Шулюк Богдана Степанівна

Shuliuk

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Шулюк, Богдана Степанівна Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Богдана Степанівна Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 254 с.
 2. Шулюк, Богдана Степанівна Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Богдана Степанівна Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко, Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 190-197.
 2. Шулюк, Б. Бюджетування соціальної сфери: зарубіжний досвід та українські реалії / Богдана Шулюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 144-147.
 3. Шулюк, Б. До питання історії і теорії бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 60-71.
 4. Шулюк, Б. С. Особливості бюджетного планування і прогнозування видатків на сферу соціально-культурних послуг в умовах економічних трансформацій / Б. С. Шулюк // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 1. – С. 35-45.
 5. Шулюк, Б. С. Бюджетні програми в реалізації пріоритетів соціально-культурної політики: теоретичні засади та проблемні аспекти [Електронний ресурс] / Б. С. Шулюк // Наука й економіка. – 2009. – Вип. 1 (13). – С. 33-40.
 6. Шулюк, Б. Парадигма ії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні /Б. Шулюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 82-90.
 7. Шулюк, Б. С. Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства / Б. С. Шулюк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 80-84.
 8. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 336-341.
 9. Шулюк, Б. Моніторинг виконання бюджетних програм у забезпеченні прозорості фінансування соціально-культурних послуг в Україні / Б. Шулюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.146-153.
 10. Алексеєнко, Л. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. - С. 7-12.
 11. Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96-105.
 12. Шулюк, Б. Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарствв умовах економічної нестабільності / Богдана Шулюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 51-58.
 13. Шулюк, Б. Фінанси державно-приватного партнерства як засіб модернізації економіки України / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 130-139.
 14. Шулюк, Б. С. Шляхи розвитку державного фінансового контролю в Україні у контексті досвіду економічно розвинутих країн / Богдана Степанівна Шулюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 6. – С. 25-29.
 15. Шулюк, Б. С. Посилення дієвості державного фінансового контролю за виконанням бюджетних програм у сфері соціально-культурних послуг / Б. С. Шулюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 401-404.
 16. Shulyuk, B. S. Practice of Formation and Accomplishment of Budget Programs of socio-cultural Services Sphere / B. S. Shulyuk // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis. – Berlin, 2013. – P. 180-191.
 17. Шулюк, Б. Фінансові методи у структурі фінансового механізму державно-приватного партнерства: наукові аспекти дослідження / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 2. – C. 37-48.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шулюк, Б. С. Особливості обліку доходів місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 296-301.
 2. Шулюк, Б. С. Облік бюджетних зобов'язань і видатків розпорядників бюджетних коштів по державному бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 302-309.
 3. Шулюк, Б. С. Особливості визначення результатів виконання місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 336-343.
 4. Шулюк, Б. С. Контроль органів Державної казначейської служби України за виконанням бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 390-394.
 5. Шулюк, Б. С. Порядок проведення ревізій [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 408-412.
 6. Шулюк, Б. С. Визначення результатів виконання державного бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 328-335.
 7. Шулюк, Б. С. Митний контроль та його організація в Україні [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 386-390.
 8. Шулюк, Б. С. Організація і планування ревізій та перевірок [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 403-407.
 9. Шулюк, Б. С. Облік бюджетних зобов'язань і видатків розпорядників бюджетних коштів по місцевих бюджетах [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 309-314.
 10. Шулюк, Б. С. Рахункова палата України, її функції, права і завдання [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 379-382.
 11. Шулюк, Б. С. Контрольно-ревізійна робота, її завдання та напрями [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 394-399.
 12. Шулюк, Б. С. Оформлення та реалізація матеріалів ревізій [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 412-416.
 13. Шулюк, Б. С. Облік доходів державного бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 290-296.
 14. Шулюк, Б. С. Облік міжбюджетних відносин [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 315--328.
 15. Шулюк, Б. С. Податковий контроль та його організація в Україні [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 382-386.
 16. Шулюк, Б. С. Державна аудиторська служба України, її завдання, повноваження та права [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 399-402.
 17. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 18. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.
 

Шиманська Оксана Петрівна

Оксана Петрівна ШиманськаКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шиманська, Оксана Петрівна Формування міжнародних економічних відносин: управління процесом трудової еміграції в умовах України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Оксана Петрівна Шиманська.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 235 с.
 2. Шиманська, Оксана Петрівна Формування міжнародних економічних відносин : управління процесом трудової еміграції в умовах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Оксана Петрівна Шиманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 19 с.

Статті:

 1. Березюк Р. Глобалізація і проблеми трудової еміграції / Роман Березюк , Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-1. – С. 174-178.
 2. Григорук А. Видатний економіст з країни фіордів. Рагнар Фріш / Анатолій Григорук, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Теропіль, 2005. – Вип. 4. – С. 132-136.
 3. Шиманська О. Бертіль Улін: внесок у розвиток теорії міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 159-164.
 4. Шиманська О. Джерард Дебре: новий вимір загальної економічної рівноваги / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 169-175.
 5. Шиманська О. Доходи трудових мігрантів: проблеми перетворення у інвестиції в національну економіку / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2. – С. 240-246.
 6. Шиманська О. Експериментальна економіка Д. Канемана і В. Сміта: виклики ХХІ століття / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 133-141.
 7. Шиманська О. Зовнішньоміграційні процеси в Україні та проблеми їх врегулювання / Оксана Шиманська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 20-24.
 8. Шиманська О. Інвестиційний потенціал грошових переказів трудових мігрантів і механізми його використання / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 233-241.
 9. Шиманська О. Інституціональне забезпечення регуляторної політики у сфері трудової еміграції / Оксана Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 84-87.
 10. Шиманська О. Міграційний капітал в Україні та проблеми його кількісного виміру / Оксана Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 28-32.
 11. Шиманська О. Міжнародні переміщення робочої сили і проблеми макроекономічної динаміки / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 95-103.
 12. Шиманська О. Мотивація української трудової міграції / О. Шиманська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад .нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – № 9. – С. 268-271.
 13. Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 117-121.
 14. Шиманська О. Суть і форми прояву трудової міграції в контексті глобалізаційних процесів / Оксана Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 33-36.
 15. Шиманська О. Феномен Моріса Алле / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 151-156.
 16. Шиманська, О. Н. Г. Менк'ю: парадигма наукових поглядів теоретика сучасного неокейнсіанства / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 182-187.
 17. Шиманська, Оксана Аналіз можливостей залучення грошових доходів мігрантів в економіку України [Текст] / Оксана Шиманська // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 224-227.
 18. Шиманська, О. Історико-логічна етапізація української трудової еміграції / О. Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 56-59.
 19. Козюк, В. В. Проблеми сучасної макроекономічної теорії та політики економічного зростання в світлі глобальної фінансової нестабільності / В. В. Козюк, О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 205-209.
 20. Шиманська, О. Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції / О. Шиманська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 36-43.
 21. Шиманська, О. Аналіз сучасного стану ринку праці України та мотивація трудової еміграції / О. Шиманська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 172-175.
 22. Березюк, Р. Транснаціоналізація освітнього процесу у контексті становлення нової економіки / Роман Березюк, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 152-157.
 23. Козюк, Віктор Ефективність ринків: макро-, мікро- та інституціональні виміри : [про засідання "круглого столу", організоване каф. економічної теорії 3 квітня 2012 р. в ТНЕУ] / Віктор Козюк, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 202-208.
 24. Шиманська, О. Аналіз можливостей залучення грошових доходів мігрантів в економіку України / Оксана Шиманська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8. - С. 224-227.
 25. Шиманська, О. Методологія кількісного порівняльного аналізу процесу трудової еміграції з України за умов глобалізації світогосподарських зв’зків / О. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – С. 205-213.
 26. О. Заклекта, Українська трудова еміграція: сутністі форми та особливості сучасного етапу [Електронний ресурс] / О. Заклекта, О. Шиманська // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 8. – С. 36-40.
 27. Трубач, С. Міграційні процеси і управління зайнятістю / С. Трубач, О. Шиманська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип.6. – С. 96-97.
 28. Шиманська, О. Українська трудова еміграція: політико-економічний аспект [Електронний ресурс] О. Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ історичного факультету ТДПУ ім. В. Гнатюка «Літопис», 2000. – № 6. – С. 21-25.
 29. Шиманська, О. Аспекти реформування соціально-економічних відносин в аграрному секторі економіки / О. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 183-185.
 30. Шиманська, О. Джон Гелбрейт – видатний теоретик нового індустріального суспільства / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. - № 1. – С. 170-177.
 31. Заклекта, О. І. Особливості методологічного інструментарію сучасної інституціональної теорії та її перспективи /О. І. Заклекта, О. П. Шиманська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 51-55.
 32. Фаріон, І. Відтворення потенціалу матеріальних ресурсів за умов ринкової економіки / Іван Фаріон, Михайлина Фаріон, Оксана Шиманська [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 129-131.
 33. Заклекта, О. Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - Вип. 1. - С. 194-201.
 34. Шиманська, О. Специфіка регулювання європейських ринків праці : досвід для України / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 91-99.
 35. Козюк, В. Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки : [про засідання круглого столу, яке відбулося в ТНЕУ 24. 04. 2014 р., організоване каф. екон. теорії] / Віктор Козюк, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 177-184.
 36. Заклекта, О. Цілі, інструменти та обмеження економічної політики: теоретичні засади та сучасні реалії / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 24-32.
 37. Шиманська, О. "Теорія пошуку" П. Даймонда, Д. Мортенсена, К. Піссарідеса та її практичне значення / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2.– С. 127-136.
 38. Шиманська, О. Елінор Остром: доведення ефективності колективного управління / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 127-139.
 39. Козюк, В. Структурні та макрофінансові ризики падіння світових сировинних цін : [в приміщенні Євростудій ТНЕУ відбулося засідання круглого столу на тему: "Глобальна економіка в умовах спадного тренду сировинних цін: виклики та можливості для України"] / Віктор Козюк, Оксана Шиманська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 241-245.
 40. Заклекта, О. І. Політекономія олігархічної економіки / В. В. Козюк, О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – С. 204-208.
 41. Заклекта, О. Проблеми економічної політики: теоретичні засади та український контекст [Електронний ресурс] / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська.
 42. Шиманська, О. П. Заробітна плата в механізмі відтворення трудового потенціалу / С. Ю. Трубич, О. П. Шиманська // Оплата праці: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Луцьк : Редакційно-видавниче відділення «ВЕЖА» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2000. – С. 121-126.
 43. Шиманська, О. П. Українська трудова міграція: особливості, сучасний стан та пошук шляхів управління / О. П. Шиманська // Український світ. – 2005. – № 1-3. – С. 33-38.
 44. Шиманська, О. П. Вплив трудової еміграції на вітчизняний ринок праці / О. П. Шиманська // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2005. – Т. 3. – С. 567-571.
 45. Шиманська, О. П. Регулювання імміграційних та еміграційних потоків робочої сили в країнах ЄС: уроки для України / О. П. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. 15 : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії, ч. 2. – С. 114-117.
 46. Шиманська, О. П. Проблеми ринку праці України у контексті економічної інтеграції в Європейський Союз / О. П. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. 15 : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії, ч. 5. – С. 276-278.
 47. Шиманська, О. П. Глобалізаційні процеси розвитку міжнародного ринку праці і проблеми трудової еміграції / О. П. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Спец. вип. 18 : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії, ч. 4. – С. 131-133.
 48. Заклекта, О. І. Трудова еміграція як умова розвитку міжнародного ринку праці / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська, В. В. Юрченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – К. : Видавн. центр КНТЕУ, 2002. – № 4. – С. 9-19.
 49. Шиманська, О. П. Напрями вдосконалення еміграційної політики України за умов інтеграції у міжнародний ринок праці / О. П. Шиманська, О. І. Заклекта // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 7. – С. 110-114.
 50. Шиманська, О. П. Методика кількісного аналізу процесу трудової еміграції / О. П. Шиманська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 203-211.
 51. Шиманська, О. П. Трудова міграція з України та її роль в інтеграційному процесі / О. П. Шиманська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 32-39.
 52. Козюк, В. В. Політекономія олігархічної економіки / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 3. – С. 97-104.
 53. Козюк, В. В. Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2014. – № 2. – С. 138-142.
 54. Козюк, В. В. Глобальна економіка в умовах спадного тренда сировинних цін: виклики та можливості для України [Електронний ресурс] / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 128-135.
 55. Шиманська, О. Теоретичний вимір оптимальних контрактів (Нобелівська премія з економіки 2016 р. - Олівер Харт і Бенгт Хольмстрем) / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 126-137.
 56. Козюк, В. Типологія держав добробуту, якість інститутів та екологічних благ у постсоціалістичних країнах / Віктор Козюк, Юрій Гайда, Оксана Шиманська // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 1. – С. 3-19.
 57. Шиманська, О. Радикальне переосмислення економіки бідності в дослідженнях А. Банерджі, Е. Дюфло, М. Кремера (Нобелівська премія з економіки 2019 року) / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 213-225.
 58.  Козюк, В. Тенденції екологічного оподаткування в Європі / В. Козюк, О. Шиманська, К. Возьний // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 4. – С. 8-22.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст]: навч. посіб. /В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.]; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 497 с. – Із змісту : Шиманська, О. П. – С. 329–372. ; С. 414–442.
 2. Економічна теорія : політична економія. Навчальні форми контролю та презентації [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, В. В. Козюк, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. В. Козюка. – К. : Кондор, 2010. – 266 с.
 3. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 4. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Заклекта, О. І. Господарство України та його трактування в економічній думці (1914-1991 рр.) [Текст] / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 585-636.
 6. Заклекта, О. І. Економіка незалежної України [Текст] / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 757-780.
 7. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 

Шушпанов Дмитро Георгійович

shushpanov d g

Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: в.о директора навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шушпанов, Дмитро Георгійович Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Шушпанов Дмитро Георгійович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1998. - 238 с.
 2. Шушпанов, Дмитро Георгійович Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Шушпанов Дмитро Георгійович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 1998. - 18 с.

Публікації

Статті:

 1. Островерхов, В. Особливості становлення соціального партнерства в Україні / В. Островерхов, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 94-97.
 2. Шушпанов, Д. Здоров'я населення регіону: соціально-демографічний аспект / Д. Шушпанов, О. Кузів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 92-97.
 3. Шушпанов, Д. Зміни в структурі споживання в умовах старіння населення / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 215-218.
 4. Шушпанов, Д. Людський розвиток: підходи до визначення та аналізу / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 105-110.
 5. Шушпанов, Д. Соціальна стратифікація українського суспільства / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 91-93.
 6. Шушпанов, Д. Суть та причини економічної стратифікації: світовий досвід / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 192-195.
 7. Шушпанов, Д. Управління трудовими ресурсами в контексті міжнародної економічної інтеграції [Електронний ресурс] / Д. Шушпанов, П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 154-157.
 8. Шушпанов, Д. Сучасна демографічна ситуація на Поділлі та її прогноз на перспективу / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 163-169.
 9. Шушпанов, Д. Оплата праці та мотивація працівників в Україні: сучасний стан та напрямки вдосконалення / Дмитро Шушпанов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 347-350.
 10. Шушпанов, Д. Значення соціального середовища для здоров'я населення / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 92-96.
 11. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. Качан, О. Дяків, В. Файфура, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 108-114.
 12. Шушпанов, Д. Г. Здоров’я населення як складова компонента розвитку трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 17. – С. 202-206.
 13. Шушпанов, Д. Г. Народжуваність та чинники формування репродуктивних установок населення України [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 430-435.
 14. Шушпанов, Д. Г. Особливості атестації державних службовців в Україні та шляхи її вдосконалення [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 31-34.
 15. Шушпанов, Д. Г. Деякі економічні і соціальні наслідки змін у віковій структурі населення України / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 48-54.
 16. Шушпанов, Д. Г. Демоекономічне обгрунтування розвитку і розміщення промислових підприємств / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 55-58.
 17. Шушпанов, Д. Синкретичність трактування здоров'я в контексті його соціально-економічного /Дмитро Шушпанов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 14-21.
 18. Шушпанов, Д. Трактування здоров’я населення: соціально-економічний контекст / Д. Шушпанов // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.189-197.
 19. Шушпанов, Д. Здоров'я населення Тернопільської області : детермінанти та чинники ризику / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.141-151.
 20. Шушпанов, Д. Г. Гендерна складова соціально-економічних детермінантів здоров’я населення [Електронний ресурс] / П. Г. Шушпанов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2013. – № 2(58). – С. 131-135.
 21. Шушпанов, Д. Г. Інвестування в здоров’я: сучасні пріоритети для України [Електронний ресурс] / П. Г. Шушпанов // ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2012. – С.653-661.
 22. Шушпанов, Д. Г. Детермінанти здоров`я населення: суть та особливості систематизації / Д. Г. Шушпанов // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С.141-152.
 23. Шушпанов, Д. Г. Теоретичні підходи до оцінки впливу доходу на здоров'я населення / Дмитро Георгійович Шушпанов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 171-178.
 24. Шушпанов, Д. Здоров'я населення регіону в умовах реформування системи охорони здоров'я / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 146-154.
 25. Шушпанов, Д. Г. Регіональний профіль здоров'я населення України: стан, тенденції, детермінанти / Д. Г. Шушпанов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 5. – С. 77-82.
 26. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні особливості споживання продуктів харчування та їхвплив на стан здоров’я населення України /Дмитро Г. Шушпанов // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 344-356.
 27. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення: концептуальні основи дослідження / Д. Г. Шушпанов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 28-37.
 28. Шушпанов, Д. Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 137-145.
 29. Шушпанов, Д. Детермінанти здоров’я населення України: екологічний вимір / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 132-142.
 30. Шушпанов, Д. Г. Передумови збалансованого розвитку і розміщення підприємств АПК України в умовах переходу до ринкової економіки / Д. Г. Шушпанов // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського АПК в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – С. 214-215.
 31. Шушпанов, Д. Г. Про деякі показники відтворення трудового потенціалу / Д. Г. Шушпанов // Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1997. – С. 41-42.
 32. Шушпанов, Д. Г. Розвиток швейної промисловості України – одна з передумов поліпшення соціально-економічного рівня життя населення / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во Технологічного ун-ту Поділля, 1998. – Ч. 1. – С. 238-239.
 33. Баб’як, Г. П. Проблема регулювання ринку праці в Україні: погляд крізь призму зарубіжного досвіду / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во Технологічного ун-ту Поділля, 1998. – Ч. 1. – С. 5-7.
 34. Дяків, О. П. Аналіз міграційного руху населення та його вплив на формування ринку праці Тернопільської області / О. П. Дяків, Д. Г. Шушпанов // Регіональна політика: наукові основи, методи, механізми : зб. наук. праць. – Львів : ІРД, 1998. – С. 246-251.
 35. Баб’як, Г. П. Демографічний розвиток рідного краю (на прикладі Тернопільської області)   / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 107-108.
 36. Шушпанов, Д. Г. Демографічні передумови формування ринку праці аграрного сектору Чортківського району Тернопільської області/ Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. –Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 85-87.
 37. Файфура, В. В. Еколого-географічні аспекти розвитку водогосподарського комплексу Поділля / В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Історія української географії. географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 94-95.
 38. Шушпанов, Д. Г. Португалія / Д. Г. Шушпанов, М. Артем’єв // Європа-2000: щорічний огляд : зб. статей. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. 1 : Економіка країн-членів Європейського Союзу. – С. 121-128.
 39. Баб’як, Г. П. До історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття “трудовий потенціал” / Г. П. Баб’як, В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – Вип. 5. – С. 44-47.
 40. Шушпанов, Д. Г. Мотивація праці в умовах інновацій / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Збірник наукових праць УМДТУ. – Миколаїв : УМДТУ, 2003. – № 1 (394). – С. 93-99.
 41. Шушпанов, Д. Г. Європейська еміграція в контексті демографічного розвитку України / Д. Г. Шушпанов // UNIA EUROPEJSKA: faktyczne i potencjalne członkostwo. Doświadczenia Polski i Ukrainy. – Польща : Jelenia Gora, 2006. – C. 58-63.
 42. Шушпанов, Д. Г. Моделі організації охорони здоров’я в світі: пріоритети для України / Д. Г. Шушпанов // Таврійський економічний журнал. – Сімферополь, 2012. – № 7. – С. 146-149.
 43. Шушпанов, Д. Г. Доход как фундаментальная детерминанта здоровья населения Украины / Д. Г. Шушпанов // Human health as a problem of medical sciences and humanities. – Prague : Vědecko vydava telské centrum «Sociosféra - CZ», 2015. – С. 15-21.
 44. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічний градієнт здоров’я населення України / Д. Г. Шушпанов // Scientific letters of international academic society of Michail Baludansky. – Košice, 2015. – № 4. – S. 111-117.
 45. Шушпанов, Д. Г. Деякі аспекти розвитку і розміщення підприємств легкої промисловості регіону / Д. Г. Шушпанов // Регіональна економіка. – 1998. – № 1. – С. 85-89.
 46. Шушпанов, Д. Г. Демоекономічні аспекти вдосконалення розміщення галузей виробництва товарів народного споживання. / Д. Г. Шушпанов // Зайнятість та ринок праці. – К., 1998. – Вип. 6.
 47. Шушпанов, Д. Г. Природний рух населення та економічні наслідки його змін в Тернопільській області / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 193-203.
 48. Шушпанов, Д. Г. Вплив демографічних процесів на зайнятість населення / Д. Г. Шушпанов // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 2. – С. 110-112.
 49. Шушпанов, Д. Г. Народжуваність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 194-200.
 50. Шушпанов, Д. Г. Проблеми забезпечення продуктивної зайнятості в закладах “демографічної інфраструктури” / Д. Г. Шушпанов // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. – Київ, 2000.
 51. Дяків, О. П. Матеріальне стимулювання персоналу в зарубіжних країнах / О. П. Дяків, Д. Г. Шушпанов // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2001. – № 2, ч. 3 (32).
 52. Шушпанов, Д. Г. Управління людськими ресурсами: демографічний аспект / Д. Г. Шушпанов // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. збірник. – К. : КНЕУ, 2001. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. – С. 144-151.
 53. Шушпанов, Д. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні на державному та регіональному рівні / Д. Шушпанов, А. Вороніна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 88-93.
 54. Шушпанов, Д. Г. Світовий досвід планування та прогнозування робочої сили / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – 169-172.
 55. Шушпанов, Д. Г. Мотивація персоналу в контексті рівня життя населення України / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2003. – Т. 4. – С. 206-212.
 56. Слівінська, Н. М. Диференціація добробуту населення України / Н. М. Слівінська, Д. Г. Шушпанов // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. трудов. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 216-222.
 57. Шушпанов, Д. Г. Пенсіонери в системі соціально-демографічної стратифікації / Д. Г. Шушпанов, Н. М. Слівінська // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Харків : ХНЕУ, 2006. – С. 107-110.
 58. Шушпанов, Д. Г. Підготовка фахівців із спеціальності „Управління персоналом та економіка праці”: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 991-995.
 59. Шушпанов, Д. Г. Суспільне здоров’я як чинник реалізації людського потенціалу України [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Хмельницького національного економічного університету : наук. журнал. – Хмельницький, 2013. – № 5, т. 1. – С. 25-30.
 60. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення через призму соціального маркетингу [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Соціально-трудові відносини: теорія і практика : зб. наук. праць. – Київ : Інститут соціально-трудових відносин КНЕУ, 2014. – № 2 (8). – С. 325-332.
 61. Шушпанов, Д. Г. Освіта як соціально-економічна детермінанта здоров’я населення [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Приазовського державного технічного університету. – Маріуполь, 2015. – № 30.
 62. Баб’як, Г. Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / Г. Баб’як, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – C. 26-32.
 63. Шушпанов, Д. Г. Нерівність у стані здоров’я населення України: гендерні особливості [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2016. - Вип. 3(1). - С. 76-85.
 64. Шушпанов, Д. Г. Особиста відповідальність населення за стан власного здоров'я: соціально-економічні та демографічні особливості [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов, Н. В. Шушпанова // Україна. Здоров'я нації. - 2017. - № 3. - С. 298-301.
 65. Дяків, О. Розвиток економіки знань в організації, яка самонавчається / Ольга Дяків, Дмитро Шушпанов, Вадим Пошелюжний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 113-125.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шушпанов, Д. Г. Соціальний маркетинг як ефективний інструмент регулювання здоров'я населення [Текст] / Д. Г. Шушпанов // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 401-415.
 2. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення [Текст] : монографія / Д. Г. Шушпанов. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 877 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 4. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Баб'як, Г. П. Стратегічні орієнтири соціально-демографічного розвитку Тернопільщини [Текст] / Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 367-373.
 6. Шушпанов, Д. Г. Здоров'я населення регіону : тенденції та ризики [Текст] / Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 311-329.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шушпанов, Д. Г. Мотивація персоналу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Д. Г. Шушпанов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.
 2. Качан, Є. П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Юридична книга, 2003. – 258 с.
 3. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті:національна індентичність та тенденції глобалізації [Текст] : Збірник тез доповідей п`ятої міжнародної науково - практичної конференції молодих вчених. Ч.1. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 387 с.
 4. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 5. Науково-дослідна робота студентів : формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації [Текст] : зб. тез допов. студ. на наук. конференції / відп. за вип. Ярощук О. В. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 339 с.
 6. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 7. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 8. Демографія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 169 с.
 9. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Шкіцька Ірина Юріївна

Shkitska I photoКафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шкіцька, Ірина Юріївна Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові [Текст] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Шкіцька Ірина Юріївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2012. - 484 с.
 2. Шкіцька, Ірина Юріївна Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Шкіцька Ірина Юріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2013. - 35 с.

Публікації:

Статі:

 1. Шкіцька, І. Ю. Аргументація компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву [Електронний ресурс] І. Ю. Шкіцька // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – Х. : Вид‑во Харківського нац. ун−ту ім. В. Н. Каразіна, 2011. − № 963. – С. 84‑88.
 2. Шкіцька, І. Ю. Шляхи інтенсифікації тактики підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика. – 2011. – № 1 (22), ч. 2. – С. 191-199.
 3. Шкіцька, І. Прагматичний потенціал метафор у тактиці підвищення значимості співрозмовника [Електронний ресурс] / Ірина Шкіцька // Studia methodologica : наук. видання. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 71‑75..
 4. Шкицкая, И. Ю. Комплиментарное высказывание как основной жанровый тип манипулятивной стратегии позитива / И. Ю. Шкицкая // Человек. Язык. Культура : сб. науч. статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В. И. Карасика  : в 2‑х ч. – К. : Издательский дом Д. Бураго, 2013. – [изд. 2‑е, испр.]. – Ч. 2. – С. 210-217.
 5. Шкіцька, І. Безособово-інфінітивні речення в синтаксичних дослідженнях : проблемні питання / Ірина Шкіцька // Наук. вісник Чернівецького університету  : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 276‑277. – С. 447-452.
 6. Шкіцька, І. Власне ім’я як засіб підвищення значимості співрозмовника / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні студії  : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 23. – С. 237-241.
 7. Шкіцька, І. Згода як засіб гармонізації спілкування / Ірина Шкіцька // Наукові записки . Сер. Філологічні науки (мовознавство)  : у  2 ч. – Кіровоград  : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 372-376.
 8. Шкіцька, І. Категорії кількості та інтенсивності в тактиці підвищення значущості співрозмовника / Ірина Шкіцька // Філологічні науки : зб. наук. праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – Вип. 8. – С. 102-109.
 9. Шкіцька, І. Комунікативні функції безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип. 2. – С. 216-221.
 10. Шкіцька, І. Лексичні маркери психологічного зближення комунікантів у діалозі / Ірина Шкіцька // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград  : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 213-217.
 11. Шкіцька, І. Маніпулятивний потенціал звертань-загальних назв / Ірина Шкіцька // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.   Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2 (19). – С. 58-68.
 12. Шкіцька, І. Маніпулятивний потенціал компліментів-агрументем / Ірина Шкіцька // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун−ту ім. М. Коцюбинського / гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця  : ВДПУ, 2011. – Вип. 13. – С. 156-160.
 13. Шкіцька, І. Місце прономінально-інфінітивних безособових речень у класифікаційній системі односкладних конструкцій сучасної української мови (з історії питання) / Ірина Шкіцька // Наукові записки : зб. наук. праць ТДПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 206-209.
 14. Шкіцька, І. Мовний вияв позитивної оцінки інтелектуальних якостей адресата в ситуаціях маніпулювання / Ірина Шкіцька // Мандрівець. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – Вип. 3 (105). – С. 80-83.
 15. Шкіцька, І. Прийоми посилення впливової функції компліментарних висловлювань у межах реалізації маніпулятивної стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун‑т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 83-88.
 16. Шкіцька, І. Прономінально-інфінітивні конструкції як різновид безособових речень : проблеми викладання / Ірина  Шкіцька // Науковий вісник Чернівецького університету  : зб. наук. праць. – Чернівці  : Рута, 2001. – Вип. 106. − С. 223-229.
 17. Шкіцька, І. Реалізація суб’єктивно-модального значення у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Verba Magistri : Мовознавство. Літературознавство. Педагогіка. Методика  : зб. наук. праць, присв. ювілею д-ра філол. наук, проф. С. В. Ломакович / за заг. ред. В. М. Терещенка. П. Б. Ткач. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 393-402.
 18. Шкіцька, І. Роль повтору в маніпулятивній стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун‑т им. В. И. Вернадского , 2011. – №  207. − С. 69-72.
 19. Шкіцька, І. Синтаксичне розмаїття та специфіка безособово-інфінітивних конструкцій у творах Г. Квітки-Основ’яненка / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : Видавець Прокопенко Г. Є., 2003. – Вип. 11, ч. ІІ. – С. 87-93.
 20. Шкіцька, І. Суб’єктивно-модальне значення як компонент семантики безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : СПД ФО Андреєв К. В., 2004. – Вип. 14. – С. 102-107.
 21. Шкіцька, І. Субтактика вираження позитивного ставлення до співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича  : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці  : Чернівецький нац. ун‑т, 2011. – Вип. 547-548  : Слов’янська філологія. – С. 224-229.
 22. Шкіцька, І. Структурно-семантичні особливості прономінально-інфінітивних безособових речень / Ірина  Шкіцька // Наукові записки  : зб. наук. праць ТДПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 258-262.
 23. Шкіцька, І. Характеристика компліментів-маніпулем на позначення зовнішності співрозмовника / Ірина Шкіцька // Поетика лірики : зб. наук. праць пам’яті д‑ра філол. наук, проф. Тетяни Волкової. − Studia methodologica / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 207-210.
 24. Шкіцька, І. Ю. Аргументеми в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Сер. Філологічні науки. − Луцьк : Вид‑во Волинського нац. ун−ту імені Лесі Українки, 2011. – № 2, ч. 1 : Мовознавство. – С. 74-77.
 25. Шкіцька, І. Ю. Аргументація як засіб посилення маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Вісник Запорізького нац. ун-ту  : зб. наук. статей. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун−т, 2011. − №  1. – С. 173-178.
 26. Шкіцька, І. Ю. Вираження заперечних модальних значень у структурі стверджувальних безособово-інфінітивних речень / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2006. – №  79. – С. 104-106.
 27. Шкіцька, І. Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу / І. Ю. Шкіцька // Мовознавство : наук.-теор. журнал. – 2012. − № 1. – С. 64-72.
 28. Шкіцька, І. Ю. Гендерні особливості маніпулятивного дискурсу (на матеріалі української мови) / І. Ю. Шкіцька // Przegląd Wschodnioeuropejski.  – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. – IV. – S. 559-568.
 29. Шкіцька, І. Ю. Епітети, порівняння, антитеза як засоби інтенсифікації маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 32. – С. 249-255.
 30. Шкіцька, І. Ю. Жанрові особливості компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2009. – №  168, т. 2. – С. 372-374.
 31. Шкіцька, І. Ю. Займенники "ти"-"Ви" в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Актуальні проблеми слов’янської філології  : міжвуз. зб. наук. статей / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV, ч. 1. − С. 400-408.
 32. Шкіцька, І. Ю. Значення статусу та віку комунікантів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура . − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. − Вип. 15, т. ІІІ (157). – С. 54-61.
 33. Шкіцька, І. Ю. Комплімент, похвала, схвалення в маніпулятивній стратегії позитиву : до постановки питання / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К.  : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. − Вип. 11, т. V (117). – С. 49-56.
 34. Шкіцька, І. Ю. Компліментарні висловлювання із загальною оцінкою та оцінкою моральних якостей адресата в маніпулятивному дискурсі / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2013. – № 253. − С. 186-189.
 35. Шкіцька, І. Ю. Маніпулятивна стратегія позитиву : специфіка та місце серед інших комунікативних стратегій / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. − Вип. 12, т. ІІ (127). – С. 42-49.
 36. Шкіцька, І. Ю. Непрямі компліменти в маніпулятивному дискурсі / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. − Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – Вип. 33. − С. 170-177.
 37. Шкіцька, І. Ю. Організація диктумно-модусного змісту прономінально-інфінітивних безособових речень сучасної української мови / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХДПУ, 2000. – Вип. 3. – С. 176-182.
 38. Шкіцька, І. Ю. Особливості лексики газетного агітаційного мовлення як засіб комунікативного впливу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура  : наукове видання. − К.  : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. − Вип. 10. − Т. І (101). – С. 204-209.
 39. Шкіцька, І. Ю. Особливості парадигми дієслівних безособово-інфінітивних речень у зв’язку з лексико-семантичним наповненням неінфінітивного компонента / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун‑т им. В. И. Вернадского, 2002. – № 32. – С. 240-242.
 40. Шкіцька, І. Ю. Оцінна лексика в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – С. 382-387.
 41. Шкіцька, І. Ю. Питально-спонукальні безособово-інфінітивні речення сучасної української мови : деякі аспекти різнорівневого аналізу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура  : наук. видання. − К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007. − Вип. 9, т. VI (94) : Національні мови і культури в їх специфікації та взаємодії. − С. 110-113.
 42. Шкіцька, І. Ю. Прагматична багатозначність компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Національного пед. ун−ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць / відп. ред. В. І. Гончаров, С. В. Шевчук  ; відп. за вип. І. В. Клименко. − К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – С. 141-151.
 43. Шкіцька, І. Ю. Прагматична роль прийому "запевняння в щирості" в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Вісник Черкаського ун-ту : наук. видання. Сер. Філологічні науки. – Черкаси : Вид‑во Черкаського нац. ун−ту ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 213. – С. 140-146.
 44. Шкіцька, І. Ю. Прийоми посилення впливової функції звертань / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 31. – С. 104-110.
 45. Шкіцька, І. Ю. Різновиди метафори в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика : наук. видання. – Луганськ  : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2011. – № 2 (23). − C. 211-218.
 46. Шкіцька, І. Ю. Розвиток оцінних значень у структурі безособово-інфінітивних речень / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження  : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2005. – Вип. 15. – С.  90-95.
 47. Шкіцька, І. Ю. Роль практичного складника в підвищенні грамотності студентів під час вивчення курсу «Лінгвістичні основи документознавства» / І. Ю. Шкіцька // Studia methodologica / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 36. − С. 14-18.
 48. Шкіцька, І. Ю. Cемантичні різновиди маніпулятивно спрямованих компліментарних висловлювань / І. Ю. Шкіцька // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч. 4. − С. 506-515.
 49. Шкіцька, І. Ю. Синтаксис тактики підвищення значимості співрозмовника / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. − К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8. – С. 212-217.
 50. Шкіцька, І. Ю. Спонукальна модальність у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / відп. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. – Вип. 19. – С. 117-124.
 51. Шкіцька, І. Ю. Субтактика позитивного оцінювання маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка : наук. журнал. – Житомир : Вид‑во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 56. – С. 192-195.
 52. Шкіцька, І. Ю. Тактика позитивної самопрезентації маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский респ. ин‑т последипломного пед. образования  ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1, т. 2. − С. 347-349.
 53. Шкіцька, І. Ю. Тактика солідаризації маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. − Вип. 13, т. VII (143). – С. 40-47.
 54. Шкіцька, І. Ю. Фігури накопичення в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. журнал. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. − Вип. 14, т. IV (150). – С. 37-44.
 55. Шкіцька, І. Ю. Характеристика комунікативних ситуацій маніпулювання позитивом / І. Ю. Шкіцька // Наукові записки  Кіровоградського державного пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 45-50.
 56. Шкіцька, І. Ю. Субтактика вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Тараса Шевченка / І. Ю. Шкіцька // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 110-111.
 57. Шкіцька, І. Ю. Роль фразеологізмів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Х., 2013. – Вип. 36. – С. 231‑237.
 58. Шкіцька, І. Ю. Форми і методи перевірки знань і навичок аналітико-синтетичної переробки інформації студентів-документознавців [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун‑ту імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 2. – С. 68‑73.
 59. Шкіцька, І. Ю. Специфіка вербалізації позитивної оцінки вмінь, здібностей, можливостей та заслуг адресата в ситуаціях маніпулювання [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2013. − № 3 (30). – C. 161-168.
 60. Шкіцька, І. Ю. Інтенційний вимір маніпулятивного дискурсу позитиву [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. вид. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. − Вип. 16, т. VI (168). – С. 5-11.
 61. Шкіцька, І. Категорія оцінки у прагмалінгвістичному висвітленні [Електронний ресурс] / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження: на пошану корифею. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – С. 278‑286.
 62. Шкіцька, І. Ю. Ефективність маніпулятивної тактики підвищення значимості співрозмовника [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 205-213.
 63. Шкіцька, І. Ю. Реалізація мовленнєвої субтактики вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. вид. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. − Вип. 17, т. II (170). – С. 223-229.
 64. Шкіцька, І. Ю. Вербальний вияв скромності в реакціях на позитивно оцінні маніпулеми [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження. - 2016. - Вип. 44. - С. 144-152.
 65. Шкіцька, І. Ю. Репрезентація спонукальних висловлювань у поезії Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура. - 2015. - Вип. 18, т. 2. - С. 69-76.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект [Текст] : монографія / І. Ю. Шкіцька ; за наук. ред. В. М. Бріцина. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 440 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 252 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ "Новий колір", 2009. – 252 с.
 3. Шкіцька, І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 312 с.
 4. Шкіцька, І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с.
 5. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - 2-ге вид., оновл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 382 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [вид. 2-ге, доп.]. − Тернопіль : ТОВ "Новий колір", 2009. – 152 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Вимоги до виконання КПІЗ із методики викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 36 с.
 3. Шкіцька, І. Ю. Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : метод. вказівки / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 28 с.
 4. Шкіцька, І. Ю. Основи академічної доброчесності. Практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 64 с.
 5. Шкіцька, І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [вид. 2-ге, перероб. і доп.]. − Тернопіль : Воля, 2010. – 267 с.
 6. Шкіцька, І. Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тести, завдання, відповіді : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [2-ге вид., випр. і переробл.]. – Тернопіль : фірма "Синтез-Поліграф", 2005. – 120 с.
 7. Шкіцька, І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації [Текст] : Навч.-метод. посібник / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 144 с.
 8. Шкіцька, І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства [Текст] : навч.- метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Воля, 2008. – 256 с.
 9. Шкіцька, І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тести, завдання, відповіді : навч. посіб. / Ірина Шкіцька. – Тернопіль : Видавець Стародубець, 2003. – 122 с.
 10. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 11. Ліщинська, Н. М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 

Шкільняк Михайло Михайлович

шкільняк михайло михайловичКафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри менеджменту та публічного права

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шкільняк, Михайло Михайлович Механізм управління державною власністю в системі національної економіки [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Михайло Михайлович Шкільняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 428 с.
 2. Шкільняк, Михайло Михайлович Механізм управління державною власністю в системі національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Михайло Михайлович Шкільняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 38 с.
 3. Шкільняк, Михайло Михайлович Акціонерні товариства та їх розвиток в сучасних умовах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Михайло Михайлович Шкільняк. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 178 с.
 4. Шкільняк, Михайло Михайлович Акціонерні товариства та їх розвиток в сучасних умовах [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Михайло Михайлович Шкільняк. - Тернопіль : ТАНГ, 1998. - 15 с.

СТАТТІ:

 1. Шкільняк, М. Корпоративне управління і захист прав акціонерів / М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 9. – С. 18-21.
 2. Шкільняк, М. Соціально-економічні проблеми управління державною власністю / М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2006. – № 5. – С. 29-31.
 3. Шкільняк, М. Ефективність прийняття управлінських рішень щодо державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації / М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2006. – № 6. – С. 4-6.
 4. Шкільняк, М. Відкритість та прозорість діяльності органу приватизації - важлива складова роботи в правовому полі (з практики роботи РВ ФДМУ по Тернопільській області) / М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2007. – № 1. – С.37-39.
 5. Шкільняк, М. Оцінка ефективності функціонування державної власності / Михайло Шкільняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 130-134.
 6. Шкільняк, М. М. Вдосконалення механізму управління державною власністю / М. М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 53-55.
 7. Шкільняк, М. Особливості механізму управління державною власністю в Україні / Михайло Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2008. – № 12. – С. 12-16.
 8. Шкільняк, М. Аналіз зарубіжної практики реформування державної власності / М. Шкільняк // Наукові записки : зб. наук. прць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – C. 103-106.
 9. Рудченко, О. Ю. Концептуальні питання реформування моделі управління об'єктами державної власності в Україні / О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк, Н. Ю. Романовська, І. П. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 7-10.
 10. Мамрош, Т. В. Особливості обгрунтування доцільності приватизації об'єктів соціальної сфери регіону / Т. В. Мамрош, О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 186-189.
 11. Шкільняк, М. М. Методичні засади формування механізму управління державною власністю / М. М. Шкільняк, С. Б. Семенюк // Наука й економіка. – 2011. – Вип. 4. – С. 164-170.
 12. Ємельянов, О. С. Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / О. С. Ємельянов, Є. Р. Бершеда, О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 69-74.
 13. Шкільняк, М. М. Теоретичні засади формування системи управління державною власністю / М. М. Шкільняк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 45-50.
 14. Шкільняк, М. М. Комунальна власність: становлення та проблеми розвитку / М. М. Шкільняк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 11-12. – С. 90-95.
 15. Шкільняк, М. М. Реформування відносин власності майна міжгосподарських товариств / М. М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2010. – № 1. – С. 20-21.
 16. Шкільняк, М. М. Концептуальні інновації управління державною власністю / М. М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – № 8. – С.15-18.
 17. Шкільняк, М. М. Управління державною власністю: міжнародний досвід, еволюція, принципи / М. М. Шкільняк // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. – Хмельницький, 2011. – № 2 (22). – С. 83-93.
 18. Шкільня, М. М. Окремі тенденції взаємовідносин власників і менеджерів у системі корпоративного управління / М. М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2013. – № 5. – С. 12-14.
 19. Шкільняк, М. М. Функціонально-вартісний аналіз як інструмент маркетингу / М. М. Шкільняк, Р. В. Федорович, Н. І. Синькевич // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4 (33). – С. 148-152.
 20. Шкільняк, М. М. Управління державним сектором: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / М. М. Шкільняк, О. Ю. Рудченко // Соціально-економічні проблеми і держава. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – № 2 (5).
 21. Шкільняк, М. М. Вдосконалення управління державним сектором в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Шкільняк, О. Ю. Рудченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : наук. екон. журн. – 2011. – № 3 (15). – С. 47-51.
 22. Шкільняк, М. М. Теоретичні основи аналізу удосконалення механізму управління державною власністю в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. М. Шкільняк // Схід : аналіт.-інформ. журн. – 2014. – № 5 (131). – С. 57-61.
 23. Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 181-190.
 24. Шкільняк, М. Менеджмент у системі корпоративного управління / Михайло Шкільняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 2. – С. 7-20.
 25. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.
 26. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, П. П. Микитюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 163-174.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шкільняк, М. М. Управління державною власністю : теоретична концептуалізація та практичні аспекти [Текст] : монографія / М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2004. – 317 с.
 2. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Желюк, Т. Л. Децентралізація в системі регіонального управління [Текст] / Т. Л. Желюк, М. М. Шкільняк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-67.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 5. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 403 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Шкільняк, М. М. Лізинг в агропромисловому виробництві [Текст] / М. М. Шкільняк // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 227-256.
 3. Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво - ММС) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. В. Толкованов, Т. В. Журавель, О. С. Врублевський [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля. – К. : Фенікс, 2016. – 153 с. 
 4. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с.
 5. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Шкільняк, Ю. І. Микитюк ; за ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. - 518 с.
 

Сторінка 1 із 10