівна

ФедоровичКафедра фінансів суб’єктів господарювання та страхування

Посада: викладач-стажист

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федорович, Ірина Михайлівна Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ірина Михайлівна Федорович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 239 с.
 2. Федорович, Ірина Михайлівна Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Михайлівна Федорович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Федорович, І. Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї / Ірина Федорович // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 257-267.
 2. Федорович, І. М. Економічна оцінка боргової стійкості України [Електронний ресурс] / І. М. Федорович // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка. 2014.- Вип. 25. - С. 146-151.
 3. Федорович, І. М. Теоретико-методологічні підходи до оцінки оптимального рівня державного боргу / І. М. Федорович // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 257-266.
 4. Федорович, І. Методика проведення аудиту ефективності управління державним боргом та шляхи її вдосконалення / І. Федорович // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 38-47.
 5. Федорович, І. М. Економічна природа та причини формування державного боргу / Ірина Михайлівна Федорович // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 103-111.
 6. Федорович, І. М. Інституційне забезпечення державного боргу України / І. М. Федорович // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Херсон, 10–11 жовт. 2014 р.) / за ред. К. С. Шапошникова. – Херсон : Гельветика, 2014. – Ч. 2. – С. 131–135.
 7. Федорович, І. М. Державний борг: глобальні тенденції та процеси/ І. М. Федорович // International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings Part 2, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing, 2016. –P. 178-180.
 8. Федорович, І. М. Проблема зростання державного боргу – пріоритет економічної політики України / І. М. Федорович // Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія : зб. наук. праць / за ред. д. е. н., проф. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 182–186.
 9. Федорович, І. М. Проблема ефективності державного боргу: теоретичний та практичний аспекти / І. М. Федорович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць / за ред. І. С. Гуцала. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 148–154.
 10. Федорович, І. М. Напрямки вдосконалення обслуговування державного боргу України / І. М. Федорович // Другі наукові читання пам’яті С.І. Юрія: збірник наук. праць / За ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – 28 лист. 2016 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 161-166.
 11. Федорович, Ірина Роль міжнародних резервів у контексті управління зовнішнім державним боргом України [Текст] / Ірина Федорович // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - С. 215-216.
 12. Федорович, І. М. Оптимізація управління державним боргом в контексті світового досвіду врегулювання боргових проблем / І. М. Федорович // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ужгород, 7 берез. 2014 р.) / за заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько. – Ужгород : Гельветика, 2014. – С. 246–247.
 13. Федорович, І. М. Перспективи розвитку ринку внутрішніх державних запозичень у контексті реалізації боргової політики України / І. М. Федорович // Perspektywiczne opracowania są nauka i tecnikami : materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, (m. Przemyśl, 07–15 listopada 2014 r.). – Przemyśl : Nauka i studia, 2014. – Vol. 6. – Р. 23–26.
 14. Федорович, І. М. Основні проблеми та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / І. М. Федорович // Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи України : матер. міжнар. наук.-прак. конф., (м. Львів, 28–29 лист. 2014 р.) : у 3 ч. / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2014. – ч. 1. – C. 85–88.
 15. Федорович, І. М. Пріоритетні напрямки вдосконалення управління державним боргом в контексті національних інтересів України / І. М. Федорович // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Миколаїв, 18 квіт. 2014 р.). – Миколаїв : Гельветика, 2014. – С. 276–278.
 16. Федорович, І. М. Основні ризики державних боргових зобов’язань та концептуальні напрями їх мінімізації / І. М. Федорович // Найновите научни постижения : матер. XI Междунар. науч. практ. конф., (г. Софія, 17–25 март. 2015 г.). – София : Бял ГРАД-БГ, 2015. – т. 1. – С. 76–79.
 17. Федорович, І. М. Вплив державних запозичень на економічний розвиток регіонів України / І. М. Федорович // Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону : матер. IX Міжнар. наук.-практ. конф. аспір., молод. вч. та науков., (м. Кременчук, 4 квіт. 2014 р.) / за заг. ред. П. І. Сокуренка. – Кременчук : ПП Щербатих, 2014. – С. 190–191.
 18. Федорович, І. М. Роль міжнародних резервів в управлінні зовнішнім державним боргом України / І. М. Федорович // Економічний і соціальний розвиток України в ХXI ст.: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вч., (м. Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.). – Тернопіль : Астон, 2015. – С. 213–214.
 19. Федорович, І. М. Обмін боргу на охорону навколишнього середовища: основні висновки та рекомендації / І. М. Федорович // Економічний механізм управління інноваціями: методологія, теорія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16-17 вересня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2016. – С. 109-110.
 20. Федорович, І. М. Управління ліквідністю державних цінних паперів у контексті реалізації боргової стратегії України / І. М. Федорович // Nauka i іnnowacja : materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, (m. Przemyśl, 07–15 października 2015 r.). – Przemyśl : Nauka i studia, 2015. – Vol. 1. – P. 61–65.
 21. Федорович, І. М. Обмін державного боргу на активи, як перспективний напрям обслуговування державного боргу України / І. М. Федорович // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms: international scientific-practical conference (Riga, 29 April, 2016). Riga: «Baltija Publishing», 2016. – Part IІ. – P. 266-269.
 22. Федорович, І. М. Управління суверенним кредитним рейтингом як інструмент врегулювання державного боргу / І. М. Федорович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць проф.-викл. складу каф. фінансів суб’єктів господарювання і страхування. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 94–98.
 23. Федорович, І. М. Економічні наслідки акумуляції зовнішнього боргу України/ І. М. Федорович // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Вид. Львів. нац. ун. ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 360–366.
 24. Федорович, І. М. Нові підходи до модернізації обслуговування державного боргу України з врахуванням міжнародних стандартів/ І. М. Федорович // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Вид. Львів. нац. ун. ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 35, Ч. 2. – С. 258-264.
 25. Федорович, І. М. Методичні та практичні засади оцінювання боргової безпеки України / І. М. Федорович // Ефективна економіка. – 2016. – №9.
 26. Fedorovych, I. М. Conceptual approaches to crisis management of public debt in the developing countries / I. M. Fedorovych, O. M. Karapetyan // The USA Journal of Applied Sciences. – New York : CIBUNET Publishing, 2015. – № 2. – P. 71–76.
 27. Fedorovych, I. М. Public debt in the world economic practice: main trends of formation and management features / I. М. Fedorovych // European Applied Sciences. – Deiningen : ORT Publishing, 2014. – № 12. – P. 122–126.
 28. Федорович, І. М. Прогнозна оцінка та аналіз витрат на обслуговування державного боргу України / І. М. Федорович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – С.114-120.
 29. Федорович, І. Проблеми та перспективи розвитку діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку України / Ірина Федорович // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 73-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Федорович, І. М. Державні запозичення у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] / І. М. Федорович // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 126-138.
 2. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 3. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 4. Федорович, І. М. Проблеми та песрпективи розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації [Текст] / І. М. Федорович // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 38-49.
 5. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 6. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 7. Федорович, І. М. Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] / І. М. Федорович // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 204-226.
 8. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 9. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 

Фаріон Антоніна Іванівна

фаріон антоніна іванівна

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фаріон, А. І. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А. І. Фаріон ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 246 с.
 2. Фаріон, Антоніна Іванівна. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Антоніна Іванівна Фаріон . – Київ . - 2011 . – 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Фаріон, А. Напрями модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України / Антоніна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 309-315.
 2. Фаріон, А. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки / Антоніна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 4. – С. 364-368.
 3. Фаріон, А. І. Державний сектор і державне регулювання національної економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 598-606.
 4. Фаріон, А. Напрями вдосконалення механізму формування доходів і видатків суб'єктів державного сектору та методика їх обліку / Антоніна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5. – С. 193-200.
 5. Фаріон, А. І. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку у суб’єктів державного сектору [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, 2010. – Спецвип. 29, ч. 1. – С. 96-102.
 6. Фаріон, А. Практика та проблемні питання функціонування системи бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору [Електронний ресурс] / А. Фаріон // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4, т. 2. – С. 265-268.
 7. Фаріон, А. І. Прогнозування доходів і видатків державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Спецвип. 33, ч. 2. – С. 276-285.
 8. Фаріон, А. Функції та елементи системи бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. Фаріон // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 278-296.
 9. Фаріон, А. І. Аудиторські процедури в стратегії модернізації бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційої академії, 2011. – Вип. 36. – С. 391-401.
 10. Фаріон, А. І. Інтернет на підприємстві / А. І. Фаріон, Г. Бондар // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 175-185.
 11. Фаріон, А. І. Моделі прогнозування ймовірності банкрутства / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13. – С. 267-271.
 12. Фаріон, А. І. Придбання-продаж валюти в програмі “1С: Бухгалтерія 7.7. Типова конфігурація для України” / А. І. Фаріон, Б. Стрехалюк // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2005. – Вип. 9. – С. 459-465.
 13. Фаріон, А. І. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на гнучкий розвиток підприємства / А. І. Фаріон, І. Д. Фаріон, Т. Г. Бурденюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 247-259.
 14. Фаріон, А. І. Облік фінансування бюджетних установ / А. І. Фаріон, О. Т. Галько // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 39-57.
 15. Фаріон, А. І. Шляхи оздоровлення фінансової політики країн Єврозони / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 108-117.
 16. Фаріон, А. І. Суть та особливості економічного зростання в Україні / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 184-190.
 17. Фаріон, А. І. Напрями розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки / А. І. Фаріон, Д. А. Маляр // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 14. – С. 319-332.
 18. Фаріон, А. І. Оцінка причин та передумов економічного розвитку в окремих країнах Єврозони / А. І. Фаріон, М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 353-366.
 19. Фаріон, А. І. Аналіз рушійних сил економічного розвитку країн Єврозони / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 359-367.
 20. Фаріон, А. І. Результати економічного зростання країн Єврозони: уроки для України / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 11-22.
 21. Фаріон, А. І. Чинники економічного зростання та його типи в Україні / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 176-187.
 22. Фаріон, А. І. Аналіз економічного розвитку країн Єврозони / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 17. – С. 146-156.
 23. Фаріон, А. І. Орієнтація на інновації як напрям економічного розвитку країн Єврозони / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 63-73.
 24. Фаріон, А. І. Моделі економічного зростання / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 152-172.
 25. Фаріон, А. І. Особливості діяльності суб’єктів державного сектору економіки України та їх вплив на систему бухгалтерського обліку / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 18. – С. 207-228.
 26. Фаріон, А. І. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 19. – С. 233-262.
 27. Фаріон, А. І. Функції та елементи системи бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору економіки / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 20. – С. 247-269.
 28. Фаріон, А. І. Облік надання послуг бюджетним установам / А. І. Фаріон, О.Т. Галько // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 13. – С. 217-256.
 29. Фаріон, А. І. Моделі фінансування охорони здоров’я / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 22. – С. 175-186.
 30. Фаріон, А. І. Методологічне забезпечення процесу створення моделей в бухгалтерському обліку / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 22. – С. 204-244.
 31. Фаріон, А. І. Видатки Державного бюджету у світлі реформ / А. І. Фаріон, О. Т. Галько // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – С. 350-356.
 32. Фаріон, А. І. Фінансове середовище як основа формування діяльності підприємств державної форми власності / А. І. Фаріон, О. Т. Галько // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 4 (44), ч. 2. – С. 123-125.
 33. Фаріон, А. І. Історичні реалії та наслідки переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності / А. І. Фаріон // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. – 2016. – № 1. – С. 32-37.
 34. Фаріон, А. І. Боргова криза та внутрішньо-економічна активність [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, М. М. Фаріон // Облік і фінанси : зб. наук. праць. Економічні науки. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 388-397.
 35. Фаріон, А. І. Організація інформаційного забезпечення обліку [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, І. Д. Фаріон // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25 : у 3 ч., ч. 1.– С. 18-21.
 36. Фаріон, А. І. Практика та проблемні питання функціонування системи бухгалтерського обліку у суб’єктів державного сектору [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Л. Українки. Економічні науки. – 2010. – № 19. – С. 97-103.
 37. Фаріон, А. І. Основні існуючі протиріччя поняття щодо суб’єктного складу державного сектора України в контексті модернізації системи бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Галицький економічний вісник : наук. журнал. – Тернопіль, 2012. – Вип. № 6 (39). – С. 103-113.
 38. Фаріон, А. І. Суб’єкти та об’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Незалежний аудитор : наук.-практ. вид. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”. – Київ, 2012. – № 2 (IV). – С. 36-43.
 39. Фаріон, А. І. Кластерний підхід для аналізу та прогнозування доходів і видатків державного сектора економіки України [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2013. – Вип. 10 (37), ч. 1. – С. 495-507.
 40. Фаріон, А. І. Побудова системи рахунків бухгалтерського бюджетного обліку в умовах формування інтегрованого інформаційного забезпечення управління державними фінансами України [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Незалежний аудитор : науко.-практ. вид. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2013. – № 4 (XI). – С. 19-27.
 41. Фаріон, А. І. Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К : КНЕУ, 2013. – № 1 (21). – С. 286-299.
 42. Фаріон, А. І. Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К : КНЕУ, 2013. – № 2 (22). – С. 217-223.
 43. Фаріон, А. І. Комп’ютерна модель реалізації перспектив розвитку бухгалтерського обліку на основі кібернетичного підходу в СЗДУ [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. Хмельницького економічного університету. – Хмельницький, 2014. – № 3 (35). – С. 75-82.
 44. Фаріон, А. І. Удосконалення та впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 241-246.
 45. Фаріон, А. І. Аналіз інвестиційного середовиша України [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 46. – С. 55-60.
 46. Фаріон, А. І. Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог Європейського Союзу. Кращий європейський досвід [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2015. – Вип. 1 (45), т. 2. – С. 325-331.
 47. Фаріон, А. І. Напрями реалізації перспективи розвитку методики бухгалтерського обліку в бюджетному секторі порівняно з іншими країнами [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 28(1). - С. 165-170.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.
 2. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Текст] : монографія : у 2-х т. Т. 1. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко [та ін.] ; за ред. Л. Г. Ловінської. - К. : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. - 572 с.
 3. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 302 с.
 

Сторінка 1 із 6