Банківські електронні послуги

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ., занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Банківські електронні послуги [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.